مقاله ویژگی های شغل عکاسی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
3 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله ویژگی های شغل عکاسی دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ویژگی های شغل عکاسی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله ویژگی های شغل عکاسی

مقدمه

پیدایش عکاسی در جهان

نقش فیلمهای عکاسی

ساختمان فیلم های سیاه و سفید

آشنایی با خواص فیلم ها

فیلم های مادون قرمز

ظهور فیلم

مراحل ظهور فیلم

ناصرالدین شاه بانی انتشار اولین کتاب های عکاسی در ایران

منبع

مقدمه

ویژگی های عکاسی و شناخت ماهیت آن به عنوان رسانه ای که جایگاههای متعددی در زمینه های مختلف یافته ،جز از این طریق مطالعه ا ین ویژگیها میسر نمی شود

در حقیقت،عکاسی سه ویژگی علمی،صنعتی وهنری داردوباید پذ یرفت که عکاسی نه تنها علم یا صنعت وهنر،بلکه از هریک نشانه ای بسزا دارد،زیرا درآغاز، عکاسیمانند یک پدیده علمی تولدیافت وقوانین علمی در پیشرفت آن موثرافتاد ندو سپس مانند یک صنعت رونق گرفت وآنگاه جنبه هنری یافت.به طوری که امروزه ازآن در سه مرحله مذکور تواما یا جداگانه بهره برداری می کنند

در صنعت عکاسی می کوشند تا دستگاههای مجهزتروموادبهتر بسازندتااحتیاجات روزافزون بشررامرتفع سازدوکوشش صنعتگران برای بهتر کردن آن ادامه دارد. از جنبه هنری نیز،روزانه هزاران عکس از صحنه های مختلف تهیه می شود اما کم نیستند عکسهایی که باتوجه به جنبه های زیبا شناسانه تهیه شده اند وآنها را به خاطر خنبه هنریشان مورد توجه قرار می دهند

مشاهده وثبت دقیق بسیاری از پدیده های علمی ومطالعه لحظات بسیار زود گذر،در تحقیقات وآزمایشهای علمی میسر نشد مگربه کمک عکس.دقت عمل عکاسی وباز سازی واقعیت،تکیه گاه مستحکمی است که محققان می توانند به آن تکیه کنندوتحقیقات خود را سامان دهند

استفاده ازاشعه ایکس برای تصویر برداری از درون اجسام وزوایای غیر قابل رویت،کاربرد بسیار موثری در علوم پزشکی و صنعت دارد.عکاسی مادون قرمزوماورای بنفش در مطالعات علمی،تحقیقی،پزشکی،نظامی وپلیسی،امروزه بسیار مهم است

پیدایش عکاسی در جهان

اواخرقرن هجده واوایل قرن نوزدهم،پدیده های متعدد علمی به جهانیان معرفی شد.کشتی بخار،گازروشنایی،تلگراف،راه آهن وعکاسی از جمله این پدیده ها است. عکاسی دراروپا متولد شد ودر امریکا به تکامل رسید .ژوزف نیسفورنی ئیس افسر بازنشسته ارتش فرانسه،پس از مدتها تلاش وتحقیق سرانجام توانست در سال۱۸۲۲اولین عکس دنیا را به ثبت برساند

نی ئیس این عکس را در املاک شخصی خودواقع در دهکده ای به نام سن لودووا رن۲در چند کیلومتری سورسن تهیه کرد. سال ۱۸۲۲درواقع سال اختراع عکاسی است
اتاقک تاریک اززمانهای بسیار دور شناخته شده بود.در قرن یازدهم،حسن ابن هیثم(دانشمند مسلمان اهل بصره)از اتاقک برای دیدن ستاره هاومطالعه خسوف و کسوف استفاده می کرد

اتاقک تاریک،عبارت بود از جعبه یا اتاقکی که فقط بر روی یکی از سطوح آن روزنه ای ریز، تعبیه می شد. نور از روزنه عبور کرده، تصویری نسبتا وا ضح اما وارونه بر روی سطح مقابل تشکیل می داد

در سال۱۵۵۰ژرم کاردان،ریاضیدان ایتالیایی،روزنه اتاقک را به یک عدسی محدب مجهز کرد و بدین ترتیب، تصویری واضح تر به دست آمد.در قرن هفدهم،آینه۴۵درجه،بدان افزوده شد.آینه،نورمنعکس شده از موضوع را بر روی صفحه ای در داخل اتاقک می تاباند

بعدها نوع دیگری از این اتاقکها بهئ صورت تا شوساخته شد که آن را برروی میزیا محلی تخت قرار می دادندوعدسی آن را رو به موضوع می گرفتند. نور،پس از عبور از عدسی به آینه برخورد می کرد،آینه ۴۵درجه تصویر را به صفحه شیشه ای مات،که در سطح بالای جعبه قرار داشت،می رساند

تا این زمان چیزی به نام عکاسی وجود نداشت،تا اینکه در یکی از روزهای سال۱۷۲۷در آزمایشگاه شولتر۱شیمیدان آلمانی برروی کاغذی آغشته به نیترات نقره Ag(No3) وآهکCaCo3 ،برگ درختی می افتد. پس از مدتی شولتز،برای برداشتن کاغذ به محل مراجعه کرد،مشاهده کرد که کاغذ مثل همیشه سیاه شده است.اما به محض آنکه برگ را از روی آن برداشت با کمال تعجب دید محلی که برگ بر روی آن قرار گرفته بود هنوز سیاه نشده بود،او متوجه می شود که برگ درخت مانع رسیدن نوربه آن قسمت شده ،د رنتیجه باعث تیره نشدن آنجا شده ایت. هر چند که عمر این پدیده بسیار کوتاه بوده وتصویر برگ در اثر تابش نور از بین رفت،امااین واقعه بسیار ساده ، باعث آغاز           فعالیت های وسیع برای شناسایی مواد حساس به نور شد

چند سال بعد مواد دیگری که به نور حساس بودند، شناخته شدند. دانشمندان با قرار دادن صفحات آغشته به مواد حساس در اتاقک تاریک،در تلاش به دست آوردن تصاویری بودند.اما نور اتاقک تاریک برای اثرگذاشتن برروی مواد حساس کافی نبود. از سویی دیگر تصویرهای شکل گرفه نیز با قرار گرفتن در معرض نور شدید،از بین می رفتند

سال۱۸۱۹سرجان هرشل انگلیسی ,محلول ثبوت را کشف کرد.هیپوسولفیت دو سود ماده ای بود که (هرشل ) به عنوان ماده ثابت کننده ی تصویر معرفی کرد. جالب توجه است که اکنون نیز ترکیبات این ماده به عنوان محلول ثبوت استفاده می شود.او همچنین با ترکیبی از کلمات (Photo) به معنای (نور) وGraphein)) به معنای (رسم کردن) واژه فتوگرافی را ابداع کرد. این واژه امروزه برای عکاسی به کار برده میشود. هرشل،الفاظ Negative (منفی) وPositive (مثبت) را در مورد تصاویر نیز به کار برد . سرانجام ژرف نیسفورنی ئیس (شخصی که در ابتدای مطالب از اونام برده شد) موفق شد برای اولین بار مواد حساس را در اتاقک تاریک به کار برد. او حدود هشت ساعت به آن نور داد،سپس آن را ظاهروثابت کردوبدین ترتیب اولین عکس ثابت دنیا به ثبت رسید. نی نئیس این روش را هلیو گرافی یا ترسیم به وسیله خورشید نامگذاری کرد. زمان طولانی نور دهی،ناشی ازحساسیت بسیارکم ماده ی حساسی بودکه اوساخته بود

پس از چند سال نی نئیس کار خود را با شخصی به نام(لویی ژاک مانده داگر ) ادامه داد. داگر، نقاش دکور تئاترو صاحب گالری در پاریس بود.او نیز مدت ها پیش، در پی ثبت تصویری بود که در اتاقک تاریک دیده می شد. اما در این راه توفیقی نیافته بود

 ) داگر) کار (نی نئیس)را پس از مرگ او ادامه دا د وپس از چند سال روشی را ابداع کرد که آ ن را (داگر ئوتیپ ) نامید. این شیوه به سرعت گسترش یافت و عکسهای بسیار زیادی بدین طریق گرفته شد

علاوه بر(داگر) و (نی نئیس)افراد بسیاری در گوشه وکنار جهان به تحقیقات خود درباره عکاسی ادامه می دادند . (ویلیام هنری فوکس تالبوت۴ )انگلیسی ، با تهیه تصویر نگاتیو در ابعاد کوچکتر ،بزرگ سازی تصویروبه دست آ وردن تصویر پو زتیو یا مثبت دو مرحله اصلی را در ظهور عکس تکمیل کرد شیوه تالبوت اکنون نیز کاربرد دارد
با کشف (امولسیون تر۵ )زمان عکسبرداری به۲تا۳ ثانیه تقلیل یافت و از طرف دیگر،افراد بیشتری از مردم ،آن هم با هزینهی بسیار کمتر از شیوه های پیشین ، توانستند از خود عکس داشته باشند . تا آن زمان کمتر کسی قادر به تامین هزینه تهیه عکس بود. با اختراع امولسیون تر یا کلودیون ۶ ) حجم زیاد وسایل کوچک شد ولازم بود که عکاس ماده حساس را ساخته، بلافاصله بر روی شیشه ای بمالد و قبل از خشک شدن ، عکس گرفته شده ، ظاهر شود . تمامی این اعمال ، اغلب در تاریک خانه های سیار انجام می شد . با این وجود عکاسی هنوز نقیصه های بسیاری داشت .سنگین بودن دوربین و سه پایه و چادر سیاه رنگ ( که به منزله تاریک خانه بود ) و مسایلی از این قبیل ، کار عکاسی را دشوار می ساخت . اما استقبال مردم از عکاسی رو به فزونی می رفت

پس از سالها تحقیق و جستجو ، سرانجام یک پزشک انگلیسی به نام ریچارد مادوکس ماده ای حساس معرفی کرد که با استفاده از ژلاتین و برومور نقره و مالیدن آن بر روی سطح شیشه به دست می آمد . به این ترتیب ، روش طاقت فرسای ” امولسیون تر ” پایان پذیرفت و روش نوین امولسیون ژلاتین دار یا امولسیون خشک به وجود آمد. این روش ، این امکان را فراهم ساخت که شیشه های آماده شده برای عکس برداری به محلهای دیگر حمل شوند و پس از عکس برداری مجددا برای مراحل ظهور و ثبوت به لابراتوار باز گردانده شوند . همچنین زمان عکس برداری به ثانیه تقلیل یافت

در کنار پیشرفتهای شیمی ، فیزیک عکاسی نیز راه ترقی را به سرعت طی می کرد و هر روز وسایلی جدید معرفی می شد تا آنجا که به جای ماده ی سنگین و شکننده ی شیشه ، ابتدا کاغذ و سپس از ماده ی سلولوئید برای پایه ی مواد حساس استفاده شد . از این تاریخ عکاسی مدرن متولد شد و هر گونه تغییرو تعدیل امکان پذیر گردید

با گذشت زمان فیلمهای رنگی ساخته شد، فلاشهای عکاسی پا به عرصه ی وجود گذارد و زمان عکس برداری بسیار کوتاه شد

نقش فیلمهای عکاسی

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.