پایان نامه بررسی جلوه های فرهنگ عوام در آثار شاملو


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
3 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پایان نامه بررسی جلوه های فرهنگ عوام در آثار شاملو دارای ۲۱۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بررسی جلوه های فرهنگ عوام در آثار شاملو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بررسی جلوه های فرهنگ عوام در آثار شاملو

چکیده: ۱

مقدمه: ۲

بخش اول. ۵

کلیّات ومبادی تحقیق.. ۵

۱ – مسأله تحقیق.. ۶

۱-۱-سؤالات اصلی.. ۶

۲-۱- سؤالات فرعی.. ۶

۳-۱-پیشینه تحقیق.. ۷

۴-۱-  اهداف تحقیق.. ۷

الف- اهداف اصلی.. ۷

۶-۱- اهمیّت و ضرورت تحقیق.. ۸

۷-۱- روش تحقیق.. ۹

۸-۱- محدودیت ها ۹

فصل دوم. ۱۰

زندگی ،آثارو سبک شاعر. ۱۰

۱-۲- سال شمار زندگی احمد شاملو. ۱۱

۴-۲-انتخاب واژگان شعری.. ۳۰

الف- باستان گرایی.. ۳۱

ب- استعمال لغات عامیانه در شعر. ۳۱

ج-شکستن نُرم زبان کوچه و زبان رسمی.. ۳۱

۵-۲-معایب ومحاسن.. ۳۲

۶-۲-شاملو وشعر سپید. ۳۳

۲-۲-آثار شاملو. ۳۴

۱-۲-۲-آثار شعری.. ۳۴

۲-۲-۲- آثار ترجمه شاملو. ۳۵

۳-۲-۲- داستان و رمان و فیلم نامه های شاملو. ۳۶

۴-۲-۲- داستان و رمان و فیلم نامه های ترجمه شده ۳۶

۵-۲-۲- نمایش‌نامه های ترجمه شده ۳۸

۶-۲-۲-تصحیح متون تاریخی.. ۳۸

۷-۲-۲- ادبیات کودکانه شاملو. ۳۸

۸-۲-۲-سردبیری نشریه‌ها ۳۹

۱۰-۲-۲-سخنرانی و شعرخوانی.. ۴۰

۱۱-۲-۲- سایر آثار و فعالیّت‌ها ۴۲

۱۲-۲-۲-آثار مربوط به شاملو. ۴۳

۱۳-۲-۲- آثاری که در بخش‌هایی از آن به شاملو پرداخته‌اند: ۴۵

۱۴-۲-۲-«مقالات و ویژه‌نامه‌ها» درباره شاملو. ۴۶

۱۵-۲-آثارتصویری.. ۴۷

فصل سوم. ۴۸

مختصات منظومه های شعری شاملو. ۴۸

۱-۳-ویژگی های منظومه های شعری احمد شاملو. ۴۹

۲-۱-۳-کاربرد اصطلاحات عامیانه. ۴۹

۳-۱-۳-توجه به عناصر موجود در زندگی پیشینیان. ۵۰

۴-۱-۳-کاربرد وسیع هیجانه‌ها،متل‌ها و مثل‌ها ۵۰

۵-۱-۳-کاربرد واژگان و افعال فراموش شده ۵۱

۶-۱-۳-توّجه به شخصیت‌های افسانه‌ای و اسطوره‌ای.. ۵۱

۷-۱-۳-توّجه به بازی‌های سنتی کودکان. ۵۲

۸-۱-۳-ساخت واژگان تازه ۵۲

۹-۱-۳-ساخت ترکیب‌های وصفی تازه ۵۳

۲-۳-شخصیت‌سازی در شکل‌های افسانه‌ای و عناصر داستانی.. ۵۳

۳-۳-به کارگیری مکالمه. ۵۳

۴-۳-به کارگیری حس در ترکیب‌های زبانی.. ۵۳

۵-۳-به کار بردن طنز و فانتزی و مضحکه. ۵۳

۶-۳-تنوع و تفسیر در وزن و کاربرد موسیقی.. ۵۴

۷-۳-استفاد وسیع از آواها و درنگ‌های واجی-آوایی.. ۵۴

۸-۳-مفهوم تأویل وتفسیر. ۵۴

۹-۳-استفاده از آرایه های ادبی.. ۵۵

۱-۹-۳-ایهام. ۵۵

۲-۹-۳-آشنایی زدایی.. ۵۵

۳-۹-۳-استعاره ۵۶

۴-۹-۳-حذف و ایجاز. ۵۶

۵-۹-۳- به کاربردن عنصر تأویل.. ۵۶

فصل چهارم. ۵۷

ابعاد اندیشه شاملو. ۵۷

۴-سبک شعری.. ۵۸

۱ ـ ۱-۴-معنای لغوی و اصطلاحی سبک; ۵۸

۲-۱-۴-سبک از دیدگاه تذکره ها و علوم بلاغی.. ۵۸

۲-۴-ابعاد اندیشه شاملو. ۵۹

۳-۴- شعاع زندگی‌ واشعار شاملو. ۵۹

۴-۴-تجلّی زندگی در اشعار احمد شاملو. ۶۷

۵-۴-تجّلی مرگ در اشعار شاملو. ۷۳

۶-۴-ماهیت درد و رنج در نظام فکری احمد شاملو. ۷۳

۷-۴-انواع درد و رنج.. ۷۷

۸-۴- علل درد و رنج.. ۷۸

۱-۸-۴-علل درد و رنج در نگاه انسان کلاسیک; ۷۹

۱-۱-۸-۴–دوری از امر قدسی و تعلّق خاطر. ۷۹

۲-۱-۸-۴–تعلّق خاطر. ۸۰

۲-۸-۴-عوامل درد و رنج در زندگی بشر امروزی.. ۸۱

۱-۲-۸-۴- دلبستگی به دنیا ۸۱

۲-۲-۸-۴-نابسامانی ذهنی و روانی.. ۸۲

۳-۲-۸-۴-محرومیت از حقوق بشری.. ۸۳

۴-۲-۸-۴-هدف نهایی درد و رنج.. ۸۵

بخش دوم. ۸۸

فرهنگ عوام در آثار شاملو. ۸۸

فصل پنجم. ۸۹

انواع فرهنگ عوام در آثار شاملو. ۸۹

۵-انواع فرهنگ عوام در آثار شاملو. ۹۰

۱-۵ -تعریف فرهنگ عامه و تعیین موضوعات آن. ۹۰

۳-۵-تاریخچه ی گردآوری ادبیات عامه در ایران و جهان. ۹۲

۳-۵-تعریف پژوهش در ادبّیات عامیانه. ۹۳

۴-۵-مسایل کلیدی در پژوهش های ادبیات عامیانه در ایران. ۹۴

۷-۵-گونه های مختلف ادبیات عامیانه. ۹۵

۱-۷-۵- فهلویات; ۹۵

۲-۷-۵-چیستان. ۹۶

۳-۷-۵-ضرب المثل.. ۹۷

۴-۷-۵-روایت های منثور. ۹۷

۱-۴-۷-۵-اسطوره ۹۷

۲-۴-۷-۵-افسانه. ۹۸

۳-۴-۷-۵-قصه یا متل ها ۹۸

۸-۵-موضوعات و مقولات مورد پژوهش فولکلور. ۹۸

۹-۵- فولکلوریک در قصه‌ها و مثل‌های ایرانی.. ۱۰۲

۶-شیوه ها وویژگی های کاربردابعاد وعناصر فرهنگ عوام. ۱۰۶

۲-۶-جایگاه شاملو در فرهنگ عامه. ۱۱۲

۳-۶-کتاب کوچه. ۱۱۴

روایت تهرانی.. ۱۱۹

روایت آذربایجانی.. ۱۱۹

۴-۶-جایگاه کوچه در بین مردم. ۱۲۳

۱-۴-۶-مردم‌شناسی زبان. ۱۲۳

۲-۴-۶-مردم‌شناسی فرهنگی.. ۱۲۳

۳-۴-۶- مردم‌نگاری.. ۱۲۴

۸-۶-عناصر قصه های عامیانه. ۱۲۵

۱-۸-۶-راوی.. ۱۲۵

۲-۸-۶-قهرمان. ۱۲۵

۳-۸-۶-وظایف چهره های قصّه. ۱۲۵

۹-۶-مقایسه قصه های عامیانه با داستان امروز. ۱۲۵

۱-۹-۶ -رابطه علت ومعلولی در ادبیات عامیانه. ۱۲۶

۲-۹-۶-شخصیت پردازی ضعیف در ادبیات عامیانه. ۱۲۶

۳-۹-۶-توصیف زمان ومکان. ۱۲۶

۴-۹-۶-پیام و شیوه ارائه پیام. ۱۲۶

۵-۹-۶-زبان. ۱۲۶

۶-۹-۶-گفت وگو. ۱۲۷

۷-۹-۶-تکرار. ۱۲۷

۸-۹-۶-تک خطی بودن قصه های عامیانه. ۱۲۷

فصل هفتم. ۱۲۸

جلوه هاومصداق های انواع فرهنگ عوام به همراه بررسی نمونه ها ۱۲۸

۷-جلوه هاومصداق های انواع فرهنگ عوام. ۱۲۹

۱-۷-ویژگی‌های ادبّیات شفاهی (از دیدگاه دکتر محجوب) ۱۲۹

۱-۱-۷-خاستگاه ۱۲۹

۲-۱-۷-تکرار. ۱۲۹

۳-۱-۷-سرگرم کنندگی.. ۱۳۰

۴-۱-۷-زبان. ۱۳۰

۵-۱-۷-آموزش; ۱۳۰

۶-۱-۷-مجهول المؤلف بودن. ۱۳۰

۷-۱-۷-شکل انتقال. ۱۳۰

۸-۱-۷-طنز. ۱۳۱

۲-۷-ادبیات شفاهی وفولکلور. ۱۳۱

۳-۷-کهن الگو در آثار شاملو. ۱۳۳

۱-۳-۷-کهن الگوی بارون. ۱۳۵

۳-۳-۷-کهن الگوی «مام بزرگ» ۱۴۶

۴-۷-صورت های مثالی شعر شاملو. ۱۴۸

۱-۴-۷-آب; ۱۴۸

۲-۴-۷- آفتاب; ۱۴۸

۳-۴-۷- آنیما ۱۴۹

۴-۴-۷- اعداد. ۱۵۲

۵-۴-۷- برادر کشی.. ۱۵۵

۶-۴-۷- تربیع. ۱۵۶

۷-۴-۷- خود. ۱۵۸

۸-۴-۷- دریا ۱۵۹

۹-۴-۷- زمین.. ۱۶۰

۱۰-۴-۷- شهر،میهن.. ۱۶۱

۱۱-۴-۷-عشق.. ۱۶۱

۱۲-۴-۷- فصل.. ۱۶۳

۱۳-۴-۷- ماندالا. ۱۶۴

۱۴-۴-۷- نقاب; ۱۶۵

.  فصل هشتم. ۱۶۷

بررسی وارزشیابی کمّی وکیفی آثار ونتیجه گیری.. ۱۶۷

۸-بررسی وارزشیابی کمّی وکیفی آثار شاملو. ۱۶۸

۱-۸-نگاهی به ترانه های احمد شاملو. ۱۶۸

۲-۸-ترانه های شاملو. ۱۷۰

۱-۲-۸- شبانه (یه شب مهتاب;) ۱۷۰

۲-۲-۸-راز / ۱۳۳۲ / هوای تازه ۱۷۱

۳-۲-۸-شبانه (کوچه ها باریکن;) / ۱۷۲

۴-۲-۸- من و تو، درخت و بارون ; ۱۷۲

۳-۸-نمونه‌هایی از ترانه‌های کتاب کوچه. ۱۷۴

۱-۳-۸-کودکانه‌ها ۱۷۴

۲-۳-۸-ترانه‌ی طنز. ۱۷۵

۳-۳-۸-اجتماعیات; ۱۷۵

۴-۳-۸-ترانه‌های تفنگ; ۱۷۵

۵-۳-۸-ترانه‌های دعا و نیاز. ۱۷۵

۶-۳-۸-باورها ۱۷۶

۷-۳-۸-چیستان. ۱۷۶

۸-۳-۸-امثال و حکم. ۱۷۶

۹-۳-۸-تصنیف; ۱۷۶

۴-۸-شعرپریا: ۱۷۷

نتیجه گیری : ۱۸۴

فهرست منابع ومآخذ. ۱۸۷

 چکیده

ادبیات عامه یافولکلور مجموعه آداب ورسوم افسانه ها وضرب المثل ها،ترانه ها،اساطیرو; در موضوعات مختلف است که درجوامع گوناگون به طور شفاهی یا ازراه تقلید، نسل به نسل منتقل می شود .ادّبیات فولکلورازآن دسته ساخت های ادبی است که ازدرونی ترین لایه های جوامع شکل می گیردو گستردگی آن درزمان وابسته به سطح اثر وغالبیت خرده فرهنگ ها درجغرافیای خاص مکانی می باشد.که در طول زمان بر توده مردم تأثیراتی می گذارد.نویسندگان وشاعران بسیاری از گذشته تا حال در این زمینه تحقیق وپژوهش هایی داشته اند که از جمله نام آوران این عرصه می توان صادق هدایت را با کتاب نیرنگستان واحمد شاملو را با کتاب کوچه به عنوان نمونه نام برد

 بخش وسیعی ازادّبیات عامه ترانه های عامیانه ای است که به شکل تصنیف،مثل،افسانه،چیستان،کار آواها ،سرود های مذهبی، لالایی ها و; در میان مردم متداول است زبان این ترانه ها چون اختصاص به مردم عادی دارد محاوره ای است.واین آثار جزو سرمایه های معنوی هر قوم وملت محسوب می شود که سینه به سینه ازنسل های قدیم به نسل امروز منتقل گردیده ودرگذرزمان حافظ هوّیت فرهنگی ملّت ها بوده است. معمولاًادبیّات عامیانه ازفرهنگ عامه یا فرهنگ توده سرچشمه گرفته است.واین پژوهش برآن است تاجلوه های ادبیّات عامه را درآثار احمد شاملو بررسی نماید

احمد شاملو با سرودن اشعار «پریا»،«کوچه»،«دخترای ننه دریا»و«قصه مردی که لب نداشت»توانست دراین بخش موفق باشد.شعر« پریا» شعری فولکوریک که به جرأت می توان گفت مشهورترین واثرگذارترین شعر ها(در نوع خود) در طول چند دهه اخیراست. به قول خودشاعر حتّی درعاشقانه ترین شعرهایش هم یک عقیده اجتماعی یافت می شود وبا توّجه به عمرشعرسرایی او(که این شعر در ردیف اشعاراوّلیه شاملو قرار می گیرد) خواه ناخواه نمی توانسته دراین شعرهم به دور ازاحساس واندیشه ای که در شناسنامه کاری او به چشم می خورد به خلق این اثربپردازد.این آثارجزوادبّیات فولکلور محسوب می شوند

 واژگان کلیدی: شاملو ، فولکلور ،  ادبّیات عام،  شعر اجتماعی

 مقدمه

«فرهنگ عوام،زاده ی نیاز است نه تکلّف»(شاملو: اطلاعات۲۵/۷/۱۳۵۵)

بی شک احمد شاملو استاد ادبیّات عامیانه معاصر ایران می باشد. احمد شاملو، با استفاده اززبان کوچه و بازار،با ساده ترین گفتار، شگفت انگیزترین معانی را در شعرهایش به تصویر کشید.تلاش شاملو برای زنده کردن ادبّیات عامه ودفاع ازآن به شعرهایش ختم نشد و با نوشتن کتاب «کوچه» که هنوز هم که چند سالی ازمرگ این شاعربزرگ می گذرد، به چاپ نرسیده واین حاکی از وسواس زیاد ودقّت سرشارشاملو به این مجموعه است.قصداین جانب دراین رساله این است که به بررسی جلوه های ادبیّات عامه درشعراین شاعر بزرگ بپردازد.انگیزه اصلی از نوشتن این موضوع آشنایی بیشتر دوستان با اشعار واندیشه های شاملو می باشد

ادبیات شفاهی هر قوم و ملتی بخش عظیمی از فرهنگ معنوی آن ملت می باشد که سینه به سینه ازنسل های قدیم تابه امروز نقل شده ودرگذر زمان حافظ هویت فرهنگی ملت ها بوده است.ادبیّات عامیانه از فرهنگ عامه یا فرهنگ توده سرچشمه گرفته است.ادبیات عامه همان فولکلور است و فولکلور درلغت به معنی دانش مردم است ودر واقع زندگی نامه ی یک ملّت محسوب می گردد. بنابراین با واقعیات زندگی مردم پیوند دارد و بازتاب زندگی اجتماعی وفرهنگی، شیوه کار و تولید ، سیر تحولات فکری و رفتار و منش و مذهب واعتقادات یک جامعه است. و از آن جا که کشور ما طی قرون گذرگاه قوم های بسیاری بوده صاحب ادبّیات عامیانه ای غنی می باشد

ادبّیات عامیانه بیشتر به گونه ی شفاهی (بعضی از این آثار به صورت مکتوب نیز در آمده) از نسل های پیش به ما رسیده و در میان توده مردم رواج پیدا کرده است.که شامل

 مثل ها،مَتَل ها،معماها،لغزها،چیستان ها،دوبیتی ها،فهلویات،تقلیداززبان جانوران،ترانه ها، قصه ها،حکایات راجع به جانوران،تصنیف های عامیانه،رمان های پهلوانی، طومار هایی که در قهوه خانه هامی خواندند، مرثیه، نقالی،شاهنامه خوانی،اشعاری که به مناسبت های مختلف می خواندند،افسانه هایی مانند گوهرشب چراغ،نمایش نامه هایی مانند تعزیه،خیمه شب بازی،کتاب های تفریحی مانند امیرارسلان،سمک عیار،چهل طوطی،ابومسلم نامه، شنگول و منگول و;.می باشد

منظور از ادبیات فولکلوریک،داستان‌ها واشعاری است که سینه به سینه ازنسلی به نسل دیگرمنتقل می‌شوند وحاوی افسانه‌ها، باورها، آیین‌ها وآداب و رسوم مردم یک ناحیه یا کشور هستند.سخنی به گزاف نیست که ادبّیات فولکلوریک،منشأ ومادر ادبّیات یک کشور و الهام ‌بخش شاعران ونویسندگان در خلق آثار جدید است

 این روزها ملّت‌ها سعی می‌کنند تا به شکل های مختلف ادّبیات فولکلوریک خود را که همچون گنجینه‌ای گران بها است،حفظ کنند.چون ادب عامه یا ادب شفاهی مجموعه ای از مشترکات فرهنگی یک ملّت است که عامل پیوند آن ها گردیده است

چون فرهنگ عامه متعلّق به مردم عامه است ازاین رو ادبیّات عامه هم پیوندی عمیق با واقعّیت های زندگی عادی مردم دارد.این نوع ادبّیات در واقع بازتاب زندگی اجتماعی،فرهنگی، رفتار،بینش،اندیشه، احساس، مذهب، اخلاق و اعتقادات مردم یک جامعه است.ساختار ادّبیات عامه بردو اصل واقع گرایی وخیال پردازی استواراست که از در هم آمیختن این دو، اثر هنری دلپذیر و تازه ای به وجود می آید

 درون مایه ی ادبّیات عامه نیز اغلب برداشت ها وتلقی های ساده وبی پیرایه ای اززندگی عادی و روزمره مردم است که به زبانی روان وساده بیان می شود.این گونه روایاتِ ادب عامه، حاصل وبازتاب ذهن گروهیِ افراد جامعه است که به منظورارائه راه کارهای مفید برای زندگی و شناساندن ارزش های اجتماعی به اعضای جامعه پدید می آید.نقش آموزشی ادب عامه را نباید از نظر دور داشت چرا که تجرّبیات مفید وارزنده رابا اَشکال گوناگون به نسل بعد منتقل می کند.ادب عامه موجب استحکام رفتارهای اجتماعی می شود واصول اخلاقی راتحکیم می بخشد.ادب عامه تلاش انسان هاست درگریزازمحدودیت ها وناکامی هاو نابرابری های اجتماعی واقتصادی ومحرومیت های گوناگون وبه همین دلیل است که آدمی خواست های درونی وقلبی خود رابا آرامش خیال درقالب افسانه ها وقصّه ها وترانه ها بیان می کند

در بین شاعران ونویسندگان گروهی در زمینه ادب عامیانه تحقیق وپژوهش هایی انجام داده اند که از میان آنها می توان احمدشاملو را نام برد.بعضی ازآثار شاملوازجمله:اشعار «باران»،«پریا»، «دخترای ننه دریا» و«قصه مردی که لب نداشت»اصولاً جز ادبیّات فولکلور محسوب می‌شود.این آثار بازخوانی شاعرازادبّیات عامه‌است.بازخوانی‌ای  که حرف واندیشه شاعردردل اثراصلی نفوذ کرده است ودر حقیقت یک «نوافسانه» (درمقایسه با نواسطوره) آفریده است دراشعار فولکلوریک،معمولا آشکارا،افسانه‌ای درخلال شعرروایت می‌شود چرا که داستان‌سرایی،زمینه مناسبی برای ایجاد ارتباط با مخاطب عام- که مخاطب اصلی و البته سازنده واقعی ادبّیات عامه است – فراهم می‌آورد

دراین پایان نامه سعی گردید باتوجِه به موضوع ،تعدادی از آثار شاملو مطالعه وبررسی گردید. همچنین از فرهنگ های متعددکه در زمینه ادبیات شفاهی وعامیانه نوشته شده استفاده شده است

شیوه‌ی کار در این تحقیق، بنیادی وروش جمع‌آوری اطّلاعات،کتابخانه‌ای است.با چندین بار خواندن آثار شاعرمطالبی که متناسب با موضوع بوده استخراج و فیش برداری شده است.سپس با توّجه به منابع مرتبط با موضوع همچون: لغت‌نامه‌ی دهخدا، امثال و حکم، فرهنگ کنایات، فرهنگ فارسی عامیانه، فرهنگ عوام، کتاب کوچه و;، به شرح و تحلیل گردیده وضمناً برای بیان مطلب وتوضیح بیشتر شاهد مثال از شاملوودیگر شاعران آورده شده است شیوه‌ی ارجاع، درون متنی است که نویسنده اثر سال نشر وشماره صفحه آورده شده است

این تحقیق به طور کلّی شامل دو بخش وهشت فصل: کلّیّات و مبادی تحقیق، شرح احوال و آثار شاملو، شرح و تحلیل ابیات، شرح و تحلیل ترکیبات، شرح اصطلاحات عامیانه‌ی دیوان ;می‌باشد و در پایان، نتیجه‌گیری، فهرست منابع و مآخذ و چکیده‌ی انگلیسی آورده شده است

بخش اول

کلیّات ومبادی تحقیق

 ۱ – مسأله تحقیق

مسأله اصلی این تحقیق شرح و بررسی فرهنگ عوام در آثار احمد شاملو می باشد.در ابتدای کار شرح حال مختصری از شاعر بیان شده. سپس به معرّفی دوستان و معاصران شاعراشاره گردیده. پس از آن خصوصّیات سبکی شعرنو وشعرمعاصر وویژگی های سبکی شعر شاملو بررسی گردیده است

ودر ادامه ی بحث جلوه های فرهنگ عامه در شعر فارسی از آغاز تا دوره بحث ما مورد مطالعه وبررسی  قرار گرفته. ومطالب  پایان نامه بر اساس موضوع فصل بندی گردیده است

برای بیان بهتر مطلب، شاهد مثال ها  از شاملو وشاعران بزرگ شعر فارسی متناسب با موضوع مورد بحث آورده شده است

۱-۱-سؤالات اصلی

در راستای بررسی جلوه های فرهنگ عوام در شعر احمد شاملو،مهمترین عوامل اجتماعی،سیاسی وفرهنگیِ موثر بر ابعاد زتدگی ،شعر واندیشه واصلی ترین ،گرایش ها ودید گاه ها ی دینی،اخلاقی ،فکری وسیاسی شاملو چیست؟

۲-۱- سؤالات فرعی

۱-مهمترین عوامل اجتماعی،سیاسی وفرهنگیِ موثر بر ابعاد زتدگی ،شعر واندیشه ودید گاه ها ی دینی،اخلاقی ،فکری وسیاسی شاملو چیست؟

۲-منظور از ادبیات شفاهی یاعامه چیست؟

۳-علل پرداختن بعضی از شاعران از جمله شاملو به ادبیات عامیانه چیست؟

۴-مهمترین شیوه برای حفظ ونشر ادبیات عامه در بین نسل جدید چه می باشد

۵- ارزش واهمیت ادبیات شفاهی وعامه در عصر کنونی چیست؟

۶-ادبیات شفاهی در نظام آموزشی ما چه جایگاهی دارد؟

 ۳-۱-پیشینه تحقیق

با مراجعه به کتاب خانه های عمومی در سطح شهر ودانشگاه وجستجو در سایت های اینترنتی عنوانی بانام«بررسی جلوه های عامیانه درآثار شاملو»یافت نشد. امّا در باره ی شخصّیت علمی وادبی احمد شاملو کتاب ها ومقالات بسیاری نوشته شده است وهرنویسنده سعی کرده است به یک موضوع خاص از شعر شاملو بپردازدواین حاکی ازاین است که دایره اطلاعات وگستردگی موضوعات درشعرشاملو به حدّی است که درهرزمینه ای که تحقیق شود بازهم موضوعی ناگفته باقی خواهد ماندوهرکس براساس دیدگاه خاص خودجنبه هایی ازشعراین شاعر پرداخته است.از کتاب هاو منابعی که دراین زمینه نوشته شده، می توان،کتاب شاملو شناسی اثرمحمدعلی رونق وکتاب کوچه اثراحمدشاملو،فرهنگ عامیانه  مردم ایران اثر صادق هدایت وادبیات عامه اثردکترمحجوب اشاره کرد

۴-۱-  اهداف تحقیق

الف- اهداف اصلی

هدف اصلی ،پژوهش درباره ادبیّات عامه وسابقه وپیشینه ی آن در شعر فارسی از ابتدا تا زمان مورد بحث ماوهمچنین معّرفی چهره ی شاملووآثارواندیشه های او برای نسل امروز وبررسی جلوه های فرهنگ عامیانه در اشعاراومی باشد

ب-  اهداف فرعی

هدف های فرعی ،بررسی ویژگی های سبکی بارویکرد فرهنگ عامه در آثار شاملو مخصوصاً کتاب

کوچه و‌تجزیه و تحلیل ویژگی های محتوایی،و نکات سیاسی واجتماعی، اندیشه های شاعرمی باشد

 ج- اهداف کاربردی

هدف کاربردی، آشنایی خوانندگان وادب دوستان با زندگی نامه و سبک شعری احمد شاملو و آشنایی اندیشه و افکار شاعر و معّرفی هرچه بهتر شاعرو بررسی فرهنگ عامه درآثارشاملووهمچنین استفاده ازاین تحقیق به عنوان بخش کوچکی در تدوین دایره المعارف عامیانه می باشد

۵-۱-فرضیّات

الف -شاملو از شاعران معاصر در زمینه شعر نو است

ب – شاملو از جمله شاعران صاحب سبک وتأثیر گذار  در حوزه شعر نو می باشد

ج -درون مایه شعرشاملو مضامینی همچون میهن ، آزادی، مسائل سیاسی ، اجتماعی وجزآن می باشد

د -شاعر برای بیان مطلب  از اندیشه وافکار عوام یا به اصطلاح فرهنگ عامه استفاده کرده است

ه- شاعر اهمیّت زیادی به فرهنگ عامه داده وکتاب کوچه شاهد این مدعا می باشد

و- با توّجه به آثار وشواهد، تسلط شاعر بر زبان انگلیسی وفرانسه وفارسی روشن می شود

۶-۱- اهمیّت و ضرورت تحقیق

شعر شاعرتبلوراندیشه‌ی اوست وهراندیشه‌ای درعرصه‌ی بیکران ادب فارسی،گرانقدر وحایز اهمّیت  است؛

از این رو آشنایی باطرز تفکر و اندیشه‌ی شاعران فرهیخته و فاضل و معّرفی آنان به جامعه‌ی ادب دوست

ضروری است. احمد شاملو از شاعران نامدار معاصر  شعر و ادب فارسی است

او  همچون  درخشش یک صاعقه نورانی در تاریخ ادب این کشور درخشید و به سبب کوته بینی‌ها و کج اندیشی‌های بدخواهان روزگار خودآزار هایی دید وسختی هایی متحّمل گردیدوامروز کمتر کسی است که با وی و اشعارش آشنایی نداشته باشد. لذا برداشتن گامی در جهت معِّّرفی وبررسی یک گوشه از افکار و اندیشه های این شاعر بزرگ وشناساندن اشعارش به دیگران،اهمیت این تحقیق را نشان می‌دهد.امید آن که دیگران هم در این راه بکوشندوبه نتایج دقیق تر وبهتری نایل گردند. از این تحقیق می توان در شناخت شخصیّت علمی وادبی احمدشاملو وآشنایی با مضامین متنّوع وشکل های کاربردی آن وویژگی های سبکی وی و برخی ازمسائل اجتماعی،سیاسی،اخلاقی ومذهبی دوره معاصر بهره گرفت

همچنین دانشجویان و دبیران محترم ادبیّات فارسی و شاعران و صاحبان ذوق که در زمینه شعر نو و معاصر دستی دارند  با بهره گیری از موضوعات ومطالب نوشته شده می توانند بر دانش ومعلومات خود افزوده و با ویژگی های شعر نو واندیشه ی شاعران معاصر آشنا شوند

 ۷-۱- روش تحقیق

این تحقیق از نوع پژوهش های کیفی و روش کتابخانه‌ای است. برای این منظور منابع مرتبط با موضوع شناسایی، مطالعه و یادداشت برداری شد.کتاب ها ومقالاتی که در همایش ها وکنفرانس ها نوشته وخوانده  شده موردبازبینی قرار گرفت،آن گاه آثار شاعر مطالعه گردید.ابیات ومفاهیم مورد نظر که ارتباط با موضوع  پایان نامه داشت فیش برداری شدوبعضی نکات دیگر با توجه به موضوع مربوط نوشته شد وسپس متناسب با طرح پیشنهادی طبقه بندی وتنظیم گردید و در ادامه اصلاح و ویرایش صورت گرفت

۸-۱- محدودیت ها

ضمن انجام این تحقیق محدودیت ها ومشکلاتی وجود داشته است که ازجمله مهم ترین آن ها ؛عدم دسترسی به کتابخانه های غنی وبعد مسافت تا مرکز استان بوده است.از آن جاکه اغلب کتابخانه هانیز کتب محدودی در اختیار خوانندگان قرار می دهند،وامکان مطالعه ویادداشت برداری از تمامی کتب ،در همان محل کتابخانه میسرنیست ، نگارنده ناچار بود مرتب ومکرر به مرکز استان رفت وآمد کند

  فصل دوم

زندگی ،آثارو سبک شاعر

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.