طراحی و شبیه سازی دیفرانسیل خودرو به کمک کامپیوتر


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل پی دی اف
2120
3 بازدید
۶۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : این پروژه به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد

 طراحی و شبیه سازی دیفرانسیل خودرو به کمک کامپیوتر دارای ۲۰۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پی دی اف طراحی و شبیه سازی دیفرانسیل خودرو به کمک کامپیوتر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

    

بخشی از فهرست مطالب پروژه طراحی و شبیه سازی دیفرانسیل خودرو به کمک کامپیوتر

مقدمه

فصل اول : انواع چر خدنده ها

۱-۱- چرخدنده های شانه ای

۱-۲- چرخدنده های ساده

۱-۳- چرخدنده های ساده داخلی

۱-۴- چرخدنده های مارپیچی

۱-۵- چرخدنده های مخروطی

۱-۶- چرخدنده های حلزونی

۱-۷- چرخدنده های جناقی

فصل دوم : مکانیزم چرخدند هها مخروطی

۲-۱- مکانیزم چرخدنده های مخروطی

۲-۲- قابلیت انتقال بار

۲-۳- محاسبات مقاومتی

فصل سوم :  چرخدنده های مخروطی مارپیچ

۳-۱- طبقه بندی عمومی چرخدنده های مخروطی مارپیچ

۳-۱-۱- نوع انحناء دندانه ها

۳-۱-۲- چرخدنده های مخروطی مارپیچ بر طبق روش تولید آنها

۳-۱-۳- جهت مارپیچ، جهت چرخش و رابطه آنها با نیروها

۳-۲- سیستم گلیسون gleason

۳-۲-۱- زاویه مارپیچ سیستم گلیسون

۳-۳- چرخدنده های صفر و هایپوئید

۳-۳-۱- چرخدنده مخروطی صفر

۳-۳-۲- چرخدنده های هاپیوئید (hypoid gears)

۳-۴- چرخدنده های مخروطی مارپیچ با سیستم پالوئید (palloid) کلینبرگ

۳-۵- سیستم کروکس (kurvex) برای چرخدنده های مخروطی مارپیچ

۳-۵-۱- محاسبات چرخدنده کروکس

۳-۶- چرخدنده های مخروطی مارپیچ سیستم آرکوئید (ARCOID)

۳-۷- طراحی چرخ دنده ها ها پیوئید برای محورهای اتومبیل

منابع مورد استفاده

ضمائم

 

۱-۱- چرخدنده های شانه ای
این نوع چرخدند ه ها معمولا برای دستگاه هایی ساخته می شوند که بخواهند حرکت دورانی را به حرکت مستقیم تبدیل نمایند.

۱-۲- چرخدنده های ساده
از این چرخدنده ها برای انتقال حرکت در محور های موازی استفاده می گردد دنده های این نوع چرخدنده ها موازی محور چرخدنده بوده و بر روی محیط استوانه ای ایجاد می گردد.
هنگام کار در چرخدنده های ساده روی محورهای موازی جهت حرکت یکی از چرخدندهها خلاف جهت حرکت چرخدنده دیگری می باشد.

۱-۳- چرخدنده های ساده داخلی
این نوع چرخدنده ها را در مواردی که دو محور نسبت به هم نزدیک بوده و امکان استفاده از دنده های ساده خارجی دیگر نباشد از چرخد نده های ساده داخلی استفاده می شود. بدیهی است همان طور که می توان روی محیط استوان ه ای دندانه ایجاد نمود در داخل استوانه های داخلی نیز دندانه یا شیار ایجاد کرد این نوع چرخدنده ها دارای استقامت و دوام بیشتری می باشند.

۱-۴- چرخدنده های مارپیچی
این نوع چرخدنده ها برای انتقال نیرو در محورهای موازی و محورهایی که دارای زاویه بوده و نسبت به هم متنافر می باشند   بکار می روند.
 
۱-۵- چرخدنده های مخروطی
از این نوع چرخدنده برای انتقال نیرو در محورهای عمود بر هم و یا محورهایی که با هم متقاطع بوده و زوایای آنها کمتر یا بیشتر از ۹۰ درجه است استفاده می گرددا دنده های این نوع چرخدنده ها روی محیط یک مخروط ناقص به صورت ساده و یا به صورت مارپیچ ایجاد می شود.
۱-۶- چرخدنده های حلزونی
این نوع چرخدنده ها را جهت تقلیل سرعت روی دو محور عمود بر هم بکار میبرند این چرخدنده ها از نظر ساختمان شبیه  چرخدنده های مارپیچ است با این تفاوت که این چرخدنده ها با پیچ حلزون درگیر می شوند باین جهت در سطح خارجی آن فرم قوس مانندی ایجاد می شود که بستگی به نوع پیچ دارد.

۱-۷- چرخدنده های جناقی
دنده های این نوع چرخدنده ها را طوری روی محیط استوانه ایجاد می کنند که دنده ها نسبت به ه م دارای زاویه بوده و معمولاً این زاویه از ۹۰ درجه کمتر می باشد. در صفحات بعد انواع چرخدنده ها نشان داده شده است.
۲-۱- مکانیزم چرخدنده های مخروطی
این مکانیزم که محور آنها متقاطع می باشند حرکت و نیرو را با نسبت حرکت ثابت می توانند انتقال دهند . در حقیقت دو مخروط بر روی هم می غلتند . رئونس مخروط ، نقطه تقاطع محورها را میدهد . فقط در عمل بیشتر ازδ=?90?^° استفاده می شود. دندانه ها با توجه به پهنای یال مخروط بصورت ساده (d) و مارپیچ (e) و مارپیچ  منحنی (f) ساخته می شوند از طر فی مخروط با زاویه δ=?90?^° و دندانه ساده به نام مکانیزم پلان (g) و همینطور مارپیچ منحنی (h) نیز وجود دارد.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.