بررسی و تحلیل روسازی انعطاف پذیر


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
4 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی و تحلیل روسازی انعطاف پذیر دارای ۱۲۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی و تحلیل روسازی انعطاف پذیر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست عناوین

فصل اول ـ مروری بر انواع روسازی

۱-۱- مقدمه

۱-۲- تأثیر بارگذار و عوامل جوی بر سیستم روسازی

۱-۳- عوامل مؤثر در طرح روسازی‌ها

۱-۴- روسازی‌های انعطاف‌پذیر

۱-۵- خلاصه و نتیجه‌گیری

فصل دوم : کاهش عمر روسازی های انعطاف پذیر در اثر تغییرات شرایط چسبندگی بین لایه ها با توجه به کرنش قائم روی خاک بستر

۱- مقدمه

۲- تاثیر بارهای افقی و اصطکاک بین لایه ای به عمر روسازی ها

۳- تحلیل نظریه تاثیر شرایط بین لایه ای

۴- انتخاب مدل و روش تحلیل

۴-۱ –  مدل هندسی روسازی

۴-۲ – بارگذاری

۴-۳ – مدل تعیین عمر روسازی ها

۵- تحلیل تاثیر شرایط بین لایه ای مختلف بر روی عملکرد روسازی

۵-۱- تاثیر اجراء ضعیف اندود تک کت ( حالت اجرایی)

۵-۲- تاثیر کاهش اجراء ضعیف اندود پریمکت ( حالت ۳ اجرایی)

۵-۳- تاثیر اجرای نامناسب اندودهای بین لایه ای ( حالت ۴ اجرایی)

۶- خلاصه و نتیجه گیری

فصل سوم: روش‌های تحلیل روسازی‌های انعطاف‌پذیر

۳-۱- مقدمه

۳-۲- حل سیستم‌های لایه‌ای با استفاده از تئوری چند لایه‌ای

۳-۱-۱- معادلات پایه

۳-۲-۲- شرایط مرزی و پیوستگی

۳-۳- حل سیستم‌های لایه‌ای با استفاده از روش اجزاء محدود

۳-۴- مقایسه روش چند لایه‌ای با روش اجزاء محدود

۳-۵- خلاصه و نتیجه‌گیری

فصل چهارم: بررسی نر‌م‌افزار Kenlayer جهت تحلیل روساز‌ی‌های انعطاف‌پذیر

۴-۱- تئوری نرم‌افزار

۴-۱-۱- سیستم چند لایه‌ی الاستیک

۴-۱-۲- Super Position و تعیین پاسخ‌ها

۴-۱-۲-۱- تجزیه تنش‌ها به مولفه‌ها x و Y

۴-۱-۲-۲- محاسبه تنش‌های اصلی

۴-۱-۲-۳- محاسبه کرنش بحرانی

۴-۱-۳- آنالیز خرابی (Damage Anaysis)

۴-۱-۳-۱- معیار بحرانی شکست ترک کششی

۴-۱-۳-۲- معیار بحرانی شکست تغییر شکل حداکثر

۴-۱-۳-۳- محورهای چندگانه

۴-۱-۴- لایه‌های غیرخطی

۴-۱-۴-۱- مصالح دانه‌ای

۴-۱-۴-۱- تقسیم لایه به تعدادی زیر لایه

۴-۱-۴-۱-۲- انتخاب نقطه مناسب جهت طراحی

۴-۱-۴-۲- مصالح ریزدانه

۴-۱-۴-۳- نقطه تنش برای لایه غیرخطی

۴-۲- نکات فنی راجع به Kenlayer

۴-۲-۱- اطلاعات عمومی نرم‌افزار

۴-۲-۱-۱- مصالح

۴-۲-۱-۲- آنالیز خرابی

۴-۲-۱-۳- تعداد بازه‌های زمانی در هر سال

۴-۲-۱-۴- بارها

۴-۳- خلاصه و نتیجه‌گیری

فصل پنجم ـ بررسی نرم‌افزار (TUPAS) جهت تحلیل روسازی‌های انعطاف‌پذیر

مقدمه

۵-۱- تئوری نرم‌افزار

۵-۱-۱- سیستم لایه‌ای

۵-۱-۲- برهم نهی بارها و تعیین پاسخ‌ها

۵-۲- نکات فنی

۵-۳- خلاصه و نتیجه‌گیری

فصل ششم ـ مقایسه‌ی عملکرد و نتایج حاصل از نرم‌افزارهای TUPAS و KENLAYER

۶-۱- مقدمه

۶-۲- شرح چند مثال

۶-۲-۱- شرح مسئله با چرخ منفرد

۶-۲-۲- شرح مسئله با چرخ چندگانه

۶-۳- حل چند مثال

۶-۳-۱- حل مسئله ۳ لایه‌ای تحت بارگذاری تک چرخ

۶-۳-۲- حل مسئله ۳ لایه‌ای تحت بارگذاری ناشی از یک محور سه گانه

۶-۳-۳- حل مسئله ۳ لایه غیرخطی ناشی از بارگذاری تک چرخ

۶-۴- آنالیز حساسیت

۶-۴-۱- آنالیز خطی

۶-۴-۱-۱- سیستم سه لایه‌ای

۶-۴-۱-۲- تاثیر ضخامت لایه

۶-۴-۱-۳- تاثیر مدول لایه‌ها

۶-۴-۲- آنالیز غیرخطی

فصل هفتم ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

۷-۱- خلاصه

۷-۲- نتیجه‌گیری

۷-۳- پیشنهادات

منابع و مراجع

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی و تحلیل روسازی انعطاف پذیر
Austroads (1992), "Pavement Design-a Guide to the structural Design of pavement" , Sydney.
E.J. Yoder and M.W. Witczak (1975), "Principles of Pavement Design", 2nd edition, John Wiley and Sons INC/
Incorporating the south Africa Mechanistic Pavement Design (2000), "PADS 1.10 User’s Guide", Computer program.
Yang H.Hung (1993), "Pavement Analysis and Design", Prentice Hall, Englewood Cliffes, New Jersey.
طباطبایی امیر محمد، «روسازی راه»، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۴.
[۱] Young H. Huang, "Pavement Analysis and Design", Prentice – Hall, 1993, 590pp.
[۲] Romanoschi Sefan, A. and Mtacalf John, "Effects of Interface Condition an Horizontal Whell Loas on the Life of Flexible Pavement Structures", Trasnportation Research Record, 1778, 2001, PP. 123-131.
[۳] Romanoschi Stefan A., and Metcalf John, B. "Characterization of Asphalt Concerete Layer Interfaces", Transportation Research Record, 1778, 2001, PP, 132 – 139.
[۴] Timenshko Stephan P., "Mechanics of Materials", MsGraw – Hill, 1965, 629 pp.
]۵[ دفتر تحقیقات و معیارهای فنی وزارت «راه و ترابری؛» مشخصات بار مجاز کامیون‌های بارکش»، وزارت راه و ترابری، ۱۳۶۴.
[۶] Shell International Petroluem Company Limited, "Shell Pavement Design Manual", Shell Company, 1995, 250pp.
– از اینترنت و مقاله آقای دکتر محمد مهدی خیری

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.