مقاله طراحی فلوچارت چرخه حسابداری خرید همراه با کنترل های داخلی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
3 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله طراحی فلوچارت چرخه حسابداری خرید همراه با کنترل های داخلی دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله طراحی فلوچارت چرخه حسابداری خرید همراه با کنترل های داخلی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله طراحی فلوچارت چرخه حسابداری خرید همراه با کنترل های داخلی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله طراحی فلوچارت چرخه حسابداری خرید همراه با کنترل های داخلی :

طراحی فلوچارت چرخه حسابداری خرید همراه با کنترل های داخلی

حسابرس باید برای تهیه و ترسیم چرخه کار در سیستم شرکتهای مورد رسیدگی باید طبق آیتهمای ذیل عمل نماید:
– در مرحله اول باید حوزه یا واحدی که می خواهد در مورد آنها طراحی صورت گیرد مشخص نماید
– اهداف از تشکیل از واحد مورد نظر را از طریق دستورالعملها و مدیران و کارشناسان آن واحد مد نظر قرار دهد
– نحوه گردش مدارک و کار را در سیستم بصورت نمودار ( فلوچارت) و یا تشریحی مکتوب نماید – در این قسمت بطور مثال برای طراحی و ثبت چرخه فروش باید مشخص نماید اول شروع کار به چه صورت است آیا با حضور یک مشتری کار شروع می شود یا با بازاریابی و یا تولید قبل از فروش سپس نحوه صدور حواله و تعداد آن و صدور فاکتور و تعداد آن و تقسیم نسخ را ترسیم نماید و همچنین سفارش برای تولید یا خروج از انبار و نحوه حمل و تحویل به مشتری و نحوه وصول را بصورت نمودار یا تشریح مکتوب نمایدو; – در این مرحله آشنائی به اشکال هندسی فلوچارتها تقریبا” توسط حسابرس ضروری است – اغلب شرکتها فلوچارت واحد ها را بصورت مکتوب دارند که شاید به حسابرسان ندهند و لی حسابرسان از طریق تجربه کاری می تواند شرکت را مجبور یا متقاعد نماید مدارک مرتبط را ارائه نمایند
– در ترسیم سیستم چیزی که مهم است تبحر حسابرس اهمیت ویژه دارد بطوریکه ادعای و گفته ها ی افراد شرکت را به استناد مدارک موجود و حسابهاجمع بندی و سپس ثبت سیستم نماید – پس فقط ادعاهای کارکنان کفایت امر نمی کند
– وقتی سیستم ترسیم و طراحی و مکتوب شد در مرحله بعدی حسابرس باید با توجه به استانداردها و سایر مقررات نسبت به مقایسه سیستم ترسیم شده با موارد فوق نماید و در واقع نقاط ضعف و قوت رویه مورد جاری شرکت را استخراج نماید و نقاط ضعف را با توجه به مستندات ( چرخه ثبت شده – رسیدگی به حسابهای نمونه ای مرتبط ) را در کاربرگ های رسیدگی درج نماید – در این مرحله شاید استاندارد خاصی در گردش کار یک واحد وجود نداشته باشد در این حالت مرجع استانداردهای نزدیک به کار واحد و رویه ها درست مورد اعمال واحدهای متشابه در سایر شرکتهای مرتبط کاری و تجربیات حسابرس پایه کار را تشکیل می دهند
ثبت چرخه سیستم هر ساله باید توسط حسابرس بروز گردد.

برنامه آزمون کنترلها (رعایت)-چرخه خرید ، هزینه ها و پرداختها

واحد مورد رسیدگی : تاریخ صورتهای مالی :
عطف :

یادداشت :

بر پایه توضیحات بخش ۱-۲ دستورالعمل حسابرسی ، پس از شناخت و ارزیابی اولیه از سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی ( تعیین خطر کنترل مربوط به طراحی سیستم ) چنانچه خطر کنترل هر چرخه ( جمع ستون ۶ فرمهای ارزیابی سیستم کنترل داخلی ) ۴۰% یا کمتر برآورد شود ، اجرای آزمون کنترلها ( آزمون رعایت ) در مورد کنترلهای موجود ( علامت گذاری شده در ستون ۷ فرم ارزیابی سیستم کنترل داخلی ) ضروری است . به این منظور برنامه های آزمون کنترلها ( آزمون رعایت ) برای هر چرخه پیوست می باشد .
در اجرای برنامه های مذکور توجه به نکات ذیل ضروری است :

۱- تعداد نمونه ها براساس بند ۵-۱-۲ دستورالعمل مزبور ، ۲۵ نمونه یا ۱۵ نمونه ( حسب مورد با توجه به برآورد خطر کنترل مربوط به طراحی تا ۲۵ % و ۲۶% تا ۴۰% ) پیشنهاد می شود .

۲- انتخاب نمونه ها به نحوی صورت گیرد که اطمینانی معقول از استقرار کنترلهای مربوط در طول دوره حاصل شود ( مثلاً در مورد ۱۵ نمونه انتخابی ، حداقل هر ماه یک نمونه ) .

۳- برنامه های پیوست حسب مورد لازمست توسط مدیر تعدیل گردد ( از جمله مواردی که در ستون ۶ فرم ارزیابی سیستم کنترلها درج شده است ) .

۴- شواهد رعایت یا عدم رعایت کنترلهای کلی به نحو مناسب مستند و در ستون ۱۰ برگ ارزیابی سیستم کنترل داخلی چرخه مربوط ، ضریب عدم رعایت ، به ترتیب صفر یا ۱ درج گردد .

برنامه آزمون کنترلها (رعایت)-چرخه خرید ، هزینه ها و پرداختها

واحد مورد رسیدگی : تهیه کننده : تاریخ :

سال مالی منتهی به : بررسی کننده : تاریخ :

مسئول انجام شماره جدول عطف به ارزیابی سیستم کنترل داخلی روشــهـای رسیــدگـی ردیف
خرید کالا / خدمات

۱
تعداد ;;.. برگ درخواست خرید کالا / خدمات را انتخاب و شواهد اعمال کنترلهای زیر را مشاهده نمایید :

۱ الف – برگ درخواست خرید کالا / خدمات به صورت کتبی صادر می گردد .

۲ ب – قبل از صدور مجوز خرید ، نیاز واحد مورد رسیدگی به کالا / خدمات مورد درخواست ، توسط مسئولین مربوط بررسی می شود .

۳ پ – برگهای درخواست خرید کالا / خدمات دارای شماره سریال چاپی بوده و یا به طور منظم در دفاتر خاص ثبت می شود .

۴ ت – مجوز خرید براساس آیین نامه های داخلی و مقررات مربوط ، به صورت کتبی توسط مقام مسئولی صادر می شود .

۵ ث – در صورت عدم موافقت با خرید کالا / خدمات ، دلایل مربوط توسط مسئول تصمیم گیرنده ، به نحو مناسبی ثبت می شود .
۸ ج – اقدام مناسبی جهت شناسایی عرضه کنندگان کالا / خدمات مورد نیاز ، به عمل آمده و شرایط پیشنهادی هر یک از عرضه کنندگان مورد توجه قرار گرفته و پس از بررسیهای لازم تصمیمات مقتضی اتخاذ می شود .
۹ چ – اطلاعات مورد نیاز مربوط به تعهدات ناشی از قراردادهای عمده منعقده با فروشندگان ، تعیین و به نحو مناسبی نگهداری و به اطلاع مسئولین مربوط رسانیده می شود .

برنامه آزمون کنترلها (رعایت)-چرخه خرید ، هزینه ها و پرداختها

مسئول انجام شماره جدول عطف به ارزیابی سیستم کنترل داخلی روشــهـای رسیــدگـی ردیف
دریافت کالا / خدمات

۲
تعداد ;.. رسید کالا / خدمات را انتخاب و شواهد اعمال کنترلهای زیر را مشاهده نمایید :
۱۱ الف – در هنگام تحویل کالا / خدمات ، مقادیر و کیفیت کالا / خدمات توسط مسئولین مستقل از صدور سفارش خرید ، با مقادیر مشخصات کالا / خدمات سفارش شده کنترل و تایید می شود
۱۲ ب – برگ رسید کالا / خدمات ، دارای شماره ترتیب چاپی بوده و تحویل کالا / خدمات دریافتی در دفاتر خاص ثبت می گردد .
۱۳ پ – برگ رسید کالا / خدمات با مجوز های خرید مربوط توسط افراد مسئول تطبیق و اختلافهای موجود پی گیری می شود .

۱۴ ت – اطلاعات برگ رسید کالا / خدمات عیناً در سوابق انبار ثبت می شود .
دریافت صورتحساب

۳
تعداد ;;.. صورتحساب خرید کالا / خدمات را انتخاب و شواهد اعمال کنترلهای زیر را مشاهده نمایید :

۱۵ الف – صورتحساب خرید کالا / خدمات و برگ رسید کالا / خدمات دارای عطف متقابل به یکدیگر می باشند .

۱۷ ب – مقادیر ، مشخصات و کیفیت کالا / خدمات مندرج در صورتحسابها با برگ رسید دریافت کالا / ارائه خدمات مطابقت می شود .

۱۸ پ – صورتحسابهای مربوط به کالا / خدمات دریافتی ، از نظر صحت محاسبات ، قیمت و شرایط موجود ( قرارداد ، لیست قیمتها و;) بررسی می شود .

۱۹ ت – صورتحسابهای مربوط به خدمات دریافتی با مدرک مربوط به انجام کار ( مانند : مدارک دریافت خدمات و گزارشهای تکمیل کار ) مطابقت می شود .

برنامه آزمون کنترلها (رعایت)-چرخه خرید ، هزینه ها و پرداختها

مسئول انجام شماره جدول عطف به ارزیابی سیستم کنترل داخلی روشــهـای رسیــدگـی ردیف
۲۰ ث – صورتحسابهای مربوط به خدمات عمده دریافتی که در مورد آنها برگ درخواست صادر نمی گردد ( مانند : آب ، برق ، تلفن و . . .) توسط اشخاصی مستقل از پرداخت کنندگان صورتحسابهای مربوط بررسی می شود .

۲۱ ج – مجوز ثبت صورتحسابهای دریافتی در حسابها ، توسط مقام مسئولی صادر می شود .

۲۳ چ – بررسیهای موضوع بندهای ” ب ” ، ” پ ” و ” ت ” بالا ، توسط افرادی مستقل از مسئولین صدور مدارک دریافت کالا / خدمات انجام می شود .

۲۴ ح – صورتحساب خرید کالا / خدمات در سوابق حسابداری انبار ثبت می شود .

برگشت کالا و سایر مبالغ مورد مطالبه

تعداد ;; برگ برگشت کالا انتخاب و شواهد اعمال کنترلهای زیر را مشاهده نمایید :
۴
۲۵ الف – برگ برگشت کالا حاوی اطلاعاتی مشتمل بر نوع ، مقدار ، وضعیت کالای برگشتی و دلایل عدم قبول کالا یا خدمات دریافتی می باشد .

۲۶ ب – براساس برگ برگشت کالا اعلامیه بدهکار صادر می شود

۲۷ پ – اعلامیه های بدهکار صادره جهت عدم پذیرش و صحت ادعا ، توسط مقام مسئولی تایید می شود .

۲۸ ت – برگ برگشت کالا پس از تایید ، عیناً جهت ثبت کالای برگشتی در سوابق انبار مورد استفاده قرار گرفته است .

۳۰ ث – مدارک موید ادعاهای شرکت به اعلامیه های بستانکاری دریافت شده ، عطف متقابل می شود .

برنامه آزمون کنترلها (رعایت)-چرخه خرید ، هزینه ها و پرداختها

مسئول انجام شماره جدول عطف به ارزیابی سیستم کنترل داخلی روشــهـای رسیــدگـی ردیف
۳۲ ج – اعلامیه های بستانکار فروشنده ، با مدارک مربوط به کالای برگشتی و مبلغ مطالبه شده و همچنین قیمتهای مندرج در صورتحسابهای اصلی ، مطابقت می شود .

۳۳ چ – مجوز ثبت اعلامیه های بستانکار فروشنده در حسابها توسط مقام مسئولی صادر می شود .

۳۴ ح – اعلامیه های بدهکار صادره یا بستانکار دریافتی از فروشنده ، جهت ثبت در حسابهای پرداختنی ثبت می شود .

پرداختهای بانکی

۵
تعداد ;;.. برگ از دستور پرداخت بوسیله چک را انتخاب و شواهد اعمال کنترلهای زیر را مشاهده نمایید :

۳۷ الف – صدور چک تنها در مقابل برگهای دستور پرداخت دارای شماره ترتیب چاپی که بر مبنای مدارک و مستندات مربوط به معاملات واحد مورد رسیدگی صادر شده و توسط مقام مسئولی تایید گردیده ، انجام می شود .

۳۸ ب – همزمان با صدور چک ، مستندات و مدارک پیوست ، جهت جلوگیری از استفاده مجدد به نحو مناسبی باطل می شود .

۳۹ پ – صدور چک و حواله های بانکی توسط اشخاصی مستقل از صادر کننده مجوز پرداخت ، صورت می گیرد .
۴۰ ت- صدور چک و حواله های بانکی در موارد زیر منوط به وجود مدارک لازم و مورد تایید صحت معاملات براساس روشهای واحد مورد رسیدگی است :
۱- پرداخت بدهیها
۲- پرداخت بهای کالا / خدمات خریداری
۳- پرداخت حقوق و دستمزد و کسورات مربوط
۴- تامین مخارج نقدی
۵- سایر پرداختها

برنامه آزمون کنترلها (رعایت)-چرخه خرید ، هزینه ها و پرداختها

مسئول انجام شماره جدول عطف به ارزیابی سیستم کنترل داخلی روشــهـای رسیــدگـی ردیف

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.