بررسی تاثیرات عناصر آلیاژی و پارامترهای ریخته گری بر چدن پر سیلیسیم


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
3 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی تاثیرات عناصر آلیاژی و پارامترهای ریخته گری بر چدن پر سیلیسیم دارای ۱۰۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیرات عناصر آلیاژی و پارامترهای ریخته گری بر چدن پر سیلیسیم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی تاثیرات عناصر آلیاژی و پارامترهای ریخته گری بر چدن پر سیلیسیم

فصل اول: مقدمه‌ای بر چدن‌ها

۱-۱ طبیعت چدن‌ها

۲-۱ انواع چدن

۱-۲-۱ چدن های عمومی (معمولی)

۱-۲-۱-۱چدن‌های خاکستری ورقه‌ای

۱-۲-۱-۲چدن های چکش‌خوار

۱-۲-۲-۳ چدن‌های گرافیت کروی

۱-۲-۲-۴ چدن های گرافیت فشرده / کرمی شکل

۱-۳چدن های سفید و آلیاژی مخصوص برای مقاصد ویژه

۱-۳-۱آلیاژهای مقاوم به حرارت

۱-۳-۲ چدن‌های ضدسایش

۱-۴ آشنایی با چدنهای پرسیلیسیم

 1-4-1ترکیب شیمیائی

فصل دوم: نحوه تولید وکاربرد چدن پرسیلیسم

۲-۱ کاربردهای چدن پرسیلیسیم

۲-۲ تولید چدن پرسیلیسیم

۲-۲-۱- طراحی ریخته‌گری، مدلسازی و قالب

۲-۲-۲ ذوب

۲-۲-۳ ریخته‌گری

۲-۲-۴ عملیات حرارت

۲-۲-۵-جوانه زایی مذاب

۲-۲-۶-ماشین کاری

۲-۳ عیوب متداول در ریخته گری چدنهای پرسیلیسیم

فصل سوم:  خواص فیزیکی چدن‌های پر سلیسیم

خواص فیزیکی چدن‌های پر سلیسیم

۳-۲ مقاومت به خوردگی چدنهای پرسیلیسیم

۳-۲-۱خوردگی در اسید سولفوریک

۳-۲-۲ خوردگی در اسید نیتریک

۳-۲-۳ خوردگی در مخلوط اسید سولفوریک و نیتریک

۳- ۲- ۴ خوردگی در اسید هیدروکلریک

۳-۲-۵ خوردگی در اسید فسفریک

۳-۲-۶ خوردگی در اسید فلوئوریک

۳-۲-۷ خوردگی در برابر اسیدهای آلی

۳-۲-۸ خوردگی در برابر قلیاها و محیط‌های دیگر

۳-۲-۹ خوردگی در هوای محیط

فصل چهارم: رابطه بین پارامترهای فرایند ریخته گری و خصوصیات مکانیکی

۴-۱ مقدمه

۴-۲ روش تا گوچی

۴-۳ روش آزمایش

۴-۳-۱ آماده سازی نمونه و ازمایش مکانیکی

۴-۲-۲ آنالیز تا گوچی

۴-۲-۳  آنالیز متالوژیکی

۴-۳ ارزیابی پارامترهای فرایند ریخته گری با روش گوچی

۴-۴ نتایج و بحث

۴-۴-۱  ارزیابی پارامترهای فرایند ریخته گری توسط آنالیز متالوژیکی

۴-۵  نتیجه

فصل پنجم: اثر سریع و مداوم عملیات حرارتی و آلیاژهای Cr Mg و Ti روی خواص مکانیکی چدن

۵-۱ مقدمه

۵-۲ مواد و روشها

۵-۲-۱ آلیاژهای مطالعه شده

۵-۲-۲ مدل های ریخته گری و قالب گیری

۵-۲-۳- گداختگی، ریخته‌گری، چدن‌ریزی و عملیات حرارتی

۵- ۲-۴ آزمایشات مکانیکی

۵-۲-۵- آنالیزهای مقطع شناسی و متالوژیکی

۵-۳  نتایج و بحث

فصل ششم: اثر عناصر آلیاژی بر چدنهای پرسیلیسیم

اثرعناصر آلیاژی بر چدنهای پرسیلسیم

۶-۱کربن

۶-۲ سیلیسیم

۶-۳ منکنز

۶-۴ مولیبدن

۶-۵ کرم

۶-۶ نیکل

۶-۷ مس

فصل هفتم : نتیجه گیری

نتیجه گیری

منابع

مقدمه‌
۱-۱ طبیعت چدن‌ها
ژوزف گلانویل درباره چدن‌ها چنین می‌نویسد «چدن فلز ساده‌ای شبیه آهن به نظر می‌رسد، لیک در طبیعت خود رمز و رازهای زیادی را نهفته دارد.
چدن، آلیاژی از آهن – کربن – سیلیسیم (Fe-C-Si) است که همواره محتوی عناصری در حد جزیی کمتر از ۱/۰ و غالباً عناصر آلیاژی بیشتر از ۱/۰بوده و به صورت حالت ریختگی یا پس از عملیات حرارتی به کار برده می شود.
شکل ۱. ۱ رابطه میان اعضا خانواده چدن‌ها را با فولاد ریختگی مقایسه می‌کند. شکل ۱. ۲ به مقایسه چدن‌ها و فولاد براساس محدوده میزان کربن و سیلیسیم می پردازد و نشان می‌دهد که تمام انواع چدن‌ها دارای کربنی بیش از حد حلالیت در آستنیت هستند. این امروز توسط خط مستقیمی (به صورت خط‌چین) در پایین نمودار فولاد را از چدن‌ها جدا می‌سازد. خط‌چین بالایی که در شکل است نشان‌دهنده حد بالایی مقدار C(4-2%) و Si(3-1%) سبب افزایش قابلیت ریخته‌گری است. نمودار فاز شکل (۱. ۳) نشان می‌دهد چدن‌ها در حدود   (در مقایسه با فولاد در  )، منجمد می‌شوند. چدن مذاب سیال‌تر و تمایل کمتری برای ترکیب با مواد قالب دارد. تشکیل گرافیت با وزن مخصوص پایین در چدن خاکستری با انبساط همراه است که در یک قالب سخت می‌تواند انقباض ثانویه ناشی از انجماد را جبران کرده  و نیاز به تغذیه‌های متداول در قطعه ریختگی را حذف نماید. این ویژگی‌ها هستند که قابلیت ریخته‌گری خوبی را در چدن‌ها برای تولید قطعات ریخته‌گری با شکل های پیچیده توأم با قیمت تمام شده نسبی پایین را ممکن می‌سازد.[۱]
ساختار میکروسکوپی و خواص چدن هم‌چنین متفاوت از فولاد است. در حین انجماد کربن اضافی طی واکنش یوتکتیک به صورت فاز پایدار ترمودینامیک گرافیت (چدن خاکستری) و یا فاز ناپایدار سمانتیت (چدن خالدار یا چدن سفید) رسوب می‌کند. تشکیل فاز پایدار یا ناپایدار به طبیعت و عملیات انجام شده روی مایع، به ویژه توانایی گرافیت‌زایی، عمل جوانه‌زنی و سرعت خنک شدن بستگی دارد. سیلیسیم پتانسیل گرافیت‌زایی را به شدت افزایش می‌دهد و در چدن‌های خاکستری همواره در غلظت بالایی موجود است .AI و B بیشتر از ۱۵/۰، Cu ، Ni و Ti کمتر از ۲۵/۰ باعث افزایش پتانسیل گرافیت‌زایی و عناصر Bi و B بیشتر از ۱۵/0Cr   ، Mn ، Mu، Te، V، Ti کمتر از ۲۵/۰ آن را کم می‌کنند. پتانسیل گرافیت‌زایی مذاب چدن مالیبل با اضافه کردن مقادیری جزیی از عناصر Bi و Te کاهش می‌یابد لذا افزودن این عناصر به مقدار کم به مذاب چدن مالیبل اجازه می‌دهند که قطعات ضخیم‌تر به صورت سفید ریخته شوند پیش از آن که با عملیات حرارتی، گرافیت‌زایی انجام شود. جوانه‌زنی گرافیت در آهن مذاب مشخص است لذا پتانسیل گرافیت‌زایی که توانایی چدن برای انجماد خاکستری است، توسط جوانه‌زنی مذاب آهن برای فراهم نمودن جوانه های گرافیت صورت می‌گیرد. برای این منظور از فروسیلیسیم استفاده می کنند. به هر حال هیچ یک از عناصر Fe و Si جوانه‌زا نیستند. بلکه آن‌ها به عنوان حامل عناصری مثل Ca، Ba، A1، Sr، B و Zr که در غلظت‌های نسبتاً کمی وجود دارند، عمل می‌کنند. [۱]

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی تاثیرات عناصر آلیاژی و پارامترهای ریخته گری بر چدن پر سیلیسیم
۱-تکنولوژی چدنی    تالیف روی الیوت و ترجمه مهندس علیرضا علی پور-چاپ اول توسط انتشارات دانشگاه صنعتی سهند
۲-مرادی،ر،بررسی تولید بر خواص چدن پرسیلسیم.دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی  اصفهان،سمینار کارشناسی ارشد
۳-م-مشکوه سادات "چدن های الیاژی مقاوم به خوردگی "مجله ریخته گری زمستان ۱۳۷۶
۴-گلعذار.اصول و کاربرد عملیات حرارتی فولادها وچدنها.انتشارات صنعتی اصفهان
۵-مرعشی،متالورژی کاربرد چدنها (۱)شرکت تولید نورد قطعات فولادی تهران ،۱۳۷۵-۱۳۷۷
۶-کامران شیرانی- بهزاد نیرومند، تاثیر عناصر آلیاژی بر روی چدن پرسیلیسیم مقاوم به خوردگی ،یازدهمین  کنگره ی سالانه  انجمن مهندسی ایران

۷-The relationship between casting process parameters and mechanical properties in a 14.5%Si Tcontaining corrosion resistant cast iron.     Accepted: 5 January 2006
۸-D.B.V Castrdo-L.S. Rossino-A.M.S Malafaia-M .Angleloni- and O. Maluf- in revised  form july 16-2010  
    9-   ASTM A-518M, ‘‘Standard Specification for Corrosion-Resistant
High-Silicon Iron Castings,’’ Designation A518/518M-99, 1999, p 1–6
Journal of.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.