مقاله اثر اسپرمیدین و اسپرمین برعمر پس ازبرداشت میوه های پاپایاCarica papaya رقم سربازی درشرایط انباری


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
7 بازدید
۳۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله اثر اسپرمیدین و اسپرمین برعمر پس ازبرداشت میوه های پاپایاCarica papaya رقم سربازی درشرایط انباری دارای ۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر اسپرمیدین و اسپرمین برعمر پس ازبرداشت میوه های پاپایاCarica papaya رقم سربازی درشرایط انباری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثر اسپرمیدین و اسپرمین برعمر پس ازبرداشت میوه های پاپایاCarica papaya رقم سربازی درشرایط انباری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر اسپرمیدین و اسپرمین برعمر پس ازبرداشت میوه های پاپایاCarica papaya رقم سربازی درشرایط انباری :

تعداد صفحات:۶

چکیده:

تاثیر غلظت های مختلف اسپرمیدین و اسپرمین برعمر پس از برداشت میوه پاپایا رقم سربازی بررسی شد میوه ها درمحلولهای اسپرمیدین و اسپرمین با غلظت های ۰شاهد و ۰/۵و۱و۲ میلی مول بهمدت ۵ دقیقه غوطه ور شدند هرسه روز یکبار کاهش وزن و درصد پوسیدگی مورد بررسی قرارگرفت و درپایان روز دهم میزان Tssدرصد کاهش وزن و درصد پوسیدگی و PH میوه ها اندازه گیری شد استفاده از اسپرمیدین و اسپرمین بطور معنی داری باعث کاهش درصد پوسیدگی و جلوگیری ازکاهش وزن و میزان PH میوه ها شد بیشترین درصد پوسیدگی و کاهش وزن مربوط به تیمار صفر آب مقطر شاهدو کمترین آن مربوط به تیمار ۲ میلی مول بود استفاده از اسپرمیدین و اسپرمین تاثیر معنی داری برPH میوه ها نداشت اگرچه بیشترین مقدار PH مربوط به تیمار آبمقطر و کمترین درصد PH مربوط به تیمار ۲ بود

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.