بررسی کاربرد و مزایای برقگیرها در خطوط انتقال فشار قوی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۳۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی کاربرد و مزایای برقگیرها در خطوط انتقال فشار قوی دارای ۴۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی کاربرد و مزایای برقگیرها در خطوط انتقال فشار قوی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی کاربرد و مزایای برقگیرها در خطوط انتقال فشار قوی

اشاره

۱- مقدمه

۲- ویژگیهای برقگیرهای خطوط انتقال

جدول (۱) مشخصات برقگیرهای میله ای، انفجاری و مقاومت غیرخطی

۲-۱- ساختمان و اصول کاربرقگیر خط

۲-۱-۱- محفظه یا قسمت نگهدارنده

۲-۱-۲- مقاومتهای غیرخطی

۲-۱-۳- فاصله هوایی سری

شکل (۱) منحنی جریان صاعقه و خطای سیم زمین

۲-۱-۴- فشار شکن

شکل (۲) فشار شکن در یک نمونه از محفظه های پلیمری

۳- هماهنگی عایقی

ULm: حداکثر شبکه

شکل (۳) منحنیهای شکست الکتریکی موج ضربه کلیدزنی برحسب طول فاصله هوایی سری

۴- عملکرد و نحوه به کارگیری برقیگیرهای خطوط انتقال در شبکه

شکل (۴) بخشی از خط انتقال که در این قسمت مقاومت پای برج بالا است

۵- مدلسازی عملکرد برقگیر در خط انتقال

شکل (۵) خط انتقال مدلسازی شده

جدول (۲) خلاصه نتایج شبیه سازی

شکل (۶) منحنیهای حاصل از شبیه سازی نرم افزار EMTP برای حالتهای دوم و سوم جدول (۲)

شکل (۶) منحنیهای حاصل از شبیه سازی نرم افزار EMTP برای حالتهای چهارم و پنجم جدول (۲)

۶- نتیجه

بررسی علل بروز عیب در برقگیرهای شبکه برق آذربایجان و روشهای مناسب پیشگیری

۷- بررسی عوامل موثر بر آسیب دیدگی برقگیر

۷-۱- تاثیر نفوذ رطوبت در کاهش عمر برقگیر

۷-۲- تاثیر آلودگی محیط

۷-۳- تاثیر سیستم اتصال زمین برقگیر بر تجهیزات جانبی

۷-۴- تاثیر اضافه ولتاژهای موقت

۷-۵- تاثیر استفاده نامناسب از برقگیر

۷-۶- تاثیر عدم انطباق شرایط بهره برداری و مشخصه برقگیر

۸- بررسی علل سوختن برقگیرهای شبکه برق آذربایجان

۱-۸- آمار حوادث برقگیرهای شبکه برق آذربایجان

۲-۸- بررسی علل حوادث و ارائه روشهای مناسب پیشگیری

جدول (۱) آمار حوادث برقگیرهای شبکه برق آذربایجان

۱-۲-۸ پستهای ۲۰/۱۳۲ کیلوولت روشنایی و ستارخان

۲-۲-۸ پستهای ۲۰/۱۳۲ کیلوولت سلماس، ائل گلی، نقده، مهاباد، خوی و صوفیان

۳-۲-۸ پست ۲۰/۱۳۲/۲۳۰ کیلوولت شفا

۵-۲-۸ پست ۲۰/۱۳۲ کیلوولت خوی

۹- نتیجه

 
 

– مقدمه
استفاده از برقگیر در خطوط انتقال به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش خطاهای ناشی از اصابت صاعقه و همچنین حذف مطمئن اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه، صورت می گیرد. اضافه ولتاژهای ایجاد شده در شبکه تاثیر مخربی بر تجهیزات و تاسیسات الکتریکی بر جای می گذارند، اما حدود آسیب با توجه به مقاومت عایقی وسیله الکتریکی متفاوت می باشد. اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه که به صورت استاندارد ۵۰/۲/۱ میکروثانیه بیان می شوند به دلیل پشتیبانی موج تیز و دامنه بالایی ک دارای اثرات تخریبی شدیدی در شبکه بر جای می گذارند.
از جمله این آثار، می توان به سوختن تجهیزات فشار قوی و ایجاد خطای اتصال کوتاه در پستهای فشار قوی و یا شکست الکتریکی سطحی در طول زنجیر مقره و ایجاد خطای اتصال کوتاه در آن اشاره کرد. تمامی این موارد منجر به ایجاد خطا و قطع شبکه می گردد. برای پیشگیری از این نوع خطاها در پستهای فشار قوی روشهای متعددی وجود دارد که عملی‌ترین و اقتصادی‌ترین آنها استفاده از سیم محافظ و برقگیر است. از طرف دیگر در خطوط انتقال فشار قوی نیز روشهای متعددی برای جلوگیری از شکست الکتریکی زنجیر مقره در اثر اصابت ساعقه وجود دارد که به طور خلاصه می‌توان از سیم محافظ و کاهش مقاومت پای برج و افزایش سطح عایقی نام برد.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.