بررسی برازش مدل به درآمد شهرداری


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی برازش مدل به درآمد شهرداری دارای ۸۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی برازش مدل به درآمد شهرداری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی برازش مدل به درآمد شهرداری

مقدمه

فصل اول

۱-۱    سری زمانی و کاربردهای آن

۲-۱ هدف تجزیه و تحلیل سری زمانی

۳-۱ تعاریف

    1-3-1 انواع تغییرات سری زمانی

    2-3-1 پیش بینی

    3-3-1 خطای پیش بینی

    4-3-1 استراتژی الگو سازی

۴-۱ مراحل تجزیه و تحلیل سری زمانی ایستا

    1-4-1 رسم نمودار زمانی سری

    2-4-1 بررسی پایایی سری زمانی

       1-2-4-1 برازش منحنی

       2-2-4-1 پالایش

       3-2-4-1 تفاضل گیری

    3-4-1 رسم همبستگی نگار

    4-4-1 روش های پیش بینی مدل مناسب برای برازش به داده ها

        1-4-4-1 روش های کیفی پیش بینی

        2-4-4-1 روش های کمی پیش بینی

        3-4-4-1 باکس-جنکینز

    5-4-1 مناسبت مدل برازش شده

       1-5-4-1 بررسی خودهمبستگی خطاهای پیش بینی

       2-5-4-1 رسم مقدار واقعی   در مقابل مقدار پیش بینی

۳-۵-۴-۱ رسم نمودار احتمال نرمال خطاهای پیش بینی

۵-۱ مدل فضای حالت

 

فصل دوم

۱-۲    معرفی داده ها

۲-۲ رسم نمودار زمانی داده ها

    1-2-2 بررسی مانایی واریانس

    2-2-2 بررسی مانایی میانگین

۳-۲ برآورد روند داده ها

۴-۲ پیش بینی مدل برازش شده به داده ها

۵-۲ پیش بینی

فصل سوم

۱-۳    طرح و مقایسه میانگین ها

۲-۳ اصول کلی تجزیه واریانس

۳-۳ خطای آزمایش

۴-۳ طرح های کاملا تصادفی

    1-4-3 مقدمه ای بر طرح کاملا تصادفی

    2-4-3 مدل طرح کاملا تصادفی

    3-4-3 عملیات آماری طرح و فرمول های وابسته

۵-۳ روش های مقایسه میانگین

    1-5-3 آزمون LSD

    2-5-3 آزمون دانت

    3-5-3 آزمون دانکن

    4-5-3 آزمون استیودنت-نیومن-کویلز

    5-5-3 آزمون توکی

فصل چهارم

۱-۴    مقایسه میانگین ها

۲-۴ رسم جدول آنالیز واریانس

۳-۴ آزمون معنی

    1-3-4 مراحل انجام آزمون دانکن

۴-۴ نتیجه

    1-4-4 کلاس بندی میانگین ها

 منابع

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.