مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های مالی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های مالی دارای ۲۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های مالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های مالی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تجزیه و تحلیل نسبت های مالی :

شرکت رینگ سازی مشهد

نسبت جاری یکی از نسبت های نقدینگی می باشد که با استفاده از آن می توان قدرت شرکت را در پرداخت بدهی های جاری شرکت تعیین کرد. بر اساس این نسبت منابع اصلی نقد شرکت برای پرداخت بدهی های جاری، دارایی های جاری می باشند.
نسبت جاری از تقسیم دارای های جاری بر بدهی های جاری حاصل می شود. هرچه نسبت جاری شرکت بزرگتر باشد آن شرکت در پرداخت بدهی های جاری خود، با مشکلات کمتری مواجه است. برای سازمان های وام دهنده این نسبت باید به طور متعادل ۲ یا بیشتر از آن باشد که اعتباردهندگان تمایل به پرداخت اعتبار داشته باشند.

نسبت جاری شرکت رینگ سازی مشهد سال ۸۲ (سهامی عام)
نسبت جاری شرکت رینگ سازی مشهد سال ۸۳ (سهامی عام)
شرکت از لحاظ نقدینگی و نسبت جاری در وضعیت مطلوبی نمی باشد چون نسبت های جاری این شرکت تقریباً نزدیک به یک است و این به این معنی است که شرکت تقریباً معادل دارایی های جاری خود، بدهی جاری دارد و این از دید اعتباردهنده مناسب و مطلوب نمی باشد. در سال ۸۳ این نسبت مطلوبتر از سال ۸۲ است چون ۰۴۴/۱<94/0 لذا شرکت در پرداخت بدهی های جاری خود از محل دارایی های جاری در سال ۸۳ با مشکلات کمتری تقریباً مواجه هستند.

نسبت آنی را که نسبت سریع هم می گویند از طریق تقسیم دارایی های آنی یا سریع بر بدهی های جاری حاصل می شود. این نسبت بیان می کند که توان شرکت در پرداخت بدهی های جاری از محل دارایی های آنی چه قدر است. البته لازم به ذکر است که این نسبت هرچه بالاتر باشد از دید اعتباردهندگان مناسب و مطلوبتر است. بر اساس تحلیل مدیران مالی مرز بین قدرت نقدینگی کافی و قدرت نقدینگی ناکافی شرکت را معادل یک بودن نسبت آنی شرکت می دانند.
از دید تحلیل گران مالی این نسبت های آنی محاسبه شده برای شرکت رینگ سازی مشهد برای سال ۸۲ و ۸۳ چون کمتر از یک هستند مطلوب نمی باشد این به معنی آن است که شرکت از محل دارایی های آنی خود قادر به پرداخت بدهی های جاری خود نمی باشد. این شرکت در سال ۸۲ فقط ۴۶/۰ از بدهی های جاری خود را از محل دارایی های آنی می تواند پرداخت کند و در سال ۸۳ هم فقط معادل ۳۴/۰ از بدهی های جاری خود را می تواند از محل دارایی های

آنی جبران کند.
لازم به ذکر است که هرچقدر نسبت های آنی و جاری کوچکتر باشند از دید مدیریتی مطلوبتر است. چون به هر میزانی که نسبت های جاری و آنی کوچکتر باشد یعنی دارایی های جای کمتری در شرکت وجود دارد و شرکت وجوه نقد کمتری را به صورت راکت نگهداری می کند که این هزینه های ناشی از راکت بودن سرمایه و هزینه های سرمایه را کاهش می دهد و منجر به افزایش کارآیی و بهره وری می گردد. لذا هرچه این نسبت های کوچکتر باشند از دید مدیریت مناسب تر است.
نسبت های فعالیت یا کارآیی:
نسبت گردش کالا: با استفاده از این نسبت، تعداد دفعاتی که شرکت در سال موجودی کالای خود را می فروشد، تعیین شده و برای محاسبه آن می توان بهای تمام شده کالای فروش رفته را بر موجودی کالا تقسیم کرد.

در حالت کلی، هرچه این نسبت زیادتر شود به معنای افزایش کارآیی مدیریت است.
گردش موجودی کالای شرکت رینگ سازی مشهد سال ۸۳
این نسبت گردش م ک (۳۱/۴) نشان می دهد که شرکت در طی یک سال مالی تقریباً ۳۰/۴ بار کالاهای خود را می فروشد. به عبارت دیگر کالاها و موجودی انبار این شرکت ۳/۴ بار خالی و پر می شوند. این نسبت تقریباً گردش بالای موجودی ها را نشان می دهد و مطلوب است.
گردش دارایی ها:

نسبت گردش دارایی ها از تقسیم مبلغ فروش بر مبلغ دارایی های شرکت به دست می آید. این نسبت رابطه بین حجم فعالیت و ارزش دارایی ها را بیان می کند. هرچه این نسبت بالاتر باشد یعنی سطح فعالیت و حجم فروش بیشتر است و لذا نرخ های بالای این نسبت مطلوبیت بیشتری خواهند داشت.
گردش دارایی های شرکت رینگ سازی مشهد سال ۸۳

این نسبت به علت پایین بودن نشان دهنده حجم پایین فعالیت است که چندان مطلوب نیست زیرا که حجم فروش شرکت نسبت به ارزش دارایی ها از اهمیت چندانی برخوردار ن

یست و قابل توجه نمی باشد. این مورد نشان دهنده عملکرد ضعیف مدیریت است.
نسبت دوره وصول مطالبات:

این شرکت مدت زمانی را که طول می کشد تا شرکت طلب خود را از اشخاص ثالث یا مشتریان وصول کند نشان می دهد. به طور متوسط نشان می دهد که چند بار در سال ح د وصول می شوند. هرچه این نسبت پایین تر باشد مطلوب تر است.

دفعات گردش ح د سال ۸۲
دوره وصول مطالبات سال ۸۲
یعنی به طور متوسط هر ۶۸۸ روز یک بار ح د شرکت وصول می شود. این یک نسبت نامطلوب است.
دفعات گردش ح د سال ۸۳
دوره وصول مطالبات سال ۸۳
یعنی هر ۴۲۰ روز یک بار حساب های دریافتی شرکت رینگ سازی مشهد در سال ۸۳ وصول خواهد شد.
نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام:

این نسبت مقدار یا درصد منابع مالی شرکت که توسط بستانکاران تأمین شده است را نشان می دهد و این نسبت هرچه کوچکتر باشد مطلوب تر است.

نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام سال ۸۲

نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام سال ۸۳
در سال ۸۲، ۱۸/۰ یعنی معادل ۱۸% از کل حقوق صاحبان سهام را بدهی های بلندمدت تشکیل می دهند. به عبارت دیگر ۱۸% منابع مالی شرکت را در سال ۸۲ بستانکاران تأمین کرده اند.
در سال ۸۳، معادل ۶۳% از کل منابع مالی شرکت را بدهی های بلندمدت تشکیل می دهند که نسبت سال ۸۲ نسبت به ۸۳ مطلوبتر است.
نسبت واریز بدهی:

این نسبت هرچه کوچکتر باشد مطلوب تر است.
نسبت بدهی بلندمدت به سرمایه:
این نسبت ترکیب ساختار سرمایه را نشان می دهد و همان نسبت محاسبه شده قبلی شرکت می باشد. این نسبت همان نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام است که در صفحات قبلی محاسبه شد.
نسبت بدهی کل به کل دارایی ها:
این نسبت از تقسیم کل بدهی ها بر کل دارایی ها به دست می آید. این نسبت

مبالغ و وجوهی را که از محل بدهی ها تأمین شده است را نشان می دهد.

نسبت کل بدهی به کل دارایی شرکت رینگ سازی مشهد سال ۸۲

نسبت کل بدهی به کل دارایی شرکت رینگ سازی مشهد سال ۸۳
درسال۸۲، ۷۵% از کل دارایی ها از محل بدهی ها تامین شده اند و در سال ۸۳، معادل ۶۷% از کل دارایی ها، از محل بدهی ها تأمین شده اند. این نسبت ترکیب ساختار سرمایه و رابطه های بین منابع اصلی سرمایه را بیان می کنند.
نسبت سود به فروش:
این نسبت بیان می کند که چند درصد از کل مبلغ فروش را سود تشکیل می دهد.
یعنی به عبارت دیگر از هر یک فروش، چه مقدار آن را سود شرکت است.
واضح است که هرچه این نسبت بزرگتر باشد مطلوبتر است.

نسبت سود به فروش شرکت رینگ سازی مشهد سال ۸۲
نسبت سود به فروش شرکت رینگ سازی مشهد سال ۸۳
۰۹/۰ درسال ۸۲: تقریباً در سال ۸۲، ۰۹/۰ از مبلغ فروش راسود تشکیل می دهد.
۱۵/۰ در سال ۸۳: یعنی در سال ۸۳، ۱۵/۰ از مبلغ فروش، سود است یا به عبارت دیگر از هریک ریال فروش، ۱۵/۰ ریال را سود تشکیل می دهد. نسبت سال ۸۳، مطلوبتر از سال ۸۲ است. چون میزان سود به فروش بیشتری را نشان می دهد.
نسبت بازده سرمایه گذاری ها: این نسبت نشان می دهد که به ازای هر ریال دارایی، چه مقدار سود عاید شرکت شده است. این نسبت هرچه افزایش یابد مطلوبتر است چون میزان سود بیشتری را در بر خواهد داشت.

نسبت سود به کل دارایی ها سال ۸۲
نسبت سود به کل دارایی ها سال ۸۳
درسال ۸۲، شرکت به ازای هریک ریال دارایی معادل ۰۷۲/۰ یا ۰۷/۰ آن سود کسب کرده است. یا این که سود شرکت معادل ۰۷/۰ از کل دارایی ها است. در سال ۸۳، شرکت به ازای هر یک ریال دارایی معادل ۰۶۵/۰ یا % آن سود کسب کرده است. از این لحاظ تقریباً عملکرد شرکت در هر دو سال یکسان بوده است.
نسبت EPS:

EPS شرکت رینگ سازی مشهد ۱۳۸۳
DPS شرکت رینگ سازی مشهد
درسال ۸۳، شرکت رینگ سای مشهد به هر سهم از سهام شرکت معادل ۲۶۲ ریال سود تقسیم می کند.
تجزیه تحلیل نسبت های مالی پارس خودرو: شرکت ۷ برای سال ۱۳۸۲
ارقام به میلیون ریال

یعنی شرکت تنها ۷۶/۰ بدهی های خود را از محل دارایی های جاری می تواند پوشش دهد.

نسبت آنی شرک پارس خوردو
یعنی توانایی شرکت در پرداخت بدهیی هایش از محل دارایی های آنی خیلی ضعیف است.

یعنی در هر سال به طور متوسط ۴ بار کالا به فروش رسیده یا انبار پر و خالی می شود.

یعنی معادل ۹۴/۰ از مبلغ کل دارایی ها شرکت فروش داشته است که این مطلوب است.

دوره وصول مطالبات شرکت پارس خودرو

یعنی به طور متوسط ۴۴۱ روز طول می کشد تا ح د شرکت تسویه شوند. این زیاد مطلوب نیست چون از ۳۶۰ روز بیشتر است.

نسبت بدهی بلندمدت به سرمایه شرکت پارس خودرو سال ۸۲
نسبت بدهی بلندمدت به سرمایه پارس خودرو سال ۸۱
یعنی ۸۸/۰ سرمایه و حقوق صاحبان سهام از محل بستانکاران تامین شده است.

با داشتن خرید نسیه می توان این نسبت را به دست آورد اما خرید نسیه را نداریم این نسبت هرچه کوچکتر باشد مناسبتر است.
نسبت سود به کل دارایی ها:

به ازای هر ریال دارایی، شرکت ۰۲۳/۰ آن سود کسب کرده است.

نسبت سود به کل دارایی شرکت پارس خودرو سال ۸۲
درسال ۸۱ معادل ۰۲۳/۰ و در سال ۸۲ معادل ۰۸۵/۰ از کل مبلغ دارایی ها شرکت سودآوری داشته است.

شرکت پارس خودرو در سال ۸۲ نسبت به سال ۸۱ عملکرد بهتری داشته است و بازدهی بالاتر شرکت به معنای بهبود عملکرد مدیریت می باشد.
شرکت ۱۰ شرکت رادیاتور ایران (سهامی عام)

یعنی دارایی های جاری شرکت بیشتر از بدهی های جاری اش است و شرکت در تامین و تسویه بدهی های جاری از محل دارایی جاری مشکلی ندارد.

یعنی شرکت می تواند ۲۶/۱ برابر از بدهی های جاری خود را از محل دارایی های جاری تسویه کند.

نسبت آنی شرکت رادیاتور ایران سال ۸۱
شرکت فقط قادر است تا معادل ۵۶/۰ از بدهی های خود را از محل دارایی های آنی تأمین کند.
نسبت آنی شرکت رادیاتور ایران سال ۸۲

یعنی شرکت قادر است که ۷۲/۰ از بدهی های جاری خود را از محل دارایی های آنی سریع خود پرداخت کند.

نسبت گردش م ک سال ۸۱
نسبت آنی شرکت رادیاتور ایران سال ۸۱

یعنی در سال ۱۳۸۲ شرکت رادیاتور ایران بطور متوسط ۳۹/۲ بار کالاهای خود را می فروشد. به عبارت دیگر تقریباً ۵/۲ بار انبار پر و خالی می شود.
عملکرد شرکت از این لحاظ در سال ۸۲ به نسبت سال ۸۱ بهتر و مطلوب تر بوده است.

دوره وصول مطالبات
تقریباً می توان گفت که ۳۸۶ روز طول می کشد ح د شرکت رادیاتور ایران وصول شود. این نسبت چون از تعداد روزهای یک سال بیشتر است مطلوب نیست.

نسبت بدهی بلندمدت به سرمایه شرکت رادیاتور ایران سال ۸۱
یعنی حدوداً ۱۲/۰ از سرمایه شرکت از محل بستانکاران تامین شده است.
نسبت بدهی های بلندمدت به سرمایه سال ۸۲
یعنی حدود ۰۲/۰ از کل حقوق صاحبان سهام یا سرمایه شرکت از منبع بس

تانکاران تأمین شده است.

نسبت سود خالص به کل دارایی شرکت رادیاتور ایران سال۸۱
نسبت سود خالص به کل دارایی ها شرکت رادیاتور ایران سال ۸۲
در سال ۸۱، شرکت رادیاتور ایران به ازای هر ریال دارایی هایش، معادل ۰۶/۰ ریال سود خالص کسب کرده است و در سال ۸۲ نیز این شرکت به ازای هر ریال دارایی معادل ۱۰/۰ ریال سود کسب کرده است.
عملکرد این شرکت از لحاظ سودآوری در سال ۸۲ مناسب تر بوده است و در کل روند سودآوری این شرکت مطلوب است.

۷۸۳ = EPS سود هر سهم در سال ۸۱
۴۴۱ = EPS سود هر سهم در سال ۸۲
شرکت رادیاتور ایران در سال ۱۳۸۱، سود هر سهم بیشتری داشته است و این نشاندهنده بهبود عملکرد مدیریت در این سال بوده است.
از آن جهت که هرچه سود هر سهم یا EPS افزایش یابد منجر به افزایش

قیمت سهام خواهد شد، شرکت رادیاتور ایران از این لحاظ روند نامطلوبی داشته است و در این راستا باید مدیران شرکت سیاست ها و خط مشی های مدیریتی را تا حدی تعدیل و دست خوش تغییر کند تا منتج به بهبود کارآیی و عملکرد شود و نتایج حاصل از این اف

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.