بررسی هیدرومورفولوژیکی حوضه رودخانه ده بالای تفت با تاکید بر سیل خیزی و استفاده بهینه از جریانات سیلابی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۵۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی هیدرومورفولوژیکی حوضه رودخانه ده بالای تفت با تاکید بر سیل خیزی و استفاده بهینه از جریانات سیلابی دارای ۱۷۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی هیدرومورفولوژیکی حوضه رودخانه ده بالای تفت با تاکید بر سیل خیزی و استفاده بهینه از جریانات سیلابی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : به همراه پروژه یک فایل پاورپوینت دارای ۳۶ اسلاید ارسال خواهد شد

 

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی هیدرومورفولوژیکی حوضه رودخانه ده بالای تفت با تاکید بر سیل خیزی و استفاده بهینه از جریانات سیلابی

فصل اول : کلیات تحقیق

بیان مسئله

اهمیت موضوع

انگیزه تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

قلمرو تحقیق

روش تحقیق

مشکلات و محدودیت های تحقیق

فصل دوم : مبانی نظری

مقدمه

پیشینه تحقیق

ادبیات تحقیق

هیدرولوژی

اطلاعات مورد نیاز در علم هیدرولوژی

سیل

بارش

تبخیر

تبخیر و تعرق بالقوه به روش بلانی کریدل

رواناب

حوضه آبخیز

ژئومورفولوژی

اهمیت ژئومورفولوژی حوضه های آبخیز

علوم ذیر بط در مطالعات ژئومورفولوژی

.۱- زمین شناسی

۲- اقلیم شناسی

۳- خاک شناسی

۴- پوشش گیاهی

۵- سنجش از دور

۶- شناخت فعالیتهای انسان در مطالعات ژئومورفولوژی

هیدرو مورفولوژی

 مبانی نظری

چرخه آب

مساحت حوضه

طول حوضه

مرز حوضه

 شکل حوضه

– ضریب گراویلیوس (رابطه شماره ۱)

– ضریب شکل هورتن: (رابطه شماره۲)

– ضریب شکل میلریا گردشدگی:(رابطه شماره۳)

– ضریب شکل شیوم: (رابطه شماره ۴)

مستطیل معادل: (رابطه شماره ۵)

شبکه هیدروگرافی

تراکم شبکه رودخانه ای(نسبت تراکم )(رابطه

شماره۶)

نسبت انشعاب( رابطه شماره ۷)

شیب متوسط حوضه (رابطه شماره۸)

ارتفاع متوسط حوضه (رابطه شماره ۹)

پروفیل رودخانه

محاسبه شیب پروفیل رودخانه

الف)شیب ناخالص (رابطه شماره ۱۱)

Sشیب ناخالص رودخانه

ب)شیب متوسط وزنی(رابطه شماره ۱۲)

محاسبه زمان تمرکز

الف )روش برانسلی ویلیامز: (رابطه شماره ۱۲)

ب)روش کالیفرنیا( رابطه شماره ۱۴)

ج) روش چاو(رابطه شماره ۱۵)

د)روش کرپیچ رابطه شماره ۱۶)

ارتفاع رواناب

ضریب رواناب

روش برآورد سیلاب

برآورد رواناب با استفاده از روش scs

هیدروگراف حوضه

میزان بارندگی و ارتفاع ایستگاه ها رابطه شماره ۱۷)

طبقه بندی اقلیمی

۱- طبقه بندی اقلیمی به روش دومارتن (رابطه شماره۱۸)

۲- طبقه بندی اقلیمی به روش آمبرژه: (رابطه شماره ۱۹)

۳- طبقه بندی اقلیمی به روش کوپن:(رابطه شماره ۲۰)

فصل سوم : ویژگی های جغرافیایی منطقه

زمین شناسی منطقه

شرایط آب و هوا یی منطقه

خاک پوشش گیاهی منطقه

زمین شناسی عمومی منطقه

مقدمه

زمین شناسی عمومی منطقه

مختصری از زمین شناسی استان یزد

چینه شناسی و لیتولوژی

دوره ی ژوراسیک

سازند گرانیت شیرکوه : ( gSh )

دوره کر تاسه

سازند سنگستان

عضو پایینی

عضو میانی

عضو بالایی

سازند تفت

-بخش پایینی

-بخش میانی

بخش بالایی

 رسو بات کواترنری (دوارن چهارم)

تراس های آبرفتی مرتفع

رسوبات بستر رود خانه و دره یخچالی

زمین شناسی ساختمانی

رفتار سنگ ها در مقابل هوازدگی و فرشایش

تکتونیک

کوهزایی سیمیرین پسین

کوهزایی لارامی

گسل

گسل تفت

گسل دره زنجیره

گسل طزرجان-تفت

شرایط آب و هوایی منطقه

جریانات هوایی موثر بر حوضه مورد مطالعه

توده هوای پرفشار سیبری

توده هوای قاره­ای قطبی: CP

جریانات موسمی

توده هوای قاره­ای حاره­ای

موقعیت ایستگاه­های هواشناسی منطقه مورد مطالعه

دما

بارش

توزیع زمانی و مکانی بارش

شدت بارندگی

بارندگی سالیانه

الف) حدود تغییرات حقیقی بارندگی

ب) انحراف معیار

ج) ضریب تغییرات ( cv)

تغییرات بارندگی در حوضه رودخانه ده­بالا

حداکثر بارش محتمل (PMP) در حوضه آبخیز رودخانه ده­بالا

منحنی آمبروترمیک

تحلیل دیاگرام آمبروترمیک حوضه رودخانه ده­بالا

دیاگرام آمبرومتریک حوضه رودخانه ده بالا

 هاتیرگراف (Hythergraph)

رطوبت نسبی

باد

یخبندان

تبخیر

تعیین نوع اقلیم حوضه

 تعیین اقلیم به روش دومارتن

تعیین اقلیم به روش کوپن

تعیین اقلیم به روش آمبرژه

خاک های محدوده مورد مطالعه

الف) کوه ها

ب) واریزه های بادبزنی شکل سنگریزه دار

ج) آبرفت های رودخانه ای

وضعیت پوشش گیاهی منطقه

پوشش گیاهی مرتعی

– تیپ گیاهی درمنه کوهی

– تیپ درمنه کوهی- بادام کوهی

– تیپ درمنه کوهی- شکر تیغال

– تیپ جارو- درمنه

– تیپ گیاهی گلاه میر حسن- چوبک

تیپ گون- وارس

درمنه کوهی- جاشیر

– تیپ درمنه کوهی- چوبک

– تیپ جارو- درمنه

فصل چهارم : هیدرولوژی

ژئومورفولوژی

سیل خیزی

فیزیوگرافی حوضه مورد مطالعه

مقدمه

ـ سطح و پیرامون حوضه

ـ تراکم شبکه آبراهه­ها (تراکم زهکشی)

رده­بندی رودخانه

نسبت انشعاب

شکل حوضه

ـ ضریب فشردگی (گراویلیوس)

ـ ضریب کشیدگی (روش هورتن)

ـ ضریب میلر

– مستطیل معادل

– ضریب شکل شیوم

بررسی شیب در حوضه ده­بالا

الف) میزان شیب حوضه

محاسبه شیب متوسط حوضه

ارتفاع حوضه

منحنی هیپسومتری حوضه

منحنی آلتی متری حوضه

محاسبه ارتفاع متوسط حوضه

پروفیل طولی رودخانه

طول آبراهه اصلی و شیب متوسط آن

زمان تمرکز

زمان تمرکز به روش برانسلی ویلیامز

زمان تمرکز به روش کرپیچ

زمان تمرکز به روش کالیفرنیا

زمان تمرکز به روش چاو

ارتباط بین ریزش­های موجود و هرزآب (رواناب)

دبی

سیر ماهیانه دبی

دبی حداکثر و حداقل

دبی فصلی

دبی سالانه

رسم هیدروگراف سیل حوضه

وضعیت منابع آب (سطحی و زیرزمینی)

۶.رودخانه تنگ لابید

نوع ناهمواری ها

۱)واحد کوهستان

۲)واحد دشت سر

پالئوژلومور فولوژی منطقه در دوران چهارم

۱- عملکرد یخ و یخچال ها در حوضه ده بالا در زمان کواترنر

۲- حد برف های دائمی در دوره های یخچالی و بین یخچالی در منطقه مورد مطالعه

۳- تحلیل زبانه های یخی ، پیشروی و حدود آنها در تناوب دوره های سرد و گرم

علل تشکیل و گسترش یخچال ها در این ناحیه

مناطق مرفوکللماتیک حوضه ده بالا در کواترنز و حال حاضر

تغیرات اقلیمی کاتاستروف در حوضه رود خانه ده بالا

تغییرات اقلیمی تدریجی و منظم در منطقه

پدیده‌ها و اشکال ژئومورفولوژی

۱) دامنه نا منظم

۲ـ توده سنگی

۳ـ رخنمون سنگی (برونزد سنگی)

۴ـ یال فرسایش یافته

۵ـ ستیغ

۶ـ یال پرتگاه

۷ـ دره

ـ دره یخچالی

– دره‌های آبراهه ای

۸- تورهای یخچالی

۹ـ مورن ها

۱۰-سنگ‌های سرگردان

۱۱- سیرک یخچالی

فرآیندهای دامنه ای در حوضه ده بالا

۱ـ ریزش

۲- خزش

سولیفلوکسیون

اشکال کارست در حوضه ده بالا

۱)تافونی

۲) کانیون

دایک

آرن

پادگانه آبرفتی

انواع فرسایش بر روی دامنه

فرسایش سطحی

فرسایش بارانی

فرسایش هرز آب ها

فرسایش شیاری

فرسایش آبراهه ای

 فر سایش کناری

فرسایش سیلابی

فرسایش انحلالی

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

بررسی مطلالعات تحقیق

بررسی سوالات فرضیات تحقیق

پیشنهادات

۲) نصب ایستگاههای کلیماتولوژی، باران سنجی وهیدرولوژی درحوضه

منبع ندارد

تصاویر

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.