مقاله اثر فشار بالا روی Listeria sppدر مورد خصوصیات ریز ساختاری و بافت ماهی دودی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله اثر فشار بالا روی Listeria sppدر مورد خصوصیات ریز ساختاری و بافت ماهی دودی دارای ۴۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر فشار بالا روی Listeria sppدر مورد خصوصیات ریز ساختاری و بافت ماهی دودی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اثر فشار بالا روی Listeria sppدر مورد خصوصیات ریز ساختاری و بافت ماهی دودی

چکیده:

مقدمه

۲- مواد و روش

آماده سازی محیط باکتری

۲-۲: ماهی دودی سرد

۲-۳: حجم آب، چربی و نمک، اکسیداسیون چربی، فعالیت آب و آنالیز pH

۲-۴: آنالیز میکروبی

۲-۵: پردازش فشار بالا ( HPP)

۲-۵-۱: اثر HPP روی کاهش Listeria spp

۲-۵-۲: پردازش فشار بالای ماهی دودی

۲-۶: آزمایشات ذخیره سازی با نمونه های عاجدار ماهی دودی سرد

۲-۷: ریز ساختارها

۲-۸: سنجش بافت

۲-۹: آنالیز رنگ

۲-۱۰: آنالیز آماری

نتایج

مشخصات و خصوصیات ماهی دودی سرد

۳-۲: آزمون رقابت با L.innocua

۳-۳: آزمون دخیره سازی با نمونه های عاجدار ماهی دودی سرد

۳-۳-۱: آنالیز میکروبی

۲-۳-۳: اکسیداسون لیپید

۳-۴: ریز ساختارها

۳-۵: سنجش بافت

۳-۶: آنالیز رنگ

۴- بحث

مراجع

چکیده

 تحقیق بر روی اثر پردازش فشار بالا ( HPP) بصورت کوتاه مدت بر روی غیر فعالسازی Listeria

 innocua بخوبی اثر روی بافت و ریز ساختارها صورت پذیرفت. اکسیداسیون چربی، رنگ و فلور باکتریایی بخوبی مطالعه شده است. HPP در فشار ۹۰۰-۷۰۰ برای ۱۰ ثانیه غیر فعالسازی Listeria innocua را در ماهی دودی از ۴۵۰۰ cfu/g تا سطح غیر قابل تشخیص افزایش داد

Listeria innocua حساس تر بود به HPP نسبت به فلور مورد آزمون قرار گرفته.  کیفیت تولید از لحاظ میکروبیولوژی ارایه گردید و هیچ علامتی مبنی بر اکسیداسیون چربی وجود نداشت. اثر HPP بر روی قرمزی محصولات مشاهده نشد، گر چه فورا بر روی روشنایی اثر کرد و ماهی دودی روشن تر گردید. بسته به فعالیت و نقش زمان و فشار اثرات روی ریز ساختارها با فشار و زمان و معنی دار شدن در فشار ۹۰۰ مگا پاسکال و زمان ۶۰ ثانیه افزایش یافت. اثر روی ریز ساختار ها با کاهش باکتری منطبق بود.  هدف از این مطالعه گردآوری اطلاعاتی برای صنعت روی توسعه HPP در فشار ۹۰۰-۴۰۰ مگا پاسکال با زمان فشار کمتر از ۶۰ ثانیه می باشد

 مقدمه

در سالهای اخیر تولید جهانی آبزیان افزایش یافته است و اکنون با سرعت بیشتر از بخش تولیدات غذایی حیوانی در حال رشد می باشد. عمده ای از مزارع آتلانتیک به تولید ماهی دودی و عرضه آن به بازار جهانی مشغول می باشند. اما دود ی کردن یکی از قدیمی ترین روش های پردازش است که برای توسعه غذایی مورد استفاده قرار گرفته است. زمانی که تولیدات جهانی افزایش یافت مشکلاتی از قبیل آلودگی های باکتریایی در ماهی دودی نیز افزایش یافت
(Gombas, Chen, Clavero, & Scott, 2003; Gram, 2001; Gudmundsdottiret al., 2005)

حقیقت این است که دما در خلال دودی کردن هرگز از ۲۸ درجه افزایش نمی یابد این هیچگونه اثر معنی داری روی  Listeria monocytogenes همچون ترکیب نمک و دمای پایین، سایر محافظ ها نداشته و بوسیله استفاده از کشت های میکروبی حفاظتی که می تواند جلوگیری کند از رشد در دماهای سرد صورت می پذیرد ( Fonnesbeh Vogel, Yin, Hyldig, Mohr & Gram 2006, Huss, Jorgensen & Fonnesbed Vogel, 2000; Gram 2001, Trone, teixeira& Gibbs,2006; Yoon, Burnette, Abou-Zied & Whiting 2004)

این روشها نمی توانست از رشد این باکتری جلوگیری کند. اگر ارگانیسم نتواند حذف یا کند شود و با توجه به اینکه مراحل توقف رشد معرفی و شناسایی نشده است. لذا خطرات احتمالی لازم است توسط محدودیت تاریخ مصرف در دمای ۴ درجه سانتی گراد برای اطمینان از اینکه بیشتر از ۱۰۰ سلول وجود نداشته باشد کنترل گردد. ممکن است  جهت ترفیع محدودیت زمانی در خصوص  انبار کردن نیاز به استقرار و ثبات پردازشگرهایی باشد. زیرا آن نسبت به سطح اولیه ارگانیسم در تولید تولیدات تازه واکنش نشان می دهد.  و این مطلب در جهت مواجه شدن با درخواست های مشتری درباره سلامت غذا با تاریخ مصرف قدیمی می باشد. لازم است تا یک روش پردازش جدید برای ماهی دودی نیز توسعه یابد. در دهه اخیر محققان امکانات استفاده و کاربرد تعدادی از تکنولوژی های جدید در برابر این پاتوژن کشف کرده بودند

پردازش فشار بالا یکی از این تکنولوژی های نوید بخش می باشد. این یک تکنیک نگهداری بدون دمایی ( گرمایی) می باشد که وابسته به فشار، زمان، دما و خصوصیات تولید است و آن به میکروارگانیسم ها اجازه می دهد تا با تغییرات دمایی در بافت، رنگ و طعم بعنوان مقایسه با تکنولوژی های متفاوت مرسوم غیر فعال شوند ( Carpi, Gola, Maggi, rovere & Buzzoni, 1995; Cheftel 1995;Knorr, 1993; Torres & Velazquez 2005)

اولین بار پردازش فشار بالا در مورد غذاها توسط Hite که در سال ۱۸۹۹ که استفاده کرد این تکنولوژی را برای  افزایش تاریخ مصرف شیر گزارش شد  و سپس چندین مطالعه روی غذاهای متفاوت منتشر شد. اکثر مطالعات به کاربرد HPP بر روی غذاهای دریایی که روی اثرات آن روی پروتئین ها از جمله ( Angsupanich, Edde & Ledward, 1999) رنگ ماهیچه (Amanatida et al,2000, Ohshima, Ushio &Koizumi, 1993) چربی ها ( Chevalier, Bail & Ghoul,2001;Ohshima, Nakagwa & Koizumi 1992) و باکتری ها ( Amanatidou et al 2000, Smelt 1998) اجرا شده است ، مربوط می باشد

اثر HPP روی L.monocytogenes در خصوص اثر تیمار زمان (Patterson, Quinn, Simpson & Gilmour, 1995; Simpson & Gilmour 1997)، فشار (Shigehisa, Ohmori, Saito, Taji & Hayashi 1991) و حداقل شرایط ۳ پارامتر ( فشار- زمان – دما) برای افزایش کاهش حیات سلول ( Ritz et al) بسیار مطالعه شده است

Lakshmanan و Dalgaard در سال ۲۰۰۴ نشان دادند که فشار در ۲۵۰ مگا پاسکال غیر فعال نکرد. L.monocytogenes  اما فازهای تاخیری در روزهای ۱۷ و ۱۰  و در دمای ۵ و ۱۰ درجه به ترتیب مشاهده شدند. فشار در ۲۰۰ مگا پاسکال اثراتی  روی دما و بافت ماهی دودی سرد داشت

مطالعه دیگر نشان داد که تیمار فشار بالا بر روی ماهی دودی منجر به توسعه تاریخ مصرف از ۶۰ به ۱۸۰ روز در ۳ یا ۸ درجه بدون تغییرات حسی، میکروبیولوژی، شیمیایی گردید و حضور پاتوژن را در نمونه های تلقیح شده بصورت معنی داری و بصورت کامل غیر فعال کرده بود ( Garpi et al, 1995)

Montero, Gomes –Estaca و Gonez-Guillen در سال ۲۰۰۷ ارایه کردند که ماهی دلفینی دودی سرد تحت شرایط شوری زیاد و دودی شدن ( ۹۳/۲ % نمک و فنل ۸۲ppm) پردازش شد و در ترکیب با تنظیم فشار در ۳۰۰ مگا پاسکال در دمای ۲۰ درجه به مدت ۱۵ دقیقه تعدادی از L.monocytogenes  به مدت صد روز در انبار نگهداری شدند. مقاومت میکروارگانیسم ها به فشارهای مختلف وابسته به فشار، زمان و دما می باشد

با افزایش تیمار فشار و زمان برخی از L.monocytogenes در فرآورده های پنیری، گوشتی و آب میوه کاهش یافت (Fonberg – Broczek et al 2005)

L.monocytogenes مشخص گردید که به تغییرات فشار بسیار حساس هستند و منجر به هزینه های HPP می شود که آن باید با افزایش تیمار فشار و نگهداشتن تیمار زمان مرغوب شود ( Chen, Guan & Hoover 2006). اکثر مطالعات مربوط است به کاربرد HPP غذاهای دریایی که بکار بردند فشار ۷۰۰-۲۰۰ مگا پاسکال را برای ۳، ۵،۱۰،۱۵ یا ۲۰ دقیقه (Torres & Velazquez 2005)

اگرچه توسعه های جدید در تکنولوژی فشار بالا این امکان را فراهم نموده است که فشار بالا را تا ۱۰ ثانیه تحمل نمایند. هدف این تحقیق برای مطالعه اثر HPP ( 400-900 مگا پاسکال) روی بقایای Listeria innocua و خصوصیات ( ریز  ساختاری، بافت و رنگ) ماهی دودی سرد در خلال ۱۰-۲۰-۳۰ و ۶۰ ثانیه می باشد. تغییرات در تعداد کلی باکتری های زنده، باکتری های اسید لاکتیک و اسپورهای باسیلوس تحقیق گردیده است

مواد و روش

آماده سازی محیط باکتری

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.