بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه ها


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۲۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه ها دارای ۱۳۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه ها

چکیده 
۱- معرفی پژوهش
۱-۱-  مقدمه  
۱-۲- بیان مساله     
۱-۳-  اهمیت پژوهش
۱-۴-  اهداف پژوهش 
۱-۵- سئوالات پژوهش
۱-۶- تعاریف عملیاتی 
۱-۷- متغیرهای اساسی پژوهش 
۲- مبانی نظری پژوهش
۲-۱- مقدمه 
۲-۲- تاریخچه کاربرد فناوری اطلاعات 
۲-۲-۱- از ابتدا تا قرن ۱۸
۲-۲-۲-نخستین کتابشناسیها
۲-۲-۳-قرن هجدهم 
۲-۲-۴- قرن نوزدهم 
۲-۲-۵- دکومانتاسیون بعد از ۱۹۵۸
۲-۲-۶- عصر حاضر
۲-۲-۷-  نقش ارتباطات 
۲-۳-  اهمیت فناوری اطلاعات 
۲-۴- فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه 
۲-۴-۱- زیرساخت فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه  
۲-۵- فناوری اطلاعات و کتابخانه ها
۲-۵-۱- تاثیر فناوری اطلاعات بر کتابخانه ها و خدماتشان 
۲-۵-۲-فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی 
۲-۵-۲-۱-فناوری  اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی جهان 
۲-۵-۲-۲- فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی ایران 
۲-۵-۳- زیرساخت های فناوری اطلاعات در کتابخانه ها
۲-۵-۳-۱- زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی ایران 
۲-۶- مروری برمطالعات انجام شده 
۲-۶-۱- پژوهشهای انجام شده در ایران 
۲-۶-۲- پژوهشهای انجام شده درخارج 
۳- روش پژوهش و گردآوری اطلاعات
۳-۱- جامعه آماری پژوهش
۳-۲- روش پژوهش 
۳-۳- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
۳-۴- تجزیه و تحلیل داده ها
۴- یافته های پژوهش
۴-۱- مقدمه 
۴-۲- نیروی انسانی
۴-۳- امکانات و تجهیزات 
۴-۴- بودجه و امکانات  
۴-۵- شرایط سازمانی 
۴-۶- دیدگاه مدیران 
۵ – بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه 
۵-۲- خلاصه یافته ها
۵-۳- نتیجه گیری 
۵-۴- پیشنهادات
۵-۵-پیشنهاد برای پژوهش های آتی
پیوست ها
پیوست یک (پرسشنامه مدیران
پیوست دو(پرسشنامه کتابداران
پیوست سه: (آدرس پستی، تلفن و وب سایت واحدهای دانشگاهی منطقه پنج )
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی 

فهرست جدولها

جدول۴-۱- اطلاعات کلی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی 
جدول ۴-۲- توزیع فراوانی درجه واحدهای دانشگاهی منطقه پنج
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی مدیران کتایخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج بر حسب مدرک تحصیلی-سال۱۳۸۷
جدول ۴-۴- توزیع فراوانی سابقه کار مدیران کتابخانه ها ی مرکزی واحدهای دانشگاهی
منطقه پنج
جدول ۴-۵- توزیع فراوانی تحصیلات نیروی انسانی شاغل در کل کتابخانه های مرکزی واحدهای  دانشگاهی منطقه پنج- سال۱۳۸۷ 
جدول ۴-۶- توزیع فراوانی تحصیلات نیروی انسانی شاغل درهریک از کتابخانه های مرکزی واحدهای  دانشگاهی منطقه پنج- سال ۱۳۸۷
جدول ۴-۷- توزیع فراوانی کارکنان شاغل در هریک از بخشهای کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج –سال۱۳۸۷
جدول ۴-۸- توزیع فراوانی دورهای آموزشی برگزار شده حین خدمت در زمینه فناوری اطلاعات در هریک از کتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج 
جدول ۴-۹- توزیع فراوانی میزان آشنایی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی  به زبان انگلیسی
جدول ۴-۱۰- توزیع فراوانی میزان آشنایی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی  با نرم افزارهای کتابخانه ای  
جدول ۴-۱۱- توزیع فراوانی  میزان آشنایی کتابداران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی  با ویندوز، ویندوز، آفیس ، بانکهای اطلاعاتی و
جدول ۴-۱۲- توزیع فراوانی میزان آشنایی کتابداران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی  با اینترنت
جدول ۴-۱۳- توزیع فراوانی برحسب امکانات سخت افزاری موجود در هریک از کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج-۱۳۸۷ 
جدول ۴-۱۴- توزیع فراوانی امکانات نرم افزاری  موجود درکتابخانه های مرکزی واحدهای  دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی – سال۱۳۸۷
جدول ۴-۱۵- توزیع فراوانی منابع الکترونیکی موجود درهریک از کتابخانه های مرکزی دانشگاهی منطقه ۵دانشگاه آزاد اسلامی-۱۳۸۷
جدول ۴-۱۶- توزیع فراوانی کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج برحسب  اتصال به اینترنت 
جدول۴-۱۷- توزیع فراوانی کتابخانه های مرکزی دارای وب سایت در واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 
جدول ۴-۱۸- توزیع فراوانی مکانیزه شدن بخشهای مختلف کتابخانه های مرکزی دانشگاهی منطقه پنج
جدول ۴-۱۹- توزیع فراوانی استفاده از نرم افزارهای کتابخانه ای در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 
جدول ۴-۲۰- توزیع فراوانی استفاده از بخشهای مختلف نرم افزار های کتابخانه ای در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 
جدول ۴-۲۱- توزیع فراوانی ابزار بازیابی اطلاعات در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج
جدول ۴-۲۲- توزیع فراوانی بازیابی رایانه ای اطلاعات کتابشناختی منابع  در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 
جدول ۴-۲۳- توزیع فراوانی میزان ارائه خدمات نمایه سازی و چکیده نویسی در کتابخانه های مرکزی واحدهای  دانشگاهی منطقه پنج
جدول۴-۲۴- توزیع فراوانی خدمات برق رسانی متناسب (عدم قطع برق ) درهریک از  کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج   
جدول ۴-۲۵- توزیع فراوانی میزان استفاده از خدمات کامپیوتری نظیر شبکه ، اینترنت و نرم افزار در هریک از  کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج  
جدول ۴-۲۶- توزیع فراوانی میزان استفاده ازپست الکترونیک (E-mail) درفعالیت ها و خدمات هریک ازکتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج
جدول۴-۲۷- توزیع فراوانی تامین منابع مالی مورد نیاز برای خرید تجهیزات کامپیوتری و سایر خدمات کامپیوتری
جدول۴-۲۸- توزیع فراوانی میزان بودجه مصرفی برای استخدام و به کارگیری متخصصان IT در هریک از کتابخانه های مرکزی  دانشگاهی منطقه پنچ
جدول ۴-۲۹- توزیع فراوانی میزان حمایت مالی دانشگاه برای تهیه نرم افزار و سخت افزار کتابخانه در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج در زمینه فناوری اطلاعات
جدول ۴-۳۰- توزیع فراوانی داشتن تنخواه در کتابخانه های دانشگاهی منطقه پنج
جدول ۴-۳۱- توزیع فراوانی افزایش  بودجه سالیانه کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج  
جدول ۴-۳۲- توزیع فراوانی وجود بخش های مختلف کتابخانه در ساختار کتابخانه های مرکزی  واحدهای دانشگاهی منطقه پنج
جدول ۴-۳۳- توزیع فراوانی ارتباط کتابخانه های واحدهای دانشگاهی درزمینه فناوری اطلاعات با سایر مراکز دانشگاهی
جدول ۴-۳۴- توزیع فراوانی کنترل و نظارت واحدهای دانشگاهی برعملکرد فناوری اطلاعات در کتابخانه های مرکزی واحدهای  دانشگاهی منطقه پنج 
جدول ۴-۳۵- توزیع فراوانی حمایت واحدهای دانشگاهی از تغییرات لازم در زمینه فناوری اطلاعات در کتابخانه های مرکزی واحدهای  دانشگاهی منطقه پنج  
جدول ۴-۳۶- توزیع فراوانی کتابخانه ها برحسب دارا بودن ساختار سازمانی متناسب و هماهنگ با اهداف و وظایف خود در واحدهای  دانشگاهی منطقه پنج 
جدول ۴-۳۷- توزیع فراوانی برحسب دارا بودن چارت  سازمانی در کتابخانه های  واحدهای  دانشگاهی منطقه پنج  
جدول ۴-۳۸- توزیع فراوانی  وجود کمیته مشورتی یا شورای هماهنگی در  کتابخانه های مرکزی هریک از واحدهای دانشگاهی منطقه پنج 
جدول ۴-۳۹- توزیع فراوانی برحسب میزان نظارت واحد دانشگاهی بر انجام امور مربوط به تامین نیروی انسانی و استخدام کارکنان در هریک از کتابخانه های مرکزی 
جدول ۴-۴۰- توزیع فراوانی دیدگاه مثبت و پذیرای  مدیران کتابخانه های واحدهای دانشگاهی منطقه پنج نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات در کتابخانه ها 
جدول ۴-۴۱- توزیع فراوانی دیدگاه  مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج  در رابطه با تاثیر عدم آشنایی کارکنان کتابخانه به زبان انگلیسی در عدم دسترسی به تازه ترین اطلاعات منتشر شده در جهان   
جدول۴-۴۲- توزیع فراوانی  تاثیر نگرش مثبت  مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه ۵ نسبت به فناوری اطلاعات بر خودکارسازی کتابخانه
جدول ۴-۴۳- توزیع فراوانی دیدگاه  مدیران کتابخانه های مرکزی  واحدهای دانشگاهی منطقه پنج نسبت به نظام آموزشی موجود در دانشگاه
جدول ۴-۴۴- توزیع فراوانی دیدگاه  مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج درمورد مثبت بودن  نگرش کاربران کتابخانه در رابطه با بکارگیری فناوری اطلاعات درکتابخانه  
جدول ۴-۴۵- توزیع فراوانی  دیدگاه مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج درباره  تاثیر وجود انجمنی تخصصی کتابداری بربهره گیری از فناوری اطلاعات درکتابخانه
جدول۴ -۴۶- توزیع فراوانی دیدگاه  مدیران کتابخانه های مرکزی  واحدهای دانشگاهی منطقه پنج  درباره تاثیر ترس از ورود  فناوری های  اطلاعات نوین به کتابخانه  بربهره گیری از فناوری اطلاعات درکتابخانه ها  
جدول ۴-۴۷- توزیع فراوانی دیدگاه  مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج نسبت به میزان اعتمادشان به سیستمهای کامپیوتری 
جدول ۴-۴۸- توزیع فراوانی دیدگاه  مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات در کتابخانه ها و برآورده کردن انتظارات آنها
جدول ۴-۴۹- توزیع فراوانی دیدگاه  مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج در رابطه با ضرورت کسب مهارتهای جدید در زمینه فناوری اطلاعات برای کتابداران 
جدول ۴-۵۰- توزیع فراوانی دیدگاه مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج در رابطه با میزان مهیا بودن عوامل فرهنگی و مدیریتی فناوری اطلاعات در کتابخانه ها
جدول ۴-۵۱- توزیع فراوانی دیدگاه مدیران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج در مورد موانع بهره گیری از فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی 

فهرست نمودارها

نمودار۴-۱- توزیع درصد تحصیلات نیروی انسانی شاغل در کل کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی– سال۱۳۸۷
نمودار۴-۲- توزیع فراوانی امکانات سخت افزاری موجود در کل کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی- سال ۱۳۸۷ 
نمودار۴-۳- توزیع درصد امکانات نرم افزاری موجود در کل کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی- سال ۱۳۸۷
نمودار۴-۴- توزیع درصد منابع الکترونیکی موجود درکل کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی- سال ۱۳۸۷
نمودار۴-۵- توزیع درصد مکانیزه شدن بخشهای مختلف کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی-۱۳۸۷

چکیده
این پژوهش به روش پیمایشی توصیفی و با هدف شناخت زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است . جامعه پژوهش شامل ۱۵کتابخانه مرکزی وابسته به منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی است . جهت آگاهی از وضعیت زیرساخت فناوری اطلاعات دوپرسشنامه برای مدیران و کتابداران کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی تدوین گردید. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار اکسل انجام شد.
      یافته های پژوهش حاکی از آن است که در کل کتابخانه های مرکزی مورد پژوهش ، ۵/۶۲درصد کتابداران دارای تحصیلات کتابداری و ۵/۳۷درصد دارای تحصیلات غیرکتابداری هستند. از نظر وضعیت تحصیلات مدیران کتابخانه های مورد پژوهش ، ۳/۷۳درصد مدیران دارای تحصیلات کتابداری بوده و۶/۲۶درصد دارای تحصیلات غیرکتابداری هستند . از نظر امکانات سخت افزاری ، بیشترین امکانات سخت افزاری شامل کامپیوتر ، چاپگر ، دستگاه محافظ ، تلفن و اسکنر است و بیشترین امکانات نرم افزاری موجود شامل نرم افزار جامع کتابخانه و CD-ROM های آموزشی می باشد. بیشترین استفاده از منابع الکترونیکی در کتابخانه های مورد پژوهش مربوط به کتاب الکترونیکی به صورت   CDو پایگاههای اطلاعاتی  به صورت online  می باشد . در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج ، جهت ارائه خدمات بازیابی اطلاع رسانی بیشتر از روش جستجوی اطلاعات به صورت کامپیوتری استفاده می شود و نرم افزار مورد استفاده در اکثر کتابخانه های دانشگاهی نرم افزار شرکت پارس آذرخش بوده است .
     از نظر دیدگاه مدیران کتابخانه ها ، عمده ترین موانع استفاده از فناوری اطلاعات ، نبود کارکنان آموزش دیده و عدم آموزش کافی می باشد . تقریبا ۴۰% درصد از مدیران کتابخانه ها ، دوره های آموزشی ضمن خدمت آموزش استفاده از فناوری اطلاعات را گذرانده اند.

کلیدواژه ها : زیرساخت اطلاعاتی  ، فناوری اطلاعات ، زیرساخت فناوری اطلاعات ، کتابخانه مرکزی دانشگاهی ، منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی

۱-۱- مقدمه
امروزه دسترسی کاربران کتابخانه های دانشگاهی به روزآمدترین منابع علمی در کوتاه ترین زمان ممکن، ضرورتی است که این کتابخانه ها را از ارایه پیشرفته ترین خدمات اطلاع رسانی ناگزیر می سازد. کتابخانه ها برای ایفای رسالت سنگینی که در جهت  ارایه خدمات اطلاع رسانی نوین بر دوش دارند، نیازمند به کارگیری فناوری اطلاعات در پیچیده ترین سطوح ممکن هستند. فناوری اطلاعات که کتابخانه به مفهوم امروز، بدون آن معنا نمی یابد، ضرورتاً متکی بر عناصر بنیادینی است که زیرساخت فناوری اطلاعات را تشکیل می دهند.
زیرساخت به معنی بنیاد یا شالوده ای است که یک سازمان یا نظام بر آن استوار شده است. به بیان دیگر، امکانات ، خدمات و تأسیسات اساسی مورد نیاز برای عملکرد یک مجموعه مانند نظام های ارتباطی، سازمان های عمومی و … زیرساخت خوانده می شود (آمریکن هریتیج ، ۲۰۰۹)
زیرساخت فناوری اطلاعات شامل عناصر بنیادینی است که فعالیت های اطلاعاتیِ مبتنی بر فناوری، بر آن استوار می شوند و بدون فراهم بودن این عناصر و شرایط در سطح مطلوب ، استفاده کارآمد از فناوری اطلاعات تحقق نخواهد یافت.  
     هنوز تعریفی جامع و دقیق از مفهوم زیرساخت اطلاعات یا فناوری اطلاعات ارائه  نشده است . این مفهوم معمولا با بیان عناصر تشکیل دهنده زیر ساخت مورد نظر تعریف شده است. احتمالا آترتون  (1977) تنها کسی است که تعریف روشنی از زیر ساخت اطلاعات ارائه داده است. به تعبیر او ، زیرساخت اطلاعاتی هرکشوری توانائیهای ملی در دسترسی به دانش و اطلاعات و همچنین انتقال دانش و اطلاعات به منظور استفاده عملی از دانش است .(داورپناه ، ۱۳۸۴، ص۱۱۸-۱۲۰)
     کتابخانه دانشگاهی به عنوان مرکزی که مسوولیت ارایه خدمات اطلاعاتی به جامعه وسیعی از دانشجویان و اعضای هیأت علمی را برعهده دارد ، نیازمند همگامی با نوآوری های موجود در زمینه اطلاع رسانی است. افزایش تصاعدی تولیدات علمی و تأکید روزافزون دانشگاه ها بر انجام پژوهش های پربار علمی ، روز به روز بر سنگینی وظایفی که بر دوش کتابخانه های دانشگاهی است ،می افزاید. این کتابخانه ها تنها زمانی می توانندرضایت کاربران خود را جلب نمایند که خدمات اطلاع رسانی مورد تقاضای کاربران

بخشی از منابع و مراجع پروژه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه ها

منابع فارسی
۱. آذرنگ، عبدالحسین( )، اطلاعات و ارتباطات. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهران.

۲. آذرنگ، عبدالحسین ()، کتابخانه های ما و مسئله تکنولوژی اطلاعاتی  . www.SRLst.com

۳. حکیمی، ‌رضا( )، تعیین میزان استفاده از تکنولوژی اطلاعات موجود در کتابخانه های مرکزی دانشگاهی شهر زاهدان در امر آموزش و پژوهش. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران.ص۵۲

۴.  داورپناه، محمدرضا()، " برنامه ریزی زیرساخت تکنولوژی اطلاعات در کشورهای در حال توسعه " ، کتابداری و اطلاع رسانی،جلد ۲، شماره سوم .

۵. داورپناه، محمدرضا ()." موانع زیرساختی بهره گیری از فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی ایران "، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی ،‌سال پنجم ، شماره ۲.

۶. داورپناه، محمدرضا()، اطلاعات و جامع.  دبیزش، تهران.ص۱۱۸- ۱۲۱

۷. دیانی، محمدحسین()، " تکنولوژی و اطلاعات" ، دانشمند، ویژه نامه اطلاعات.ص۷۲.

۸. شیخ شعاعی، فاطمه.،طاهره علوی ()،  "بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه های دانشکده های فنی دانشگاههای دولتی شهر تهران" ، کتابداری و اطلاع رسانی،‌ شماره ۳۹ ، شماره سوم ،‌جلد ۱۰.

۹. عظیمی، محمدحسن ()، بررسی زیرساخت اطلاعاتی دانشگاه شهید چمران و مقایسه آن با استانداردهای مربوطه و ارائه پیشنهادهای نظام جامع اطلاع رسانی برای این دانشگاه. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه شهید چمران، اهواز.

۱۰. علیدوستی، سیروس . فاطمه شیخ شعاعی( ) ، فناوری اطلاعات و کتابخانه ها. پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی، تهران. ص۲۶-۲۸.

۱۱.  فتاحی، رحمت اله،() " برخی از زمینه های تاثیر فن آوری نوین بر کارکتابخانه ها و کتابداران " ، فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، سال اول ، شماره ی۴ .

۱۲. فرج پهلو، عبدالحسین .، عباس گیلوری (۱۳۷۳)، " مروری بر زیرساخت تکنولوژی اطلاعات در ایران " ، فصلنامه اطلاع رسانی، دوره ۱۰، شماره ۴.

۱۳. فرهادی، ربابه ،() " بررسی وضعیت کتابخانه های دانشگاهی شیراز و نگرش کتابداران درباره کاربرد فناوری آوری های  اطلاعاتی درکتابخانه" ، فصلنامه کتاب، شماره ی۴۰ .

۱۴. کبیری، فاطمه،() تاثیر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT)بر تحولات فرهنگی. پایان نامه کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت امور فرهنگی ، واحد علوم و تحقیقات، تهران.ص۲۶-۳۲

۱۵. محسن زاده، فرانک ()، بررسی وضعیت استفاده از فناوریهای اطلاعاتی در کتابخانه های دانشگاهی شهر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه کتابداری و اطلاع رسانی، واحد علوم و تحقیقات، تهران .‌

۱۶. مزینانی، علی ()، "بررسی نیازهای مهارتی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاهی" ، فصلنامه کتاب، دوره نهم، شماره ی یک.

۱۷. مهدوی، محمدنقی(۱۳۷۹)، تکنولوژی اطلاعات و اطلاعات تکنولوژی. چاپا،تهران، ص ۴.-۵ 

۱۸. ناخدا، مریم.، حری، عباس (۱۳۸۴)، "عوامل موثر بر کاربرد فن آوری اطلاعات با تاکید بر کتابخانه های دانشگاهی : پژوهشی در متون" کتابداری، سال سی و نهم، دفتر چهل و سوم: صفحات۵۷تا۷۶.

۱۹. ولی زاده حقی، سعیده (۱۳۸۵)، "بررسی زیرساخت های ارائه خدمات اطلاعاتی درکتابخانه های تخصصی دولتی شهر تهران "  ، فصلنامه کتاب، شماره ۶۷.

۲۰. یغمایی،جواد.، علیرضا اسفندیاری مقدم، ناصر آصفی یزدی ()، مدیریت کتابخانه های دانشگاهی. انتشارات ۵۹ (پنجاه و نه )، مشهد.ص۱۳۱

منابع لاتین :
۲۱. American Heritage® Dictionary of the English Language. Available: http://education.yahoo.com/reference/dictionary/entry/infrastructure [ 2 March 2009].

۲۲. Davarpanah, M.,( 2001) " Level of information technology application in Iranian university technology application in Iranian university libraries " .library reiew.50(9): 444-450

۲۳.Enakrire,T.R.&onyenania,G.,( 2007) " Factors affecting the development of information infrastructure in Africa. " Library hi teach news.Number 2 . pp 15- 20.

۲۴.Farajpahlou,A., (1998)"status of library automation in Iranian accdemic libraries." Int.inform&libr.Rev,26:pp.107-137.

۲۵.Haneefa,M.,( 2007) "Application of information and communication technologies in special libraries in Kerala (India)." Library Review. Volume 56 Number 7: pp. 603-620.

۲۶. Igwe,P., (1986) "The electronic age and libraries : present problems and future prospect." International Information &library Review International Library Review,vol.18,pp.75-84.

۲۷.Meadows,A. & Bukhari,J.,(1992) "The use of information technology by scientists in British and Saudi Arabia universities : a comparative study. " journal of information science , in (5), p.409-415.

۲۸.Mookoh,K. & Meadws,J., (1998) "Use of communication technology in south Korean universities. " Journal of information Science ,24(1), p.33-38.

۲۹.Venkata Ramana , P&Chandrasekhar rao,V., (2003) "Use of information technology in central university libraries of india " Bulletin of information technology . Vol.23,no.2,pp.25-42.

۳۰.Shariful Islam,M.,( 2007) "Use of ICT in Libraries : an emirical Study of selected Libraries in Bangladesh "Library Philosophy and Practice .

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.