مقاله تنظیم وثبت حساب های اموالی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله تنظیم وثبت حساب های اموالی دارای ۱۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تنظیم وثبت حساب های اموالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تنظیم وثبت حساب های اموالی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تنظیم وثبت حساب های اموالی :

تنظیم وثبت حساب های اموالی

برای تنظیم وتنسیق حساب های اموال روش های مختلفی اعم از دستی وماشینی ( کامپیوتری ) وجود دارد که می توان باتوجه به موقعیت زمان ومکان مناسبترین آنها را انتخاب وبه مرحله اجرا درآورد. امّا نظر به اینکه گرایش کتاب حاضر بیشتر در باره اموال دولت میباشد ، بنابراین ایجاب می نماید که در این جا روشهای متداول در تنظیم وثبت حسابهای اموال را که در سازمانهای دولتی ملاک عمل ومورد استفاده است وملاک واساس قانونی دارد، مورد بحث وبررسی قرار دهیم .
باعنایت به ماهیت مطالب ای فصل در دو قسمت مورد بحث وبررسی قرار می گیرد.

قسمت اول
فرم ها ودفاتر ثبت ونگهداری حساب اموال دولت
به منظور اتخاذ رویه یکسان وایجاد نظامی هماهنک وزارت امور اقتصادی ودارایی ( اداره کل اموال دولتی ) براساس آئین نامه های اموال دولتی –آئین نامکه قبلی وآئین نامه مورد عمل کنونی –اقدام به تهیه وتنظیم فرمهای برای ثبت اموال ونگهداری وکنترل حساب آن نموده است که مراتب طی بخشنامه شماره ۱۴/۱۰۱۰مورخه ۸/۹/۱۳۵۰ موضوع نمونه های دفاتر اموال رسیده وطرز استفاده از آن بر اساس آئین نامه قبلی در سال ۱۳۵۰ به کلیه وزارتخانه ها وسازمان های مشمول ابلاغ گردیده است .وسپس در اجرای ماده ۳۳ آئین نامه اموال دولتی فعلی موضوع ماده ۱۲۲ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۶۶ مجلس شورای اسلامی ، مجدداً فرمهای ثبت ونگهداری

حساب به جهت دفاتر اموال و.اوراق مورد بررسی وتجدید نظر قرار گرفته وطی بخشنامه شماره د۱۰۷۰۷/۲۵۸۶/۵۱ مورخ ۸/۴/۱۳۷۶ به کلیه وزارتخانه ها وسازمانهای مشمول همراه با دستورالعمل درذ جهت برخی از وظایف نگهداری ونقل وانتقال وغیره ابلاغ گردیده است .
توضیحی پیرامون فرمهاودفاتر اموالی
باعنایت به اهمیت استاندارد نمودن دفاتر وفرمهای اموالی لازم می دانیم که به اختصار توضیح

اتنی در مورد اندازه وابعاد نوشته ها ونامه هاوفرم ها ودفاتر اموال بیان نمائیم .
درگذشته نه چندان دور ، ضابطه ای برای انتخاب اندازه کاغذهای اداری وجود نداشت . برهمین اساس سازمانهای مختلف در انتخاب قطع کاغذ دقت کافی به عمل نمی آوردند .فقط دستور چاپ سرلوحه نامه های اداری را به جاپخانه طرف قرارداد خود می دادند . جاپخانه ها نیز باسلیقه خود وبادر نظر گرفتن اندازه وابعاد کاغذ های موجود در انبار اقدام به چاپ می کردند. نتیجه این کار تولید نامه های اداری در قطع های گوناگون می گردید. این بی دقتی باعث می شد بعضی از نامه ها آن قدر بزرگ باشد که هنگام بایگانی قسمتی از آن از پرونده بیرون آید وپاره ای دیگر به دلیل کوچکی در لابه لای محتویات پرونده گم شود . از نظر گاه دیگر ، مسئله کمبود تولید کاغذ در داخل کشور است که برای جبران آن ناگزیر به وارد کردن این کالا از خارج می باشیم . استفاده از قطع های غیر استاندارد موجب دور ریختن مقدار زیادی کاغذ به هنگام برش وبه عنوان ضایعات می باشد . که پی آمد آن ضررهای ارزی غیر قابل جبران است .
یادآوری می کند که کاغذهای وارداتی ویاتولید داخلی در بازار تجارتی معمولاً به دو صورت : بند ورول عرصه می گردد که خود تابع استانداردهای ویژه بین المللی است ومی باید در برش های بعدی استاندارد خاصی ملاک عمل باشد تامیزان ضایعالت به حداقل برسد.
به همین دلیل در سال ۱۳۴۶ به موجب بخش نامه شماره ۱۰۴۶-۳/۲/۴۶ نخست وزیری مقرر گردید ، که اندازه وابعاد نامه های اداری در دوقطع به شرح زیر استاندارد گردد.
-قطع بزرگ ۲۱۰×۲۹۷ میلی متر
-قطع کوچک ۱۴۸×۲۱۰میلی متر
سپس این اندازه ها بوسیله موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران به شماره ۳۷۹ در مهرماه ۱۳۴۹ استاندارد گردید. درهمان استاندارد برای سایر مصارف اداری دوئ استاندارد مختلف دیگر ارائه گردید. نحجوه انتخاب کاغذ برای مکاتبات اداری برطبق استانداردهای اخیرالذکر به شرح زیر است .
-قطع A4: به اندازه ۲۱۰×۲۹۷ میلی متر مخصوص نامه هایی که از ۵ سطر صفحه A4(قطع بزرگ )بیشتر باشد.
-قطع A5: به اندازه ۱۴۸×۲۱۰میلی متر مخصوص نامه هایی که از۵ سطر صفحه A5 (قطع کوچک ) کمتر باشند.

-قطع A 6: به اندازه ۱۰۵×۱۴۸ میلی متر است که بدون سرلوحه است وبرای مبادله پیام اداری بین کارمندان ویا به عنوان یادداشت اداری مورد استفاده قرار می گیرد.
-قطع A 3: به اندازه ۲۹۷×۴۲۰ میلی متر وبرای جدول ها، نمودارهاوصورت های مالی مورد استفاده قرار می گیرد.
باتوجه به رابطه نسبی بین ابعاد کاغذهای استاندارد شده ملاحظه می گردد که درز جهت کوچک شدن قطع کاغذ ، همواره طول کاغذ بزرگ تر نصف شده وعرض کاغذ جدید کوچک تر می گردد ومعکوس این عمل برای دست یابی به قطع های بزرگ تر ملاک عمل باشد.

به این ترتیب هم رعایت استاندارد شده وهم این که به هنگام نیاز، قطع های بزرگتر ویا کوچک تر به سهولت به دست می آیند .
به طور کلی فواید استاندارد در نامه های اداری را می توان به این شرح خلاصه کرد:
-جلوگیری از ضایعات کاغذ به هنگام برش .
-هم آهنگی باقطع کاغذهای متداول در سایر کشورها
-سهولت در امر بایگانی ونگهداری علمی به طوری که دوام کاغذ در طی زمان بیشتر باشد.
اینک در خصوص هریک از دفاتر وفرمهای اموالی که در بخشنامه فوق الاشاره مقرر گردیده است توضیح لازم ارائه می گردد. البته حق این بود که فرم های منضم به بخشنامه مزبور استاندارد شده وحتی ابعاد داخلی فرم نیز مشخص گردد. با انجام بررسی های لازم وتجربیات قبلی استانداردهایی را در شرح هریک از فرمها پیشنهاد می نمایند تاچنانچه متصدیان امر لازم بدانند دستور رعایت آن را به هنگام چاپ صادر وملحوظ دارند . قدر مسلم انجام این امر از هر جهت وهر بابت وخصوصاً از لحاظ صرفه جویی در کاغذ به مصلحت می باشد.
دفاتر وفرم های اموالی
در بخشنامه شماره ۱۰۷۰۷/۲۵۸۶/۵۱مورخ ۸/۴/۱۳۷۶ چهارده فقره فرم دفتر و۷نمونه فرم اموالی پیش بینی وارائه گردیده است .سازمان های مشمول قانون محاسبات عمومی کشور ملزم به رعایت آنها بوده ومی باید دقیقاً نمونه های مزبور را ملاک عمل قرار داده وبراساس آن اقدام نمایند. باتوجه به اینکه فرمهای مزبور از نظر اموالی تا کنون بخوبی پاسخگو بوده است .سازمان های غیر مشمول وحتی سازمان های خصوصی می توانند از فرمهای مزبور استفاده نمایند ودر صورتی که ایجاب نماید تغییرات لازم را با توجه به نوع وماهیت کارشان در آن داده وملاک عم

ل قرار دهند . مضافاً به اینکه می توان فرم های دیگری را بر اساس نیاز خود طراحی ودر گردش کاری قرار دهند.
به منظور ایجاد هماهنگی در امر ثبت اموال ونیز ایجاد سهولت در امر کنترل ، فرم های بیست ویک گانه مندرج در بخشنامه مزبور را به همان ترتیبی که بر اساس اولویت آمده است ، به تفکیک ارائه ودر باره هرکدم توضیح لازم داده خواهد شد.

شناسنامه فرم

-شماره فرم :یک
-عنوان وطبقه فرم :یک
-کاربرد فرم :
-این دفتر وفرم مخصوص ثبت مشخصات اشیاء ولوازم نفیس ، عتیقه وموزه ای ومردم شناسی می باشد.
-برای تهیه صورتحساب های مربوط ، به صورت فرم هاباهمین مشخصات تهیه ومورد استفاده قرار می گیرد.
-نمونه اموالی که دراین فرم ثبت خواهد شد :
دستبند برنزی عتیقه –قوطی سیگار مینا عتیقه –گردنبند طلاعتیقه –خاتم –انگشتری عتیقه –اشیاء زیر خاکی و……
-شکل استفاده :
-به صورت ورقه برای تنظیم صورت حساب ها
-به صورت دفتر برای ثبت ونگهداری حساب
-روش تکمیل وتعداد نسخ :
۱-کلیه ستون ها باخط خوانا وباجوهر ویا خودکار تکمیل وتنظیم گردد.
۲-اموال رسیده وفرستادهخ در یک صفحه ودر دوقسمت تعیین شده قید شود.
۳-امضاءهای قید شده در ذیل فرم بطور کامل با ذکر مشخصات امضاء کننده تکمیل شده وبه امضاء برسد.
-اندازه وابعاد دفتر( پیشنهادی )
اندازه وابعاد کاغذ ۴۲۰×۵۹۴ میلی متر
اندازه وابعاد کادر داخلی (فرم ) ۳۴۰×۵۶۰ میلی متر
توضیح اینکه از طرفی که صحافی میشود ۱۹ میلی متر واز مقابل آن ۱۵ میلی متر در طول حاشیه واگذار می شود ودر عرض برای نوشته های بالای فرم ۳۰ میلی متر وپایین فرم ۵۰ میلی متر حاشیه گذاری می شود.
-تو صیه های لازم :

۱-بهتر است اندازه ستون هانی داخلی فرم براساس نیاز موسسه ونوع اموال تعیین وطراحی شود.
-شناسنامه فرم :دو
-عنوان وطبقه فرم :دو
-کاربرد فرم :ه ای ونفیس می باشد.
-برای تهیه صورتحساب های مربوطه ، به صورت فرم باهمین مشخصات تهیه ومورد استفاده قرار می گیرد.
-نمونه اموالی که دراین فرم ثبت خواهد شد:

-سوزن دوزی –بته جقهای
-قالیچه نائین ابریشم
-شکل استفاده :
به صورت ورقه برای تنظیم صورت حساب ها
-به صورت دفتر برای ثبت ونگهداری حساب
-شناسنامه فرم :سه
-عنوان وطبقه فرم :سه
-کاربرد فرم:
-این دفتر وفرم مخصوص ثبت مشخصات تمبرهای یادگاری ، موزه ای ونفیس ودارای ارزش خاص می باشد.
-برای تهیه صورتحساب های مربوطه ، به صورت فرم باهمین مشخصات تهیه ومورد استفاده قرار می گیرد.
-نمونه اموالی که در این فرم ثبت خواهد شد:
-تمبرهای ادوار گذشته اعم از پستی ومناسبت ها
-تمبرهای خارجی که جنبه اختصاصی ،هدیه ،عتیقه ،یادگاری وغیرو داشته باشد
-شکل استفاده :
به صورت ورقه برای تنظیم صورت حساب ها
-به صورت دفتر برای ثبت ونگهداری حساب
شناسنامه فرم

-شماره فرم :چهار
-عنوان وطبقه فرم :چهار
-کاربرد فرم :

-این دفتر وفرم مخصوص ثبت مشخصات انواع خودروهای حمل ونقا سواری (زمینی ،هوایی ،دریایی ،دوچرخه ،موتور سیکلت ، وموبیلت ) می باشد.
-برای تهیه صورتحساب های مربوطه ، به صورت فرم باهمین مشخصات تهیه ومورد استفاده قرار می گیرد.
-نمونه اموالی که در این فرم ثبت خواهد شد:
-اتوبوس –مینی بوس وانواع سواری –کامیون
-موتور سیکلت سه چرخ وانواع موتور سیکلت ها وسایر وسایل حمل ونقل هوایی –زمینی –دریائی
-شکل استفاده :

به صورت ورقه برای تنظیم صورت حساب ها
-به صورت دفتر برای ثبت ونگهداری حساب
شناسنامه فرم
-عنوان وطبقه فرم :پنچ
-کاربرد فرم :
-این دفتروفرم مخصوص مخصوص مشخصات لوازم رشته های پزشکی ،درمانی وآزمایشگاهی می باشد.
برای تهیه صورتحساب های مربوطه ،به صورت فرم باهمین مشخصات تهیه ومورد استفاده قرار می گیرد.
-نمونه اموالی که دراین فرم ثبت خواهد شد:
-دستگاه رادیولژی وسایر دستگاههای مشابه
-میکروسکوپ وسایر لوازم ازاین قبیل
-لوازم جراحی
-شکل استفاده :
-به صورت ورقه برای تنظیم صورت حساب ها
-به صورت دفتر برای ثبت ونگهداری حساب
شناسنامه فرم
-شماره فرم :شش
-عنوان وطبقه فرم :شش
-کاربرد فرم :
-این دفتر وفرم مخصوص ثبت مشخصات ماشین آلات صنعتی ،تولیدی ،راه سازی ،حفاری آب وبرق ،کشاورزی ،دامداری می باشد.
-برای تهیه صورتحساب های مربوطه ،به صورت فرم باهمین مشخصات تهیه ومورد استفاده قرار می گیرد.
-نمونه اموالی که در این فرم ثبت خواهد شد:
-تراکتور وسایر ماشین آلات صنعتی
-دستگاه تراش وسایر دستگاههاوماشین آلات مشابه
-لیفتراک وانواع بالابرهای متحرک
-شکل استفاده :
به صورت ورقه برای تنظیم صورت حساب ها
-به صورت دفتر برای ثبت ونگهداری حساب
شناسنامه فرم
-عنوان فرم :هفت

-عنوان وطبقه فرم :عفت
-کاربرد فرم
-این دفتر وفرم مخصوص ثبت مشخصات کتب خطی وچاپی می باشد.
-برای تهیه صورتحساب های مربوطه ،به صورت فرم باهمین مشخصات تهیه ومورد استفاده قرار می گیرد.
-نمونه اموالی که در این فرم ثبت خواهد شد:
-فرهنگ فارسی عمید سه جلدی
-کتاب صحیفه سجادیه زادالمعاد خطی
-شکل استفاده :
به صورت ورقه برای تنظیم صورت حساب ها
-به صورت دفتر برای ثبت ونگهداری حساب
شناسنامه فرم
-شماره فرم :هشت
-عنوان وطبقه فرم هشت

-کاربرد فرم :
-این دفتر وفرم مخصوص ثبت مشخصات انواع بافته های دستی وماشینی می باشد.
-برای تهیه صورتحساب های مربوطه ،به صورت فرم باهمین مشخصات تهیه ومورد استفاده قرار می گیرد.

-نمونه اموالی که در این فرم ثبت خواهد شد:
-هرنوع فرش دستی
-هرنوع فرش ماشینی
-هرنوع بافته های دستی وماشینی
-شکل استفاده :
به صورت ورقه برای تنظیم صورت حساب ها
-به صورت دفتر برای ثبت ونگهداری حساب
شناسنامه فرم
-شماره فرم :نُه
-عنوان وطبقه فرم :نُه
-کاربرد فرم :
-این دفتر وفرم مخصوص مشخصات انواع دوربین ولنزهاومتعلقات آنهامی باشد.
-برای تهیه صورتحساب های مربوطه ،به صورت فرم باهمین مشخصات تهیه ومورد استفاده قرار می گیرد.

-نمونه اموالی که در این فرم ثبت خواهد شد:
-انواع دوربین ها اعم از عکاسی –فیلمبرداری –نقشه کشی –دورنگرو…….
-انواع لنزهاولوازم وابسته به دوربین ها(ازقبیل سه پایه –پروژکتور-میکروفون ضبط صدای فیلم وغیرو)
-شکل استفاده :
به صورت ورقه برای تنظیم صورت حساب ها
-به صورت دفتر برای ثبت ونگهداری حساب
شناسنامه فرم
-شماره فرم :ده
-عنوان وطبقه فرم :ده
-کاربرد فرم :
-این دفتر وفرم مخصوص ثبت مشخصات نمونه های خشک شده (تاکسیدرمی ) می باشد.
برای تهیه صورتحسابهای مربوطه ،به صورت فرم باهمین مشخصات تهیه ومورد استفاده قرار می گیرد.
-نمونه اموالی که دراین فرم ثبت خواهد شد:
-انواع حیوانات خشک شده
-شکل استفاده :
به صورت ورقه برای تنظیم صورت حساب ها
-به صورت دفتر برای ثبت ونگهداری حساب
شناسنامه فرم
-شماره فرم :یازده
-عنوان وطبقه فرم :یازده

-کاربرد فرم :
-این دفتر وفرم مخصوص ثبت مشخصات انواع فیلم ودیسکت ( پرشده )می باشد.
-برای تهیه صورتحساب های مربوطه ، به صورت فرم باهمین مشخصات تهیه ومورد استفاده قرار می گیرد.
-نمونه اموالی که در این فرم ثبت خواهد شد:
-انواع نوار فیلم اعم از فیلمهای پژوهشی ،سینمایی وغیره در هراندازه وهر ابعادی وبه هر طریقه .
-انواع دیسکت های پرشده اعم از اطلاعات کامپیوتری ویا اطلاعات تصویری واداری ومالی وغیره .
-شکل استفاده :
به صورت ورقه برای تنظیم صورت حساب ها
-به صورت دفتر برای ثبت ونگهداری حساب
شناسنامه فرم
-شماره فرم :دوازده
-عنوان وطبقه فرم :دوازده
-کاربرفرم :
-این دفتر وفرم مخصوص ثبت مشخصات دام وحیوان می باشد.
-برای تهیه صورتحساب های مربوطه ، به صورت فرم باهمین مشخصات تهیه ومورد استفاده قرار می گیرد.
-نمونه اموالی که دراین فرم ثبت خواهد شد:

-انواع دام های دولتی اعم از دام های اهلی وغیر اهلی ،نمونه ای وشیرده وگوشتی وحمل ونقل مانند:
-گاو و وگوسفند وشتر
-اسب وقاطر والاغ
-فیل ،زرافه ،کرگدن وسایر حیوانات باغ وحش
-شکل استفاده :
به صورت ورقه برای تنظیم صورت حساب ها
-به صورت دفتر برای ثبت ونگهداری حساب
شناسنامه فرم
-شماره فرم :سیزده
-عنوان وطبقه فرم :سیزده
-کاربرد فرم :
-این دفتر وفرم مخصوص ثبت مشخصات سایر اموال غیر مصرفی می باشد.
-برای تهیه صورتحساب های مربوطه ، به صورت فرم باهمین مشخصات تهیه ومورد استفاده قرار می گیرد.
-نمونه اموالی که در این فرم ثبت خواهد شد:
-دستگاه فاکس
-میز پینگ پنگ
-دستگاه آمپلی فایر
-وهرگونه اموالی که دفتر ویژه ای برای ثبت آن اختصاص داده نشده
-شکل استفاده :
به صورت ورقه برای تنظیم صورت حساب ها
-به صورت دفتر برای ثبت ونگهداری حساب
شناسنامه فرم
-شماره فرم :چهارده
-عنوان فرم :دفتر مخصوص ثبت مشخصات اموال در حکم مصرفی ومصرفی
-کاربرد فرم :
-در این دفتر وفرم مشخصات اموال در حکم مصرفی ثبت می گردد.
-برای تهیه صورتحساب های مربوطه ،به صورت فرم باهمین مشخصات تهیه ومورد استفاده قرار می گیرد.
-نمونه اموالی که در این فرم ثبت خواهد شد:
-لوازم یدکی
-لاستیک های خودرو

-شکل استفاده :
به صورت ورقه برای تنظیم صورت حساب ها
-به صورت دفتر برای ثبت ونگهداری حساب
شناسنامه فرم
-شماره فرم :پانزده
-عنوان فرم :صورت موجودی اموال منقول
-کاربرد فرم :
-دراین دفتر وفرم صورت موجودی اموال منقول (مصرفی ،در حکم مصرفی ، غیر مصرفی ) ثبت می شود.
-برای تهیه صورتحساب های مربوطه ، به صورت فرم باهمین مشخصات تهیه ومورد استفاده قرار می گیرد.
-نمونه اموالی که در این فرم ثبت خواهد شد:
-میز پذیرایی
-کتابخانه چوبی
-تلفن رومیزی
-شکل استفاده :
به صورت ورقه برای تنظیم صورت حساب ها
-به صورت دفتر برای ثبت ونگهداری حساب
شناسنامه فرم
-شماره فرم :شانزده
-عنوان فرم :فهرست اموال غیر مصرفی ودر حکم مصرفی موجود در محل ها
-کاربرد فرم :

-این فرم مخصوص فهرست اموال غیر مصرفی ،مصرفی ودر حکم مصرفی موجود در اطاق یا محل استفاده از اموال می باشد.
-نمونه اموالای که در این فرم ثبت خواهد شد:
-میز تحریر فلزی ،چوبی وشیشه ای وغیره وسایر اموال اداری موجود در اطاق
-کتابخانه چوبی وامثالهم
-تلفن رومیزی وسایر لوازم اداری
شکل استفاده :
-به صورت ورقه
شناسنامه فرم
-شماره فرم :هفده
-عنوان فرم :خروج مال از سازمان
-کاربرد فرم :
مخصوص ثبت اطلاعات خروج مال از نگهبانی واحد ( دفتر پروانه خروج )
-نمونه اموالی که در این فرم ثبت خواهد شد:
در این فرم هر نوع اموالی که بارعایت مقررات بطور موقت یا دائم از واحد اداری خارج می شود ثبت می گردد.
-شکل استفاده :
-به صورت ورقه
شناسنامه فرم
-شماره فرم :هیجده
-عنوان فرم :صورتحساب فرستاده
-کاربرد فرم :
-این فرم مخصوص تنظیم صورتجلسه واگذاری امانی یاموقت می باشد.
-نمونه اموالی که در این فرم ثبت خواهد شد:
این فرم مخصوص ثبت کلیه اموال منقولی که بر اساس ماده ۱۱۰ قانون محاسبات به صورت امانی منتقل می گررد،می باشد.
-شکل استفاده :
-به صورت ورقه
شناسنامه فرم
-شماره فرم :نوزده
-عنوان فرم :صورتحساب فرستاده
-کاربرد فرم
-برای تنظیم سند انتقالی قطعی از این فرم استفاده می شود.
-نمونه اموالی که در این فرم ثبت خواهد شد:
-مرسدس بنز SEM 300
-دستگاه چاپگر مدل ۳۱۹
-شکل استفاده :
-به صورت ورقه
-شماره فرم :بیست
-عنوان فرم :صورتحساب فرستاده
-کاربرفرم :
-این فرم مخصوص تنظیم تنظیم صورتجلسه فروش می باشد.
-نمونه اموالی که در این فرم ثبت خواهد شد:
هرگونه اموالی که باصدور مجوز به فروش رفته است .
-شکل استفاده :
-به صورت ورقه
شناسنامه فرم
-شماره فرم :بیست ویک
-عنوان فرم :صورتجلسه حوادث (فقدان ،آتش سوزی ،سیل ،سرقت وغیرو)
-کاربرد فرم :
این فرم مخصوص ثبت کلیه اموالی است که در اثر حوادث (فقدان ،آتش سوزی ،سیل ،سرقت وغیره ) ازبین رفته یاآسیب دیده است .
-نمونه اموالی که در این فرم ثبت خواهدشد.
هرگونه اموالی که در اثر حوادث یا سرقت از بین رفته یا خراب شده است .
-شکل استفاده :
-به صورت ورقه
روش های تنظیم وثبت حساب های اموال دولت
۱-روش ثبت ۲-روش تنظیم صورتحساب ۳-روش کنترل اموال وحسابهای آن که خود شامل الف –کنترل بوسیله رئیس واحد ذیربط ب –کنترل بوسیله ذیحساب ج –کنترل بوسیله وزارت امور اقتصادی ودارایی که خود شامل ۱-کنترل از طریق صورتحساب های واصله ۲-کنترل از طریق بازرسان اعزامی بوسیله ادارات کل امور اقتصادی ودارایی استانها۳-کنترل از طریق بازرسان اعزامی بوسیله اداره کل اموال دولتی
روشهای اجرائی در سازماندهی اداره امور اموال در سایر سازمانهاالف –لزوم طراحی سیستم علمی دراداره اموال دولتی ب –مراحل تهیه وتدوین واجراء طرح های امورذ اموال که خود شامل ۱-سازماندهی ۲-شناخت اموال ۳-طبقه بندب ۴-تهیه دفاتر وصورتحسابها۵-ثبت اموال ۶-سیستم های کنترل ۷-ورود وخروج اموال از گدش ۸-شناسنامه برای اموال مهم

نتیجه
اینجانب از این مدت کارآموزی در یافتم که هر دانشجویی برای اینکه بتواند تجربه لازم را برای محیط کار پیدا کند باید یادگیری تئوری خود را در این مدت ونحوه عملی آن از واحدهای دولتی را باهم ترکیب کند . بنا براین دوره کار آموزی برای آشنا ساختن دان

شجویان با موسسات وسازمانهای موجود در ایران با ارائه تصویری از نوع مالکیت ، شکل حقوقی ، هدف ونوع فعالیت موسسات است ونتیجه مهم دیگر این دوره آشنا ساختن دانشجویان با فرصت های شغلی وامکانات اشتغال در واحدهای حسابداری موسسات موجود در ایران وتوضیح مباحث حسابداری به روش سیستمی وسیتم حسابداریی وطرز کار آن با تشریح عوامل سیستم .میباشد واگر دانشجو در طی دوره کارورزی سعی وکوشش خوبی داشته باشد درآینده که می خواهد در ادارات دولتی و غیر دولتی استخدام شود برایش خیلی مفید خواهد شد.

باتشکر
حجت ا۰۰۰ کرمی

مقدمه
مال در لغت عبارتست از آنچه در ملک شخصی باشد . در اصطلاح حقوقی چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد . کلمه مال در اصل از واژه میل یعنی خواستن گرفته شده و بهمین دلیل در فارسی به مال خواسته می گویند. جمع مال اموال است .
انواع مال : قانون مدنی ایران اموال را بر دو قسم دانسته است . اموال منقول و اموال غیر منقول
الف : اموال منقول اموالی است که قابل نقل و انتقال از جائی به جای دیگر باشد . مانندمیز،صندلی ، اتومبیل ، مبل و دراین رابطه ماده ۱۹ قانون مدنی در تعریف اموال منقول مقرر داشته است ((اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است ))
ب : اموال غیر منقول : اموال غیر منقول ، امواللی است که امکان نقل و انتقال آن از محلی به محل دیگر وجود نداشته باشد. در قانون مدنی ماده ۱۲ در باره اموال غیر منقول مقررداشته : ((غیر منقول آنست که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص مال یا محل آن شود.))
اموال بر اساس دارنده مال به سه گروه عمده به شرح زیر تقسیم می شوند.
-اموال شخصی
-اموال دولتی
-اموال عمومی
که نظر اینجانب بیشتر در خصوص اموال دولتی میباشد.
اموال دولتی به اموالی اطاق می شود که طبق قوانین و مقررات در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدی از آنها استفاده می نماید.
اموال دولتی : اموالی است که توسط وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی آید.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.