مقاله بررسی سیستم بودجه بندی شرکتهای تولیدی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی سیستم بودجه بندی شرکتهای تولیدی دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی سیستم بودجه بندی شرکتهای تولیدی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی سیستم بودجه بندی شرکتهای تولیدی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی سیستم بودجه بندی شرکتهای تولیدی :

بررسی سیستم بودجه بندی شرکتهای تولیدی با ذکر مثال جامع

پیشگفتار

واحد پروژه مالی در دانشگاه از واحدهای مهم و عملی است که باید توسط دانشجویان در آخرین ترم تحصیل گذرانده شود. مهم بودن این واحد از آنجا مشخص می شود که دانشجو برای اولین بار معلومات و محفوضات تئوری خود را بصورت عملی به کار میگیرد. از آنجایی که دانشجو در بکار گیری درسهای نظری در عمل با مشکلات فراوانی مواجه است به همین منظور دانشگاه درس پروژه مالی را برای دانشجویان در نظر گرفته تا معلومات خود را بطور عملی به کار گیرند و از این بکار گیری معلومات، بتوانند زمانی که جذب بازار کار شدند استفاده بهینه نمایند.
اصول حسابداری فن تطبیق تجمیع و تلفیق اصول و موازین حسابداری با قانون و مقررات مربوط بیان گردیده است لذا این آمیختگی و تشکیل در اصول و روشهای حسابداری وقانون و مقررات موضوع از لحاظ سیاسی، اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ریزی و مدیریت در معنای جامع آن اهداف و مباحثی را ایجاب می نماید. کلمات و اصلاحات در فن حسابداری همانند سایر علوم وفنون دیگر معنی ومفهوم خاص خود را دارند معامله در فرهنگ فارسی به معنی داد و ستد و خرید و فروش است. ودر اصلاح حقوقی یک نوع ایجاب و قبول است. درصورتیکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعالیت اطلاق میگرددکه دارای آثار مالی بوده و این آثار مالی تغییر در اقلام ترازنامه را موجب میگردد. استخدام یک نفر به عنوان کارمند از لحاظ حسابداری صرفا فعالیت مالی محسوب نمی گردد ولی پرداخت حقوق و یا دستمزد مستخدمین در ازای ارائه کار و یا خدمت یک فعالیت مالی است که در نتیجه باعث تقلیل درنقدینگی و افزایش هزینه خواهد شد. بنا براین چندین فعالیت مالی ( نه هر نوع فعالیت مالی ) که موجب تغییر در یکی از از اقلام ترازنامه گردد در اصلاح حسابداری معامله نامیده می شود در تعریف حسابداری گفته شده است که حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول رایج هر کشور (روش تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول ا ستقراری) در تعریف معتبر دیگری بیان شده که حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، اندازه گیری، ثبت وطبقه بندی اطلاعات مالی به منظور فراهم نمودن امکانات قضاوت آگاهانه و تصمیمات منطق توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی برای یک موسسه در هر دوره ای مالی ظاهرا به نظر می رسد.

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
تاریخچه
اهداف
اساسنامه
فعالیت
فعالیت اصلی
اندوخته های سرمایه ای
نام شرکت
مرکز شرکت
مدت شرکت
سال مالی
تصویب اساسنامه
هیات مدیر و مدیر عامل
اهداف و خط مشی های شرکت گاز استان کردستان
معرفی سیستم انبار
– تعریف انبار
– جایگاه انبار
۱ زیر نظر مدیر عامل
۲ زیر نظر مدیر انبار
۳ زیر نظر امور اداری
نحوه سیستم کد گذاری
بخشهای در گیر درسیستم انبارها
لایحه حسابداری
طراحی سیستم اطلاعاتی انبار
دایره انبار
کارت کنترل اقلام انبار
انواع کاردکس و محل نگهداری آن
نحوه طراحی فرم ها
اطلاعات مندرج در فرم ها
قسمت های تشکیل دهنده یک فرم
خلاصه اهم موارد مهم در سیستم انبار داری
انواع سیستمهای خرید
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
منابع و مآخذ

بودجه‌ریزی عملیاتی در شرکت‌ها
بودجه جامع برنامه های مالی و عملیاتی بنگاه برای یک دوره زمانی اتی است که در قالب مجموعه ای از صورت های مالی خلاصه شده و در بر گیرنده کلیه عملیات و سطوح مدیریت واحد تجاری است .به عبارت دیگر بودجه جامع معرف طرح کلی واحد تجاری برای دستیابی به اهداف نهایی ان در بودجه است که انتظارات مدیریت را درباره درامدها وهزینه ها و سود خالص و جریان نقدینگی و وضعیت مالی به صورت مقداری نشان میدهد.
این بودجه اثار تصمیمات عملیاتی و تصمیمات تامین مالی را در بر می‌گیرد و از دو بخش بودجه عملیاتی و بودجه مالی تشکیل میشود .به عبارت دیگر می‌توان گفت بودجه جامع تصویر فراگیر برنامه های مالی و عملیاتی مدیریت برای یک دوره زمانی اینده است که در قالب مجموعه ای از صورت های مالی تلخیص شده بیان می‌شود .
محصول نهایی فرآیند برآورد و تهیه بودجه یک واحد تجاری، بودجه جامع است که شامل بودجه های جداگانه هر یک از بخش های تابعه آن واحد می باشد. این بودجه معرف طرح کلی واحد تجاری در دوره بودجه است. بودجه جامع به دو بخش اصلی یعنی بودجه مالی و بودجه عملیاتی تقسیم می گردد.در بودجه عملیاتی اقلام بهای تمام شده، هزینه های عملیاتی و درآمدهای دوره بودجه‌ریزی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نتیجه سود خالص عملیات بودجه‌بندی می‌شود. بودجه مالی مشتمل بر بودجه‌بندی وضعیت مالی و سایر بودجه‌های مورد نیاز مدیریت مالی است. ضمنا، بودجه مالی تا حدود زیادی به بودجه عملیاتی و وضعیت مالی اول دوره بودجه بستگی دارد. این بودجه اثار تصمیمات عملیاتی و تامین مالی را در بر میگیرد.تصمیمات عملیاتی حول کاربرد منابع کمیاب می‌گردد و تصمیمات تامین مالی بر شیوه تامین وجوه برای تهیه این منابع متمرکز می‌شود.
بودجه تصویر کمی برنامه های پیش بینی شده مدیریت برای یک دوره زمانی اتی و ابزاری مفید برای هماهنگی و اجرای برنامه ها است .بودجه جنبه های مالی و غیر مالی این برنامه را پوشش میدهد و برای سازمان همانند نقشه ای هماهنگ کننده است که در اینده باید مطابق با ان عمل شود در بخش مالی بودجه انتظارات مدیریت درباره سود و زیان و جریان های نقدی و وضعیت مالی اتی به صورت کمی منعکس میشود .همانگونه که برای گذشته صورت مالی تهیه میشود برای اینده نیز میتوان صورت های مالی را تهیه کرد برای مثال صورت سود و زیان بودجه ای –ترازنامه بودجه ای –صورت جریانات وجوه نقد بودجه ای .
بودجه های غیر مالی زیر بنای بودجه های مالی است.تعداد تولید یا فروش و تعداد محصولات جدیدی که به بازار معرفی شده اند نمونه هایی از ارقام غیر مالی است که در محاسبه ارقام مالی استفاده می‌شود.
اجزای کلی بودجه جامع :
بودجه جامع به دو قسمت بودجه عملیاتی و بودجه مالی تقسیم می‌شود
الف – بودجه عملیاتی:
بودجه عملیاتی زیربنای بودجه های مالی است و نتایج مورد انتظار از اجرایی عملیات اتی واحد تجاری را تشریح می‌کند و در بر گیرنده صورت سود و زیان بودجه ای و اجزای ان است .بودجه عملیاتی با تهیه بودجه فروش اغاز و با تهیه صورتحساب سود و زیان بودجه ای خاتمه می‌بابد.
بودجه عملیاتی مشتمل بر برآوردها و بودجه بندی فعالیت های تولیدی و غیر تولیدی واحد تجاری یا به عبارتی دیگر،اجزای صورت سود و زیان آن است.
اجزای بودجه عملیاتی به شرح زیر است :
۱ پیش‌بینی فروش:
این گام که معمولا در اولین مرحله از فرآیند بودجه تهیه می شود یکی از مهمترین اجزای بودجه عملیاتی است زیرا اقدامات دیگر تا حدود زیادی به آن وابسته است یا از آن منتج می شود. پیش‌بینی فروش معمولا به عوامل گوناگونی مانند وضعیت کلی اقتصادی، راهبردهای قیمت‌گذاری، واکنش های رقبای تجاری، وضعیت صنعت بستگی دارد. اگر چه بودجه نهایی فروش بر حسب ریال است اما باید حاوی جزئیات مشروح و کافی درباره ترکیب محصولات و الگوهای فروش نیز باشد تا بتوان برمبنای آن تصمیمات لازم را درباره تغییر سطوح موجودیها و مقادیر تولید اتخاذ نمود.
پیش‌بینی فروش بیانگر فروش مورد انتظار است و نقطه اغاز بودجه جامع و پایه بودجه عملیاتی است چرا که گام‌های بعدی تا حدود زیادی به ان بستگی دارد. اساس و شالوده پیش‌بینی فروش و دیگر بخش‌های بودجه جامع مبتنی بر تخمین حجم فروش است.
تهیه پیش‌بینی فروش بر حسب نوع مشتریان می‌تواند ابزاری مهم جهت تجزیه و تحلیل مناطق احتمالی فروش جدید تلقی شود .این بودجه همچنین برای تشخیص دلایل کاهش فروش به گروه های مختلف مشتریان موثر است به طوری که می‌توان در اسرع وقت کاهش های مذکور را شناسایی کرده و اقدامات اصلاحی لازم را به وجود اورد.
به طور کلی سه روش برای پیش بینی فروش وجود دارد :
• استفاده از تحلیل های اماری و بر اساس شرایط و اوضاع اقتصادی محصولات تولیدی
• پیش بینی فروش بر مبنای تخمین مدیران و مسئولین فروش
• تحلیل عوامل مختلف موثر بر فروش و پیش بینی گرایش های این عوامل در اینده
ممکن است فشار هایی برای کم نمایی و یا فزون نمایی فروش در جریان باشد. برخی از سازمان‌ها هدف‌های بلند پروازانه و یا چالش خیز برای فروش در نظر می‌گیرند. در واقع این هدف‌ها فزون نمایی درامد مورد انتظار است و نیت ان تحریک کارکنان به تلاش مضاعف و دستیابی به عملکرد بهتر است بر عکس برخی این پیش‌بینی را محافظه کارانه تهیه می‌کنند و از روی عمد یا اگاهانه درامدهای مورد انتظار را کم نمایی می‌کنند تا به راحتی بتوانند به ارقام بودجه ای دست یابند.
کم نمایی درامدهای بودجه‌ای (یا فزون نمایی هزینه های بودجه ای) زمانی اعمال میشود که از انحرافات بودجه ای (تفاوت بین نتایج واقعی و مبالغ بودجه ای) برای ارزیابی عملکرد استفاده می‌شود. این عمل در مقابل شرایط نامساعد غیر منتظره برای مدیران جنبه حفاظتی دارد. مرحله یک از پیش بینی درامد بر مبنای تقاضای مورد انتظار شروع می‌شود ولی گاهی عاملی غیر از درامد پیش بینی شده نقطه شروع است برای مثال هنگامی که تقاضا از ظرفیت تولیدی بیشتر باشد یا یکی از اقلام مورد نیاز به میزان کافی عرضه نشود بودجه درامد بر مبنای حداکثر ظرفیت تولید تعیین می‌شود
پیش بینی میزان تولید:
پس از تهیه پیش بینی فروش اولین گام تعیین مقدار تولید می‌باشد. پیش‌بینی میزان تولید با استفاده از رابطه زیر به دست می اید:
پیش بینی فروش + موجودی کالای ساخته شده انتهای دوره – موجودی کالا ساخته شده ابتدای دوره = مقدار پیش‌بینی تولید
مقدار تولید بایستی با پیش‌بینی فروش و سطح موجودی پایان دوره هماهنگ باشد چرا که عدم هماهنگی ممکن است منجر به این موضوع شود که هنگام نیاز به محصولات هیچ‌گونه محصولی در دسترس نباشد و بهنگام عدم نیاز محصولات زیادی در انبار موجود باشد.
پیش‌بینی هزینه های تولید:
مجموع بودجه مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار ساخت است و پس از تصمیم گیری درباره تعداد محصولاتی که باید تولید شود براساس پیش‌بینی تولید تهیه می‌شود.
• پیش‌بینی مواد مستقیم:
پیش بینی مواد مستقیم شامل پیش بینی مصرف مواد مستقیم، پیش بینی خرید مواد مستقیم است. پیش‌بینی مصرف مواد مستقیم بیانگر مقدار مواد مستقیم مورد نیاز برای تولید پیش بینی شده می‌باشد. پیش بینی خرید مواد مستقیم که بیانگر مقدار و مبلغ مواد اولیه ای است که باید خریداری شود این بودجه با توجه به مقدار مواد مورد نیاز در ابتدا و انتهای دوره تهیه می‌شود و از رابطه زیر به دست می اید:
پیش‌بینی خرید = پیش بینی مصرف مواد + موجودی براورد شده مواد انتهای دوره – موجودی براورد شده مواد ابتدای دوره
• پیش‌بینی دستمزد مستقیم:
برای تهیه این بودجه بایستی ساعات کار بودجه شده را بدست اورد .با توجه به مقدار تولید و اینکه هر واحد تولیدی چه مقدار زمان میبرد تهیه میشود .بودجه هزینه دستمزد مستقیم نیز از حاصل ضرب ساعت کار مستقیم بودجه شده در هزینه بر اورد شده دستمزد مستقیم برای هر ساعت کار به دست می اید.
• پیش‌بینی سربار ساخت:
سربار ساخت نشانگر مبلغ هزینه های سربار ساخت در دوره بودجه می‌باشد. این پیش‌بینی به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌شود که ریز اقلام تشکیل دهنده بر اساس روش‌های براوردی تخمین زده می‌شود.
• پیش بینی موجودی کالای آخر دوره:
این موجودیها بخش عمده ای از داراییهای جاری بسیاری از واحدهای تجاری تولیدی را تشکیل می دهد و تصمیم گیری در مورد آن یکی از وظایف مهم مدیریت محسوب می گردد. این بودجه از طریق تعیین بهای تمام شده هر واحد محصول و ضرب آن در موجودی مورد انتظار در پایان دوره به دست می اید .در رابطه با موجودی ابتدای دوره نیز به همین صورت عمل می‌کنیم
پیش‌بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته:
در واحد های تولیدی بهای تمام شده کالای فروش رفته معرف بهای تمام شده تولید این کالاها نیز می باشد. در نتیجه بهای تمام شده کالای فروش رفته بودجه شده مستقیما از پیش‌بینی تولید به دست می آید. اختلاف بین پیش‌بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته و پیش‌بینی تولید نیز مربوط به میزان موجودی کالا در اول و آخر دوره بودجه است. و از رابطه زیر به دست می اید.
پیش‌بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته = پیش‌بینی هزینه مواد مصرفی + پیش‌بینی دستمزد مستقیم + پیش‌بینی سربار ساخت + موجودی کالای ساخته شده اول دوره – پیش‌بینی موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
پیش‌بینی هزینه های اداری
این بودجه شامل هزینه فعالیتهای غیر تولیدی واحد تجاری است. در پاره ای از موارد برخی هزینه های ثابت نیز در این بودجه وجود دارد که می توان در صورت لزوم آن را کم یا حذف کرد. این قبیل هزینه های قابل اجتناب هزینه های ثابت اختیاری نامیده می شود. هزینه های ثابتی که در طول دوره بودجه غیر قابل اجتناب است به عنوان هزینه های ثابت تعهد شده شناخته می شود.
بودجه هزینه های فروش و بازاریابی:
فعالیت های فروش و بازاریابی به نحو مؤثری بر میزان فروش اثر می‌گذارد. بنابراین پیش‌بینی هزینه های فروش و بازاریابی باید در مراحل اولیه فرآیند بودجه‌ریزی یعنی همزمان با پیش‌بینی فروش تهیه گردد.

ب – بودجه مالی:
اجزای مختلف بودجه مالی عبارتند از
پیش‌بینی سود و زیان خالص:
هنگامی که کلیه پیش‌بینی‌های مذکور تهیه گردید به آسانی می توان سود خالص را پیش‌بینی کرد این رقم کلیدی که معرف هدف واحد تجاری در مورد سود خالص است بسیاری از فعالیت های این واحد را در دوره بودجه منعکس می کند.
در مواقعی که واحد تجاری انتظار ارقام غیرعملیاتی مؤثر بر سود را دارد این ارقام در پیش بینی سود خالص منظور می شود. اگر چه مالیات بر درآمد بر مبنای سود واقعی محاسبه می شود اما به منظور به دست آوردن سود خالص بعد از مالیات می توان رقم مالیات بر درآمد را نیز برآورد و از پیش‌بینی سود خالص کسر کرد.
پیش‌بینی صورت جریانات وجوه نقد
این پیش‌بینی آخرین جزء بودجه جامع است که در فرآیند طرح ریزی مالی وسیله ای مفید و کمک مؤثری به مدیریت محسوب می شود. صورت گردش وجوه نقد معمولا با استفاده از ارقام منعکس در پیش‌بینی صورت سود و زیان و تغییرات مانده های ترازنامه های برآوردی در اول و آخر دوره بودجه تهیه می گردد.
-پیش‌بینی ترازنامه
این پیش‌بینی با استفاده از ترازنامه اول دوره بودجه و تغییرات مورد انتظار در مانده حسابها که در بودجه های عملیاتی تأمین مالی، مخارج سرمایه ای و نقدی منعکس است، به دست می‌آید.
-بودجه نقدی
حفظ نقدینگی کافی به منظور پرداخت بموقع تعهدات یکی از هدف های اصلی واحدهای تجاری است. یکی از ابزارهای مفید برای اعمال مدیریت بر وجوه نقد تهیه بودجه نقدی است. ضمن تهیه این بودجه گردش وجوه نقد به طور کلی در دوره بودجه برآورد می شود. نقطه آغاز این فرآیند معمولا برآورد وجوه نقد حاصل از عملیات است که از اصلاح رقم سود خالص بودجه شده به منظور خارج کردن اقلام غیر نقدی مانند استهلاک بدست می آید.کلیه اقلام نقدی غیر عملیاتی نیز در بودجه نقدی منظور می گردد. بودجه نقدی سالانه برای اعمال مدیریت بر وجوه نقد، بلند مدت و احتمالا غیر مفید محسوب می شود. بودجه های نقدی ماهانه، هفتگی و حتی روزانه ممکن است برای مقاصد ونیازهای اطلاعاتی مدیران مفیدتر باشد. دوره بودجه نقدی معمولا به نیازمندیهای طرح ریزی، مشکلات و مسائل بالقوه گردش وجوه نقد بستگی دارد. بودجه نقدی کمک مؤثری برای اعمال مدیریت بر وجوه نقد و ایجاد توازن معقولی بین نقدینگی و سودآوری می باشد.
– پیش‌بینی هزینه های سرمایه ای
الف. طرح های تأمین مالی :
این طرح ها شامل برنامه های واحد تجاری برای انتشار سهام یا اوراق قرضه از یک سود و بازخرید سهام،باز پرداخت اصل اوراق قرضه یا توزیع سود سهام از سوی دیگر است.
ب. بودجه مخارج سرمایه:
بودجه بندی سرمایه ای شامل تهیه اقلام عمده مانند ماشین آلات و تجهیزات و در برخی موارد پروژه هایی نظیر اجرای یک برنامه بلند مدت آموزش کارکنان است که معمولا عمر مفیدی بیش از یک دوره مالی دارند.
ستفاده بهینه از منابع محدود یک شرکت، برای دستیابی به اهداف ترسیم شده برای آن شرکت، مستلزم نوعی برنامه ریزی دقیق و همه جانبه است. به طور کلی تبدیل برنامه ها به زبان پول را بودجه بندی می نامند و لذا بودجه زبان ریالی برنامه ها است.
در واقع بودجه یک کمیت مقداری است که بیانگر جزئیات یک برنامه آتی پیش بینی شده در قالب اعداد و ارقام است. به عبارتی بودجه یک برنامه تفصیلی است که برای یک دوره مالی تنظیم می شود و در آن کلیه انتظارات و پیش بینی ها در قالب اعداد و ارقام تعیین می شود و معمولا به صورت خلاصه در قالب پیش بینی ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت ها ارائه می شود. لذا بودجه، برنامه یک شرکت، برحسب مقادیر و برای یک دوره معین از زمان است. مقداری کردن بودجه این امکان را فراهم می کند تا هدف معینی برای مقاصد برنامه ریزی و مبنای معینی برای مقاصد کنترلی ایجاد شود.
شاید به جرات بتوان اذعان کرد که برنامه ریزی اولین و مهم ترین وظیفه مدیران عامل شرکت ها است. برنامه ریزی یعنی خلق آینده و این امر به آن معنا است که باید بهترین و مناسب ترین روش استفاده از امکانات شرکت ها با توجه به محدودیت های متعدد آنها از پیش تعیین شود. به عبارت دیگر، تصویر فردای شرکت ها باید امروز با تصمیم مدیران عامل ترسیم شود.
به همین دلیل است که امروزه برنامه ریزی به یک فرآیند پویا و هدفمند برای جهت بخشیدن به کل فعالیت های یک شرکت تبدیل شده و اصول و مفاهیم و مراحل بسیار دقیقی دارد و خروجی آن معمولا برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت برای شرکت ها است. باید به خاطر داشت که آنچه به عنوان بودجه بندی معروف است معمولا تبدیل برنامه های کوتاه مدت یک ساله شرکت ها به زبان پول است.
برنامه ریزی به مفهوم تعیین اهداف آتی و تعیین روش های دستیابی به آن است و از طرف دیگر کنترل درخصوص حصول اطمینان از تحقق برنامه انجام می پذیرد. یک سیستم بودجه مناسب هر دو مفهوم برنامه ریزی و کنترل را مدنظر دارد و به عبارت دیگر بودجه ابزاری جهت برنامه ریزی و کنترل است.
یکی از مهم ترین فواید بودجه ایجاد هماهنگی سازمانی به منظور یکپارچه سازی در جریان دستیابی به اهداف توسط واحدهای مختلف شرکت است. در ابتدای دوره مالی بودجه یک برنامه است و در انتهای دوره به عنوان یک وسیله کنترل در دست مدیران عامل جهت ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف شرکت در مقابل برنامه های پیش بینی شده خواهد بود که این ارزیابی ها، مدیران عامل را در اصلاح مسیر بهبود عملکرد شرکت ها یاری خواهد کرد و لذا کنترل برنامه بخش مهمی از فرآیند برنامه ریزی است و هر مکانیزم بودجه بندی بدون پیش بینی مکانیزم های کنترلی ناقص است؛ زیرا بودجه در واقع یک برنامه سازمانی است که از طریق همکاری گروهی و سازمانی تحقق آن امکان پذیر می شود.
برنامه ریزی در سازمان این اطمینان را ایجاد می کند که شرکت مورد نظر در مسیر درست افتاده و کارکنان هدف های معینی دارند که باید به آن دست یابند. اما مراحل بودجه بندی نباید با تنظیم برنامه متوقف شود و مسوولیت مدیران عامل این است که برای اطمینان از ادامه درست راه نسبت به کنترل بودجه نیز اقدام کنند.
به طور کلی سه نوع برنامه ریزی در شرکت ها متصور می باشد: نخست برنامه ریزی استراتژیک، دوم برنامه ریزی بودجه ای و سوم برنامه ریزی عملیاتی یا تاکتیکی. در برنامه ریزی استراتژیک به تهیه برنامه های عملیاتی بلندمدت برای رسیدن به اهداف سازمانی در شرکت ها توجه می شود. برنامه ریزی بودجه ای همان تهیه برنامه های کوتاه مدت تا میان مدت شرکت است که ضمن برنامه استراتژیک اجرا شود و بودجه جامع سالانه شرکت ها در این دسته قرار دارد. برنامه ریزی عملیاتی مراحل برنامه ریزی کوتاه مدت یا روز به روز را شامل می شود و معمولا مربوط است به برنامه ریزی استفاده از منابع که در چارچوب برنامه ریزی بودجه ای اجرا می شود.برنامه ریزی سالانه در یک شرکت با تهیه بودجه جامع که مجموعه ای از بودجه های جداگانه و وابسته به یکدیگر است صورت می گیرد. بودجه جامع را می توان در دو بخش اساسی طبقه بندی کرد. اولین بخش بودجه عملیاتی شرکت است که منعکس کننده تصمیمات مربوط به عملکرد و فعالیت ها است و بخش دوم بودجه مالی است که تصمیمات مالی شرکت را نشان می دهد.
مبحث تهیه و کنترل بودجه از مواردی است که هم در حسابداری مدیریت و هم در مدیریت مالی مطرح می شود با این تفاوت که در حسابداری مدیریت به روش های تهیه بودجه عملیاتی و در مدیریت مالی به روش های تهیه بودجه مالی تاکید می شود. از سوی دیگر به طور کلی بودجه می تواند به صورت هدف گرا یا روندگرا تهیه شود.
بودجه عملیاتی در یک شرکت تولیدی شامل موارد روبه رو است: بودجه فروش؛ بودجه تولید؛ بودجه نیازمندی های تولید شامل بودجه مواد مستقیم، بودجه سربار و بودجه کار مستقیم؛ بودجه هزینه های اداری و فروش و در نهایت سود و زیان پیش بینی شده.بودجه مالی در شرکت ها نیز این موارد را در بر می گیرد: بودجه هزینه های سرمایه ای، بودجه نقدی و در نهایت ترازنامه پیش بینی شده.
شناسایی زودهنگام عامل اصلی یا کلیدی بودجه برای برنامه ریزی و تهیه بودجه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. زیرا این عامل علت اصلی ایجاد محدودیت در شرکت است؛ بنابراین تعیین می کند که کدام بودجه باید اول تهیه شود. مثلا اگر حجم فروش عامل کلیدی باشد ابتدا باید بودجه فروش را براساس پیش بینی فروش تهیه کرد و سپس تمام بودجه های دیگر به این بودجه وصل می شوند. اهمیت فوق العاده عامل اصلی بودجه از این واقعیت ناشی می شود که بودجه ها با هم پیوستگی و ارتباط دارند.
تهیه بودجه فروش معمولا نقطه آغاز تهیه بودجه عملیاتی در شرکت ها است، چرا که فروش پیش بینی شده تقریبا روی ارقامی که در بودجه حضور دارند، تاثیر می گذارد.

اطلاعات فروش سال مالی ۱۳۸۷
محصول الف محصول ب
تعداد مبلغ – ریال تعداد مبلغ- ریال
سه ماهه اول ۲,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۹,۰۰۰
سه ماهه دوم ۶,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۹,۰۰۰
سه ماهه سوم ۵,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۹,۰۰۰
سه ماهه چهارم ۴,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۹,۰۰۰
جمع سال ۱۷,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰

مواد مورد نیاز برای یک واحد محصول سال مالی ۱۳۸۷
عوامل تولید قیمت واحد مقدار عوامل تولید برای یک واحد محصول

ریال الف ب
Aماده اولیه ۱۶۰ ۱۰ –
B ماده اولیه ۲۰۰ – ۱۲
کار مستقیم ۶۰۰ ۲ ۳

اطلاعات مربوط به سربار متغیر ساخت سال مالی ۱۳۸۷
پیش بینی سربار متغیر ساخت
شرح اقلام برمبنای یک ساعت کار مستقیم
مواد غیر مستفیم ریال ۵۰
کار غیر مستقیم ریال ۱۰۰
مزایای جنبی کارکنان ریال ۲۵۰
آب برق سوخت تلفن ریال ۶۰
نگهداری ریال ۴۰
جمع ریال ۵۰۰

اطلاعات مربوط به بودجه بندی سرمایه ای سال مالی ۱۳۸۷
پروژه سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع سالانه
ریال ریال ریال ریال ریال
تجهیزات تحویل کالا ۴,۳۰۰,۰۰۰ ۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰
تجهیزات اداری ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰
تجهیزات تولید ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰
جمع مخارج ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۹,۷۰۰,۰۰۰

اطلاعات مربوط به هزینه های اداری سال مالی ۱۳۸۷
ریال
حقوق مدیران ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
حقوق کارکنان اداری ۵,۵۰۰,۰۰۰
بیمه ۸۰۰,۰۰۰
نگهداری ۱,۷۰۰,۰۰۰
ملزومات اداری ۹۰۰,۰۰۰
عوارض و مالیات بر دارایی ۷۰۰,۰۰۰
استهلاک ساختمان و وسایل اداری ۲,۴۰۰,۰۰۰
جمع ۲۴,۰۰۰,۰۰۰

اطلاعات مربوط به هزینه های فروش واداری سال مالی ۱۳۸۷
ریال
حقوق کارکنان بازاریابی و کمیسیمنهای ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
حقوق کارکنان فروش ۴,۶۰۰,۰۰۰
تبلیغات ۳,۰۰۰,۰۰۰
پذیرایی ۱,۱۰۰,۰۰۰
بیمه ۴۰۰,۰۰۰
نگهداری ۱,۲۰۰,۰۰۰
ملزومات اداری ۹۰۰,۰۰۰
عوارض و مالیات بر دارایی ۴۰۰,۰۰۰
مسافرت ۱,۶۰۰,۰۰۰
استهلاک وسایل و تجهیزات ۱,۸۰۰,۰۰۰
جمع ۲۶,۰۰۰,۰۰۰

اقلام مربوط به سربار ثابت
اقلام ثابت سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع سالانه
سرپرستی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰
استهلاک ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰
نگهداری ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
عوارض و مالیات بر دارایی ۴۹۱,۲۰۰ ۴۹۱,۳۰۰ ۴۹۱,۲۰۰ ۴۹۱,۳۰۰ ۱,۹۶۵,۰۰۰
بیمه ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
جمع اقلام ثابت ۵,۸۹۱,۲۰۰ ۵,۸۹۱,۳۰۰ ۵,۸۹۱,۲۰۰ ۵,۸۹۱,۳۰۰ ۲۳,۵۶۵,۰۰۰

اطلاعات براوردی مورد نیاز
موجودی وجه نقد براوردی اول دوره ۳,۱۰۰,۰۰۰
فروش براوردی سه ماهه قبل ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده یک واحد محصول اول دوره:
محصول الف ۴,۲۰۰
محصول ب ۶,۵۰۰
موجودی اول دوره (واحد)
محصول الف ۸۰۰
محصول ب ۱,۲۰۰
موحودی اول دوره (کیلو)
A ماده ۱۰,۵۰۰
B ماده ۲۴,۶۰۰

شرکت ;;;
بودجه فروش
برای سال منتهی به۱۳۸۸
الف ب جمع فروش
تعداد نرخ مبلغ تعداد نرخ مبلغ ریال
سه ماهه اول ۲,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۹,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
سه ماهه دوم ۶,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۹,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
سه ماهه سوم ۵,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۹,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
سه ماهه چهارم ۴,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۹,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع سال ۱۷,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰

شرکت ;;;
بودجه مقادیر موجودی کالای پایان دوره
۱۳۸۸ برای سال منتهی به
سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم
الف ۱,۵۰۰ ۱,۲۵۰ ۱,۰۰۰ ۵۰۰
ب ۵۰۰ ۲۵۰ ۱,۷۵۰ ۱,۲۵۰
برای هر یک از دوره های سه ماهه معادل ۲۵% پیش بینی فروش سه ماهه بعد موجودی در نظر گرفته شده است ضمناً فروش سه ماهه اول ۹*۱۳ معادل ۳ ماهه اول سال ۸*۱۳ یعنی ۲۰۰۰ واحد پیش بینی گردیده است .
شرکت ;;;
بودجه مقادیر تولید
برای سال منتهی به ۱۳۸۸
اول دوم سوم چهارم جمع سالانه
محصول الف
بودجه فروش بر حسب واحد ۲,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰
موجودی آخردوره ۱,۵۰۰ ۱,۲۵۰ ۱,۰۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰
جمع نیازمندی ۳,۵۰۰ ۷,۲۵۰ ۶,۰۰۰ ۴,۵۰۰ ۱۷,۵۰۰
موجودی اول دوره ۸۰۰ ۱,۵۰۰ ۱,۲۵۰ ۱,۰۰۰ ۸۰۰
بودجه بتدی تولید ۲,۷۰۰ ۵,۷۵۰ ۴,۷۵۰ ۳,۵۰۰ ۱۶,۷۰۰
محصول ب
بودجه فروش بر حسب واحد ۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
موجودی آخردوره ۵۰۰ ۲۵۰ ۱,۷۵۰ ۱,۲۵۰ ۱,۲۵۰
جمع نیازمندی ۵,۵۰۰ ۲,۲۵۰ ۲,۷۵۰ ۸,۲۵۰ ۱۶,۲۵۰
موجودی اول دوره ۱,۲۰۰ ۵۰۰ ۲۵۰ ۱,۷۵۰ ۱,۲۰۰
بودجه بتدی تولید ۴,۳۰۰ ۱,۷۵۰ ۲,۵۰۰ ۶,۵۰۰ ۱۵,۰۵۰
در سطرهای بودجه فروش وبودجه بندی تولید جمع سالانه مساوی مجموع ارقام ان سطرهاست. اما در سطرهای موجودی های اول و آخر دوره و همچنین نیازمندیها چنین نیست. در ستون جمع سالانه موجودی اخر دوره مشابه رقم موجودی پایان سه ماهه چهارم و موجودی اول دوره مساوی رقم موجودی ابتدای سه ماهه اول است.
شرکت ;;;
بودجه مقادیر موجودی مواد اولیه
۱۳۸۸ برای سال منتهی به
مواد اولیه * سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم
ماده اولیه A 28,750 23,750 17,500 13,500
ماده اولیه B 10,500 15,000 39,000 25,800
موجودی مواد اولیه در پایان هر سه ماه ماهه معادل ۵۰ درصد نیازمندی سه ماهه بعدی ماهه بعدی است. ضمنا مقادیر تولید سه ماهه اول سال ۹×۱۳ مساوی مقادیر تولید سه ماهه اول سال ۸×۱۳فرض شده است.
شرکت ;;;
بودجه خرید مواد اولیه
۱۳۸۸ برای سال منتهی به
سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع سالانه
ماده اولیهA
مقدار مورد نیاز برای تولید ۲۷,۰۰۰ ۵۷,۵۰۰ ۴۷,۵۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۱۶۷,۰۰۰
موجودی لازم در اخر دوره ۲۸,۷۵۰ ۲۳,۷۵۰ ۱۷,۵۰۰ ۱۳,۵۰۰ ۱۳,۵۰۰
جمع نیازمندی ۵۵,۷۵۰ ۸۱,۲۵۰ ۶۵,۰۰۰ ۴۸,۵۰۰ ۱۸۰,۵۰۰
موجودی اول دوره ۱۰,۵۰۰ ۲۸,۷۵۰ ۲۳,۷۵۰ ۱۷,۵۰۰ ۱۰,۵۰۰
مقدار خرید ۴۵,۲۵۰ ۵۲,۵۰۰ ۴۱,۲۵۰ ۳۱,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
قیمت واحد ماده اولیهA 160 160 160 160 160
بودجه خرید ماده اولیهA 7,240,000 8,400,000 6,600,000 4,960,000 27,200,000
ماده اولیهB:
مقدار مورد نیاز برای تولید ۵۱,۶۰۰ ۲۱,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۱۸۰,۶۰۰
موجودی لازم در اخر دوره ۱۰,۵۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ ۲۵,۸۰۰ ۲۵,۸۰۰
جمع نیازمندی ۶۲,۱۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۱۰۳,۸۰۰ ۲۰۶,۴۰۰
موجودی اول دوره ۲۴,۶۰۰ ۱۰,۵۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰ ۲۴,۶۰۰
مقدار خرید ۳۷,۵۰۰ ۲۵,۵۰۰ ۵۴,۰۰۰ ۶۴,۸۰۰ ۱۸۱,۸۰۰
قیمت واحد ماده اولیهA ماده اولیهB 200 200 200 200 200
بودجه خرید ماده اولیهA ماده اولیهB 7,500,000 5,100,000 10,800,000 12,960,000 36,360,000
جمع بودجه خرید مواد اولیه ۱۴,۷۴۰,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ ۶۳,۵۶۰,۰۰۰

شرکت ;;;
بودجه دستمزد مستقیم
۱۳۸۸ برای سال منتهی به
محصول الف سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع سالانه
بودجه مقدار تولید ۲,۷۰۰ ۵,۷۵۰ ۴,۷۵۰ ۳,۵۰۰ ۱۶,۷۰۰
ساعات کار لازم برای تولید یک واحد یک واحد ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
جمع ساعات کار لازم ۵,۴۰۰ ۱۱,۵۰۰ ۹,۵۰۰ ۷,۰۰۰ ۳۳,۴۰۰
نرخ دستمزد ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰
بودجه دستمزد محصول(الف) ۳,۲۴۰,۰۰۰ ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۴۰,۰۰۰
محصول(ب)
بودجه مقدار تولید ۴,۳۰۰ ۱,۷۵۰ ۲,۵۰۰ ۶,۵۰۰ ۱۵,۰۵۰
ساعات کار لازم برای تولید یک واحد یک واحد ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
جمع ساعات کار لازم ۱۲,۹۰۰ ۵,۲۵۰ ۷,۵۰۰ ۱۹,۵۰۰ ۴۵,۱۵۰
نرخ دستمزد ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰
بودجه دستمزد محصول(ب) ۷,۷۴۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۹۰,۰۰۰
جمع بودجه دستمزد ۱۰,۹۸۰,۰۰۰ ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۴۷,۱۳۰,۰۰۰

شرکت ;;;
بودجه سربار ساخت
۱۳۸۸ برای سال منتهی به
سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم چهارم جمع سالانه
اقلام متغیر
مواد غیر مستقیم ۹۱۵,۰۰۰ ۸۳۷,۵۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۱,۳۲۵,۰۰۰ ۳,۹۲۷,۵۰۰
دستمزد غیر مستقیم ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۱,۶۷۵,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۷,۸۵۵,۰۰۰
مزایای جنبی کارکنان ۴,۵۷۵,۰۰۰ ۴,۱۸۷,۵۰۰ ۴,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۶۲۵,۰۰۰ ۱۹,۶۳۷,۵۰۰
آب-برق- سوخت-تلفن ۱,۰۹۸,۰۰۰ ۱,۰۰۵,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۷۱۳,۰۰۰
نگهداری ۷۳۲,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۳,۱۴۲,۰۰۰
جمع اقلام متغیر ۹,۱۵۰,۰۰۰ ۸,۳۷۵,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳۹,۲۷۵,۰۰۰
اقلام ثابت
سرپرستی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰
استهلاک ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰
نگهداری ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
عوارض و مالیات بر دارایی ۴۹۱,۲۰۰ ۴۹۱,۳۰۰ ۴۹۱,۲۰۰ ۴۹۱,۳۰۰ ۱,۹۶۵,۰۰۰
بیمه ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
جمع اقلام ثابت ۵,۸۹۱,۲۵۰ ۵,۸۹۱,۲۵۰ ۵,۸۹۱,۲۵۰ ۵,۸۹۱,۲۵۰ ۲۳,۵۶۵,۰۰۰
جمع سربار ساخت ۱۵,۰۴۱,۲۵۰ ۱۴,۲۶۶,۲۵۰ ۱۴,۳۹۱,۲۵۰ ۱۹,۱۴۱,۲۵۰ ۶۲,۸۴۰,۰۰۰

شرکت ;;;
بودجه بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۳۸۸ برای سال منتهی به
کالای الف کالای ب جمع
موجودی کالای اول دوره بر حسب تعداد ۸۰۰ ۱,۲۰۰
بهای تمام شده یک واحد ۴,۲۰۰ ۶,۵۰۰
بهای تمام شده موجودی اول دوره ۳,۳۶۰,۰۰۰ ۷,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۶۰,۰۰۰
تولید سال۸X13 بر حسب تعداد ۱۶,۷۰۰ ۱۵,۰۵۰
بهای تمام شده یک واحد ۴,۴۰۰ ۶,۶۰۰
بهای تمام شده تولید ۷۳,۴۸۰,۰۰۰ ۹۹,۳۳۰,۰۰۰ ۱۷۲,۸۱۰,۰۰۰
جمع بهای تمام شده کالای آماده فروش ۷۶,۸۴۰,۰۰۰ ۱۰۷,۱۳۰,۰۰۰ ۱۸۳,۹۷۰,۰۰۰
منهای موجودی آخر دوره بر حسب تعداد ۵۰۰ ۱,۲۵۰
بهای تمام شده یک واحد ۴,۴۰۰ ۶,۶۰۰
بهای تمام شده موجودی آخر دوره ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۸,۲۵۰,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته ۷۴,۶۴۰,۰۰۰ ۹۸,۸۸۰,۰۰۰ ۱۷۳,۵۲۰,۰۰۰
محصول الف محصول ب
مواد مستقیم ۱,۶۰۰ ۲,۴۰۰
دستمزد مستقیم ۱,۲۰۰ ۱,۸۰۰
سربار ساخت ۱,۶۰۰ ۲,۴۰۰
۴,۴۰۰ ۶,۶۰۰
در محاسبه سربار ساخت رقم ۵۰۰ ریال مربوط به ارقام متغیر سربار به ازای یک ساعت کار مستقیم با رقم ۳۰۰ ریال مربوط به اقلام ثابت سربار به ازای یک ساعت کار مستقیم است. رقم اخیر از تقسیم جمع اقلام ثابت سربار به جمع ساعات کار مستقیم بودجه شده بدست می آید.

شرکت ;;;
بودجه هزینه های اداری
۱۳۸۸ برای سال منتهی به
حقوق مدیران ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
حقوق کارکنان اداری ۵,۵۰۰,۰۰۰
بیمه ۸۰۰,۰۰۰
نگهداری ۱,۷۰۰,۰۰۰
ملزومات اداری ۹۰۰,۰۰۰
عوارض و مالیات بر دارایی ۷۰۰,۰۰۰
استهلاک ساختمان و وسایل اداری ۲,۴۰۰,۰۰۰
جمع ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
ج
به منظور برآورد بودجه نقدی فرض میشود پرداختهای نقدی در ۴ قسط مساوی به شرح زیر انجام میگیرد:
۵۴۰۰۰۰۰=۴/ ( ۲۴۰۰۰۰۰ – ۲۴۰۰۰۰۰۰ )

شرکت ;;;
بودجه هزینه های فروش و بازاریابی
۱۳۸۸ برای سال منتهی به
حقوق کارکنان بازاریابی وکمیسیونهای فروش ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
حقوق کارکنان فروش ۴,۶۰۰,۰۰۰
تبلیغات ۳,۰۰۰,۰۰۰
پذیرایی ۱,۱۰۰,۰۰۰
بیمه ۴۰۰,۰۰۰
نگهداری ۱,۲۰۰,۰۰۰
ملزومات اداری ۹۰۰,۰۰۰
عوارض و مالیات بر دارایی ۴۰۰,۰۰۰
مسافرت ۱,۶۰۰,۰۰۰
استهلاک وسایل و تجهیزات ۱,۸۰۰,۰۰۰
جمع ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
به منظور برآورد بودجه نقدی فرض میشود که پرداختهای نقدی در چهار قسط مساوی به شرح زیرانجام گردد:
۶۰۵۰۰۰۰ = ۴/ ( ۱۸۰۰۰۰۰ – ۲۶۰۰۰۰۰۰ )

شرکت ;;;
صورت سود و زیان بودجه شده
۱۳۸۸ برای سال منتهی به
فروش ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته ۱۷۳,۵۲۰,۰۰۰
سود ناخالص ۶۳,۴۸۰,۰۰۰
هزینه های اداری ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
هزینه های فروش و بازار اریابی ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
جمع هزینه ها ۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سود خالص قبل از کسر مالیات بر درآمد ۱۳,۴۸۰,۰۰۰
مالیات بر درآمد ۶,۰۶۶,۰۰۰
سود خالص ۷,۴۱۴,۰۰۰

شرکت ;;;
بودجه مخارج سرمایه ای
۱۳۸۸ برای سال منتهی به
پروژه سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع سالانه
تجهیزات تحویل کالا ۴,۳۰۰,۰۰۰ – – ۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰
تجهیزات اداری ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰
تجهیزات تولید ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ – – ۴,۴۰۰,۰۰۰
جمع مخارج ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۹,۷۰۰,۰۰۰

شرکت ;;;
بودجه نقدی
۱۳۸۸ برای سال منتهی به
موجودی وجه نقد سه ماهه اول سه ماهه دوم سه ماهه سوم سه ماهه چهارم جمع سالانه
در اول دوره ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۸,۲۲۰,۰۰۰ ۱۲,۰۱۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
وصولی از بابت فروش
از سه ماهه قبل۳۰% ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۶۷,۸۰۰,۰۰۰
از سه ماهه جاری ۷۰% ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ ۶۰,۹۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۹۰۰,۰۰۰
جمع وجوه نقد ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ ۶۳,۱۲۰,۰۰۰ ۵۵,۵۱۰,۰۰۰ ۷۵,۱۵۰,۰۰۰ ۲۳۶,۸۰۰,۰۰۰
کسر میشود مخارج پرداختی
پرداختی بابت
مواد مستقیم ۱۴,۷۴۰,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ ۱۷,۹۲۰,۰۰۰ ۶۳,۵۶۰,۰۰۰
دستمزد مستقیم ۱۰,۹۸۰,۰۰۰ ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۴۷,۱۳۰,۰۰۰
سربار ساخت ۱۳,۳۱۰,۰۰۰ ۱۳,۳۱۰,۰۰۰ ۱۳,۳۱۰,۰۰۰ ۱۳,۳۱۰,۰۰۰ ۵۳,۲۴۰,۰۰۰
هزینه های اداری ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۲۱,۶۰۰,۰۰۰
هزینه های فروش بازاریابی ۶,۰۵۰,۰۰۰ ۶,۰۵۰,۰۰۰ ۶,۰۵۰,۰۰۰ ۶,۰۵۰,۰۰۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰
جمع مخارج پرداختی ۵۰,۴۸۰,۰۰۰ ۴۸,۳۱۰,۰۰۰ ۵۲,۳۶۰,۰۰۰ ۵۸,۵۸۰,۰۰۰ ۲۰۹,۷۳۰,۰۰۰
وجوه نقد حاصل از عملیات ۱۵,۳۲۰,۰۰۰ ۱۴,۸۱۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰ ۱۶,۵۷۰,۰۰۰ ۲۷,۰۷۰,۰۰۰
مخارج سرمایه ای ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۹,۷۰۰,۰۰۰
موجودی وجه نقد آخره دوره ۸,۲۲۰,۰۰۰ ۱۲,۰۱۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۷,۳۷۰,۰۰۰ ۷,۳۷۰,۰۰۰
موجودی براوردشده برای سه ماهه اول دربرآورد بودجه نقدی فرض شده است که۷۰%مبلغ فروش درسه ماهه ای که فروش واقع می شود وصول و۳۰% بقیه درسه ماهه بعد وصول می گردد ضمنا فروش سه ماهه چهارم سال قبل بالغ بر۷۶۰۰۰۰۰۰ریال براورد شده است.
بودجه خرید مواد مستقیم وبودجه دستمزد مستقیم درهمان سه ماهه پرداخت می شود.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.