مقاله شرکت حسابداری و حسابرسی حساب پژوهان نواندیش


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله شرکت حسابداری و حسابرسی حساب پژوهان نواندیش دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شرکت حسابداری و حسابرسی حساب پژوهان نواندیش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شرکت حسابداری و حسابرسی حساب پژوهان نواندیش،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شرکت حسابداری و حسابرسی حساب پژوهان نواندیش :

شرکت حسابداری و حسابرسی حساب پژوهان نواندیش

به نام خدا

فهرست مطالب
شـــــــــــــرح
صفحه
مقدمه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;۴
________________________________________
فصل اول
۱ _ ۱ چکیده فعالیت ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. ۸
۲ _ ۱ موضوع فعالیت ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ۹
۳ _ ۱ تعریف حسابداری ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. ۹
۴ _ ۱ تعریف حسابرسی ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. ۱۱
۵_ ۱ موافقتنامه حسابرسی ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. ۱۴
________________________________________
فصل دوم
۱ _ ۲ چکیده

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. ۱۵
۲ _ ۲ کارهای انجام شده در محل کار آموزی ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. ۱۷
________________________________________
فصل سوم
۱ _ ۳ نتیجه گیری

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ۲۰
۲ _ ۳ منابع و ماخذ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. ۲۴
۳ _ ۳ تشکر و سپاس ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. ۲۵

________________________________________
بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه
اصول حسابداری فن تطبیق تجمیع و تلفیق اصول و موازین حسابداری با قانون و مقررات مربوط بیان گردیده است لذا این آمیختگی و تشکیل در اصول و روشهای حسابداری وقانون و مقررات موضوع از لحاظ سیاسی، اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ریزی و مدیریت در معنای جامع آن اهداف و مباحثی را ایجاب می نماید. کلمات و اصلاحات در فن حسابداری همانند سایر علوم وفنون دیگر معنی ومفهوم خاص خود را دارند معامله در فرهنگ فارسی به معنی داد و ستد و خرید و فروش است. ودر اصلاح حقوقی یک نوع ایجاب و قبول است. درصورتیکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعالیت اطلاق میگرددکه دارای آثار مالی بوده و این آثار مالی تغییر در اقلام ترازنامه را موجب میگردد. استخدام یک نفر به عنوان کارمند از لحاظ حسابداری صرفا فعالیت مالی محسوب نمی گردد ولی پرداخت حقوق ویا دستمزد مستخدمین در ازای ارائه کار و یا خدمت یک فعالیت مالی است که در نتیجه باعث تقلیل درنقدینگی و افزایش هزینه خواهد شد. بنا براین چندین فعالیت مالی ( نه هر نوع فعالیت مالی ) که موجب تغییر در یکی از از اقلام ترازنامه گردد در اصلاح حسابداری معامله نامیده می شود در تعریف حسابداری گفته شده است که حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی تجزیه وتحلیل و تفسیر روید

ادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول رایج هر کشور (روش تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول ا ستقراری) در تعریف معتبر دیگری بیان شده که حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، اندازه گیری، ثبت وطبقه بندی اطلاعات مالی به منظور فراهم نمودن امکانات قضاوت آگاهانه و تصمیمات منطق توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی برای یک موسسه در ه

ر دوره ای مالی ظاهرا به نظر می رسد.تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این

عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.از دیربازاطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت زیادی داشته است با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیریهای بیشتر شده است.امروزه اطلاعات به عنوان یکی از شاخصهای مهم قدرت جوامع وتوسعه پایدار آنهامحسوب می شود.تصمیم گیری فرایندی است که اطلاعات مالی را یجاد می کند ودر کلیه واحدهای اقتصادی تصمیم گیریها بر اساس همین اطلاعات اخذ می شود در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر درآمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می کنند که هدف اصلی آن آشنایی فراگیران با مبانی حسابداری است. این مبانی شامل روشهای عمومی حسابداری است که در قالب حسابداری واحدهای

خدماتی انفرادی بیان می شود.
افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیاز به تصمیم گیریهای صحیح اقتصادی و مالی دارند وبرای انجام تصمیمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحیح از ضرورت های اجتناب ناپذیر است.
امروزه در هر جامعه ای واحد های اقتصادی گوناگون فعالیت می کنند. هر یک از واحدهای اقتصادی در جریان فعالیتهای اقتصادی معاملات و عملیات گوناگونی انجام می دهند. سیستم حسابداری هر واحد اقتصادی باید رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت مال

ی آن را شناسایی، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهیه شده در اختیار تصمیم گیران و افراد ذینفع قرار گیرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موئسسات خدماتی قرار نمی گیرند زیرا در جریان عادی فعالیتهای خود عملیاتی انجام می دهند که در بسیاری موارد با

عملیات واحدهای خدماتی تفاوت دارد. وجود تفاوت در فعالیتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نحوه حسابداری آنها با هم یکسان نباشد. خرید و فروش کالا عمده ترین وجه تمایز بین موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.
در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی که عملیات و محاسبات حسابداری در برنامه ریزیهای سازمانها وتصمیم گیریهای مدیران دارد آموزش آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات و منابع جدید مطا لب و مسائل مفید و کاربردی مطرح شود تا هنر جویان عزیز با مطالعه و یادگیری آنها بتوانند پس از فراغت از تحصیل با توانایی بیشتری از عهده وظایف محوله در قسمتهای مالی سازمان های مختلف بر آیند.
بدیهی است زمانی حسابداری هر موسسه می توان تعریف فوق را عینیت بدهدکه نسبت به بسط وتکامل حسابداری از جهات نظری و عملی همت نماید و برای بسط و تکامل از هر دو نظر بایستی اصول استانداردهای حسابداری و وقواعد و روشهای متداول در حسابداری مورد عمل حسابداری موسسه قرار گیرد. زیرا عمل نکردن به اصول و استانداردها

و واقعه متداول در حسابداری، عدم صحت گزارشات مالی تهیه شده را در پی داشته و تصمیمات متخذه نیز غیره منطقی خواهد بود۰

فصل اول
شرکت حسابرسی و حسابداری حساب پژوهان نو اندیش سنندج
۱ _ ۱ چکیده فعالیت :

استفاده از خدمات شرکتهای حسابرس و حسابگر در سطح سازمانها و بنگاهها، عامل رشد و ترقی آنها گردیده و با تجهیز سازمانها به اطلاعات دقیق و علمی، بهره‌وری آنها فزونی خواهد یافت. به‌ این‌ منظور طرح راه‌اندازی شرکتهای خدما

ت حسابداری و حسابرسی، مشاوره مالی و ارزیابی اقتصادی با ارائه خدمات نیمه وقت، موقت و دائمی توسط فارغ‌التحصیلان رشته حسابداری پیشنهاد می‌گردد.
این شرکت مکانی است جهت ارائه خدمات

حسابداری به کلیه شرکتها، کارگاههای تولیدی، فروشگاهها، موسسات، کلیه سازمانهای اقتصادی و کلیه بنگاههای اقتصادی خصوصاً بنگاههای کوچک اقتصادی، به نحوی که این خدمات برای بنگاههای کوچک اقتصادی به صورت پاره‌وقت و مقرون بصرفه اقتصادی ارائه می‌گردد.
خدمات قابل ارائه در قالب این شرکتها عبارتند از: ثبت و تنظیم دفاتر مالی و استخراج گزارشهای مالی، انبارگردانی، اصلاح حسابها، تنظیم اظهار‌نامه مالیاتی، حسابرسی، مشاوره و ارزیابی مالی به درخواست مدیران شرکت‌ها و بنگاهها. برخی از اهداف این طرح عبارتند از: توسعه عملیاتی دانش حسابداری در کشور، ایجاد فرصت‌های شغلی، ارائه حسابداری، حسابرسی، مشاوره و ارزیابی مالی بر اساس آخرین روش‌های علمی روز و متناسب با شرایط بومی و ملی جامعه و کاهش ریسک تجاری.
کلمات کلیدی: خدمات حسابداری؛ خدمات حسابرسی؛ مشاوره مالی؛ شرکتهای حسابرس؛ ارزیابی اقتصادی؛ اشتغال
۲ _ ۱ موضوع فعالیت :
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از انجام خدمات حسابداری و حسابرسی شامل انواع حسابرسی ، بازرس قانونی ، مشاور مدیریت مالی و مالیاتی ، طراحی و پیاده سازی سیستمهای مالی ، خدمات مالی و مالیاتی ، نظارت بر انجام امور ، تهیه اظهارنامه مالیاتی ، اصلاح حساب ، تهیه صورتهای مالی و انبارداری شرکتها و ادارات مختلفدر سطح استان و شهرستانها و;. .

۳ _ ۱ تعریف حسابداری :
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با دریافت داده های اولیه ( مدارک مثبته ) و پردازش آنها ( جمع بندی ، طبقه بندی ، ثبت ، تلخیص ، تفسیر و;. ) اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان ( صورتهای مالی طبقه بندی شده و سایر گزارشات مالی حسابداری ) را تهیه و ارائه می دهد . موئسساتی که دارای سیستم منظم حسابدار
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که در هرسازمانی است حسابداری می بایست این اطلاعات را بر سه هدف مهم تهیه نماید۰
– گزارش داخلی برای مدیران برای استفاده در طرح ریزی و کنترل عملیات .
– گزارش داخلی برای مدیران در تصمیم گیری از قبیل سرمایه گذاری در اموال و قیمت محصولات گزارشات خارجی برای سرمایه گزاران ، دولت و سایرارگانها .
– برای ثبت های حسابداری که مراحل اولیه حسابداری است نیاز به صدور برگه دفتر روزنامه و دفتر کل ودفتر معین است و برای موازنه حسابهای دفتر معین عینآ همانند دفتر کل است در اینجا کافی است که بایستی عملیات حسابهای فرعی هر حساب اصلی با جمع آن حساب در دفتر کل برابری نماید و می باشد۰
این شرکت می تواند دراین راستا امکانات زیر را فراهم و در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد.
I. انجام کلیه عملیات مالی و حسابداری در شرکتها و موئسسات ( شرکتهای تعاونی ، سهامی ، با مسولیت محدود ، تضامنی ، دولتی و;. . )
II. تهیه و تنظیم دفاتر قانونی ( دفترروزنامه و دفترکل ) و سایر دفاتر مانند دفتر معین و تفضیلی ، دفتر صندوق ، فروش ، دفتر بدهکاران ، بستانکاران و; طبق آئین نامه تحریر دفاتر .
III. تهیه صورتهای مالی ( ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت سود و زیان جامع و صورت گردش وجوه نقد ) طبق رهنودها و استانداردهای حسابداری در ایران و تهیه سایر گزارشات مورد نیاز مدیریت .
IV. اجرای سایر عملیات حسابداری مانند اصلاح حساب و رفع اختلاف حساب با سایر شرکتها ، تهیه آئین نامه ها و دستورالعمل های مالی کنترل داخلی ، تهیه مدارک مورد نیاز جهت اخذ وام .
تامبن اعتبار و ذخیره تامین اعتباربه میزان تنخواه گردان پرداخت وحساب اسناد وصولی عامل ذیحساب به میزان کل سند هزینه می باشد . یکی از مهمترین و اساسی ترین مراحل حسابداری تهیه و تنظیم گزارشات مالی می باشد که در پایان دوره مالی به وسیله واحد حسابداری تهیه وجهت آگاهی مدیران و عامه مردم از چگونگی فعالیتهای انجام شده در شرکتهای حسابداری به موجب قانون منتشر می گردد۰

۴ _ ۱ تعریف حسابرسی :

حسابرسی عبارت است بازرسی جستجو گرانه اسناد و مدارک حسابداری و سایر شواهد حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی ، بازرسی مدارک ، مشاهده دارائیها پرسش و پاسخ از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر

روشهای رسیدگی شواهد لازم و مورد نیاز را در اختیار درخواست کنند ، قرار می دهند . حسابرسی وظیفه اعتبار دهی را بر عهده دارد. هدف از حسابرسی اظهار نظر درباره تعیین مطلوبیت ارائه صورتهای مالی است . این شرکت در ارتباط با حسابرسی اطلاعات زیر را در اختیار مردم قرار می دهد.
انجام انواع خدمات حسابرسی شامل حسابرسی صورتهای مالی ، حسابرسی داخلی ، بررسی اجمالی صورتهای مالی ، حسابرسی عملیاتی و اجرای روشهای توافقی طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابداری و حسابرسی .
ارائه گزارشهای حسابرسی مورد نیاز بانکها جهت اعطای تسهیلات .
انجام بازرس قانونی شرکتها .
انواع حسابرسی: ۱ . حسابرسی مالی ۲ . حسابرسی رعایت ۳ . حسابرسی عملیاتی
حسابرسی مالی : بررسی جستجو گرانه اسناد و مدارک پشتوانه صورتهای مالی و تطبیق آن با اصول پذیرفته شده حسابداری و گزارش یافته ها به افراد ذینفع از قبیل : سرمایه گذاران ، اعتباردهند گان ، مدیریت ، عرضه کنندگان مواد اولیه و کالا ، کارکنان ، دولت و ;;
حسابرسی رعایت : بررسی جستجو گرانه اسناد ومدارک مربوط به بخشنامه ها ، آیین نامه ها، دستورالعملها و تطبیق آن با قوانین و مقررات و گزارش آن به افراد ذینفع .
حسابرسی عملیاتی :‌ عبارت است از بررسی قسمتهای خاصی از سازمان به منظورسنجش نحوه عمل آنهاست یابه عبارتی حسابرسی عملیاتی عبارت است ازبررسی صرفه اقتصادی ، اثربخشی و کارآیی می باشد .
این شرکت در زمینه امورات مالی و حسابداری اطلاعات زیر را در اختیار مردم قرار می دهد.
۱ حسابداری .
۲ تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی .
۳ تهیه نرم افزار و آموزش کلیه برنامه های حسابداری مالی .

۴ انواع حسابرسی داخلی ، مستقل ، مالیاتی و صورتهای مالی زیر نظر انجمن حسابداران رسمی ایران .
۵ مشاوره مالی ، مالیاتی و مدیریتی .
۶ تبدیل و اصلاح حسابهای سنوات گذشته ، تهیه و تنظیم صورتهای مالی استاندارد .
۷ تبدیل سیستم دستی به مکانیزه .
۹ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. .

سابر فعالیتهای شرکت :
۱ تکمیل اظهارنامه مالیاتی و راهنمایی های لازم در این باره .
۲ آموزش و نصب سیستم کامپیوتری در تمامی موئسسات با توجه به نیاز .
۳ تبدیل سیستم حسابداری یک طرفه به سیستم دو طرفه طبق استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالی و مالیاتی .
۴ طراحی سیستم حسابداری برای تمامی واحدهای تجاری به صورت دستی و مکانیزه ( آموزش ، پشتیبانی و مشاوره ;.. ) .
۵ برگزاری کلاسهای آموزشی در باره حسابداری و مدیریت با توجه به نیاز واحدهای تجاری.

۵ _ ۱ موافقتنامه حسابرسی :
قراردادی است کتبی که روابط قراردادی بین حسابرس و صاحبکار درآن آورده می شود. حدود خدمات حرفه ای که باید ارائه شود ، تاریخهای مورد انتظار برای تکمیل رسیدگیها و مبنای محاسبه حق الزحمه حسابرسی بطور متداول در موافقتنامه حسابرسی مطرح می شود.

فصل دوم

۱ _ ۲ چکیده :
امروزه در هر جامعه ای واحد های اقتصادی گوناگون فعالیت می کنند. هر یک از واحدهای اقتصادی در جریان فعالیتهای اقتصادی معاملات و عملیات گوناگونی انجام میدهند. سیستم حسابداری هر واحد اقتصادی باید رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت مالی آن را شنا

سایی می کنند ، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهیه شده در اختیار تصمیم گیران و افراد ذی نفع قرار گیرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موسسات خدماتی قرار نمی گیرند زیرا در جریان عادی فعالیتهای خود عملیاتی انجام می دهند که در بسیاری موارد با عملیات واحدهای خدماتی تفاوت دارد وجود تفاوت در فعالیتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نهوه حسابداری انها با هم یکسان نباشد. خرید و فروش کالا عمده ترین وجه تمایز بین موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.