مقاله شناسایی تکنولوژی های کلیدی سالنهای مونتاژ با استفاده از روش TOPSIS با رویکرد فازی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله شناسایی تکنولوژی های کلیدی سالنهای مونتاژ با استفاده از روش TOPSIS با رویکرد فازی دارای ۱۵۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شناسایی تکنولوژی های کلیدی سالنهای مونتاژ با استفاده از روش TOPSIS با رویکرد فازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شناسایی تکنولوژی های کلیدی سالنهای مونتاژ با استفاده از روش TOPSIS با رویکرد فازی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شناسایی تکنولوژی های کلیدی سالنهای مونتاژ با استفاده از روش TOPSIS با رویکرد فازی :

شناسایی تکنولوژی های کلیدی سالنهای مونتاژ با استفاده از روش TOPSIS با رویکرد فازی

فهرست مطالب
عنوان صفحه

۱-۱مقدمه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.۸
۱-۲-تعریف مساله ۸
۱-۳- فرضیات تحقیق ۹
۱-۴- سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۱۰
۱-۵- اهداف تحقیق ۱۰

۱-۶- روش انجام تحقیق ۱۰
۱-۷- روش وابزار گرد‌آوری داده ها ۱۱
۱-۸- جامعه آماری وتعداد نمونه ۱۱
۱-۹- روش تجزیه وتحلیل داده ها ۱۱
۱-۱۰- محدودیت‌های انجام تحقیق ۱۱
۱-۱۱- تعریف واژگان کلیدی ۱۲

۲-۱- تعاریف تکنولوژی ۱۴
۲-۲-طبقه‌بندی براساس تاثیر روی محصول ۱۵
۲-۲-۱-تکنولوژی جدید (NEW TECHNOLOGY) 15
۲-۲-۲-تکنولوژی نوظهور (EMERGING TECHNOLOGY) 15
۲-۲-۳-تکنولوژی بسیط (LOW TECHNOLOGY) 16
۲-۲-۴-تکنولوژی متوسط (MEDIUM TECHNOLOGY) 16
۲-۲-۵-تکنولوژی پیشرفته: ۱۷
۲-۲-۶-تکنولوژی‌های کدگذاری شده (CODIFIED TECHNOLOGY ) درمقابل تکنولوژی خاموش ۱۷
(TACIT TECHNOLOGY ) 17

۲-۳-طبقه‌بندی براساس اهمیت استراتژیک ۱۸
۲-۴-تکنولوژی کلیدی ۱۹
۲-۵ – منطق فازی ۲۰
۲-۵-۱-مقدمه منطق فازی ۲۰
۲-۵-۲-سیرتطورمنطق فازی ۲۱
۲-۵-۳- مفاهیم پایه‌ای نظریه مجموعه‌های فازی ۲۵
۲-۵-۳-۱- تابع عضویت ۲۵
۲-۵-۳-۲-مفاهیم مقدماتی مجموعه‌های فازی ۲۶
۲-۵-۳-۳-زیر مجموعه‌های فازی ۲۷
۲-۵-۳-۴- عملگر‌های فازی ۲۷
۲-۵-۳-۴-۱-نرم‌های مثلثی ۲۸
۲-۵-۳-۴-۲-عملگر متم

م فازی: ۳۰
۲-۵-۳-۵- برش واتحاد تجزیه ۳۰
۲-۵-۳-۶-افرازفازی ۳۱
۲-۵-۳-۷-مجموعه‌های محدب فازی ۳۱
۲-۵-۳-۸-اعداد فازی ۳۱
۲-۵-۳-۸-۱-عدد فازی مثلثی ۳۲
۲-۵-۳-۸-۲-عدد فازی ذوزنقه ای ۳۳
۲-۵-۳-۹-قطعی سازی داده‌

های فازی ۳۴
۲-۶- تصمیم گیری ۳۶
۲-۶-۱- مقدمه ۳۶
۲-۶-۲-تعریف تصمیم گیری ۳۶
۲-۶-۳-ماهیت تصمیم گیری ۳۷
۲-۶-۴-شرایط حاکم برتصمیم گیری ۳۸
۲-۶-۴-۱-تصمیم‌گیری درشرایط عدم اطمینان کامل ۳۸
۲-۶-۴-۲-تصمیم‌گیری درشرایط ریسک ۳۸
۲-۶-۴-۳-تصمیم‌گیری درشرایط فازی ۳۹
۲-۶-۴-۴-بهینه سازی وتصمیم‌گیری درفضای فازی ۴۰
۲-۶-۴-۴-۱-برنامه ریزی ریاضی فازی ۴۰
۲-۶-۴-۴-۲-برنامه ریزی چند هدفی فازی: ۴۰
۲-۶-۴-۴-۳-تصمیم‌گیری چند معیاره فازی ۴۱
۲-۶-۴-۴-۳- نرم فازی ۴۱
۲-۶-۴-۴-۴-محاسبه ضریب اهمیت شاخص ها ۴۱
۲-۶-۴-۴-۵-تکنیک آنتروپی شانون ۴۲
۲-۶-۵-تصمیم‌گیری گروهی ۴۳
۲-۶-۶-تاپسیس فازی ۴۳
۲-۶-۶-۱-روش کلاسیک تاپسیس فازی ۴۳
۳-۱-مقدمه ۴۷

۳-۲-آشنایی با گروه صنعتی ایران خودرو ۴۷
۳-۲-۱-چشم انداز ایران خودرو ۴۹
۳-۲-۲-رسالت وجودی ایران خودرو ۴۹
۳-۲-۳-بخشی از ساختار سازمانی گروه صنعتی ایران خودرو ۵۰
۳-۳- روش تحقیق و جامعه آماری ۵۱
۳-۴- روش گرد‌آوری داده ها ۵۳
۳-۵- ابزارهای گرد‌آوری داده ها ۵۳
فیلینگ(FILLING): 53

کانوایر) CONVEYERS): 54
ابزار(TOOLS): 54
ربات‌ها (ROBOTS): 55
دستگاه¬های تست الکترونیک (TEST TOOLS): 55
۳-۶-شناسایی معیارهای ارزیابی ۵۵
۳-۷-معیارهای ارزیابی ۵۶
۳-۸-روش تجزیه تحلیل داده ها ۶۰
حل با استفاده از تاپسیس ۶۳
۴-۱- به دست اوردن وزن هرمعیار ۶۳
۴-۱-۱ محاسبه وزن معیار تکنولوژیک ۶۴
۴-۱-۲ محاسبه وزن معیار فنی ۶۴
۴-۱-۳ محاسبه وزن معیار

مالی ۶۶
۴-۱-۴ محاسبه وزن معیار تجاری ۶۷
۴-۱-۵ محاسبه وزن معیار سازمانی ۶۸
۴-۱-۶ محاسبه وزن معیار محیط زیستی ۶۹
۴-۲- محاسبه تکنولوژی کلیدی با روش تاپسیس ۶۵
۴-۲-۱ نحوه امتیاز دهی ۷۲

۴-۲-۲ جدول قطعی ۷۳
۴-۲-۳ جدول نرمالیزه ۷۵
۴-۲ – ۴ جدول وزن دار ۷۷
۴ – ۲ – ۵ (VIJ – VJ+)^2 79
۴ – ۲ – ۶ (VIJ – VJ-)^2 82
۴-۲-۷ موضوع مربعات سطری ۸۳نهایی;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.۸۴
ضمائم ۸۵
ضمیمه ۱: پرسشنامه ۸۵
ضمیمه ۲: میانگین نمرات داده شده به سوالات برای روش آنتروپی ۹۴
ض – ۲ – ۱ میانگین نمرات داده شده به سوالات برای روش آنتروپی در فیلینگ ۹۴
ض – ۲ – ۱ میانگین نمرات داده شده به سوالات برای روش آنتروپی در کانوایر ۹۸
ض – ۲ – ۱ میانگین نمرات داده ش

ده به سوالات برای روش آنتروپی در ابزار ۱۰۲
ض – ۲ – ۱ میانگین نمرات داده شده به سوالات برای روش آنتروپی در تست ۱۰۶
ض – ۲ – ۱ میانگین نمرات داده شده به سوالات برای روش آنتروپی در ربات ۱۱۰
ضمیمه ۳: میانگین نمرات داده شده به سوالات برای روش تاپسیس ۱۱۴
ض-۳-۱ ابزار ۱۱۴
ض-۳-۲ فیلینگ ۱۱۸
ض-۳- ۳ربات ۱۲۴
ض-۳-۴ کانوایر ۱۲۷
ض-۳-۵ تست ۱۳۳

چکیده
امروزه تکنولوژی به عنوان یکی از کلیدی ترین دارایی‌های یک سازمان به حساب می‌آید. با توجه به پویایی محیط، سرعت دررشد، تحولات، عدم قطعیت بازار، تامین انتظارات و نیازهای مشتریان، شناسایی تکنولوژی‌هایی که ارزش افزوده برای سازمان ایجاد می‌کنند یک الزام می‌باشند. درهر زمان خاص، یک یا چند تکنولوژی مختلف در یک واحد شغلی، کارایی رقابتی را تعیین می‌کند.تکنولوژی‌هایی که بیشترین اثر را بر کارایی رقابتی در یک زمان خاص دارند تکنولوژی کلیدی نامیده می‌شوند. برای شناس

ایی تکنولوژی های کلیدی، مدیریت باید ابتدا دینامیک بازار و توسعه رقابتی آن در صنعت مربوطه را بررسی

کند تا مبنای واقعی رقابت تعیین شود. در این پروژه سعی بر آن است که به ارزیابی تکنولوژی‌های موجود در سالنهای مونتاژ ایران خودرو با استفاده از معیارهای شناسایی شده و در نتیجه شناسایی تکنولوژی کلیدی پرداخته

شود.

کلمات کلیدی: تکنولوژی، تکنولوژی کلیدی، تصمیم‌گی

ری چند معیاره (MADM)، منطق فازی

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه:
پویایی و تغییر و تحول اساسی ادامه حیات و سنگ بناء نظام هستی بشمار می‌رود. تحول به عنوان عامل شتاب دهنده‌ای است که هر بنگاه اقتصادی را

ملزم می‌سازد با دقت و هوشیاری تغییرات را تحت نظر قرار دهد و حتی پا را فراتر گذاشته و قابلیت حرکت و پیشرفت را همگام با تغییرات در خود ایجاد نماید.لازمه چنین کاری وجود قدرت تصمیم‌گیری در شرایط مختلف می‌باشد، از سوی دیگر فضای پیچیده و نادقیق تصمیم‌گیری در زمان حاضر ایجاب می‌کند که تصمیم گیرندگان همسو با افزایش پیچیدگی‌ها و تغییرات محیطی ،از شیوه‌ها و ابزارهای گوناگونی جهت تصمیم گیری‌های خود استفاده نمایند.و از انجا که تکنولوژی‌های کلیدی، تکنولوژی‌هایی هستند که بیشترین اثر را بر کارایی محصولات وابسته یا اقتصاد تولید مورد نیاز براساس این مبنای رقابتی دارند.
در این تحقیق سعی شده ابتدا اقدام به شناسایی و دسته‌بندی تکنولوژی‌های موجود سالنهای مونتاژ شود و با استفاده از نظر خبرکان از طریق مصاحبه به ارزیابی این تکنولوژی‌ها با استفاده از معیارهای شناسایی شده پرداخته شود و در نهایت با استفاده از روش تاپ سیس با رویکرد فازی به تعیین تکنولوژی کلیدی پرداخته شده است.

۱-۲- تعریف مساله
یک تکنولوژی پایه، تکنولوژی است که در اغلب بخشهای صنعت و

جود دارد و در اغلب محصولات دیده می‌شود،حتی گاهی ممکن است در اغلب مشاغل یک صنف یا سازمان مطرح باشد. یک تکنولوژی پایه صخره‌ای است که واحد شغلی یا حتی صنف و سازمان مربوطه بر آن ایستاده است و لذا بسیار اساسی است.با این همه برای رقابت بحرانی نیست زیرا برای تمام رقبا به نحو گسترده قابل حصول است ادامه سطح بالای سرمایه‌گذاری روی تکنولوژی پایه ممکن است رقابت بخش نباشد زیرا در گسترش و بهبود موقعیت رقابتی واحد شغلی نقش چندانی ندارد.
علاوه بر این این تکنولوژی‌ها نسبتا بالغ هستند و به نظر می‌رسد توان بالقوه بیشتری برای توسعه و تکامل ندارند. بسیاری از شرکتها در زمینه تکنولوژی پایه سرمایه‌گذاری زیادی می‌کنند زیرا اغلب به تکنولوژی که باعث ایجاد شغل و فعالیت شده است نوعی التزام احساسی وجود دارد و در غالب موارد هر شکستی را به سختی می‌توان جبران کرد در عین حا

ل اثر حاشیه‌ای بر رقابت دارد.
وقتی تکنولوژی بالغ می‌شود اثر آن بر موقعیت رقابتی کم می‌شود زیرا یک تکنولوژی جدید تر جای آن را می‌گیرد و یا چون هر کس ان را به راحتی به دست می‌آورد، کم اثر یا بی اثر می‌شود.
تکنولوژی‌هایی که در مرحله توسعه اولیه با یک توان با لقوه مجسم برای تغییر مبنای رقابتی ما هستند را تکنولوژی در راه می‌نامیم. برخی از تکنولوژی‌ها ی در راه امروز (نه همه آنها) تکنولوژی‌های کلیدی فردا هستند. لذا تکنولوژی در راه ممکن است جایگزین تکنولوژی کلیدی شود.
بطور خلاصه هر مدیر واحد شغلی باید تکنولوژی‌های مربوطه در صنعت خود را شناسایی کند و اهمیت استراتژیک آنها را با تعیین اینکه کدام تکنولوژی کلیدی یا در راه است و کدامیک از انها پایه می‌باشند، معین کند.کاملا واضح است که تصمیم‌گیری راجع به سرمایه‌گذاری روی یک یا چند تکنولوژی، تصمیمی استراتژیک با بالاترین اهمیت است به این ترتیب نمی‌توان تنها به متخصصین تکنولوژی وکالت داد و مدیران ارشد باید در این تصمیم‌گیری دخالت کنند.

۱-۳- فرضیات تحقیق

با توجه به بیان مسئله فرضیه ذیل مد نظر است:
فرضیه: اولویت‌بندی گروه‌های تکنولوژی در سالن مونتاژ با روش تاپسیس ممکن است.

۱-۴- سابقه و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به بررسی‌های انجام شده مشخص گردید که عدم آ

شنایی با روشهای کمی تصمیم‌گیری و پیچیدگی ادغام معیارهای کیفی و کمی متعدد موجب می‌شود تصمیم گیرندگان بررسی‌های خود را برای یافتن تکنولوژی کلیدی با مفروضات اولیه انجام دهند که این امر گاها موجب تبعات نامناسب بدلیل ارزیابی نادرست و غیر اصولی می‌گردد. لذا با توجه به اهمیت موضوع شناسایی تکنولوژی‌های کلیدی در جهت بهبود هرچه بیشتر تخصیص منابع و سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌ها ضرورت انجام این تحقیق جهت شناسایی تکنولوژی‌های کلیدی احساس می‌شود.

۱-۵- اهداف تحقیق
از آنجا که در صنایع بزرگ مانند صنایع خودرو سازی سرمایه‌گذاری روی یک یا چند تکتولوژی از اهمیت بالای استراتژیک برخوردار است و با توجه به محدودیت منابع انتخاب مناسب این تکنولوژی‌ها می‌تواند روی کل سازمان اثر بسزایی داشته باشد. بنابراین در این پروژه سعی بر آن است برای رسیدن به اهداف فوق به شناسایی تکنولوژی‌های کلیدی سالنهای مونتاژ ایران خودرو اقدام نماییم.

۱-۶- روش انجام تحقیق
تحقیق حاضربه لحاظ هدف ازنوع کاربردی وازنظرروش ازنوع تحلیل

ی توصیفی می‌باشد که در مرحله اول با مطالعات کتابخانه‌ای ،جستجو درسایتهای معتبرعلمی وبررسی متون علمی ادبیات تحقیق گردآوری می‌شود. سپس با توجه به ادبیات تحقیق وبررسی وضعیت سالنهای مونتاژ معیارها وز شاخص‌های مهم در شناسایی تکنولوژی کلیدی استخراج می‌شود. در مرحله بعد معیارها وشاخص‌ها ازطریق پرسشنامه به جامعه خبرگان ارائه می‌شود و ازآنجایی که معیارهای سنجش اهمیت شاخص‌ها ازنوع کلامی ADM فازی اولویت‌بندی می‌شود.
۱-۷- روش و ابزار گرد‌آوری داده¬ها
داده‌ها دراین تحقیق به روش ذیل جمع‌آوری شده¬اند:
روش مصاحبه: برای شناسائی معیارها وشاخص‌های اصلی ارزیابی تکنولوژی¬ها
روش پرسشنامه: جهت جمع‌آوری داده‌ها از خبرگان برای به دست آوردن وزن تکنولوژی¬ها

۱-۸- جامعه آماری و تعداد نمونه
جامعه آماری این تحقیق خبرگان و کارشناسان قسمت مونتاژ می‌باشند که تعداد آنها ۲۳ نفر بوده و از بخش‌های مهندسی تولید، خدمات و مهندسی نگهداری و تعمیرات می‌باشند. و از این تعداد ۱۳ نفر دارای تحصیلات کارشناسی و ۵ نفر دارای مدرک کاردانی و ۵ نفر نیز دارای مدارج بالاتر می¬باشند.

۱-۹-روش تجزیه وتحلیل داده¬ها
روش‌های تجزیه وتحلیل داده‌ها فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی می‌باشد که در ادامه با استفاده ازتکنیک TOPSIS فازی نیز داده‌ها مورد تجزیه وتحلیل قرارمی گیرد که محاسبات ازطریق برنامه نویسی درنرم افزارEXCEL انجام خواهد شد.

۱-۱۰- محدودیت‌های انجام تحقیق

عدم دسترسی به بسیاری ازسایتهای علمی برای دستیابی به مقالات وتحقیقات علمی
کمبود دقت ودردسترس نبودن دائمی خبرگان تحقیق بدلیل موقعیت شغلی آنها
عدم آشنایی خبرگان به تکنیک‌های بکاررفته جهت ارزیابی نهایی شاخص‌ها بخصوص در نحوه استفاده ازاعداد مثلثی فازی.

۱-۱۱- تعریف واژگان کلیدی

تکنولوژی:
تکنولوژی تمامی دانش‌ها محصولات، ابزار،روشها وسیستمهایی است که به خدمت گرفته می‌شود تامحصول یا سرویسی ارائه شود .تکنولوژی فرایند انتقال وتبدیل منابع به محصول ازطریق دانش، تجربه، اطلاعات وابزاراست.
تکنولوژی کلیدی:
تکنولوژی‌ای است که به خوبی در محصولات و فرایند‌ها تجسم یافته است و دارای اثر بالای رقابتی است.
تصمیم‌گیری چند معیاره(MADM):
به دسته‌ای ازفنون وروشهای تصمیم‌گیری اطلاق می‌شود که به منظوراولویت‌بندی ویا انتخاب مناسب ترین گزینه ازبین تعدادی ازگزینه‌ها وبا استفاده ازچند معیار/شاخص تصمیم‌گیری بکار می‌روند.
منطق فازی:
مجموعه‌های فازی درریاضیات جدید به مجموعه‌های اطلاق می‌گردد که عناصرآن به طورنسبی متعلق به آن مجموعه باشند درمجموعه‌های فازی برخلاف مجموعه قطعی عناصربه

دودسته عضو وغیرعضو تقسیم نمی‌شوند بلکه به میزان عضویت عناصردرمجموعه‌های فازی بین صفرویک متغیر است.

فصل دوم
ادبیات تحقیق

۲-۱- تعاریف تکنولوژی
تکنولوژی ریشه یونانی دارد وازدوکلمه Technè و Logic تشکیل شده است. Technè به معنی هنر، مهارت و آن چیزی است که آفریده انسان باشد. Logic در یونان قدیم به معنی علم، دانش وخرد به کارمی رفته است.
گالبریت:
تکنولوژی عبارت است ازکاربرد سیستماتیک علوم یا نوع دیگری ازدانش واطلاعات نظام یافته که درجهت عملیاتی کردن نیازها مورد بهره برداری قرارمی گیرد.
ارنست:
تکنولوژی به عنوان راهکارها واهدافی تلقی می‌گردد که انسانها را به تولید ماهرانه واثربخش رهنمون می‌کند. تکنولوژی به مولفه‌هایی گفته می‌شود که هنرمندان توسط نسانهایی با تجربه، با اطلاعات ودانش بکارگرفته می‌شوند وآنان رابه خلق ایده، محصول ویا سرویس نایل می‌کند.
روزنبرگ وفریشتاک:
تکنولوژی عبارت است ازدانش مربوط به محصول، فرایند وسازمان تولیدکه برای تولید کالا وخدمات به کارگرفته می‌شود.
کلاکستون:
تکنولوژی عبارت است از بکارگیری شاخه‌های مختلف علم برای حل مشکلات علمی که به دلیل تنوع شرایط محیطی ممکن است ازناحیه‌ای به ناحیه دیگرتغییرکند.به

بیان دیگرتکنولوژی مجموعه‌ای ازروش‌ها، تجربیات وعلوم علمی است که انسانها برای تسلط بر محیط وحل مشکلات مربوط به رابطه خود با محیط به کارمی برند.
نژی:
تکنولوژی درمطالعات مردم شناسی به ابزاری اشاره دارد که انسانهای نخستین برای حفظ بقای خود به کارمی برده اند امروز کاربرد تکنولوژی به طورعمده اشاره به اسباب تکنیکی نظیر ماشین‌ها، ابزارها وتجیزات خودروها، کشتی ها، ساختمان‌ها و بزرگراه‌ها دارد.
طارق خلیل:
تکنولوژی تمامی دانش‌ها محصولات، ابزار،روشها وسیستمهایی است که به خدمت گرفته می‌شود تامحصول یا سرویسی ارائه شود .تکنولوژی فرایند انتقال وتبدیل منابع به محصول ازطریق دانش، تجربه، اطلاعات وابزاراست.طبقه‌بندی تکنولوژی و تکنولوژی‌های کلیدی

۲-۲- طبقه‌بندی براساس تاثیر روی محصول
۲-۲-۱-تکنولوژی جدید (new technology)
یک تکنولوژی جدید، هر نوع تکنولوژی جدیدا تولید یا اجرا شده‌ای است که اثری بارز روی تولید کالا یا ارائه خدمات توسط یک شرکت دارد.لزومی ندارد که این تکنولوژی برای دنیا تازه باشد، بلکه همین که برایشرکت جدید باشد کافی است.ممکن است این تکنولوژی سالها پیش توسط دیگران طراحی واستفاده شده باشد،اما هر وقت که برای اولین بار در موقعیتی جدید استفاده و معرفی می‌شود، به عنوان تکنولوژی جدید طبقه‌بندی می‌شود. تگنولوژی جدید اثر عمیقی بر بهبود بهره وری و حفظ جایگاه رقابتی یک شرکت دارد.

۲-۲-۲-تکنولوژی نوظهور (emerging technology)
یک تکنولوژی نوظهورهرنوع تکنولوژی است که هنوز به طورکامل تجاری وبه بازارعرضه نشده است اما ظرف حدود ۵ سال آینده این چنین خواهد شد .ممکن است درحال

حاضرکاربرد آن محدود باشد اما انتظارمی رود درآینده به شکل قابل ملاحظه تکامل یابد.
نمونه‌های تکنولوژی نوظهورعبارتند از: مهندسی ژنتیک ف ابررسانایی،اینترنت به عنوان جایگزینی برای کامپیوترشخصی. تکنولوژی‌های نوظهورصنایع جدید خلق می‌کنند وممکن است موجب کهنه شدن تکنولوژی‌های موجود شوند .این تکنولوژی‌ها می‌توانند موجب بروزتغییراتی بزرگ درنهادهای اجتماعی ودرخود اجتماع شوند.
۲-۲-۳- تکنولوژی بسیط (low technology)
واژه تکنولوژی بسیط به آن دسته از تکنولوژی‌ها اطلاق می‌شود که در بخشها بزرگی از جامعه انسانی گسترده شده اند.بسیاری از صنایعی که ویژگی‌های زیر را دارند از این نوع تکنولوژی استفاده می‌کنند.
– آنها از کارکنانی با سطح آموزش یا مهارت نسبتا پایین استفاده می‌کنند.
– آنها از عملیات دستی یا نیمه خودکار استفاده می‌کنند.
– مخارج تحقیقی آنها پایین است.
– پایه تکنولوژی مورد استفاده با ثبات است و چندان تغییر نمی‌کند.
– محصولات تولید شده، عمدتا از نوعی هستند که نیازهای اساسی انسان را تامین می‌کنند،نیازهایی چون غذا،مسکن،پوشاک و خدمات اساسی انسانی.
۲-۲-۴-تکنولوژی متوسط (medium technology)
تکنولوژی متوسط شامل مجموعه گسترده از تکنولوژی است که بین

تکنولوژی‌های پیشرفته و تکنولوژی‌های بسیط قرار می‌گیرد.این واژه به تکنولوژی‌های بالقی اطلاق می‌گردد که در مقایسه با دیگر تکنولوژی ها، بیشتر وراحت تر تحت تاثیر انتقال تکنولوژی قرار می‌گیرند.صنعت خودکار و کالاهای مصرفی از جمله نمونه‌هایی هستند که از این نوع تکنولوژی بهره می‌گیرند.

۲-۲-۵-تکنولوژی پیشرفته:

واژه تکنولوژی پیشرفته (های تکhigh tech) به تکنولوژی‌های مدرن یا پیچیده اطلاق می‌شود .طیف گسترده‌ای ازمنابع که مشخصاتی خاص دارند ازاین تکنولوژی‌ها استفاده می‌کنند اگرشرکتی ویژگی‌های زیرراداراباشد آنگاه آن راشرکت بهره مند ازتکنولوژی پیشرفته می‌نامند.(لارسنLarsen وراجزRogers ،۱۹۸۸- مورمنMohr man وون گینلو von ginlow،۱۹۹۰)
ازکارکنان با تحصیلات بالااستفاده می‌کند تعداد زیادی ازکارکنان آن رادانشمندان ومهندسان تشکیل می‌دهند.
تکنولوژی اش با سرعت بیشتری ازدیگرصنایع درحال تغییراست.
با نوآوری تکنولوژیک ،رقابت می‌کند.
بودجه تخصیص وتوسعه آن بالاست.
می تواند ازتکنولوژی برای رشد سریع استفاده کند وبا ظهورتکنولوژی رقیب رقابیش تهدید می‌شود.
۲-۲-۶-تکنولوژی‌های کدگذاری شده (codified technology) درمقابل تکنولوژی خاموش (tacit technology )
تکنولوژی رامی توان حفظ وبه نحوی موثرمیان کاربران منتقل کرد اگربه شکلی کدگذاری شده ورمزداربیان شود.
تکنولوژی خاموش دانشی است نامدون ونانوشته.این تکنولوژی به روشی یکسان برای گروهی ازمردم بیان نمی‌شود.این تکنولوژی معمولا برپایه تجارب استواراست ولذادرذهن سازندگانش باقی می‌ماند.طراحان این تکنولوژی کسانی اند که دانش فنی موردنظررادراختیاردارند .دانش پنهان ازطریق نمایش یا مشاهده منتقل می‌شودوتوسط آنها که به دنبال آن دانش هستند شبیه سازی می‌شود.انتقال تکنولوژی پنهان ازطریق تعامل میان منبع ومیزبان صورت می‌گیرد.
ازطرف دیگرتکنولوژی کدگذاری شده به مردم امکان می‌دهد بدانند یک تکنولوژی چطورکارمی کند اما همیشه به آنها نمی‌گوید که چرا آن تکنولوژی به آن شیوه عمل می‌کند.اگرتکنولوژی به شکل کدگذاری شده باشد انتقال آن ساده ترخواهد بود انتقال تکنولوژی پنهان دشوارترزمان بروکم دقت تراست تسلط واحاطه کامل برتکنولوژی نیازمند درک هردونوع دانش آشکارکدگذاری شده ودانش پنهان می‌باشد.

۲-۳- طبقه‌بندی براساس اهمیت استراتژیک
برای درک اهمیت استراتژیک تکنولوژی‌ها میتوان آنها را به چهار دسته تق

سیم کرد:
– پایه
– کلیدی
– پیشگام
– درحال ظهور

در صورت نیاز شاید بخواهید ارزیابی تکنولوژی‌های استراتژیک را گسترش

داده و اثر نسبی تجاری آنها را بسنجیم. در کسب و کارهای چند محصولی که از چندین تکنولوژی استفاده می‌شود ممکن است در اهمیت نسبی تکنولوژی‌های داخلی هر طبقه‌بندی محصول، تغییرات قابل توجهی وجود داشته باشد. برای مثال برخی از تکنولوژی‌های کلیدی به شکل سنگینی بر یک محصول اثر می‌گذازند. درحالی که ممکن است پاره‌ای دیگر اثر کمتری داشته باشند. به همین ترتیب برای یک محصول مشخص برخی از تکنولوژی‌ها بر روی کلیه عوامل کلیدی موفقیت اثر می‌گذارند. در حالی که سایر تکنولوژی‌ها ممکن است فقط بر روی یک عامل اثر بگذارند. تجزیه وتحلیل می‌تواند در فرایند اولویت‌گذاری تکنولوژی ارزشمند بوده و انتخاب اس

تراتژیک را آسانتر کند.

۲-۴-تکنولوژی کلیدی
یکی از اصول انتقال تکنولوژی این است که تکنولوژی‌ها به طور گسترده‌ای ی اثر می گذارد:

شکل ۲-۱: تکنولوژی کلیدی
۱- کارایی و عملکرد که به مزیت رقابتی در بازار ختم می‌شود.
۲- اقتصاد تولید که به مزیت رقابتی ختم می‌شود.
درهر زمان خاص، یک یا چند تکنولوژی مختلف در یک واحد شغلی، کارایی رقابتی را تایین می‌کند.تکنولوژی‌هایی که بیشترین اثر را بر کارایی رقابتی در یک زمان خاص دارند تکنولوژی کلیدی نامیده می‌شوند.
برای شناسایی تکنولوژیهای کلیدی، مدیریت باید ابتدا دینامی بازار و توسعه رقابتی آن در صنعت مربوطه را بررسی کند تا مبنای واقعی اقابت تعیین شود.تکنولوژی‌های کلیدی، تکنولوژی‌هایی هستند که بیشترین اثر رابر کارایی محصولات وابسته یا اقتصاد تولید مورد نیاز برای این مبنای رقابتی دارند.

۲-۵ – منطق فازی
۲-۵-۱- مقدمه منطق فازی
منطق کلاسیک درارزش صفرویک دارای پیشینه‌ای به قدمت تاریخ فلسفه است. این منطق به لحاظ محدود نمودن قضاوت انسانی به دوحالت خاص تقسیم می‌شود. اگرچه کاربرد موثری درپایه ریزی منطق ریاضی ارسطویی داشته است. ولی توانایی محدودی جهت فرموله کردن مدلهای مبتنی برمتغیرهای کلامی داشته است.درمقابل مجموعه‌های فازی ومنطق فازی درفقدان اطلاعات دقیق و کامل برای مدلسازی سیستمهای پیچیده ابزارموثری به شمارمیرود. قضاوت‌های ذهنی کارشناسانی که ازتکنیک‌های فازی استفاده می‌کنند نسبت به کاربرد عینی اطلاعات نادرست نتایج بهتری حاصل می‌کنند. منطق فازی ازناتوانی منطق کلاسیک با شمول زبان مبهم استدلال عقل سلیم وحل ابتکاری مسایل که همه روزه توسط مردم عادی استفاده می‌شوندنشات می‌گیرد. نظریه مجموعه فازی قادراست بسیاری از مفاهیم متغیرها و سیستم‌های نادقیق ومبهم را به صورت ریاضی نمایش داده وزمینه‌ای را برای تصمیم‌گیری درشرایط عدم اطمینان فراهم سازد.
۲-۵-۲- سیرتطورمنطق فازی
ازآن زمان که انسان اندیشیدن راآغازنمود همواره کلمات وعباراتی را برزبان جاری ساخته که مرزهای روشنی نداشته اند.کلماتی نظیرخوب، بد، جوان پیر،بلند، کوتاه، قو

ی،ضعیف، گرم، سرد ،خوشحال با هوش زیبا وقیودی ازقبیل معمولا ،غالبا ،تقریبا وبندرت روشن است که نمی‌توان برای این کلمات مرز مشخصی یا فت اما دربسیاری ازعلوم نظیرریاضیات ومنطق فرض شده است که مرزها ومحدوده‌های دقیقا تعریف شده‌ای وجود دارد ویک موضوع خاص یا درآن مرز می‌گنجدیا نمی‌گنجد.مواردی چون همه یا هیچ فانی یا غیرفانی زنده یا مرده مرد یا زن سفید یا سیاه صفریایک این یا نقیض این .دراین علوم هرگزاره‌ای یا درست است یا نادرست پدیده‌های واقعی یا سفید هستند یا سیاه این باور به سیاه وسفیدها ،صفرویک‌ها واین نظام دوارزشی به گذشته بازمی گرددوحداقل به یونان وارسطومی رسد.

منطق ارسطو ریاضیات کلاسیک راتشکیل می‌دهد. براساس اصول ومبانی این منطق همه چیزتنها مشمول یک قاعده ثابت می‌شودکه به موجب آن یا ان چیز درست است یا نادرست. می‌توان مثالهای فراوانی راذکرکرد که منطق ارسطویی درمورد آنهاصحیح است اما باید توجه داشت که نبایدآنچه راکه تنها برای مواردی خاص مصداق دارد به تمام پدیده‌ها تعمیم داد. دردنیایی که ما درآن زندگی می‌کنیم اکثرچیزهایی که درست به نظرمی رسند نسبتا درست هستند ودرمورد صحت و سقم پدیده‌های واقعی همواره درجاتی ازعدم قطعیت صدق می‌کند به عبارت دیگر پدیده‌های واقعی تنها سیاه یا سفید نیستند. بلکه تا اندازه‌ای خاکستری هستند.پدیده‌های واقعی همواره فازی مبهم و غیردقیق هستند. تنها ریاضی بوده که سیاه و سفید بوده واین خود چیزی جزیک سیستم مصنوعی متشکل ازقواعد ونشانه‌ها نبود. علم ،واقعیتهای خاکستری یا فازی را با ابزارسیاه وسفید ریاضی نمایش می‌گذاشت واین چنین بود که به نظرمی رسید واقعیتها نیزتنها سیاه یا سفید هستند. بدین ترتیب درحالیکه درتمامی جهان حتی یک پدیده رانمی توان یافت که صددرصد درست یا صددرصد نادرست باشد علم با ابزارریاضی خود همه پدیده‌های جهان را این طوربیان می‌کرد. مجموعه‌های فازی درریاضیات جدید به مجموعه‌های اطلاق می‌گردد که عناصرآن به طورنسبی متعلق به آن مجموعه باشند درمجموعه‌های فازی برخلاف مجموعه قطعی عناصربه دودسته عضو وغیرعضو تقسیم نمی‌شوند بلکه براساس آنچه ما تعریف می‌کنیم میزان عضویت عناصردرمجموعه‌های فازی بین صفرویک متغیر است درک مجموعه‌های فازی اولین قدم درورود به مبحث ریاضیات فازی است که درمقابل ریاضیات کلاسیک قرارمی گیرد.
دوحادثه دراوایل قرن بیستم منجربه شکل‌گیری منطق فازی یا منطق مبهم شد. اولین حادثه پارادوکس‌های مطرح شده توسط برتراند راسل درارتباط با منطق ارسطویی بود. برتراند راسل بنیادهای منطقی باری، منطق فازی (مبهم )رانهاد اما هرگز موضوع راتعقیب نکرد. راسل درمورد منطق ارسطویی چنین بیان می‌دارد:
“تمام منطق نسبیت بنابه عادت فرض را برآن می‌گذارد که نمادهای دقیقی به کارگرفته شده است. به این دلیل موضوع درمورد این زندگی خاکی قابل بکارگیری نیست بلکه برای یک زندگی ماورا الطبیعه معتبراست.”
دومین حادثه کشف اصل عدم قطعیت توسط هایزنبرگ درفیزیک کوانتوم بود. اصل عدم قطعیت کوانتومی هایزنبرگ به باور کورکورانه ما به قطعیت درعلوم وحقایق علمی خا

تمه داد و یا دست کم آنرا دچارتزلزل ساخت. هایزنبرگ نشان دادکه حتی اتم‌های مغز نیز نامطمئن هستند حتی با اطلاعات کامل نمی‌توانید چیزی بگوئید که صددرصد مطمئن باشید. هایزنبرگ نشان داد که حتی درفیزیک حقیقت گزاره‌ها تابع درجات است دراین میان منطقیون برای گریز خشکی وجزمیت منطق دوازرشی منطق‌های چند ارزشی را به عنوان تعمیم منطق دو ارزشی پایه‌گذاری کردند. اولین منطق سه ارزشی درسال ۱۹۳۰ توسط لوکاسیه ویچ منطق دان لهستانی پایه‌گذاری شد. سپس منطق دانان دیگرنظیربوخوار،کلین و هی تینگ ،نیزمنطق‌های سه ارزشی دیگری ارائه کردند.درمنطق سه ارزشی گزاره‌ها برحسب سه ارزش (۰,۱/۲,۱ ) مقدارد

هی می‌شوند لذا این منطق واقعیت‌ها رابهترازمنطق ارسطویی (۰,۱) نشان می‌دهد.
ولی روشن است منطق سه ارزشی نیز با واقعیت فاصله دارد. لذا منطق‌های n مقداره توسط منطقیون ازجمله لوکاسیه ویچ ارائه شد. درمنطق n مقداره هرگزاره می‌تواند یکی ازارزشهای درستی مجموعه زیررا اختیارکند.
Tn={0,1/n,2/n,…,۱}
روشن است که هرچه n عدد صحیح مثبت بزرگتری انتخاب شود دسته‌بندی ارزش گزاره‌ها (گرد کردن آنها به یکی از اعداد مجموعه Tn) به واقعیت نزدیکتر خواهد بود و اگرn به سمت بی نهایت میل کند. یک منطق بی نهایت مقداره تعریف می‌شود که درجه درستی هرگزاره می‌تواند یک عدد گویا بین صفر و یک را اختیار کند. منطق کاملتر آن است که هرگزاره بتواند هر عدد حقیقی بین صفرویک را اختیارکند که آن را منطق استاندارد لوکاسیه ویچ می‌نامند .
درواقع ارزش گزاره‌ها دراین منطق طیفی بین درستی ونادرستی یا بین صفرویک است. صفر یا یک سایه‌های نامحدودی ازخاکستری بین سیاه وسفید وجود دارد. تمایز عمده منطق فازی با منطق چند ارزشی آن است که درمنطق فازی حقیقت وحتی ذات مطلب هم می‌تواند نادقیق باشد. درمنطق فازی مجاز به بیان جملاتی ازقبیل “کاملا درست است” یا “کم وبیش درست است” هستیم وحتی می‌توان ازاحتمال نادقیق مثل “تقریبا غیرممکن “، “نه چندان ” و “بندرت” نیز استفاده کرد. بدین ترتیب منطق فازی نظام کاملا منعطفی رادرخدمت زبان طبیعی قرارمی دهد.
منطق فازی عبارت است از استدلال با مجم

وعه فازی .مجوعه‌های فازی توسط ماکس بلک و لطفی زاده ارائه گردید.ابتدا درسال ۱۹۳۷ ماکس بلک فیلسوف کوانتوم مقاله‌ای راجع به آنالیز منطق به نام ابهام رادرمجله علم منتشرکرد که جهان علم وفلسفه مقاله بلک رانادیده گرفت. اگرچنین نمی‌شدما ا کنون باید منطق گنگ را به جای منطق فازی مورد بررسی قرار می‌دادیم. سپس درسال ۱۹۶۵ لطفی زاده مقاله‌ای

تحت عنوان مجموعه‌های فازی منتشرساخت دراین مقاله او ازمنطق چند مقداری لوکاسیه ویچ برای مجموعه‌ها استفاده کرد و نام فازی را براازه‌گیری عضویت عناصرمجموعه فازی A یا نقیض A رانشان می‌دهند.

نمودار ۲-۲: نمایش مجمموعه‌های فازی توسط ماکس بلک

در سال ۱۹۶۵ پروفسور لطفی¬زاده مقاله مجموعه‌های فازی را در مجله اطلاعات وکنترل منتشرنمود. دراین مقاله لطفی زاده آنچه راکه برتراند راسل ،جان لوکاسیه ویچ ،ماکس بلک و دیگران ابهام یا چند ارزشی نامیده بودند فازی نامید. مجموعه‌های فازی بامثال قد انسان آغاز به کارکرد این مورد ،اولین مجموعه فازی معرفی شده توسط لطفی زاده بود .لطفی زاده مفهوم بلندی قد انسان را با منحنی متناسب آن بیان کرد واین مجموعه فازی رامنحنی عضویت نامید. این همان منحنی ارائه شده توسط ماکس بلک بود که برای هراندازه قد درجه عضویتی را ارائه می‌کند. هرانسانی تاحدودی بلند است وتا حدودی نیز بلند نیست، بنابراین منحنی بلند نبودن عکس منحنی بلند بودن است. این دومنحنی همدیگر را درنقطه میانی با درجه عضویت ۲/۱ (جایی که A و نقیض A باهم برابرند)قطع می‌کند. ریاضیات مجموعه‌های فازی چیز جدیدی نیست مجموعه‌های فازی همان جبری را مورد استفاده قرارمی دهد که لوکاسیه ویچ نیم قرن قبل درمنطق چند ارزشی اش مورد استفاده قرار داده بود، همان چیزی که درلیست ابهام یا مجموعه ماکس بلک استفاده شده بود اما لطفی زاده نام فازی را به دلیل ارتباطش با احساس عامیانه برای آن انتخاب کرد.

نمودار ۲-۳: مجموعه فازی بیانگربلندی قد انسان

۲-۵-۳- مفاهیم پایه‌ای نظریه مجموعه‌های فازی
مطابق نظریه مجموعه‌های قطعی که اساس ریاضیات مدرن راتشکیل میدهد مجموعه گردآیه‌ای معین از اشیا است ودراین تعریف برلفظ معین تاک

ید می‌شود به عبارت دیگر هر مجموعه با یک ویژگی خودش تعریف مشخصی می‌شود. اگریک شی دارای آن ویژگی باشد عضو مجموعه واگرنباشد عضو مجموعه نیست. مثلا ویژگی اعدا حقیقی بزرگتراز۱۰۰ یک ویژگی خوش تعریف است و تشکیل یک مجموعه مید هد چراکه به یقین نمی‌توان گفت که یک عدد حقیقی آیا بزرگتراز۱۰۰ هست یا نیست اما ویژگی اعداد حقیقی نزدیک به ۱۰۰ یک ویژگی روشن دقیق و خوش تعریف نیست چرا که به یقین نمی‌توان گفت که آیا یک عدد حقیقی مشخص مانند ۱۱۰ دراین ویژگی می‌گنجد یا خیر .لطف

ی زاده برای رفع مشکل پیشنهاد می‌کند به هرعدد ازمجموعه اعداد حقیقی عددی ازبازه [۰,۱] به عنوان درجه نزدیکی آن عدد به ۱۰۰ نسبت دهیم. هرچه این اعداد به ۱۰۰ نزدیکتربود عدد متناظربرای عضویت درآن گردایه اعداد حقیقی نزدیک به ۱۰۰ به یک نزدیک باشد و برعکس هرچه عدد مورد نظر دورتراز۱۰۰ بود درجه عضویت آن درگردآیه اعداد حقیقی نزدیک به ۱۰۰ به صفرنزدیکتر باشد یعنی با عددی بین صفرویک درجه عضویت رامشخص می‌کنیم.
۲-۵-۳-۱- تابع عضویت
مطابق نظریه مجموعه‌های قطعی، تابع نشانگر مجموعه قطعی A از X به مجموعه } ۱ و ۰ { می‌باشد.

حال اگر برد تابع نشانگر را از مجموعه دو عضوی {۱ و ۰} به بازه ] ۱ و ۰ [ گسترش دهیم، تابعی خواهیم داشت که به هر عضو x از X، عددی از بازه ] ۱ و ۰[ را نسبت می‌دهد. این تابع، تابع عضویت A نامیده شده و به صورت زیر تعریف می‌گردد:

مجموعه A که به هر X، عددی در بازه ] ۱ و ۰ [ را نسبت می‌دهد، یک زیر مجموعه فازی نامیده می‌شود. در تابع ، نزدیکی بیشتر به یک، نشان دهنده تعلق بیشتر x به مجموعه A ونزدیکی بیشتر به صفر، نشان دهنده تعلق کمتر x به مجموعه A است.به لحاظ شهودی می‌توان را درجه پذیرش ما در قبول x به عنوان عضوی از مجموعه در نظر گ

رفت. همچنین در حالت حدی چنانچه باشد، x کاملا در A قرار دارد و چنانچه باشد، x اصلا عضو A نمی‌باشد.بنا بر این مجموعه‌های فازی و توابع عضویت آنها، تعمیم یافته مجموعه‌های قطعی و توابع نشانگر آنها می‌باشند.
۲-۵-۳-۲-مفاهیم مقدماتی مجموعه‌های فازی
مجموعه مر جع X و زیر مجموعه فازی A از آن را در نظر بگیرید.مجموعه عناصری از X که باشد، تکیه گاه A نامیده شده و با SUUP A نشان داده می‌شود.

رابطه فوق نشان می‌دهد که تکیه گاه یک م

جموعه قطعی و تابعی از مجموعه توانی از مجموعه توانی فازی x (مجموعه شامل تمام زیر مجموعه‌های فازی X) به مجموعه توانی X می‌باشد.بر این اساس، مجموعه فازی تهی مجموعه‌ای است که هیچ تکیه گاهی ندارد و درجه عضویت تمام عناصر آن برابر صفر است.
در مجموعه A مقدار را ارتفاع مجموعه فازی می‌گویند و با M نشان داده می‌شود. اگر ارتفاع مجموعه فازی برابر یک باشد، مجموعه را نرمال و در غیر این صورت آنرا غیر نرمال گویند.روشن است که هر مجموعه فازی زیر نرمال A را می‌توان با تقسیم بر ارتفاع آن نرمال کرد.همچنین اگر برای عنصری مثل x در A داشته باشیم ، x را یک نقطه گذر(معبر)می گویند.
۲-۵-۳-۳-زیر مجموعه‌های فازی
مجموعه مرجع X و مجوعه‌های فازی A و B را در نظر بگیرید.اگر برای هر داشته باشیم:
، در این صورت A را زیر مجموعه B می‌نامیم.همچنین دو زیر مجموعه فازی A و B را مساوی گویند اگر برای هر ، باشد.
۲-۵-۳-۴- عملگر‌های فازی
یکی از مهمترین قابلیت‌های منطق فازی که نقش موثری در انعطاف پذیری بیشتر این منطق در تطبیق با شرایط واقعی دارد، امکان استفاده از عملگر‌های متنوع است.ابتدایی ترین تعریف از عملگر‌های اصلی اشتراک، اجتماع و متمم

برای هر به صورت زیر می‌باشد:
اشتراک
اجتماع
متمم
که در آن بیانگر مینیمم و بیتنگر ماکزیمم اس

ت.این عملگر‌ها مشابه عملگرهای مجموعه‌ای برای مجموعه‌های قطعی هستند.
عملگر‌های مجموعه‌های فازی ارائه شده در فوق، کلیه مشخصه‌های جبری مجموعه‌های قطعی را بجز دو قانون طرد و شمولیت در مجموعه‌های فازی برقرار نیست.وداریم:
و

این مساله از آنجا ناشی می‌شود که هیچکدام از مجموعه‌های فازی A و A دارای کرانهای دقیقی نبوده و اصطلاحا هم پوش هستند البته باید توجه داشت که این همپوشی کامل نبوده و داریم:

علاوه بر عملگرهای اشتراک،اجتماع و متمم تعریف شده، عملگرهای دیگری نیز برای مجموعه‌های فازی تعریف شده اند که در ذیل به تعدادی از آنها می‌پردازیم
۲-۵-۳-۴-۱-نرم‌های مثلثی
عملگر‌های MAX و MIN تعریف شده به دو رده بزرگتر تعلق دارند که نرم‌های مثلثی و هم نرمهای مثلثی نامیده می‌شوند. نرمهای مثلثی و هم نرمهای مثلثی را به طور خلاصه T-نرم‌ها و T- نرم ها( یا S-نرم ها) گویند.این دو رده از اندازه‌ها اولین بار توسط منجر ارائه شد. می‌تون تعریف نرم مثلثی را به صورت زیر ارائه کرد.
بازه I=[0,1] را در نظر بگیرید، اگر تابع دو متغیره در شرایط زیر صدق کند:

T را یک نرم مثلثی (T- نرم ) گویند اگر
و آن را یک هم نرم مثلثی (T-هم نرم) گویند اگر:
از تعریف فوق معین می‌شود که T-نرم‌ها و T-هم نرم‌ها دوگان همدیگرند.براین اساس برای هرT-نرم میتوان فقط و فقط یک T-هم نرم تعریف کردبه قسمی که:

نکته دیگر اینکه، اندازه‌های MIN و MAX ، حالتهای حدیT-نرم‌ها و S-نرم‌ها هستند و داریم:

همچنین دقت شود که عملگر‌های زیادی وجود دارند که در شرایط T- نرم‌ها و S-نرم‌ها صدق می‌کنند که در زیر به تعدادی ار آنها می‌پردازیم:
بر اساس نرم‌های فوق اشتراک و اجتماع دو مجموعه فازی به صورت زیر تعریف می‌شود.

بر اساس تعاریف فوق می‌توان ثابت کرد که برای هر دو مجموعه فازی A و B داریم:

۲-۵-۳-۴-۲-عملگر متمم فازی:
متمم مجموعه فازی A را با A نشان داده ایم و تابعی به صورت زیر میباشد:

یعنی این تابع به هر مقدار € [۰,۱] (x) مقداری را درمجموعه متمم
€ [۰,۱] (x) نسبت می‌دهد این مطلب را می‌توان به صورت زیرنوشت :
(x)=C[ (x)]
درحالت کلی شرایط زیربرای یک عملگر متمم استفاده می‌شود:
۱- C(1)=0 وC(0)=1
۲- C باید یکنوای غیرصعودی باشد.
۳- C یک تابع پیوسته است.
۴- C برگشت پذیر است یعنی باری هر€ [۰,۱] a داریم :C(C(a))=a
شرط ۱و ۲ راکلاس کلی متمم‌های فازی تعریف می‌کنند وشرط ۳و۴ این کلاس‌های کلی رابه زیرکلاس‌های تخصصی که کاربردهای عملی دارند ،تبدیل می‌ک

نیم.
۲-۵-۳-۵- برش واتحاد تجزیه
مجموعه مرجع X وزیرمجموعه فازی ازآن را درنظربگیرید مجموعه عناصری از X را که درجه عضویت آنها درمجموعه فازی حداقل به بزرگی (۰<1) با شد برش A یا مجموعه تراز از A می‌گوییم وبا A نشان می‌دهیم وداریم:
A ={x X | (x)}
گاهی نیز از برش قوی استفاده می‌شود که با نشان داده شده است وبه صورت زیرتعریف می‌گردد.
={x X | (x)>}
مجموعه مرجع X وزیرمجموعه‌های فازی ,…. , , , ازآن رادرنظربگیرید.
اگرداشته باشیم:
۱- X,
۲- (x)=1
دراین صورت ,…. , , , رایک افرازفازی گویند. تعریف افراز فازی ازآن جهت مورد توجه قرارمی گیرد که دربسیاری ازمسائل واقعی هرچند که مرزهای دقیقی بین پدیده‌ها وجود ندارد اما روی هم رفته مکمل یکدیگرند مانند تقسیم‌بندی انسانها برحسب وزن به کم وزن، متوسط وسنگین وزن .یعنی درست است که مرز دقیقی بین کم وزن، متوسط وسنگین وزن بودن وجود ندارد ولی بالاخره هرانسانی از زمره انسانهای کم وزن، متوسط وسنگین وزن خارج نیست.
۲-۵-۳-۷-مجموعه‌های محدب فازی
وقتی مجموعه مرجع اعداد حقیقی درفضای برداری اقلیدسی n بعدی Rn باشد مفهوم محدب بودن مجموعه‌های قطعی رامی توان به مجموعه‌های فازی نیز گسترش داد. یک مجموعه فازی محدب است اگروفقط اگر هریک از برش هایش یک مجموعه محدب باشد همچنین می‌توان گفت که یک مجموعه فازی محدب است اگروفقط اگررابطه زیر برقرار باشد:
برقرارباشد:
(x1+(-1 (x2 )min( x1, x2)
۲-۵-۳-۸-اعداد فازی
یک مجموعه فازی نرمال ومحدب مانند N ازR یک عدد فازی حقیقی است اگر:
۱محدب باشد یعنی هر برش ازآن یک مجموعه محدب باشد.
۲ N(x) تک نمایی باشد یعنی دقیقا یک وجود داشته باشدکه N(x0)=1
۳. N(x)قطعه به قطعه پیوسته باشد.
۲-۵-۳-۸-۱-عدد فازی مثلثی
عدد فازی مثلثی مهمترین عدد فازی است که بهصورت بردارخطی با سه عضو به صورت n1, n2, n3) ( نشان داده می‌شود یک برش ازعدد فازی به صورت زیر تعریف می‌شود:
={xi: (x), xi X}
به صورت ] u و ۱ =[ نوشته می‌شود که درآن و بترتیب حد بالا وحد پایین فاصله بسته هستند.چناچه باشد آنگاه عدد فازی یک عدد فا

زی مثبت نامیده می‌شود
نمایش تابع عضویت عدد فازی مثلثی به صورت زیرنمایش داده می‌شود:
x< n1 0

(x-n1)/( n2-n1) n1 x n2 (x)=
(x-n3)/( n2-n3) n2 x n3

x> n3 0

شکل۲-۴: عدد فازی مثلثی
چناچه و دوعدد فازی مثبت باشند برخی ازعملگرهای فازی برای آنها به صورت ذیل بیان می‌شوند:

( (+) )= [ ۱+ ۱, u+ u]
( (-) )= [ ۱- ۱, u- u]
( (.) )= [ ۱ ۱, u. u]
(e(÷) n)= [e1/ nu, , u / n1]
( )-۱= [۱/ ۱, ۱/ u]
( (.)r)= [ 1r, u.r]
( (÷)r)= [ 1/r, u/r]

درنظربگیرید e2 ,e3) =(e1, و n2 ,n3) =(n1, دوعدد فازی مثبت مثلثی باشند اگر = باشد ،آنگاه : e3=e1 , n2= e2 , n3= n1
چناچه یک عدد فازی مثلثی بوده و و ۱ و باشد آنگاه عدد فازی یک عدد فازی مثلثی نرمالایز شده نامیده می‌شود.
رایک ماتریس فازی می‌نامند اگرحداقل یکی ازدرایه‌های آن یک عدد فازی باشد.
درنظربگیرید e2 ,e3) =(e1, و n2 ,n3) =(n1 دوعدد فازی مثلثی باشند آنگاه فاصله بین دوعدد فازی مثلثی مطابق روش Vertex به صورت زیرتعریف می‌شود.
d( , )=(1/3[(e1-n1)2+(e2-n2)2+(e3-n3)2])1/2
۲-۵-۳-۸-۲-عدد فازی ذوزنقه ای
عدد فازی ذوزنقه‌ای نیز ازمهمترین اعداد فازی است که به صورت بردار خطی n2 ,n3 ,n4) ,1n ( تعریف می‌شود ودرآن برخلاف عدد مثلثی ،تابع عضویت درفاصله n2-n3 دارای مقداریک است.تابع عضویت این عدد براساس شکل به صورت زیر است

۰ x< n1, x> n4
(x-n1)/( n2-n1) n1 x n2
(x)= 1 n2 x n3
(x-n3)/( n2-n3) n3 x n4

شکل ۲-۵: عدد فازی ذوزنقه ای
۲-۵-۳-۹-قطعی سازی داده‌های فازی

برای تبدیل عدد مثلثی فازی به عدد قطعی روشهای مختلفی وجود دارد که به سه روش آن درذیل می‌پردازیم:
روش اول:دراین روش می‌بایست مجموعه‌های maxوmin رابه شکل زیرمشخص نمود.

0x1 x
µmax(x)= 

x 0x11
µmin(x)=
۰ otherwise

درجه عضویت اعداد سمت راست(R) وسمت چپ (L) مربوط به عدد فازی N به صورت ذیل است:
µR(N)=SUPx{ µN(x) µmax(x)}
µL(N)=SUPx{ µN(x) µmin(x)}

سپس عدد قطعیN براساس فرمول زیرمحاسبه می‌شود:
µT(N)= { µR(N)+1-µL(N)}/2

اساس این روش برمبنای تقاطع خطوط Y=X وY=1-X باخطوط نمودارطیف انتخابی وبدست آوردن منطقه موجه آن می‌باشد.
روش دوم:دراین روش عدد فازی به صورت (M , , ) نمایش داده می‌شود که M عدد اصلی، فاصله عدد اصلی ازسمت چپ و فاصله عدد اصلی ازسمت راست می‌باشد حال بااستفاده ازروابط ذیل می‌توان عدد قطعی مربوط به هرعدد فازی را بدست آورد:

µR(M)=1-(1/(1+))×(۱-M)
µL(M)=1-(1/(1+))×( M)
µT(M)=([ µR(M)+1- µL(M)]/2) ×( M)
روش سوم:دراین روش عدد فازی به صورت ( M , , ) نمایش داده می‌شود که Mعدد اصلی ، فاصله عدد اصلی ازسمت چپ و فاصله عدد اصلی ازسمت راست می‌باشد.حال بااستفاده ازروش مینکووسکی می‌توان عدد قطعی مربوط به هرعدد فازی را به صورت زیر بدست آورد.
µT(M)=M+(-)/4
محاسبات نشان می‌دهد که اعداد بدست آمده ازروشهای فوق بسیاربه هم نزدیک است.
درحالت ذوزنقه‌ای بودن عدد فازی ،عدد موردنظربه شکل ( M1,M2 , , ) تغییرمی کند که به معنای آن است که عدد مورد نظرمی تواند بینM1-)) تا M2-) ) تغییرکند .مقادیرعضویت عدد سمت چپ وراست وعدد قطعی دراین حالت طبق روابط ذیل بدست می‌آید:
µR(M)=1-(1/(1+))×(۱-M1)
µL(M)=1-(1/(1+))×( M2)
µT(M)=([ µR(M)+1- µL(M)]/2) ×( M)

۲-۶- تصمیم گیری
۲-۶-۱- مقدمه
درسالهای اخیر جهان شاهد تغییرات بسیارسریع وشگرف وسازمانهای چند ملیتی ازجمله آنند.این قبلیل تغییرات دنیایی پرتلاطم ومتحول بوجود آورده اند که افزایش جمعیت ،بالارفتن تورم،مصرف گرایی ومحدودیت منابع ازمشخصات بارز آن است بااین همه آنچه غیرقابل انکاراست این است که درچنین محیط پیچیده وتوام با خطرات وحوادث مختلف مدیر چاره‌ای ندارد جزاینکه درسازمان خود باتصمیم گیری‌های مناسب وانتخاب راهبردهای (استراتژی ها)منطقی با وضعیت‌های مختلف محیطی به مقابله بپردازد ازاینرو تصمیم‌گیری درمدیریت نوین به عنوان مهمترین وظیفه ومسئولیت مدیران دانسته شده است. شکست‌هایی که افراد یا سازمانها درطول عمرخود تجربه می‌کنند تا حد زیادی به تصمیم گیری‌های آنها درشرایط بحرانی بستگی دارد.نظریه تصمیم درعلم مدیریت شیوه ی تحلیلی ومنظم را درمطالعه تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد. تصمیم مناسب تصمیمی است که برمبنای منطق اتخاذ شده باشد وتمام داده‌ها و گزینه‌ها ی حاکم برمسئله راشناسایی نموده و به اقتضای شرایط انتخاب نماید دراین زمینه تخقیق درعملیات درعلم مدیریت با بیان روشهای کمی تصمیم‌گیری چند شاخصه، برنامه ریزی خطی وغیرخطی و; به پشتیبانی مدیران در امرتصمیم‌گیری می‌پردازد دراین بخش به ارائه مفاهیمی پیرامون ماهیت تصمیم‌گیری ،شرایط وروشهای آن خواهیم پرداخت .
۲-۶-۲-تعریف تصمیم گیری
تصمیمی‌گیری عبارتست ازجستجوی راه حل‌های ممکن برای انتخاب بهترین راه حل جهت ارزیابی گزینه‌های موجود براساس معیارهای تعریف شده برای نیل به بهترین گزینه.به عبارت دیگرعبارتست ازانتخاب بهترین راه حل‌های ممکن موجود.
۲-۶-۳-ماهیت تصمیم گیری
هربرت سایمون ،محققی که درزمینه تصمیم‌گیری تحقیقات بسیاری انجام داده است معتقد است. که مدیریت وتصمیم‌گیری دو واژه مترادف هستند.تصمیم‌گیری درتمامی وظایفی که مدیرانجام می‌دهد وجود دارد ومی توان مدیر را دررابطه با وظایفی ازقبیل :برنامه ریزی،سازماندهی،کنترل و; مورد مطالعه قرارداد.
بطورکلی ،تصمیم‌گیری فرایندی دو مرحله‌ای است:
شناسایی مساله

حل مساله
هرکدام ازاین مراحل به نوبه خود یک فرایند بوده و دارای الگوریتم خاص خود می‌باشند درمرحله اول تصمیم گیرنده ازطرق مختلف به وجود مساله یا مشکل پی می‌برد ودرمرحله ی بعد پس ازمشخص نمودن مسئله راه حل‌های گوناگون را مورد بررسی قرارمی دهد ونهایتا یکی راانتخاب کرده وبه اجرا درمی آورد .بنابراین تصمیم‌گیری را می‌توان چنین تعریف نمود:”تصمیم‌گیری فرایندی راتشریح می‌کند که ازطریق آن راه حل مساله معینی انتخاب م

ی‌شود”.
می توان فرایند تصمیم‌گیری رابا رویکرد حل مساله دنتزیک انطباق داد.

۲-۶-۴-شرایط حاکم برتصمیم گیری
درفضای تصمیم‌گیری معمولا تصمیم گیرنده با حجم متغیری ازاطلاعات مواجه می‌باشد.این اطلاعات ازمحیط پیرامون سیستم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل متغیرهای حاکم برآن حاصل می‌گردد. واضح است که براساس میزان اطلاعات دردسترس ازمتغیرهای مورد نظر تکنیکهای بکاررفته می‌بایست متفاوت باشند بعلاوه هرچه میزان اطلاعات موجود افزایش یابد برپایایی تصمیمات اتخاذ شده افزوده می‌شود ازاینرو می‌توان به تناسب میزان اطلاعات موجود ،تکنیک‌های تصمیم‌گیری رابه ترتیب درفضاهای ذیل مورد بررسی قرار داد.
تصمیم‌گیری درشرایط اطمینان کامل
تصمیم‌گیری درشرایط ریسک
تصمیم‌گیری درشرایط فازی
تصمیم‌گیری درشرایط تعارض
تصمیم‌گیری درشرایط عدم اطمینان کامل
۲-۶-۴-۱-تصمیم‌گیری درشرایط عدم اطمینان کامل
زمانی که کلیه متغیرهای موثرموجود ثابت فرض

شوند یا به عبارت دیگر ،متغیرغیرقابل کنترل دراین شرایط از تصمیم‌گیری وجود نداشته باشد تصمیم‌گیری درشرایط اطمینان کامل صورت می‌گیرد مدلسازی دراین شرایط تصمیم‌گیری بیشتر براساس مدلهای ریاضی استواراست.
۲-۶-۴-۲-تصمیم‌گیری درشرایط ریسک
زمانی که مساله موجود شامل تعدادی متغیر غیرقابل کنترل نیز باشد تصمیم‌گیری درشرایط ریسک قابل استفاده است دراین نوع تصمیم‌گیری اط

لاعات مربوط به وقوع متغیرها برای تصمیم گیرنده ممکن خواهد بود ازدیدگاه ریاضی تابع توزیع احتمال متغیرهای غیرقابل کنترل مشخص است.
مدلهای مورد استفاده برای این شرایط ازتصمیم‌گیری ممکن است ازنوع مدلهای تشابه و احتمالی ،مدلهای ریاضی و احتمالی و مدلهای شمایلی واحتمالی باشند مدلهای مشابه واحتمالی خود به سه دسته تقسیم می‌شوند :
الف) تصمیم‌گیری بدون استفاده ازنمونه گیری:دراین زمینه می‌توان ازتکنیک‌های ارزش پولی مورد انتظار و فرصت ازدست رفته مورد انتظار نام برد.
ب)تصمیم‌گیری با استفاده ازنمونه‌گیری :تئوری بیز
ج)تصمیم‌گیری با استفاده ازمنحنی‌های توزیع فراوانی
دررابطه با مدلهای ریاضی واحتمالی می‌توان موارد تجزیه وتحلیل هزینه –منفعت(درحالت احتمالی)،کنترل موجودی، مدل جایگزینی (درحالت احتمالی)، تئوری صف،مدلهای شبیه سازی ،زنجیره مارکوف وبرنامه ریزی پویای احتمالی رانام برد.درمورد مدلهای شمایلی واحتمالی نیزمی توان به درخت تصمیم و برخی شبکه‌ها اشاره کرد.
۲-۶-۴-۳-تصمیم‌گیری درشرایط فازی
امروزه علم مدیریت فازی بااستفاده ازتئوری سیستم‌های فازی می‌تواند رویکردی نوین درحل مسایل وپاسخ ابهامات مطرح شده درسیستم‌های تصمیم‌گیری باشد.تئوری سیستم‌های فازی با به کارگیری تئوری منطق فازی و اندازه‌های فازی می‌تواند پارامترهایی ازقبیل دانش ،تجربه ،قضاوت وتصمیم‌گیری انسان راوارد مدل نموده وضمن ایجاد انعطاف پذیری درمدل تصویری خاکستری ازجهان خاکستری ارائه نماید.واضح است که نتایج چنین مدلهایی به دلیل لحاظ کردن شرایط واقعی درمدل ،دقیق تر و کاربردی تر خواهد بود.
تئوری سیستم‌های فازی برمبنای فرایند کلی پردازش

اطلاعات درمغز عمل می‌کند.فرایند کلی پردازش اطلاعات درمغز شامل مراحل ذیل است:

درمرحله بازیابی اطلاعات به دلیل محدود بودن ظرفیت اطلاعاتی و زمانی ذهن فقط اطلاعات مهم مورد بازیابی قرارمی گیرد تا بتوان آنها را پردازش کرده و اهدافمان رادرآنجا متمرکزکنیم. درمرحله ی شناخت محتوای اطلاعات بازیابی شده مورد شناسایی قرارمی گیرد ،سپس درمرحله ی تفکروقضاوت ازترکیب وتطابق اطلاعات بازیابی شده با دانش ومهارتهایی که درذهنمان است درارتباط با ارائه پیشنهاد برای تصمیم‌گیری و حل مساله فکرمی کنیم وگزینه‌هایی را ارائه می‌دهیم .درمرحله ارزیابی گزینه‌های مختلف رابراساس میزان تحقق اهداف (درصورت انتخاب هریک ازگزینه ها)مورد ارزیابی قرارمی دهیم ودرمرحله ی آخر رضایت بخش ترین گزینه را انتخاب کرده و تصمیم می‌گیریم.
بابکارگیری تئوری سیستمهای فازی، روشهای علم مدیریت کلاسیک به محیط فازی گسترش می‌یابد و می‌توان ازآن درسیستمهای متعدد مدیریتی ازجمله تصمیم گیری،سیاست گذاری،برنامه ریزی ومدلسازی استفاده کرد.علم مدیریت فازی دربرابرموقعیتهای پویای اقتصادی واجتماعی به طورانعطاف پذیری پاسخگو است همچنین علم مدیریت فازی قادراست مدلهایی ایجاد کند که تقریبا همانندانسان اطلاعات کیفی را به صورت هوشمند پردازش نماید.
۲-۶-۴-۴-بهینه سازی وتصمیم‌گیری درفضای فازی
۲-۶-۴-۴-۱-برنامه ریزی ریاضی فازی
درسطوح متعدد برنامه ریزی وتصمیم‌گیری مدیریت وتولید ،ازبرنامه ریزی ریاضی کلاسیک استفاده می‌شود درچنین مواردی توابع هدف ومحدودیت‌های قطعی بکارگرفته می‌شوند اما درمسائل واقعی همواره انحراف نوسان وانعطاف وجود دارد .ازاین رو دراین موارد از برنامه

ریزی ریاضی فازی با محدودیت‌ها و توابع فازی استفاده می‌شود .علاوه براین “بلمن وزاده”معتقدند که درتصمیم‌گیری تفاوت میان اهداف ومحدویت‌ها ازبین می‌رود .سایمون

معتقد است که مفهوم هدف سازمانی به عنوان مجموعه محدودیت‌های می‌تواند مورد بررسی دقیق تری قرارگیرد.
۲-۶-۴-۴-۲-برنامه ریزی چند هدفی فازی:
دردنیای واقعی برای برنامه ریزی وتصمیم‌گیری درمدیریت محدویت‌ها واهداف متضاد وچندگانه زیادی باید درنظرگرفته شود. ازطرفی ازآنجا که این اهداف و محدودیتها اغلب فازی هستند برنامه ریزی چند هدفی فازی کاربرد می‌یابد.
۲-۶-۴-۴-۳-تصمیم‌گیری چند معیاره فازی
اغلب مسائل تصمیم‌گیری دردنیای واقعی دارای معیارهای سنجش متفاوت ،متضاد وچندگانه هستند.چناچه درتصمیم‌گیری عوامل کیفی متعدد ومتضاد مورد ارزیابی قرارگیرند راهکار مناسب ازبین چند گزینه انتخاب شود این نوع تصمیم‌گیری را تصمیم‌گیری چند معیاره می‌نامند.وهرگاه وزنهای عوامل وارزشهای مورد ارزیابی به وسیله اعداد فازی یا متغیرهای زبانی ارائه شود آن راتصمیم‌گیری چند معیاره فازی گویند.
۲-۶-۴-۴-۳- نرم فازی
این بی مقیاس سازی برای شاخص‌های مثبت ومنفی به صورت زیراست ومقیاس اندازه‌گیری دراین روش دقیقا بین صفرویک خواهد بود به طوری که صفربرای بدترین نتیجه ویک برای بهترین نتیجه است.
nij=(rij-rjmin)/ (r*-rjmin) (Xj+)
nij=(r*-rij)/ (r*-rjmin) (Xj-)
۲-۶-۴-۴-۴-محاسبه ضریب اهمیت شاخص ها
دو روش کلی برای محاسبه ضریب اهمیت شاخص‌ها وجود دارد .روش اول نظرسنجی ازخبرگان است که معروفترین آنها روش دلفی است دراین روش نظرسنجی ازخبرگان را بطورمستقیم یا غیرمستقیم انقدرتکرارمی کنیم تا همه خبرگان به ضریب مشترکی برای شاخص Xj برسند روش کلی دوم استفاده ازفنون ریاضی برای تعیین ضریب اهمیت شاخص‌ها است که مهمترین آنها روش آنتروپی شانون است که برگرفته ازتعریف شانون ازاطلاعات حاصل ازپیام ارسال شده اززیرسیستم i به زیرسیستم j می‌باشد.البته روشهای دیگری مثل روس بردارویژه، روش کمترین مجذورات وزین وروش LINMAP نیز برای محاسبه وزن شاخص‌ها وجود دارد.

۲-۶-۴-۴-۵-تکنیک آنتروپی شانونآنتروپی درتئوری اطلاعات معیاری برای میزان عدم اطمینان بیان شده توسط یک توزیع احتمال گسسته است به طوری که این عدم اطمینان درصورت پخش شدن توزیع فراوانی بیشتراززمانی است که توزیع فراوانی تیزترباشد.دراین روش شاخصی از ضریب اهمیت بالاتری برخورداراست که اطلاعات بیشتری برای تصمیم گیرنده فراهم کند .
الگوریتم این روش به ترتیب ذیل است:

۱)بی مقیاس سازی ماتریس D براساس نرم ساعتی ،یعنی:
nij=rij / j
۲) محاسبه ضریب عدم اطمینان حاصل ازشاخص jام:

, Eij=-k[ ×Ln(nij)] j

k=1/Ln(m) ,m(تعداد گزینه ها)
۳)محاسبه ضریب اطمینان حاصل ازشاخص j ام :
j , dj=1-Ej
۴)برای محاسبه اوزان شاخصهای موجود ،خواهیم داشت :
Wj=dj / j
توجه شود که روش آنتروپی شانون نیاز به ماتریس تصمیم داشته ودرمحیط‌های MODM قابل استفاده نیست.
چناچه تصمیم گیرنده ازقبل دارای یک قضاوت ذهنی (به عنوان اهمیت نسبی برای شاخص j ام با شد ویا اینکه بردار نظرسنجی خبرگان ()دردسترس باشد بهتراست درفضای کاربردی بردارW ازرابطه زیرمحاسبه شود.
=( ۱, ۲, ۳, ۴۱,…….., n)
W’j=( j,wj) / j
۲-۶-۵-تصمیم‌گیری گروهی
تکنیک AHP درابتدا برای تصمیم‌گیری فردی ابداع شد وسپس دردهه ۱۹۸۰ به چگونگی استفاده ازآن درتصمیم‌گیری گروهی پرداخته شد لذا درصورتی که تصمیم‌گیری به صورت گروهی انجام گیرد تعداد ماتریس مقایسات زوجی درارتباط با تعداد اعضای گروه مقایسات را انجام داده اند.
همچنین برای محاسبه وزن شاخص‌ها درماتریس مقایسات زوجی به صورت زیرعمل می‌کنیم:
W”(xi)=min{V(SiSk)} k=1,2,…..,n , ki
بنابراین بردار وزن شاخص‌ها به صورت زیر محاسبه خواهد شد که همان بردارضرایب غیر بهنجارAHP فازی است:
W’=[ w”(x1), w”(x2),….., w”(xn)]t
۲-۶-۶-تاپسیس فازی
تاپسیس توسط هوانگ ویون درسال ۱۹۸۱ مطرح گردید دراین روش m گزینه به وسیله n شخص مورد ارزیابی قرارمی گیرد. لذا هرمساله رامی توان به عنوان یک سیستم هندسی شامل m نقطه دریک فضای n بعدی درنظرگرفت این تکنیک براین مفهوم بنا شده است کمثبت ،بیشترین ودرمیان معیارهای منفی ،کمترین باشد، Ai+ ) وبیشترین فاصله را باراه حل ایده آل منفی (راه حلی که درمیان معیارهای منفی ،بیشترین ودرمیان معیارهای مثبت کمترین باشد، Ai-)داشته باشد .فرض براین است که مطلوبیت هرشاخص بطوریکنواخت افزایشی ویا کاهشی است.
۲-۶-۶-۱-روش کلاسیک تاپسیس فازی
حل مسایل به روش تاپسیس بطورعمومی شامل مراحل زیراست.
مرحله ۱)تشکیل ماتریس نرمال تصمیم گیری
دراین مرحله اعداد مثلثی فازی با استفاده ازفنون قطعی سازی به عداد قطعی تبدیل شده وماتریس تصمیم‌گیری جهت ارزیابی گزینه‌ها برمبنای شاخص‌ها حاصل می‌شود.
X=(xij) i,j
مرحله ۲)تشکیل ماتریس بی مقیاس
دراین مرحله ماتریس تصمیم‌گیری با استفاده ازنرم اقلیدسی به یک ماتریس بی مقیاس تبدیل می‌شود.که آنراNd می‌نامیم.
Nd=[nij] j nij=rij/
قبل ازانجام محاسبات مذکور باید توجه داشت چناچه ماتریس تصمیم‌گیری ازشاخص‌های با جنبه مثبت ومنفی مطلوبیت برخوردارباشد جهت یکسان شدن تعبیر وتفسیرمحاسبات لازم است مقادیراندازه‌گیری شده مربوط به شاخص‌های منفی معکوس شوند.بدین ترتیب هرچه مقادیرموجود درماتریس تصمیم‌گیری بزرگترباشد مطلوبیت بیشتروهرچه کمترباشد مطلوبیت کمتری را درمورد شاخص مزبورنشان می‌دهد.
مرحله ۳)تشکیل ماتریس بی مقیاس وزین
دراین مرحله وزن هریک ازشاخص‌ها که با استفاده ازآنتروپی شانون یا سایرفنون بدست آمده است درهریک ازگزینه‌ها ضرب شده وماتریس بی مقیاس وزین بصورت اعدادقطعی به دست می‌آید:
V=Nd×W
دررابطه فوق Vماتریس بی مقیاس وزین وW ماتریس قطری ضرایب اهمیت شاخص‌ها می‌باشد.
مرحله ۴)تعیین راه حل ایده آل مثبت ومنفی
دراین مرحله راه حل ایده آل مثبت (Ai+) یعنی راه حلی که درمیان معیارها مثبت ،بیشترین ودرمیان معیارهای منفی ،کمترین باشد.راه حل ایده آل منفی (Ai-)یعنی راه حلی که درمیان معیارهای منفی ،بیشترین ودرمیان معیارهای مثبت کمترین باشد،داشته باشدتعیین م

ی‌گردد.
Ai+={(maxi Vij | j J+),(mini Vij | j J- )|i=1,2,…,m}
Ai+={V1+, V2+,….., Vn+}

Ai- ={(maxi Vij | j J+),(maxi Vij | j J- )|i=1,2,…,m}
Ai- ={V1-, V2-,….., Vn-}
J+={1,2,…,n|{ به ازاء عناصرمثبت شاخص ها
J-={1,2,…,n|{ به ازاء عناصرمنفی شاخص ها

مرحله ۵)محاسبه اندازه فاصبه برحسب نرم اقلیدسی:
فاصله گزینه i ام ازراه حل ایده آل مثبت مطابق فرمول زیرمحاسبه می‌شود:
(i=1,2,….,m)
فاصله گزینه i ام ازراه حل ایده آل منفی مطابق فرمول زیرمحاسبه می‌شود:
(i=1,2,….,m)
مرحله ۶) محاسبه شاخص نزدیکی نسبی:
Ci=di-/( di-+ di+) (i=1,2,….,n)

چناچه Ai=Ai+ باشد ،آنگاه di+=0 بوده وخواهیم داشت ،Ci=1 ودرصورتیکه Ai=Ai- باشد آنگاه di-=0 بوده وخواهیم داشت ،Ci+=0 ،بنابراین هرگزینه Ai که به راه حل ایده آل نزدیک ترباشد ،مقدارCi آن به یک نزدیک ترخواهد بود.
مرحله۷) رتبه‌بندی گزینه ها:
دراین مرحله براساس نزولی Ci می‌توان گزینه‌های موجود را برمبنای بیشترین اهمیت رتبه‌بندی نمود.

فصل سوم

متدلوژی تحقیق

۳-۱-مقدمه
دراین فصل ابتدا جامعه آماری تحقیق تشریح وتوصیف شده است.درادامه روش گردآوری داده‌ها وابزارمورد استفاده تشریح شده است که دراین خصوص ازروش مصاحبه برای شناسایی معیارها وشاخص‌های اصلی ارزیابی تکنولوژی‌های کلیدی و پرسشنامه جهت جمع‌آوری داده‌ها ازخبرگان برای وزن دهی تکنولوژی‌ها استفاده شده است. لازم به ذکراست جهت لحاظ کردن شرایط واقعی وایجاد انعطاف پذیری بیشتردرمدل ،جمع‌آوری داده‌ها با روی

کرد فازی انجام شده است که براین اساس با بهره‌گیری ازتکنیک TOPSIS فازی تکنولوژی‌ها اولویت‌بندی شده است. Topsis روشی Subjective-Objective است یعنی هم می‌توان ازداده‌های کیفی استفاده کرد و هم داده‌های کمی. لذا عمده تحقیقایت که دراین زمینه انجام می‌شود با استفاده ازاین دوروش است که بخاطرمرز مشترک بین آنهاست.

۳-۲-آشنایی با گروه صنعتی ایران خودرو
کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال در۱۲ مهرماه ۱۳۴۱ با سرمای

ه‌ای درحدود یکصد میلیون ریال باهدف مونتاژوتولید انواع خودروهای سواری وعمومی توسط برادران خیامی تاسیس شد.از۲۸ اسفند ۱۳۴۲ تولید انواع کامیون واتوبوس دراین کارخانه آغازشده وبه سرعت توانست سهم عمده‌ای ازبازار داخل را بدست آورد.براس

اس پروانه مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۴۳ وزارت علوم اقتصاد این شرکت مجوز یافت خودروسواری تولید نماید بنابراین درسال ۱۳۴۵ قراردادی بین این شرکت وشرکت تالبوت انگلیس جهت مونتاژ وتولید خو

درو پیکان منعقد شد وبه طوررسمی با وارد شدن قطعات ازتالبوت که تحت پوشش کرایسلر امریکا بود مونتاژ خودرو درایران آغاز گردید.دراردیبهشت ۱۳۴۶ تاسیسات اتومبیل سازی پیکان با ظرفیت ۶۰ هزاردستگاه درسال گشایش یافت و بعدها این ظرفیت به تدریج به ۱۲۰ هزار دستگاه درسال توسعه پیدا کرد.درسال۱۳۴۸ با بهره برداری ازخط تولید جدید اتوبوس سازی ،تولید اتوبوس‌های مرسدس بنز۳۰۲ با ظرفیت ۶ دستگاه درروز آغازشد درسال ۵۴-۱۳۵۳ خط تولید وانت درسالن ۳۰۹ وبا ظرفیت ۵۶دستگاه درروز نیز مورد بهره برداری قرارگرفت به منظور تامین قسمتی ازقطعات اساسی خودروهای تولیدی کارخانجات صنعتی ایران ناسیونال به طورمستقیم وغیرمستقیم درایجاد واحد‌های صنعتی وتولیدی نقش داشت وتولید بسیاری ازقطعات را درکارخانه داخلی وبه کمک کشورهای خارج پی گرفت بعدازپیروزی انقلاب اسلامی نام این شرکت ازایران ناسیونال به ایران خودرو تغییر داده شد درسالهای بعد ازانقلاب به دلیل کمبود ارز وعدم تخصیص آن به کارخانجات خودروسازی ونیز به سبب پیروی ازسیاست تولید خودروهای عمومی به جای خودروهای شخصی کاهش شدیدی درمیزان تولیدات پدید آمد.روند مو

نتاژ درایران خودرو به همین ترتیب تا سال ۱۳۶۴ ادامه یافت درسال ۶۴ خط تولید پیکان تالبوت درانگلستان متوقف شد با توجه به این وضعیت تولید پیکان از۷۰ هزار دستگاه درسال ۱۳۶۳ به ۳۵۸۷ دستگاه درسال ۱۳۶۸ رسید وعملا خط تولید پیکان درایران خودرو متوقف شد با توقف خط تولید پیکان که درنتیجه توقف خط شرکت تالبوت به دلیل ادغام آن درپژو صورت پذیرفت این خط توسط شرکت ایران خودرو خریداری شده ودرسال ۱۳۶۸ وارد ایران وبین تولید کنندگان بسیاری تقسیم شد بازسازی

وراه اندازی مجدد این خطوط به دلیل توقف ساخت قطعات درخطوط تالبوت ازسال ۶۸ تا ۷۰ به طول انجامید.درآن زمان ایران خودرو با خط تولید دست دوم متسهلک شده‌ای روبرو بود که کاستی‌های زیادی داشت.علیرغم اینکه ساخت قطعاتی که دیگرقالبهای آن وجود نداشت میسرنبود درسال ۱۳۶۸تصمیم به ساخت ۵۰ هزاردستگاه پل قلمداد کرد این شرکت قطعات اصلی را از پژو خریداری نموده ونیروی محرکه پژو۵۰۴ را بروی پیکان قرارداد.این امرباعث شد که درطول ۴ سال (از۶۸ الی ۷۲)به طورموقت ارز زیادی برای پیکان صرف شد وسرانجام درسال ۱۳۷۲ شرکت موفق شد به تدریج تولید پیکان را آغازنماید وبه مرور وبا افزایش درصد ساخت داخل پیکان وکاهش میزان ارزبری ،میزان تولید این خودرو افزایش یا فت .ازسال ۱۳۶۹ طی انعقاد قراردادی میان ایراتن خودرو وپژو فرانسه تولدی پژو ۴۰۵ درمدلهای GL وGLX واستیشن آغازگردید.درسال ۱۳۷۶ با توقف تولید پژو GL با استفاده ازبدنه این خودرو واعمال تغییراتی درقوای محرکه پیکان خودروRD تولید وبه بازار عرضه شد درسال ۱۳۷۸ با ایجاد تغییراتی دربدنه ۴۰۵ خودرو جدیدی به نام پژو پارس تولدی شده که همزمان با ورود تکنولوژی سیستم‌ها انژکتوری درمحصولات ایران خودرو بوددرسال ۱۳۸۰ تولید پژو ۲۰۶ که ازموفق ترین تولیدات شرکت پژو بوده وازتکنولوژی روزدنیا برخورداراست درشرکت ایران خودرو آغاز وبا کیفیت بالایی به بازارعرضه شد به نحوی که شرکت پژو کیفیت تولید این خودرو رامطابق با کیفیت نوع فرانسوی آن قلمداد کرده است درهمین ایام با کوشش متخصصان داخلی ومرکزتحقیقات شرکت ایران خودرو تولید خو

درو ملی با نام سمند وبه عنوان برند ملی دراین شرکت آغاز وبه بازارعرضه شد که این مساله به عنوان نقطه عطفی درکارنامه این شرکت وتاریخ خودروسازی کشورمحسوب می‌شود درحال حاضرنیز تولید خودرو پژو۲۰۶ صندوقداربا علامت تجاریSD ،تولید خودرو سوزوکی،وبرنامه تولید برای خودروهای لوگان وچری دامنه وتنوع تولید محصولات ایران خودرو روز به روز بیشترمی شود و مرزتولید این شرکت ازمرز تولید ۶۰۰ هزاردستگاه درسال فراترخواهد رفت .
۳-۲-۱-چشم انداز ایران خودرو
بزرگ ترین و موفق ترین شرکت ایرانی با قابلیت‌های رقابتی کلاس جهانی در تولید و تامین وسایل نقلیه (با اولویت و محوریت خودرو).

۳-۲-۲-رسالت وجودی ایران خودرو
ایجاد سازمانی مبتنی بر فطرت انسانی با موقعیت رهبری صنعت در کشور با کیفیت کلاس جهانی در راستای تحقق سودآوری بلند مدت در فعالیت‌های صنعتی تجاری و خدماتی و رهبری بازار کشور در بخش وسایل حمل و نقل از طریق “رقابت” و “کسب رضایت مشتری”.
۳-۲-۳-بخشی از ساختار سازمانی گروه صنعتی ایران خودرو
هیات مدیره
مدیریت عامل
قائم مقامی توسعه ی کسب و کار
– معاونت مهندسی سازمان و سیستم ها
– معاونت استراتژی و برنامه ریزی
– سرپرست فعالیت‌های مربوط به برنامه ریزی تلفیقی
قائم مقامی حفظ و توسعه ی بازار
قائم مقامی محصول و کیفیت
قائم مقامی تولید

– معاونت سیستم جامع تولید
– معاونت تولید خودروی سواری
– مدیریت بدنه سازی ۱
– مدیریت برنامه ریزی منابع و هماهنگی تولید
– مدیریت رنگ ۱
– مدیریت مونتاژ ۱و۳
– مدیریت رنگ ۲و۳
– مدیریت مونتاژ ۲و۴
– مدیریت بدنه سازی ۲
– مدیریت بدنه سازی ۵
– مدیریت کیفیت مرکزی معاونت سواری
– معاونت تولید نیرو محرکه
– معاونت تولید خودروی تندر
– مدیریت برش و پرس
قائم مقامی مالی و اقتصادی
سایر مدیریت ها
مدیریت ارتباط و امور بین الملل
مدیریت حراست

۳-۳- روش تحقیق و جامعه آماری
تحقیق حاضر به لحاظ نوع کاربرد واز نظر روش از نوع توصیفی می‌باشد که هدف آن شناسایی و اولویت‌بندی تکنولوژی‌های کلیدی سازمان به منظور بالا بردن سطح توانایی رقابتی در ایران خودرو می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق خبرگان شاغل در بخشهای مهندسی تولید، خدمات و مهندسی نگهداری و تعمیرات میباشند که ویژگی‌های زیر را دارا می‌باشند:
۱_ حد اقل تحصیلات تکنسین فنی
۲- حداقل سابقه کار ۳ سال مرتبط با تجهیزات مربوطه
۳- گزراندن حداقل یک دوره آموزش لقب و راه اندازی تجهیزات

که اسامی آنها در زیر آمده است
مدرک تحصیلی نام خبرگان
کارشناس الکترونیک دانش پرور
کارشناس ارشد مکانیک میر شمسی

کارشناس ارشد مکانیک رحیم پور
کارشناس ارشد مکانیک عبد الرحیم خان
کارشناس مکانیک معمار
کارشناس مکانیک عزیز فر
کارشناس الکترونیک همتی
کارشناس مکانیک گودرز ناصری

کاردانی مکانیک رجایی
کارشناس ارشد الکترونیک مقتدایی
کارشناس الکترونیک بهرامی
کارشناس الکترونیک گرشاسبی
کارشناس مکانیک احسانی
کارشناس الکترونیک شکیبایی
کاردانی مکانیک میرزایی
کارشناس مکانیک علیزاده
کارشناس ارشد الکترونیک رضایی
کاردانی مکانیک تراب احمدی
کارشناس الکترونیک شاهدی
کاردانی مکانیک هومن احمدی
کاردانی مکانیک خاکی
کارشناس الکترونیک جعفریان
کارشناس مکانیک پور بشیری

۳-۴-روش گرد‌آوری داده ها
در مرحله اول با مطالعات کتابخانه ای، جستجو در سایتهای معتبر علمی و یررسی متون علمی موجود ادبیات تحقیق گردآوری می‌شود.سپس با توجه به ادبیات تحقیق و بررسی وضعیت فعلی خطوط مونتاژ و مصاحبه با خبرگان این کار انجام گرفت. در مرحله بعد پرسشنامه‌ها به جامعه خبرگان ارسال میگردد تا داده‌های لازم جهت اولویت‌بندی جمع‌آوری شود.

۳-۵- ابزارهای گرد‌آوری داده ها
ورودی و داده‌ها در این تحقیق به روش ذیل جمع‌آوری شد:
برای وزن دهی به تکنولوژی‌های موجودبا

استفاده از معیار‌ها شناسایی شده با طراحی پرسشنامه‌ای ،به صورت حضوری با خبرگان مصاحبه شد و نظرات جمع‌آوری گشت که نمونه پرسشنامه در ضمیمه آمده است.
تکنولوژی‌های شناسایی شده در سالن‌های مونتاژ به صورت زیر می‌باشد:
۱- فیلینگ (Filling)
۲- ابزار (Tools)
۳- کانوایر) conveyers)
۴- ربات‌ها (Robots)
۵- ابزارهای تست (Test Tools)
فیلینگ(Filling):

تجهیزاتی هستند برای تست و تزریق مایعات در داخل مدارهای مربوطه خود که این تجهیزات عبارتند از:
۱- کلیه لیک تست‌ها ( مدار ترمز، گاز کولر 😉
۲- دستگاه شارژ کولر
۳- دستگاه شارژ روغن ترمز
۴- شارژ روغن هیدرولیک گیزبکس و فرمان
۵- پمپ بنزین
این تجهیزات تاثیر مستقیم بر کیفیت محصول داشته و از نظر سهم هزینه‌ای در محصول مقدار باالایی را به خود اختصاص میدهد.
کانوایر) conveyers):
این گروه از تکنولوژی‌ها برای حمل و نقل مواد و موقعیت دهی محصول در مکان مشخصی استفاده می‌شود.در این تحقیق کانوایر‌ها شامل:
۱- کانوایر‌های پاور اند فری
۲- اسلت کانوایر
۳- بلت کانوایر
۴- گاری ها
۵- مانی پلیتور ها
۶- سیزر ها
۷- بالابرنده ها(جک‌ها و جرثقیل ها)
در این تحقیق فقط بحث حمل و نقل را م

ورد بررسی قرار میدهیم و به عنوان یک گروه تکنولوژی پشتیبان از آن استفاده می‌کنیم. به این معنی که این گروه از تکنولوژی کاری روی محصول انجام نمیدهند بلکه محصول را برای انجام کاری آماده می‌کنند.
ابزار(Tools):
این گروه به دو دسته زیر تقسیم میشوند:
۱- ابزار بادی(پنوماتیک)
۲- ابزار برقی
ابزارهای بادی از نظر تنوع دارای تنوع پایین می‌باشند و در سطح بسیار گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرند.به نحوی که برای بستن هر

پیچ و مهره‌ای ابزاری خاص با گشتاوری مشخص شده استفاده می‌گردد.
ابزارهای برقی جزء ابزارهای استاندارد می‌باشند که استفاده از آنها در برخی از ایستگاههای مونتاژ الزامی است مثلا در ایستگاه نصب پولوس خودرو بستن پیچ‌های مربوطه به وسیله ابزارهای بسیار پیشرفته انجام می‌شود.
ربات‌ها (Robots):
در سالن مونتاژ فقط برای چسب زنی دور شیشه از سیستم رباتیک استفاده می‌شود به دلیل اینکه در سالنهای تزیینات برای انجام امور مونتاژ خودرو به مهارت انسلنی نیاز است استفاده از ربات محدود می‌باشد.
دستگاههای تست الکترونیک(Test Tools):
این گروه بیشتر در سالنهای تکمیل کاری استفاده می‌گردد و برای عیب یابی سیستم‌های الکترونیکی و زوایای چرخها و ; استفاده می‌شود.این تجهیزات شامل دستگاههای دیاگ، co، رول تست، درام تست و کانتیو تست می‌باشد.

۳-۶-شناسایی معیارهای ارزیابی
شناسایی و استخراج لیست اولیه ی از معیار ها
مصاحبه با متخصصان
مطالعه پروژه‌های موجود
تعدیل و اصلاح لیست اولیه ی معیار ها
تهیه ی لیست نهایی معیار‌ها برای ارزیابی
تصمیم‌گیری در مورد نحوه اندازه‌گیری معیارها
۳-۷-معیارهای ارزیابی
برای ارزیابی تکنولوژی‌های شناسایی شده ما نیاز به معیار داشتیم برای این منظور اقدام به شناسایی معیارهای ارزیابی تکنولوژی نمودیم که شامل ۶۶ معیار شد که ما این معیارها را در ۶ گروه کلی دسته‌بندی کردیم که عبارتند از:
۱- تکنولوژیک

۲- فنی
۳- مالی

۴- تجاری
۵- سازمانی
۶- محیط زیستی
تکنولوژیک
این معیارشامل ۱۶ مورد است
شماره تکنولوژیک
۱ استفاده پس از اتمام عمر تکنولوژی
۲ امکان بازسازی مجدد تکنولوژی
۳ اثر بالقوه‌ای تکنولوژی بر حیات آینده صنعت
۴ تاثیر تکنولوژی بر خوداتکایی صنعت
۵ تاثیر تکنولوژی بر گسترش کارآفرینی در صنعت یا کشور
۶ چرخه عمر تکنولوژی
۷ امکان کپی برداری از تکنولوژی
۸ زمان مورد نیاز برای انتقال تکنولوژی
۹ میزان توانایی سازمان در جذب تکنولوژی
۱۰ میزان هماهنگی تکنولوژی با تحولات تکنولوژی در صنعت خودرو
۱۱ جذب اجزای تکنولوژی
۱۲ میزان هدایت و هماهنگی فعالیت‌های علمی و تکنولوژیکی با ورود تکنولوژی
۱۳ پیچیدگی تکنولوژی
۱۴ مشکلات در حمل و نقل تکنولوژی
۱۵ میزان هماهنگی انتقال و توسعه ت

کنولوژی با راهبرد توسعه صنعت کشور
۱۶ میزان قابلیت انعطاف پذیری تکنولوژی با پیشرفت‌های محتمل آتی

فنی
این معیارشامل ۱۴ مورد است.
شماره فنی
۱ سازگاری تکنولوژی با نیازمندی‌های عملیاتی
۲ سادگی عملیات و نگهداری مربوط به تکنول

وژی
۳ تبدیل موادبه خروجی قابل استفاده توسط تکنولوژی
۴ مصرف منابع برای هر واحد خروجی توسط تکنولوژی
۵ خدمات پس از فروش تکنولوژی
۶ نیازمندیهای تعمیراتی تکنولوژی
۷ تاثیر تکنولوژی بر بهبود کیفیت محصولات تولیدی
۸ میزان پاسخگوی به نیاز واحد‌های بعدی خط تولید
۹ تاثیربر افزایش کارایی تولید
۱۰ سادگی وایمنی تکنولوژی
۱۱ زیرساخت تجهیزاتی
۱۲ قابلیت انعطاف تکنولوژیر مقابل تغییرات محصول فرایند و ماشین آلات
۱۳ میزان انطباق تکنولوژی با خط تولید
۱۴ میزان قابلیت به روزآوری تکنولوژی

مالی
این معیارشامل ۱۴ مورد است.
شماره مالی
۱ زمان رسیدن به بهره برداری
۲ میزان متعلقات تکنولوژی
۳ میزان هزینه جذب سخت افزار
۴ میزان هزینه جذب نرم افزار
۵ میزان هزینه جذب انسان افزار

۶ میزان هزینه جذب سازمان افزار
۷ قیمت تکنولوژی
۸ هزینه سرمایه‌گذاری جهت توسعه و بومی سازی تکنولوژی
۹ هزینه عملیتای (نصب و راه اندازی) تکنولوژی
۱۰ هزینه تعمیر ونگهداری تکنولوژی
۱۱ هزینه حمل و نقل تکنولوژی
۱۲ میزان بازگشت سرمایه تکنولوژی
۱۳ ایجاد شرایط هزینه‌ای مناسب
۱۴ هزینه آموزش کاربران تکنولوژی

تجاری

این معیار شامل ۴ مورد است.
شماره تجاری
۱ کشش بازار تکنولوژی
۲ نتیجه بخش بودن فرایند انتخاب از لحاظ تجاری
۳ تاثیر در افزایش رقابت جهانی
۴ دسترسی به بازار و توان تامین این تکنولوژی
سازمانی
این معیارشامل ۱۱ مورد است.
شماره سازمانی
۱ وضعیت زیر ساخت انسانی در رابطه با این تکنولوژی
۲ وضعیت زیر ساخت سازمانی در رابطه با این تکنولوژی
۳ تاثیر در بهبود روابط انسانی در محیط کار و ایجاد قابلیت مشارکت کارکنان
۴ ایجاد انگیزه‌های کاری و بروز خلاقیت‌ها و نوآوری ها
۵ تناسب تکنولوژی با ساختار سازمانی شرکت
۶ هماهنگی تکنولوژی با زیر ساخت قانونی
۷ زیر ساخت اطلاعاتی در مورد این تکنولوژی
۸ زیر ساخت سیاستگذاری این تکنولوژی
۹ استفاده از منابع، دانش و انرژی داخلی
۱۰ فرصت‌های یاد‌گیری تکنولوژی
۱۱ سیستم سیاسی و دولتی

زیست محیطی
این معیارشامل ۶ مورد است.
شماره زیست محیطی
۱ دفع ضایعات
۲ بحث انرژی و ملاحظات انتشار گازهای آلوده
۳ تاثیرات خطرناک انتهای عمر تکنولوژی
۴ اثر این تکنولوژی در میزان آلودگی محیط زیست
۵ اثر این تکنولوژی در میزان آلودگی آب وهوا
۶ اثر این تکنولوژی در میزان آلودگی صوتی

۳-۸-روش تجزیه تحلیل داده ها

روش تجزیه تحلیل داده‌ها با تاپسیس فازی بوده که قبلا بیان گردید و حالا به صورت خلاصه بیان شده است.
۱) تشکیل ماتریس نرمال تصمیم گیری
۲) تشکیل ماتریس بی مقیاس (nd)

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.