مقاله ارزیابی میدان فشار و پروفیل جریان عبوری از روی سرریزهای پلکانی در رژیمهای مختلف جریان


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
4 بازدید
۲۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله ارزیابی میدان فشار و پروفیل جریان عبوری از روی سرریزهای پلکانی در رژیمهای مختلف جریان دارای ۱۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی میدان فشار و پروفیل جریان عبوری از روی سرریزهای پلکانی در رژیمهای مختلف جریان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی میدان فشار و پروفیل جریان عبوری از روی سرریزهای پلکانی در رژیمهای مختلف جریان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی میدان فشار و پروفیل جریان عبوری از روی سرریزهای پلکانی در رژیمهای مختلف جریان :

تعداد صفحات:۱۳
چکیده:
تاج سرریز پلکانی توسط پله های متوالی به پنجه سرریز متصل می شود.این سرریزها از لحاظ اقتصادی در پائین دست سدهای وزنیRCCقابل توجیه می باشند و مزیت آنها بر سرریزهای هموار نرخ بالای استهلاک انرژی در طول سرریز و کاهش ابعاد حوضچه آرامش است. مطالعه حاضر به بررسی پروفیل جریان های مختلف عبوری از روی سرریزهای پلکانی بر روی مدل های آزمایشگاهی سرریزسدهای بالا و پائین سیاه بیشه که هرکدام دارای ۲ شیب و مقیاس ۱:۱۵ و ۱:۲۰ می باشند،پرداخته است. تمرکز بر پروفیل جریان در قیاس با نوسانات فشاربرداشت شده توسط دستگاه مبدل فشار ۱،وارده بر کف پله ها، نشان داد که رژی مهای مختلف جریان با پروفیل جریانمتفاوت نوسانات فشار متفاوتی را بر ک فپله ها وارد می کند، در رژیم جریان ریزشی در نزدیکی لبه پله مقدار فشار میانگین وارده از عمق آب بیشتر می باشد و در محدوده پاشنه پله عمق آب به مراتب از فشار میانگین بیشتر م یباشد.در رژیم جریان روی های افزایش شیب باعث م یشود، محلی که فشار در کف پل هها از عمق آب بیشتر می شود >0/ از ۶ >0/ به ۴ انتقال یابد.افزایش شیب در رژیم جریان رویه ای با توجه به فیزیک پله ها عمق آب را تقریباً به صورت یک خط موازی با شیب سرریز نگه می داردکه در شی بهای کم مکش جریان در لبه پله پروفیل جریان را منحرف می کند و نهایتاً در رژیم جریان انتقالی با توجه به یکسان بودن تقریبی فشار از پاشنه پله تا می توان مشاهده کرد که عمق آب تا این محدوده از مقدار میانگین فشار بیشتر و پس از آن کمتر می باشد.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.