مقاله آیش بندی و تناوب زمین


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله آیش بندی و تناوب زمین دارای ۳۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آیش بندی و تناوب زمین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آیش بندی و تناوب زمین

آیش بندی و تناوب زمین

تعاریف

آیش بندیFallowing

آیش Fallow

اهداف آیش

هدف از آیش تابستانه

کارائی حفاظت آب در آیش تابستانه

تناوب زراعی

مزایای تناوب زراعی صحیح

اصول فنی تناوب زراعی

تناوب هشت ساله  ( جدول شماره ۳ )

دیدگاهی جدید در مورد تناوب

چه زمانی تناوب لازم نیست ؟

محدودیتهای سیستم تک کشتی

تناوب های سازگار در مناطق خشک و نیمه خشک

تناوب در کشت غلات دیم در ایران

تناوب زراعی در غلات

تناوب زراعی در یولاف

تناوب زراعی در جو

فهرست منابع

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله آیش بندی و تناوب زمین

دکتر خواجه پور، محمد رضا –اصول و مبانی زراعت – ۱۳۷۹- انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان

خیابانی، حمید ؛ سرمد نیا، غلامحسین  و دکتر کوچکی، عوض –تولید محصولات زراعی –۱۳۷۵- انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

مهندس رستگار،محمد علی –دیم کاری –۱۳۷۲-انتشارات هیرمند

مهندس رستگار،محمد علی-زراعت عمومی –۱۳۷۲-انتشارات هیرمند

استاسکوف، نیل سی –ترجمه دکتر راشد محصل، محمد حسن؛ مهندس حسینی، محمد؛ مهندس عبدی،مهدی ؛ مهندس ملا فیلابی، عبداله – زراعت غلات –۱۳۷۶-انتشارات امیر کبیر

دکتر سرمد نیا، غلامحسین؛ دکتر کوچکی، عوض – جنبه های فیزیولوژیکی زراعت دیم –۱۳۷۶-انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد

دکتر کاظمی، حمداله-اصول دیم کاری –۱۳۷۸-انتشارات دانشگاه مشهد

دکتر نور محمدی، قربان؛ دکتر سیادت، عطاء اله- دکتر کاشانی، علی – زراعت جلد اول ( غلات ) –۱۳۷۷- انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز

آیش بندی و تناوب زمین

 کاشت مکرر یک محصول در یک قطعه زمین و کاشت مداوم زمین باعث تراکم عوامل نامساعد شده و ادامه زراعت را در آن زمین غیر ممکن می سازد. اگر یک کشاورز، تنها یک محصول در مزرعه خود بکارد یا در یک قطعه زمین همیشه  فقط یک نوع محصول تولید کند، نه تنها از کار و سرمایه خود حداکثر بازده را نخواهد داشت بلکه با مسائلی از قبیل نقصان تدریجی محصول، توسعه بیماریها و آفات، گسترس علفهای هرزو نقصان باروری خاک، نوسانات قیمت محصول در بازار و عوامل نامساعد محیطی روبرو خواهد گردید که در مدت کوتاهی مجموعه این عوامل موجب ورشکستگی او خواهد شد و برای دوری از این مشکلات بایستی تولید دو یا چند محصول را مورد توجه قرار داده و برای زراعت خود برنامه مدون داشته باشد

تعاریف

         آیش بندی Fallowing : عبارت است از تقسیم زمین به قطعات حتی الامکان مساوی برای کشت محصولات مورد نظر

          آیشFallow : عبارت است از ناکاشت گذاشتن زمین برای یک یا چند سال به خاطر کمبود امکانات یا آب ویا برای تقویت زمین

          تناوبRotation  :عبارت است از تسلسل کاشت گیاهان مختلف در یک قطعه زمین بر طبق نظم و ترتیب معین طی سالهای مختلف که به آن گراش زراعی نیز می گویند

          دوره تناوب Rotation Period : عبارت است از زمان بین دو عبور یک کشت در هر قطعه از زمین که به آن طول یک تناوب نیز گفته می شود.یعنی تعداد کل سالهایی که در طول آن محصولات معین زمانی را اشغال می کنند و میتوان مجددا“ آن را شروع نمود

آیش بندیFallowing

 پس از مطالعه دقیق عوامل طبیعی و عوامل اقتصادی و مطالعه گیاهان مختلفی که کشت آنها در مزرعه مورد نظر امکان پذیر است، بالاخره گیاهانی را که باید کشت شوند انتخاب و سطح کشت هر یک از آنها را معلوم می نمایند، سپس قطعات مختلف مزرعه را بسته به نوع گیاهانی که عملیات کشاورزی مشابه دارند و موقع کشت آنها یک فصل است قسمت بندی می کنند و در هر قسمت زراعت های مشابه را می کارند، این عمل را آیش بندی (Fallowing) گویند.مثلا“ قسمتی از اراضی را برای کشت غلات پاییزه از قبیل گندم و جو که عملیات زراعی و فصل کشت مشابه دارند و قسمت دیگر را برای کشت گیاهان صیفی از قبیل چغندر قند و پنبه که فصل کشت آنها در بهاره و عملیات کشت و تهیه زمین آنها نیز مشابه است، اختصاص می دهند و ممکن است قسمتی از زمین را هم بدون کاشت بگذارند و چیزی در آن نکارند و این تقسیم اراضی را به شتوی کاری، صیفی کاری و نکاشت گذاردن را آیش بندی سه قسمتی می نامند

  حال اگر علاوه بر این سه قسمت،قسمتی نیزیونجه یا شبدرکاری نمایند، آیش بندی چهار قسمتی خواهد بود. بنابراین آیش بندی عبارت است از قسمت بندی اراضی به قطعاتی که از لحاظ عملیات کشاورزی و فصل کشت گیاهانی که در آن می کارند مشابه باشند

 آیش Fallow

  زمینی را آیش می گویند که برای یک یا چند فصل زراعی کشت نگردد.آیش یکی از روشهای متداول در تمام مناطق نیمه خشک جهان است و در ایران نیز به مقدار وسیعی معمول می باشد.در مناطقی که رابطه نزولات آسمانی و تبخیر و تعرق طوری است که باران کافی برای تولید همه ساله محصول وجود ندارد، آیش ضروری است. با اینکه آیش گذاردن زمین باعث افزایش هزینه واحد زراعی می گردد  ولی در بیشتر موارد این افزایش هزینه با اضافه عملکرد جبران میگردد

اهداف آیش

                          ۱                 بهبود حاصل خیزی خاک

                          ۲                 ذخیره رطوبت در خاک

                          ۳                 کنترل علفهای هرز

                          ۴                 کنترل فرسایش خاک

                          ۵                 کنترل آفات و بیماریها

                          ۶                 به دست آوردن فرصت لازم برای تهیه زمین. (منبع ۴ )

هدف از آیش تابستانه

 سیستمی از مدیریت رطوبت که به طور گسترده ای در مناطق نیمه خشک دنیا استفاده میشود شامل آیش تابستانه است. آیش تابستانه باعث می شود تولید محصولات زراعی به مناطق خشک دنیا هم توسعه یابد. هدف از آن ذخیره رطوبت خاک به منظور جبران بارندگی سالانه است که به زحمت برای کاشت سودمند محصولات بر اساس سالانه کافی است

عملیات سنتی آیش تابستانه شامل آیش زمین بدون کشت برای تمام فصل رویشی است ولی چنانچه نیاز باشد خاک کولتیواتور زده میشود یا با علف کش برای ممانعت از رشد علفهای هرز و تعرق آنها سمپاشی می شوند. بدین ترتیب مدت زمانی که ذخایر آب و خاک برای محصول بعدی مجدداً جبران می شود، افزایش می یابد

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.