مقاله کارهای انجام داده و یاد گرفته شده در محیط کارآموزی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله کارهای انجام داده و یاد گرفته شده در محیط کارآموزی دارای ۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کارهای انجام داده و یاد گرفته شده در محیط کارآموزی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کارهای انجام داده و یاد گرفته شده در محیط کارآموزی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کارهای انجام داده و یاد گرفته شده در محیط کارآموزی :

کارهای انجام داده و یاد گرفته شده در محیط کارآموزی
آشنایی با چگونگی برنده شدن پیمانکار در مناقصه .
انتقال هزینه شرکت در مناقصه به حساب پیمان در جریان ساخت .
انتقال هزینه مطالعاتی طرح به حساب دارایی در جریان تکمیل .
ثبت ضمانت انجام تعهدات شرکت .
ارزیابی پیشنهادهای رسیده از بین پیشنهاد

هایی که تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد و از لحاظ قیمت خارج از اعتدال نباشد .
بررسی سپرده و ضمانتنامه .
مرتب کردن جدول مقایسه پیشنهادها .اقصه از طرف بانکها موکول به دریافت وثیقه از طرف پیمانکار .
بررسی اسناد تفصیلی و اسناد و مشخصات اجرایی طرح برای گزینه انتخابی .
بررسی گزینه های مختلف برای اجرای طرح و تعیین نکات مثبت و منفی هر گزینه
تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از بکارگیری هر گزینه .
مقایسه گزینه ها و انتخاب مناسبترین گزینه .
توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گزینه انتخابی .
آشنایی با چگونگی تنظیم و پرداخت صورت وضعیتها .
ارزیابی قیمت پیشنهادی پیمانکار برای اجرای طرح، همراه با سایر اسناد ذکر شده در آگهی مناقصه، در دو پاکت جداگانه .
برآورد مغایرت بیمه های پیمانکاری .
بایگانی پاکتهای مرتب شده و در جدول مقایسه پیشنهادها کمیسیون مناقصه با رعایت مفاد آیین نامه تعیین برنده مناقصه و سایر مقررات و دستور عمل ها، پس از ارزیابی پیشنهادهای رسیده از بین پیشنهادهایی که تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد و از لحاظ قیمت خارج از اعتدال نباشد، مناسبترین پیشنهاد را از نظر مالی و سایر شرایط انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفی می کند. پس از اعلام نتیجه چنانچه برنده مناقصه حاضر به بستن قرارداد نشود سپرده یا ضمانتنامه وی به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و از شخصی که پیشنهادش در مرتبه دوم است برای بستن قرارداد دعوت می شود .
تطبیق دادن میزان دستمزد و هزینه حمل و نقل را تا پای کار در محاسبه خود منظور کرده است .
مرتب کردن فرمهایی که نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانمار طبق مفاد پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن می پذیرد .
ثبت وجوه دریافتی از کارگاه بابت تصفیه تنخواه گردان .

گزارش خسارت با جریمه های پرداختی از طرف پیمانکار، که ناشی از تأخیر در تکمیل کارها یا علتهای دیگر باشد معمولاً در مواد جداگانه ای در قراردادهای پیمانکاری پیش بینی می شود .
ایجاد کردن بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تنخواه گردانی که پیمانکار به هر کارگاه تخصیص می دهد پرداخت می شود .
مخارج قبل از انعقاد قرارداد در صورتی که قابل تشخیص و شناسایی باشد به حساب پیمان انتقال می یابد؛ در غیر اینصورت جزو هزینه‌های دوره وقوع

محسوب خواهد شد .
دستگاه نظارت معمولاً در فواصل معینی با کمک نماینده پیمانکار بر مبنای پیشرفت واقعی کارها، صورت وضعیت تمام کارهایی را که پیمانکار از شروع کار تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت انجام داده است و همچنین وضعیت مصالح پای کار را تعیین و پس از تأیید بر اساس نرخهای پیمان تقویم و تسلیم کارفرما می کند .
ثبت پیش پرداخت پیمان .
هزینه های مربوط به برچیدن کارگاه کلاً به عهده پیمانکار است و مصالح حاصل از تخریب نیز به وی تعلق دارد .
تهیه صورت حسابی که به محض آنکه تحویل موقت کارها انجام گرفت دستگاه نظارت با همکاری پیمانکار به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد پرداخت .
ثبت تجدید تنخواه گردان .
هرگاه بر اساس صورتحساب قطعی، پیمانکار بستانکار یا بدهکار باشد در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورتحساب قطعی این بدهی یا طلب باید تصفیه شود .
چگونگی پرداخت بابت ثبت قرارداددر دفتر اسناد رسمی .
ثبت ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه .
ثبت پیش دریافت پیمان .
ثبت هزینه های تأسیس کارگاه .
ثبت تنخواه گردان ارسالی به کارگاه .

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.