مقاله بررسی حسابداری حقوق و دستمزد در دانشگاهها و دستگاههای اجرایی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی حسابداری حقوق و دستمزد در دانشگاهها و دستگاههای اجرایی دارای ۵۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی حسابداری حقوق و دستمزد در دانشگاهها و دستگاههای اجرایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی حسابداری حقوق و دستمزد در دانشگاهها و دستگاههای اجرایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی حسابداری حقوق و دستمزد در دانشگاهها و دستگاههای اجرایی :

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه
حضور مدیر منابع انسانی با نقش استراتژیک، مسئولیت و پاسخگویی ویژه ای را به وجود می آورد که لازمه پذیرش آن داشتن بینش استراتژیک و د رک وسیعی از حوزه های تخصصی مقوله مدیریت منابع انسانی است و طبعا این کار از افرادی با تحصیلاتی در حد دیپلم یا پایین تر با تجربیات سنتی یک واحد کارگزینی که معمولاجز به اقدامات اجرایی روزمره اداری دست نمی زنند،ساخته نخواهد بود.

نظام مدیریت منابع انسانی در هر سازمان با توجه به پویایی و تغییرات مستمر محیط نمی تواند یک پدیده ساکن و ثابت باشد. نگاه کردن به سازمانها به عنوان یک پدیده زنده پویا و درحال یادگیری، نگرشی فراتر از نگرش سیستمی اقتضایی را طلب می کند که می توان آن را نگرش استراتژیک یا راهبردی نامید.
به دنبال تحولات به وجود آمده در کلیه شؤون سیاسی, اقتصادی, فرهنگی و اجتماعی، به ویژه تحولات عمیق آموزش عالی کشور و فرصتی که با تصویب ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی و سیاسی کشور برای دانشگاهها پیش آمده است ایجاد تغییراتی در نظام استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه تهران اجتناب ناپذیر می¬نماید.
به استناد ماده ۱۰ قانون وظایف, اهداف و تشکیلات وزارت علوم, تحقیقات و فناوری و نیز با عنایت به اختیارات مصرح وضعیت حقوقی پیش بینی شده در بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی , و تسری بند «ن» ماده ۷ قانون تشکیل هیا ت های امنا به کارکنان غیرهیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی «آیین نامه استخدامی کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه تهران» به شرح آتی مورد تصویب قرار گرفت.

تعاریف و کلیات
– تاریخچه تغییرات مدیریت منابع انسانی در ایران:
– تحولات در اداره امور استخدامی سازمانهای دولتی بعد از مشروطیت و استقرار نظام جدید اداری ایران = ۱۲۸۶ شمسی
– قانون استخدام کشوری به تصویب پارلمان رسید= در سال ۱۳۰۱تا ۱۳۲۰
– تحول قانون استخدام کشوری در دو دوره ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۰
– تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب قانون استخدام کشوری( اولین مرحله در اعمال مدیریت صحیح منابع انسانی) = در سال ۱۳۴۵
– ادغام سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بدجه و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی = در سال ۱۳۷۹
۲- استراتژی کارآفرین
۳- استراتژی ایدئولوژیک
۴- استراتژی چتری
۵- استراتژی فرایندی
۶- استراتژی ناپیوسته
۷- استراتژی وفاق
۸- استراتژی تحمیلی محیط
۶- انواع ساختارهای سازمانی:
بخش اقماری (مودولار)
– ساختار رسمی
– سازمان یا شبکه غیر رسمی
۷- نظام جبران خدمت:
– مالی
مستقیم حقوق – دستمزد – کارانه – پاداش غیر نقدی
غیر مستقیم:بیمه عمر- حوادث- مزایای بازنشستگی– بورس تحصیلی- تعطیلات– مرخصی– استراحتهاجهت بیماری
– غیر مالی
در ارتباط با شغل: مورد علاقه بودن وظایف- داشتن اختیار وفرصت – احساس مسئولیت
در ارتباط با محیط شغل: داشتن همکاری سازگار- شرایط کار مطلوب- شغل مشترک – کار در منزل
اصطلاحاتی که در این آیین نامه به کار رفته است دارای تعاریف زیر می باشد:
۱-۱-دانشگاه:منظور از دانشگاه در این آئین نامه و پیوستهای آن دانشگاه تهران و موسسات وابسته می-باشد.
۲ـ۱ـ هیأت امنا: به موجب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر قوانین جاری بالاترین مرجع تصمیم گیری و تصویب ضوابط داخلی دانشگاه تهران است.
۳ـ۱ـ هیأت رئیسه: مرکب از رئیس و معاونان دانشگاه است و اختیارات آن به موجب قوانین موجود و مصوبات هیأت امنا تعیین و تنظیم می گردد.
۴-۱- استخدام: عبارت است از پذیرفتن شخص حقیقی به خدمت در دانشگاه برای تصدی یکی از پستهای سازمانی دانشگاه.

۱ـ۴ـ۱ـ مستخدم رسمی : کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروه های جداول حقوق موضوع ماده ۲۱ این آیین نامه برای تصدی یکی از پستهای ثابت سازمانی دانشگاه استخدام شده باشد.

۲ـ۴ـ۱ـ مستخدم پیمانی: کسی است که به موجب قرارداد به طور موقت برای مدت معین و کار مشخص در دانشگاه استخدام شده باشد .
۵-۱-خدمت: عبارت است از اشتغال به کاری که مستخدم به موجب حکم یا قرارداد مکلف به انجام آن می گردد.
۶ـ۱ـ شغل: عبارت است از مجموعه وظایف و مسؤولیت های مرتبط و مستمر مشخصی که از¬سوی دانشگاه به عنوان کار واحد شناخته می شود و توسط یک نفر انجام می شود.
۷-۱- پست ثابت سازمانی : محلی است در تشکیلات و ساختار دانشگاه که به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم اعم از اینکه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد،در نظر گرفته می شود .
۸ـ ۱ـ پست موقت سازمانی : پستهایی که جنبه استمرار ندارند به عنوان پست موقت شناخته می شوند و استخدام افراد به¬طور رسمی برای تصدی این پست ها ممنوع است .
۹-۱- کارمندان: به کارکنان غیر هیأت علمی اطلاق می¬شود که به موجب حکم صادره و یا قرارداد منعقده به صورت رسمی و یا پیمانی در دانشگاه خدمت می نمایند و به لحاظ ارتباط اختصار کارمند نامیده می شوند.
۱۰ ـ۱ـ حکم: عبارت است از دستور کتبی مقامات صلاحیت دار دانشگاه به کارمندان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
۱۱-۱- قرارداد : عبارت است از توافقنامه کتبی که به امضاء داوطلب استخدام و دانشگاه می رسد و کارمند به موجب آن در ازاء دریافت حقوق یا حق الزحمه برای مدت مندرج در قرارداد, کاری را انجام می دهد .
۱۲-۱- حقوق یا دستمزد: عبارت است از مبلغی که بر اساس سطح شغل, اهمیت وظایف, تحصیلات و سابقه خدمت در ازاء انجام کار در چارچوب ضوابط مقرر در فصل¬چهارم این آیین¬نامه به کارمند تعلق می گیرد .
۱۳-۱- فوق¬العاده و مزایا: عبارت است از وجوهی که به موجب مفاد این آیین نامه به طور مستمر و یا غیر مستمر علاوه بر حقوق به کارمند پرداخت می گردد, از قبیل فوق¬العاده مأموریت, فوق¬العاده شغل, فوق-العاده بدی آب و هوا, فوق¬العاده محرومیت از تسهیلات زندگی, فوق¬العاده محل خدمت, فوق¬العاده سختی کار, فوق¬العاده نوبت کاری, فوق¬العاده معاضدت حقوقی و فوق¬العاده اضافه کاری و ;;
۱۴-۱- انتصاب: عبارت است از گماردن کارمند به یکی از پستهای سازمانی بر اساس شرایط احراز شغل مندرج در طرحهای طبقه بندی مشاغل که در فصل ;.. این آیین نامه ارائه خواهد شد.
۱۵ -۱- طبقه شغلی: عبارت است از یک یا چند پست که از نظر وظایف، مسؤولیتها و دشواری کار با یکدیگر مشابه باشند به نحوی که :
الف- به همه آنها بتوان عنوان واحدی داد.
ب- شرایط احراز و تصدی همه آنها از نظر معلومات ,مهارت ,تحصیلات و تجربه یکسان باشد .
ج- هنگام استخدام و انتخاب کارمند برای تصدی همه آنها بتوان یک نوع تست یا آزمون به کار برد .
د- از لحاظ ارزش بتوان برای همه آنها حقوق یک

سان در نظر گرفت و همه آنها را به گروه حقوقی واحدی تخصیص داد .
۱۶-۱- رشته شغلی: عبارت است از یک یا چند طبقه شغلی که از لحاظ نوع کار یکسان و مشابه محسوب می شوند, اما از نظر ارزش و اهمیت و صعوبت انجام کار دارای سطوح و مراتب مختلف می باشند .
۱۷-۱- رسته: مجموعه رشته های مشاغلی است که از لحاظ فعالیت و نوع کار و حرفه وابستگی نزدیک دارند مانند رسته آموزشی، فرهنگی, پژوه

شی و امور اجتماعی.
۱۸-۱- گروه: مشخص کننده سطوح مختلف طبقات شغلی است که حداقل و حداکثر حقوق طبقات شغلی مربوط را تعیین می نماید.
۱۹-۱- طبقه بندی مشاغل: اصطلاحی است که برای یک نظام متحد الشکل در زمینه طبقه بندی پستهای سازمانی در دانشگاه به کار می رود و شامل مشخصات طبقات شغلی و همچنین مقررات و دستور العمل ها و آیین نامه اجرایی مربوط به آن می باشد.
۲۰-۱- ارزشیابی مشاغل: عبارت است از سنجش درجه اهمیت و ارزش یک طبقه شغلی در مقام مقایسه با طبقات شغلی دیگر به منظور تعیین موقعیت نسبی طبقات شغلی در طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین تخصیص آنها به گروههای جدول حقوق .
۲۱-۱- شغل جدید: عبارت است از شغلی که به فهرست طبقات شغلی مصوب افزوده می¬شود.
شغل جدید ممکن است از ادغام دو یا چند طبقه شغلی موجود و یا بر اثر ایجاد پستهای سازمانی جدید ایجاد شود که وظایف و مسؤولیتهای آنها منطبق با شرح طبقات مصوب نیست و در نتیجه تخصیص آنها ایجاد شغل جدید را ایجاب می کند, به وجود آید.
۲۲-۱- حذف شغل: عبارت است از حذف یکی از طبقات شغلی مصوب به دلیل حذف یا از بین رفتن وظایف و پستهای طبقه مزبور.
۲۳-۱- ارتقاء گروه: عبارت است از انتصاب کارمند و گماردن وی به پست یا شغل مستمری که طبقه شغلی آن در گروه بالاتر به دلیل کسب تجربه و یا اخذ مدرک مقطع تحصیلی جدید و یا به صورت تشویقی قرار دارد .
۲۴-۱- تنزل گروه: عبارت است از تغییر شغل کارمند و گماردن وی به شغلی که در گروه پایین تر قرار دارد.
۲۵-۱- شرح طبقه شغلی: عبارت است از شرح مکتوب و مدونی که حاوی مشخصات اصلی و اساسی شغل می باشد. هر شرح طبقه شغلی حاوی عنوان طبقه, شماره تشخیص, تاریخ تصویب, تعریف, نمونه وظایف و مسؤولیتها و شرایط احراز شغل می باشد.
۲۶-۱- شغل تخصصی: شغلی است که تصدی آن به اعتبار ماهیت وظایف و هدفهای دانشگاه ماهیتاً مستلزم انجام مطالعات و بررسی های مستمر علمی و تخصصی است و علاوه بر داشتن تحصیلات لیسانس و بالاتر در یک رشته تخصصی مستلزم داشتن تجارب ممتد و کسب مهارت کامل در آن رشته می باشد.
۲۷-۱- شرح وظایف پست سازمانی: عبارت است از شرح مدونی که وظایف و مسؤولیتها و اختیارات شاغل را روشن می سازد و رابطه سازمانی کارمند را با سرپرست و کارمندان تحت نظارت وی مشخص می نماید.
۲۸-۱- انتقال: عبارت است از تغییر محل خدمت از دانشگاه یا مؤسسات تابعه به وزارتخانه ها، سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، مؤسسات و سازمانها یا شرکت های دولتی و بالعکس با رعایت مقررات و موافقت دانشگاه و سازمان ذیربط.
۲۹ـ۱- مأموریت: عبارت است از:
۱ـ محول نمودن شغل یا وظیفه ای موقت با حفظ پست سازمانی برای مدت معین که ممکن است خارج از محل جغرافیایی خدمت باشد.
۲ـ اعزام کارمند به طور موقت به سایر سازمانهای دولتی.
۳ـ اعزام کارمند برای گذراندن دوره آموزشی

یا کار آموزی در داخل یا خارج از کشور.
۳۰-۱-استعفاء: عبارت است از قطع رابطه استخدامی با دانشگاه بنا به درخواست کارمند و موافقت دانشگاه.
۳۱-۱- بازنشستگی: عبارت است از خاتم

ه خدمت در دانشگاه که به موجب حکم رسمی و با توجه به مقررات صندوق بازنشستگی مربوطه صورت می¬گیرد.
۳۲-۱- از کارافتادگی: وضعیت کارمندانی است که به موجب مقررات سازمان بازنشستگی یا سازمان تأمین اجتماعی قادر به انجام کار نبوده و از مستمری از کار افتادگی استفاده می نمایند.
۳۳-۱- تعلیق: عبارت است از بر کناری کارمند برای مدت معین، برابر مقررات مربوطه.
استخدام (ورود به خدمت )
استخدام در دانشگاه بر اساس نیاز سازمانی و پیشنهاد و موافقت بالاترین مقام دانشگاه پس از اخذ مجوز از هیأت امنا در چارچوب سهمیه های استخدامی ابلاغی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، از طریق آزمون کتبی و مصاحبه با توجه به اصل شایستگی انجام می¬شود.
داوطلبان استخدام باید حائز شرایط زیر باشند:
۱-۳- متدین بودن به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان پذیرفته شده دراصل سیزده قانون اساسی
۲-۳- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۳-۳- عدم عضویت در گروهک های الحادی و ضد انقلاب.
۴ـ۳ـ داشتن حداقل ۱۸ سال تمام و حد اکثر ۳۵ سال سن؛ برای مشاغل تخصصی مورد نیاز دانشگاه حداکثر سن به تشخیص هیات اجرایی این آئین نامه (موضوع ماده ۴) پس از تایید رئیس دانشگاه تا ۴۰ سال قابل افزایش است و در موارد ویژه رئیس دانشگاه می تواند مجوز جذب افراد بالای ۴۰ سال را به صورت موردی از هیأت امنا درخواست نماید.
۵-۳- داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) و برای مشاغل تخصصی شامل گروه های ;;;; فوق دیپلم (کاردانی).
۶-۳- نداشتن سوءپیشینه مؤثر کیفری.
۷-۳- عدم محکومیت به فساد عقیده و معتاد نبودن به استعمال افیون.
۸-۳- تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی برای انجام کاری که استخدام می شوند.
۹-۳- انجام خدمت زیر پرچم یا معافیت دائم قانونی در صورت مشمول بودن.
۱۰-۳- دارا بودن شرایط احرازشغل(تحصیل, تجربه و سایر شرایط مورد نیاز ).
۱۱-۳- موفقیت در مراحل پذیرش (آزمون , مصاحبه, گزینش, کار آموزی, دوره آزمایشی, و ;).
حدود اختیارات و نحوه انجام وظیفه و ترکیب ء دانشگاه خواهد رسید تعیین می گردد.
استخدام در دانشـگاه به دو صـورت انجام می پذیرد:
الف – استخدام ثابت یا رسمی (تمام وقت و با حکم مقام ذیصلاح)
ب- استخدام موقت یا پیمانی (تمام وقت به مدت محدود با عقد قرارداد).
تبصره: به کارگیری افراد در قالب قراردادهای کار معین برای مدت معین به صورت موقت (نیمه وقت یا تمام وقت) با رعایت شرایط قانون کار در سقف تعداد افراد مصوب هیات امنا و با رعایت و لحاظ در بودجه تفصیلی دانشگاه بلامانع می باش

د.
دانشگاه می¬تواند وضعیت استخدام کارمندانی را که قبل از ۲۴/۶/۱۳۸۱ به استخدام پیمانی درآمده اند با شرایط ذیل به رسمی تبدیل ن

۸ سال سابقه پیمانی با مدرک مزبور.
۲ـ کارکنان دارای مدرک فوق دیپلم و لیسانس و حداقل ۵ سال سابقه پیمانی با مدرک مزبور.
۳ـ کارکنان دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر و حداقل ۳ سال سابقه پیمانی با مدرک مزبور.
داوطلبانی که در آزمون و مصاحبه استخدام رسمی پذیرفته می¬شوند و یا کارمندانی که از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت می یابند الزاماً یک دوره آزمایشی را طی خواهند کرد که مدت آن حداقل یکسال و حداکثر دو سال خواهد بود.
دانشگاه در طول دوره آزمایشی رفتارهای شغلی و عملکرد کارمندان را مورد ارزیابی قرار می دهد و چنانچه در طول دوره آزمایشی و یا در خاتمه آن کارآیی و شایستگی فرد مورد تأیید قرار نگیرد, به خدمت وی خاتمه داده خواهد شد و دانشگاه به استثنای پرداخت حقوق دوره آزمایشی و وجوه مرخصی متعلقه هیچگونه تعهدی نسبت به وی نخواهد داشت. چنانچه کارمند رابطه شغلی را قطع نماید, فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره: حقوق دوره آزمایشی مطابق ضوابط مقرر در این آیین نامه تعیین و پرداخت می شود و این مدت از هر لحاظ جزو سابقه خدمت محسوب می گردد.
دانشگاه می تواند برای انجام پروژه های تخصصی خود از خدمات افراد برای کار مشخص در مدت معین و محدود با تنظیم قرارداد و بدون ایجاد تعهد استخدامی استفاده نماید, این گونه افراد تابع مفاد مندرج در قرارداد منعقده خواهند بود و در پایان مدت قرارداد, دانشگاه هیچگونه تعهدی جز آنچه در قرارداد قید گردیده است نخواهد داشت. اعاده به خدمت کارمندان مستعفی فقط برای یکبار به شرط داشتن مجوز استخدام و نیاز سازمـانی, و عدم تجاوز سن آنان از ۴۰ سال به پیشنهاد هیات اجرایی آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان و تأیید و موافقت بالاترین مقام دانشگاه بلا مانع می باشد.
دانشگاه می¬تواند پس از اخذ مجوز از هیأت امنا نسبت به جذب و استخدام افراد زیر بدون نیاز به برگزاری آزمون اقدام نماید.
الف ـ برگزیدگان آزمون سراسری کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور، به ازای هر پنجاه نفر پذیرفته شده در هر رشته حداکثر سه نفر به ترتیب امتیازات علمی پس از فراغت از تحصیل.
ب ـ برگزیدگان المپیادهای علمی و تخصصی رسمی کشور، با داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی.
ج ـ مخترعین و مکتشفینی که اختراع و اکتشاف آنان در مراجع ذی¬ربط به ثبت و به تأئید وزارت علوم,تحقیقات و فناوری رسیده است و برگزیدگان رتبه های اول تا سوم جشنواره خوارزمی و جشنواره های معتبر همتراز آن که مورد تأئید وزارت متبوع باشدبا داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی.
د ـ رتبه های اول دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر که از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور پذیرش گردیده اند (با ورودی مشترک).
هـ ـ فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی دانشط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می گردد، حائز رتبه های ذیل شده باشند:
۱ـ رتبه های کل زیر ۵۰۰ برای رشته ریاضی فیزیک.
۲ـ رتبه های کل زیر ۲۵۰ برای رشته علوم تجربی.
۳ـ رتبه های کل زیر ۱۰۰ برای رشته علوم انسانی.
۴ـ رتبه های کل زیر ۱۰ برای رشته هنر.
تبصره: این گونه فارغ التحصیلان در صورتی می توانند از امتیاز نخبه بودن بهره مند شوند که معدل کل آنها در مقطع کارشناسی از ۱۵ کمتر نباشد.
کارمندانی که برای تصدی یکی از پستهای سازمانی موقت به مدت محدود و مشخص به خدمت دانشگاه درآمده و یا درآیند, مشمول مقررات این آیین نامه بوده و استخدام آنان به موجب قرارداد خواهد بود .به کارگیری اتباع بیگانه و شرایط آن تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود .
دانشگاه می¬تواند در صورت نیاز از خدمات کارمندان سایر دستگاهها, سازمانها و شرکتهای دولتی برای مدت معین با رعایت مقررات مربوط به عنوان مأمور استفاده کند و یا حسب درخواست, کارمندان خود را به این قبیل مؤسسات و سازمانها و شرکتها مأمور نماید. حقوق و مزایای کارمندان مأمـور بـر اسـاس نظام حقـوق و دستمـزد دانشگاه پرداخت می¬گردد.
انتصاب، ارزشیابی، تغییر شغل و آموزش
انتصاب کارمند براساس لیاقت، شایستگی، کاردانی، استعداد، رشد فکری و تجارب مکتسبه در مشاغل مورد تصدی و احراز شرایط شغل و گذراندن دوره¬های آموزشی مربوط صورت می¬پذیرد.
تغییر و ارتقاء شغل کارمندان در صورتی امکـان¬پذیر است که علاوه بر نیاز سازمانی و احراز شرایط (تجربه و تحصیل) و گذراندن دوره¬های آموزشی مربوط، عملکرد و رفتارهای شغلی آنان نیز رضایت بخش باشد.
نحوه ارتقاء گروه کارمندان با در نظر گرفتن ارزش کار, میزان مسؤولیتها, اهمیت وظایف, سوابق تجربی, تحصیلات و ارزشیابی شاغلین (براساس جداول پیوست) تعیین خواهد شد. کارمندانی که به درجه رفیع شهادت نایل شده یا می شوند از دو گروه بالاتر از کارمندان شاغل مشابه برخوردار می شوند و با حفظ حالت اشتغال بر اساس گروه تعیین شده کماکان از افزایش سنواتی سالانه برخوردار خواهند شد.
در موارد زیر به کارمندان دانشگاه تا دو گروه تشویقی علاوه بر گروه استحقاقی آنان اعطاء می¬گردد:
الف – مدیران.
ب – کارمندانی که خدمات برجسته انجام داده باشند.
دانشگاه می باید در فواصل معین (سالانه) کارمندان خود را مورد ارزیابی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی آنان منعکس سازد. این سنجش به نحوی صورت خواهد گرفت که در تعیین استحقاق کارمند برای ارتقاء، انتصاب، تغییر شغل، افزایش حقوق و مزایا، اعطای اضافه حقوق سالیانه، پاداش و اعزام به دوره¬های آموزشی مورد استفاده واقع گردد.
دانشگاه با توجه به نیاز و به منظور ارتقاء سطح دانش و بینش و اطلاعات شغلی کارمندان و ایجاد مهارتها و توانمندیهای لازم در انجام امور محوله و پر

ورش نیروی انسانی ماهر برنامه های آموزشی وکار آموزی لازم را برای تصدی مشاغل مختلف به مورد اجرا خواهد گذاشت و یا کارکنان خود را به این منظور به مأموریت آموزشی که در قالب دوره های آموزشی کوتاه مدت و میان مدت تدوین گردیده و ممکن است به صورت قبل از خدمت یا ضمن خدمت و شرکت د ردوره های آموزشی داخل و یا خار
حقوق مبنای کارمندان رسمی و پیمانی برابر است با حاصل ضرب، ضریب حقوق که در هر سال توسط هیأت دولت اعلام میگردد, در عدد مبنای گروه مربوط به شرح جدول زیر:

گروه عدد مبنا
۱ ۴۰۰
۲ ۴۵۰
۳ ۵۰۰
۴ ۵۶۰
۵ ۶۲۰
۶ ۶۸۰
۷ ۷۴۰
۸ ۸۱۰
۹ ۸۸۰
۱۰ ۹۵۰
۱۱ ۱۰۲۰

عدد مبنای گروه های بالاتر به ترتیب با افزایش ۷۰ ریال به عدد مبنای گروه ماقبل مشخص می گردد.
مشاغل دانشگاه به طور کلی به ۴ رسته شغلی به شرح ذیل تقسیم می¬شوند که شرایط احراز و شرح وظایف شغلی آن مطابق پیوست شماره ;.. می باشد:

۱-مشاغل رسته آموزشی, فرهنگی, پژوهشی و امور اجتماعی:
شماره تشخیص عنوان رشته طبقه شغلی گروه
کارشناس امور ورزشی ۹ ۱۷-۹
کاردان امور ورزشی ۶ ۱۳-۸
کارشناس امور پژوهشی ۹ ۱۷-۹
کاردان امور پژوهشی ۶ ۱۳-۸
کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه ۹ ۱۷-۹

کاردان امور فرهنگی و فوق برنامه ۶ ۱۳-۸
کارشناس برنامه ریزی امور تربیتی ۹ ۱۷-۹
کارشناس خدمات آموزشی ۹ ۱۷-۹
کاردان خدمات آموزشی ۶ ۱۳-۸
کارشناس همکاریهای بین المللی دانشگاهی ۹ ۱۷-۹
کاردان همکاریهای بین المللی دانشگاهی ۶ ۱۳-۸

بررسی کتاب ۹ ۱۷-۹
کتابدار ۱۰ ۱۷-۸
مصحح ۶ ۱۳ـ۸
کارشناس آثار تاریخی ۹ ۱۷ـ۹
کاردان آثار تاریخی ۶ ۱۳ـ۸
باستان شناس ۹ ۱۷ـ۹
متصدی مرمت اسناد ۶ ۱۳ـ۸
کارشناس سمعی و بصری ۹ ۱۷ـ۹
کاردان سمعی و بصری ۶ ۱۳-۸
کارشناس امور هنری ۹ ۱۷-۹
کاردان امور هنری ۶ ۱۳-۸
عکاس و فیلمبردار ۶ ۱۳-۸
کارشناس حقوقی ۹ ۱۷-۹
کاردان حقوقی ۶ ۱۳-۸
کارشناس روابط عمومی ۹ ۱۷-۹
کاردان روابط عمومی ۶ ۱۳-۸
موزه دار ۱۰ ۱۷ـ۸
عکاس و فیلمبردار ۸ ۱۵ـ۸
کارشناس روابط بین المللی ۹ ۱۷-۹
کاردان روابط بین المللی ۶ ۱۳-۸
کارشناس آمار موضوعی ۹ ۱۷-۹
کاردان آمار ۶ ۱۳-۸
کارشناس مطالعات اجتماعی ۹ ۱۷-۹

کاردان مطالعات اجتماعی ۶ ۱۳-۸
مربی آموزش فنی و حرفه ای ۶ ۱۳-۸
کودکیار ۱۰ ۱۷-۸
کارشناس حفاظت و مرمت آثار تاریخی ۹ ۱۷-۹
کاردان حفاظت و مرمت آثار تاریخی ۶ ۱۳-۸

مددکار اجتماعی ۹ ۱۷ـ۹
کارشناس بازرگانی داخلی ۹ ۱۷ـ۹
کاردان بازرگانی داخلی ۶ ۱۳ـ ۸
کارشناس بازرگانی خارجی ۹ ۱۷ـ۹
کاردان بازرگانی خارجی ۶ ۱۳ـ ۸

۲- مشاغل رسته اداری و مالی :
شماره تشخیص عنوان رشته طبقه شغلی گروه
کارشناس امور اداری ۹ ۱۷-۹
کاردان امور اداری ۶ ۱۳-۸
کارشناس و بودجه ۹ ۱۷-۹
کاردان برنامه و بودجه ۶ ۱۳-۸
کارشناس بررسی استاد و مدارک ۹ ۱۷-۹
کاردان بررسی اسناد و مدارک ۶ ۱۳-۸
مترجم ۹ ۱۷-۹
مدیر اداری و مالی ۷ ۱۷-۱۱
مسؤول خدمات اداری ۶ ۱۳-۸
کارگزین ۱۰ ۱۷-۸
مأمور حراست ۱۰ ۱۷-۸
مسؤول دفتر ۸ ۱۵-۸
رئیس دفتر ۸ ۱۷-۱۰
مسؤول گزینش ۱۰ ۱۷-۸
مسؤول چاپ و انتشارات ۱۰ ۱۷-۸
مسؤول خدمات مالی ۵ ۱۲-۸
کاردان انبارهای تخصصی ۶ ۱۳-۸
حسابدار ۱۰ ۱۷-۸

۳- مشاغل رسته خدمات بهداشتی و درمانی :
شماره تشخیص عنوان رشته طبقه شغلی گروه
کارشناس امور روانی ۹ ۱۷-۹

کارشناس بینایی سنجی ۹ ۱۷-۹
کاردان بینایی سنجی ۶ ۱۳-۸
کارشناس شنوایی سنجی ۸ ۱۶-۹
کاردان شنوایی سنجی ۶ ۱۳-۸
کاردان دامپزشکی ۶ ۱۳-۸
پرستار ۱۰ ۱۷-۸
ماما ۹ ۱۷-۸
بهیار ۶ ۱۳-۸
کارشناس بهداشت محیط ۹ ۱۷-۹
کارشناس امور دارویی ۹ ۱۷ـ۹
کاردان امور دارویی ۶ ۱۳-۸
کارشناس تغذیه و کنترل مواد غذایی ۹ ۱۷-۹
کاردان تغذیه و کنترل مواد غذایی ۶ ۱۳-۸
کارشناس رادیولوژی ۹ ۱۷-۹
کاردان رادیولوژی ۶ ۱۳-۸
کارشناس آزمایشگاه ۹ ۱۷-۹
کاردان آزمایشگاه ۶ ۱۳-۸
مسؤول پذیرش و مدارک پزشکی ۹ ۱۶-۸
پزشک ۷ ۱۷-۱۱
دندانپزشک ۷ ۱۷-۱۱

۴ـ مشاغل رسته فنی، تخصصی و کشاورزی:
شماره تشخیص عنوان رشته طبقه شغلی گروه
هواشناس ۹ ۱۷ـ۹
کاردان هواشناس ۶ ۱۳ـ۸
کارشناس فنی هواشناس ۹ ۱۷ـ۹
کاردان فنی هواشناس ۶ ۱۳ـ۸

مهندس راه و ساختمان ۹ ۱۷ـ۹
کاردان راه و ساختمان ۶ ۱۳ـ۸
آرشیتکت ۹ ۱۷ـ۹
کارشناس شهر سازی ۹ ۱۷ـ۹

مهندس برق ۹ ۱۷ـ۹
کاردان برق ۶ ۱۳ـ۸
مهندس مکانیک ۹ ۱۷ـ۹
کاردان مکانیک ۶ ۱۳ـ۸
مهندس تأسیسات ۹ ۱۷ـ۹
کاردان تأسیسات ۶ ۱۳ـ۸
کارشناس ارتباط و مخابرات ۹ ۱۷ـ۹
کاردان ارتباط و مخابرات ۶ ۱۳ـ۸
زمین شناس ۹ ۱۷ـ۹
کاردان زمین شناس ۶ ۱۳ـ۸
نقشه بردار ۹ ۱۷ـ۹
کاردان نقشه بردار ۶ ۱۳ـ۸
نقشه کش ۶ ۱۳ـ۸
کارتوگراف ۹ ۱۷ـ۹
کاردان کارتوگراف ۶ ۱۳ـ۸
کارشناس آزمایشگاه فیزیک و شیمی و مکانیک خاک ۹ ۱۷ـ۹
کاردان آزمایشگاه فیزیک و شیمی و مکانیک خاک ۶ ۱۳ـ۸
کارشناس ژئوفیزیک ۹ ۱۷ـ۹
کاردان ژئوفیزیک ۶ ۱۳ـ۸
کارشناس آموزش فنی و حرفه ای ۹ ۱۷ـ۹
کاردان آموزش فنی و حرفه ای ۶ ۱۳ـ۸
تحلیل گر سیستم ۹ ۱۷ـ۹
کارشناس بانکهای اطلاعاتی ۹ ۱۷ـ۹
کارشناس مستند سازی و متون فنی ۹ ۱۷ـ۹
برنامه نویس سیستم ۹ ۱۷ـ۹
برنامه نویس کاربردی ۹ ۱۶ـ۸
کارشناس شبکه ۹ ۱۷ـ۹

کارشناس امور فرابری داده ها ۹ ۱۷ـ۹
کارشناس سخت افزار ۹ ۱۷ـ۹
کاردان سخت افزار ۶ ۱۳ـ۸
کارشناس جمع آوری اطلاعات ۹ ۱۷ـ۹
کاردان فرابری داده ها ۶ ۱۳ـ۸
اپراتور ۶ ۱۲ـ۷
کارشناس ترویج کشاورزی ۹ ۱۷ـ۹
کاردان ترویج کشاورزی ۶ ۱۳ـ۸
کارشناس بررسی آفات و بیماریهای گیاهی ۹ ۱۷ـ۹
کارشناس آزمایشگاه کشاورزی ۹ ۱۷ـ۹
کاردان آزمایشگاه کشاورزی ۶ ۱۳ـ۸
کارشناس خاکشناسی و حاصلخیزی خاک ۹ ۱۷ـ۹
کارشناس اصلاح نباتات و زراعت ۹ ۱۷ـ۹
کاردان دامپروری ۶ ۱۳ـ۸
کارشناس جنگل و مرتع ۹ ۱۷ـ۹
کاردان جنگل و مرتع ۶ ۱۳ـ۸
کارشناس محیط زیست ۹ ۱۷ـ۹
کاردان محیط زیست ۶ ۱۳ـ۸
کاردان امور باغبانی ۶ ۱۳ـ۸

مشاغل مربوط به هر یک از رسته¬های شغلی براساس اهمیت وظایف و مسؤولیتها، سهولت و صعوبت کار به تفکیک سطوح شغلی موضوع ماده ۲۱ به تصویب هیأت امنا خواهد رسید. نظام پرداخت مبتنی بر خصوصیات شغل و شاغل بوده و حقوق و دستمزد کارمندان براساس رسته شغلی مورد تصدی تعیین می¬گردد. ضریب ریالی حقوق مبنای موضوع این ماده از تاریخ ۱/۱/۸۵ به میزان ۴۳۲ ریال و در تاریخ ۱/۱/۸۶ به میزان ۴۵۴ ریال اعلام می گردد . ضریب ریالی حقوق سالهای بعد بر پایه حداقل حقوق مصوب هیات محترم وزیران تعیین خواهد شد.
حقوق کارمندان در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول حداقل ۶ ماه آنان در سال قبل به شرح زیر تعیین می گردد:
(ضریب افزایش سنواتی +۱ ) * حقوق سال قبل = حقوق هر سال
تبصره: ضریب افزایش سنواتی سالانه بر اساس ارزشیابی شاغلین به میزان ۳ ، ۴ و ۵ درصد با توجه به معیار ذیل خواهد بود:
ـ نمره ارزشیابی سالانه ۹۰ تا ۱۰۰ امتیاز ضریب افزایش سنواتی ۵%
ـ نمره ارزشیابی سالانه ۷۰ تا ۸۹ امتیاز ضریب افزایش سنواتی ۴%
ـ نمره ارزشیابی سالانه ۵۰ تا ۶۹ امتیـاز ضـریب افزایش سنـواتی ۳%
میزان فوق العاده شغل کارمندان شاغل حداقل برابر با ۹

۰%حقوق مبنای گروه مربوط تعیین می گردد که با در نظر گرفتن نوع کار و وظایف و ایجاد هماهنگی در پرداختها تا ۱۵۰% حقوق مبنای آنان بر مبنای جدول زیر قابل افزایش است.

شغل

سطح رسته کارشناسی و همتراز کاردانی و همتراز تکنی
گروه ورودی ۹ گروه ورودی ۸
اداری و مالی ـ فرهنگی و آموزشی ـ امور اجتماعی ۱۴۰ درصد ۱۳۰ درصد ۱۰۵ درصد ۹۵ درصد ۹۰ درصد
فنی و مهندسی ـ کشاورزی و محیط زیست ـ بهداشتی و درمانی ۱۴۰ درصد ۱۳۰ درصد ۱۰۵ درصد ۹۵ درصد ۹۰ درصد
فرابری داده ها ۱۵۰ درصد ۱۵۰ درصد ـــــ ۹۵ درصد ــــ
رشته شغلی برنامه نویس کاربردی از گروه هشت به بالا ۱۳۵ درصد
خدمات ــــ ــــ ــــ ــــ ۹۰ درصد
فوق¬العاده شغل متصدیان مشاغل مدیریت و سرپرستی علاوه بر رقم های موضوع این ماده تا ۲۵% حقوق مبنا به شرح زیر قابل افزایش است:
۱- مدیر کل ۲۵%
۲-معاون مدیر کل ۲۰%
۳-رئیس اداره ـ گروه – بخش ۱۵%
۴-معاون اداره ۱۰%
۵-کارشناس مسئول ۵%
به منظور جبران مسؤولیت مدیران و جذب و نگهداری آنان و کارشناسان و سایر کارمندان، فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده جذب به شرح زیر به آنان پرداخت می گردد:
ـ مدیرکل ۸۵% حقوق و فوق العاده شغل
ـ معاون مدیرکل ۷۵% حقوق و فوق العاده شغل
ـ رئیس اداره، کارشناس و عناوین مشابه ۶۵% حقوق و فوق العاده شغل
ـ سایر مشاغل ۵۰% حقوق و فوق العاده شغل
ضمناً ملاک محاسبه فوق العاده جذب مشمولین این ماده، تفاوت حداقل دریافتی و حداقل حقوق کارمندان (موضوع مصوبات هیأت وزیران) خواهد بود.
به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریت که دارای شرایط لازم برای ارتقا به سطوح کارشناس ارشد ، کارشناس خبره و کارشناس عالی می باشند فوق العاده ویژه ای به شرح زیر علاوه بر حقوق و مزایای متعلقه قابل پرداخت است. ضمناً امتیازات مربوط به عوامل خاص با تصویب هیأت رئیسه به امتیازات کارشناسان افزوده خواهد شد:
الف ـ متخصصینی که امتیاز سطح کارشناس ارشد (حداقل ۶۰۰ امتیاز) را کسب نموده اند برابر ۳۵% حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب.
ب ـ متخصصینی که امتیاز سطح کارشناس خبره (حداقل ۱۱۰۰ امتیاز) را کسب نموده اند برابر ۵۵% حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب.
ج ـ متخصصینی که امتیاز سطح کارشناس عالی (حداقل ۱۶۰۰ امتیاز) را کسب نموده اند برابر ۷۵% حقوق و فوق¬العاده شغل و فوق¬العاده جذب.

به کلیه کارمندان رسمی و پیمانی دانشگاه که حکم کارگزینی دارند مطابق فرمول زیر فوق العاده ای ثابت تحت عنوان فوق العاده خاص تعلق می گیرد:
](حقوق مبنای مربوطه * ضریب فوق العاده خاص)+ (تفاوت تطبیق حقوق + فوق¬العاده شغل (موضوع ماده ۲۶) + افزایش سنواتی + حقوق مبنا گروه مربوطه سال قبل)* ضریب جذب[= فوق العاده خاص

نوع رسته شغلی ضریب فوق العاده خاص

رسته بهداشت و درمان ( پزشک متخصص ) ۵
رسته بهداشت و درمان ( پزشک عمومی ) ۵/۳
سایر رسته ها ۵/۲

حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس، که در زمان شروع اجرای این آیین نامه در مشاغل آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال به کار دارند همتراز هستند می¬تواند تا ۸۰درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل اعضای هیأت علمی دانشگاه با سوابق مشابه افزایش یابد. مشروط بر اینکه از فوق¬العاده ویژه کارشناسی ارشد, خبره و عالی استفاده ننماید.
در صورتی که مبلغ حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول این آیین نامه پس از تطبیق وضعیت استخدامی با مقررات این دستورالعمل از مجموع حقوق و فوق العاده هایی که برابر قوانین و مقررات مورد عمل قبلی مستحق دریافت آن هستند کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهند کرد. هر گونه افزایش بعدی حقوق و فوق العاده شغل اینگونه مستخدمین تا استهلاک کامل از تفاوت تطبیق مذکور کسر خواهد شد.
سایر فوق¬العاده¬ها و هزینه¬ها
به کارمندان مشمول موضوع بند ۱-۲۹-۱ که به مأموریت اعزام می¬گردند از تاریخ حرکت به محل مأموریت تا بازگشت، چنانچه فاصله مقصد از مبدأ بیش از ۳۰ کیلومتر باشد فوق¬العاده مأموریت روزانه و هزینه سفر مشتمل بر غذا، اسکان، ایاب و ذهاب، بلیط هواپیما، اتوبوس، قطار یا سایر وسایط نقلیه پرداخت می¬گردد.
به کارمندانی که به موجب حکم رسمی محل ثابت جغرافیایی خدمت آنان تغییر می¬کند، هزینه نقل مکان پرداخت می¬شود. کارمندانی که با تصویب هیأت رئیسه به صورت مأموریت به خارج از کشور اعزام می¬شوند ضمن برخورداری از حقوق و مزایای ریالی، مطابق ضوابط مقرر فوق¬العاده اشتغال خارج از کشور دریافت خواهند کرد. به کارمندانی که برحسب ضرورت و بر اساس مـوافقت مقام صلاحیت دار دانشگاه به منظور انجام کار اضافی بعـد از وقت اداری انجـام وظیفـه می¬نمایند، فوق¬العاده اضافه کار مطابق ضوابط مقرر پرداخت می¬گردد. کمک هزینه¬های خدمات رفاهی شامل : آمد و رفت کارکنان، غذا، مسکن و سایر کمکهای نقدی و غیر نقدی مطابق ضوابط مقرر قابل پرداخت می¬باشد.
کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارمندان مشمول این آیین نامه به شرح زیر قابل پرداخت می باشد:
۱ـ به هر یک از کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه و مستمری بگیر مشمول این آیین نامه که دارای همسر دائم می باشند ماهیانه معادل ۷۵د

رصد حداقل حقوق مبنای جدول حقوقی این آیین نامه به عنوان کمک هزینه عائله مندی.
۲ـ به هر یک از کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه و مستمری بگیر مشمول این آیین نامه که دارای فرزند تا سن ۲۰ سال هستند به ازای هر فرزند (حد اکثر تا سه فرزند )ماهیانه معادل (۱۴%) حداقل حقوق مبنای جدول حقوقی این آیین ن

امه به عنوان کمک هزینه اولاد.
۳ـ فرزندان کارمندان متوفای مشمول این آیین نامه که کمتر از ۲۰ سال تمام سن دارند مشمول کمک مزبور خواهند بود.
۴ـ حداکثـر سـن برای اولادی که از مـزایای این مـاده استفــاده می¬کنند به شرط ادامه تحصیل و ارائه گواهی مربوط, ۲۵ سال تمام برای اولاد ذکور و زمان ازدواج برای اولاد اناث خواهد بود.
۵ـ کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه و مستمری¬بگیر مشمول این آیین¬نامه که خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان می¬باشند نیز از مزایای کمک هزینه عائله¬مندی و کمک¬هزینه اولاد بهره¬مند می¬گردند.
در پایان هر سال به میزان مصوبه هیات محترم وزیران به کلیه کارمندان عیدی به تناسب ماههای خدمت در طول یک سال قابل پرداخت می باشد.
دانشگاه می¬تواند به منظور جبران خدمات و قدردانی از زحمات کارمندان در پایان هر سال حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر با تأیید و تصویب هیأت رئیسه مبلغی به عنوان پاداش پرداخت نماید. با پیشنهاد هیات رئیسه و تصویب هیات امنا دانشگاه می تواند حداکثر برابر یک ماه حقوق و مزایای مستمر علاوه بر پاداش مصوب هیات رئیسه پرداخت نماید.
دانشگاه می تواند در صورت لزوم و استحقاق کارمندان فوق العاده های دیگری نظیر موارد ذیل پرداخت نماید.
۱-۴۰- فوق العاده سختی کار
۲-۴۰- فوق العاده بدی آب و هوا
۳-۴۰- فوق العاده محل خدمت
۴-۴۰- فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی
۵-۴۰- فوق العاده کشیک ، فنی و نوبت کاری
۶-۴۰- فوق العاده مضاعدت قضایی
ماده ۴۱ : کلیه ضوابط مربوط به پرداخت فوق العاده ها و هزینه های مندرج در این فصل به شرح پیوست شماره ۰۰۰۰۰ خواهد بود.

امور رفاهی , بیمه و مرخصی ها
مرخصی استحقاقی سالیانه کارمندان به ازاء هر سال خدمت ۳۰ روز کاری با استفاده از حقوق، فوق¬العاده¬ها و مزایا می¬باشد که در صورت عدم استفاده کارمند قابل ذخیره خواهد بود. در صورتی که مدت خدمت کارمند کمتر از یکسال باشد به تناسب ماههای خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده خواهد کرد. حفظ شغل کارمندی

که در حال استفاده از مرخصی استحقاقی است الزامی می¬باشد و در این مدت وظایف او به کارمندان دیگر محول می¬گردد.
تمدید مرخصی کارمندی که در حال استفاده از مرخصی است در صورت داشتن استحقاق مرخصی با موافقت مسؤول مربوطه بلامانع می¬باشد.
چنانچه موافقت با تمدید مرخصی کتباً به درخواست کن

نده ابلاغ نگردد، کارمند موظف است در پایان مرخصی در محل خدمت حضور یابد و در صورت عدم مراجعه و عدم اثبات عذر موجه, برابر مقررات و ضوابط مربوط با وی رفتار خواهد شد.
کارمندان دانشگاه برای استفاده از مرخصی استحقاقی می باید تقاضای کتبی خود را ارائه نمایند و پس از صدور حکم مرخصی مجاز به استفاده از آن می باشند. حداکثر مدت استفاده از مرخصی استحقاقی در صورت داشتن ذخیره مرخصی ۴ ماه در سال خواهد بود. در صورتی که رئیس اداره با تمدید مرخصی استحقاقی کارمند موافقت نداشته باشد کارمند مکلف است در پایان مدت مرخصی در محل کار خود حاضر شود. در صورتی که رابطه استخدامی کارمند با دانشگاه به هر دلیل قطع گردد، حقوق و مزایای مدت مرخصی استحقاقی ذخیره شده به وی و در صورت فوت, به مأخذ آخرین حقوق و مزایای دریافتی کارمند به ورّاث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
هر یک از کارمندان می¬توانند در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار به منظور انجام امور شخصی با اجازه و موافقت مسؤول مافوق از مرخصی ساعتی در خلال ساعات اداری استفاده نمایند. این مدت جزء مرخصی استحقاقی سالانه منظور خواهد شد. حداکثر میزان مرخصی ساعتی کارمند در طول روز حداکثر ۴ ساعت و در طی ماه حداکثر ۸ ساعت می باشد و در طول سال نباید از معادل ۱۲ روز تقویمی تجاوز نماید. دانشگاه می¬تواند حسب درخواست کارمندانی که مرخصی استحقاقی ذخیره شده دارند با تأیید رئیس دانشگاه یا مقام مجاز از طرف وی در پایان هر سال مرخصی ذخیره شده آنان را بازخرید نماید.(درصورت درج در لایحه خدمات کشوری مورد تایید می باشد)
کارمندان دانشگاه درموارد ذیل حق برخورداری از سه روز کاری مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه را دارند:
الف ـ ازدواج دائم.
ب ـ فوت بستگان درجه یک (همسر، فرزندان، پدر و مادر).
کارمندان دانشگاه در صورت ابتلا به بیماری¬هایی که مانع از انجام خدمت آنان باشد از مرخصی استعلاجی استفاده خواهند نمود. این مدت از حداکثر “۱۲”

روز متوالی یا متناوب در سال (هر نوبت سه روز) تجاوز نخواهد کرد. در خصوص مازاد بر مدت مذکور با نظر کمیسیون پزشکی دانشگاه و مطابق مقررات و ضوابط قانونی به شرح پیوست شماره ;.. رفتار می گردد حقوق و مزایای کارمندان در مدت مرخصی اندان زن می¬توانند از مرخصی بارداری و زایمـان طبق مقررات عمومی استفاده نماید.چنانچه ایام استراحت و درمان هر یک از کارمندان براثر بیماری به تشخیص و گواهی مرجع پزشکی دانشگاه ادامه یابد و مستلزم پرداخت حقوق کام

ـل به آنان نباشـد دانشگاه می¬تواند به کارمندان مشمول صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی تا سقف حقوق و مزایای کامل به مدت دو ماه در سال پرداخت نماید.افزایش مدت مقرر در این ماده در صورت ادامه بیماری با ارائه گواهی مرجع پزشکی دانشگاه و تأیید و موافقت رئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف وی حداکثر تا چهار ماه در سال بلامانع می

¬باشد.کارمندان دانشگاه در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی ذخیره شده با تأیید و م

وافقت رئیس دانشگاه یا مقام مجاز از طرف وی می توانند از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.میزان استفاده از مرخصی بدون حقوق سه ماه در سال و در طول مدت خدمت ۳ سال تمام خواهد بود و با تشخیص رئیس دانشگاه یا مقام مجاز از طرف ایشان استفاده بیش از ۳ ماه نیز با رعایت سقف مدت یاد شده میسر خواهد بود.مدت مرخصی بدون حقوق جزو سابقه خدمت محسوب نمی گردد مگر اینکه برای ادامه تحصیل و مشروط به پرداخت کسورات بازنشستگی باشد.کارمندان دانشگاه و عائله تحت تکفل آنان از لحاظ تأمین شروط بهداشت و درمان مشمول مقررات سازمان بیمه خدمات درمانی و یا سازمان تأمین اجتماعی حسب مورد می¬ب

اشند.در اجرای بندهای ۱ و ۲ از اصل ۲۱ قانون اساسی، بانوان کارمند رسمی و پیمانی می توانند در صورت موافقت رئیس دانشگاه و یا مقام مجاز از طرف وی از خدمت نیمه وقت مطابق با دستور العمل پیوست شماره ;.. استفاده نمایند.
تکالیف و مقررات انضباطی

کارمندان موظفند دستورات مقامات مافوق خود را در حدود قوانین و مقررات رعایت نمایند.
چنانچه کارمند امر مقام مافوق را خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد مکلف است کتباً مغایرت دستور را با قوانین به مقام ما فوق اطلاع دهد و در صورتیکه مقام مافوق اجرای دستور را مجدداً به صورت کتبی تأیید نمود موظف به انجام آن خواهد بود.
کارمندان دانشگاه مکلفند در ساعات کار تعیین شده در محل خدمت خود حضور یابند و وظایف محوله را انجام دهند.ساعت کار کارمنـدان دانشگاه ۴۰ ساعت در هفتــه می باشد.
شروع و خاتمه کار واحدهای مختلف دانشگاه در هر محل و در هر فصل از سوی رئیس دانشگاه یا مقام مجاز از طرف وی تعیین و ابلاغ می گردد و کارمندان مکلف به رعایت آن می باشند. خودداری از اقدامی که مقررات اداری دانشگاه انجام آن را مقرر کرده باشد و یا مبادرت به اقدامی که مقررات اداری انجام آن را منع کرده باشد تخلف محسوب می¬شود و با متخلف مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری رفتار خواهد شد. کارمندان دانشگاه موظف به حفظ و نگهداری اموال، اسناد و مدارک دانشگاه که در اختیار آنان قرار داده شده است می¬باشند و در صورت وارد نمودن ضرر و زیان، و یا افشای اسناد, خسارت مربوطه برابر مقررات از آنان اخذ می¬شود. در صورت بروز اختلاف در این گونه موارد رأی مرجع ذیصلاح قانونی ملاک و مورد اتباع طرفین خواهد بود.
پایان خدمت و مقررات مختلف
ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی از حیث استخدام و مزایای متعلقه تابع قوانین و مقررات خاص موجود با رعایت سهمیه های استخدامی و امتیازات پیش بینی شده خواهند بود.
کارمندان دانشگاه از لحاظ بازنشستگی, از کار افتادگی و فوت مشمول مقررات صن

دوق بازنشستگی مر بوطه بوده و کسور مقرر اعم از سهم کارمند و دانشگاه همه ماهه در وجه صندوق ذیربط واریز می گردد .
میزان حقوق بازنشستگی, از کار افتادگی و وظیفه ورّاث تابع مقررات و ضوابط سازمان بازنشستگی مربوطه می باشد.به کارمندان رسمی در صورت رضایت از خدمات آنان به هنگام بازنشستگی، به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین دریافتی بابت حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده های مستمر به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می شود. خدمت مازاد

بر سی سال در پرداخت پاداش قابل احتساب نخواهد بود.
در صورتی که سابقه خدمت کارمند از سی سال کمتر باشد، پاداش پایان خدمت به نسبت سالهای خدمت محاسبه و پرداخت می شود، در این محاسبه کسر سال معادل یکسال منظور می گردد. در صورت فوت کارمند، پاداش موضوع این ماده به ورّاث قانونی کارمند تعلق می گیرد. به ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت، یک ماه از پاداش پایان خدمت کارمند کسر می شود.
در موارد زیر به کارمندان موضوع این ماده یا ورثه بلافصل آنان معادل بیست برابر حداقل حقوق مبنای هر سال که از طرف هیأت وزیران ابلاغ می گردد به عنوان کمک هزینه پرداخت خواهد شد :
ـ کمک هزینه ازدواج، در مورد ازدواج دائم کارمند شاغل یا فرزندان وی فقط یکبار حسب مورد.
ـ کمک هزینه فوت، در مورد فوت کارمند شاغل، بازنشسته و یا افراد تحت

تکفل وی.
کارمندان رسمی دانشگاه می توانند در صورت نداشتن تعهد خدمت در دانشگاه استعفای خود را دو ماه قبل از قطع رابطه به صورت کتبی اعلام نمایند و چنانچه بدون کسب موافقت دانشگاه در مدت مقرر در محل کار حاضر نشوند, عمل ایشان ترک خدمت محسوب و با آنان برابر مقررات انضباطی رفتار خواهد شد.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.