مقاله سن گندم


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
3 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله سن گندم دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سن گندم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سن گندم

مقـدمــــه

مبارزه با سن گندم

عمـومی  یا همگــانی ؟

آفت سن گندم   Eurygaster    integriceps

نقش پوشش جنگلی و مرتعی در اسکان و زندگی سن گندم

تغـییــرات پوشش گیاهی و مرتعــی در منطقـه رویشی زاگرس ووضعـیت موجـــود

روند افزایش مهاجرت سن گندم و مقابله با آن در کشور و میزان آن در غرب کشور

تغییرات جمعیت سن گندم در چند استان در منطقه زاگرس مرکزی

نقش مشارکت مردمی در مبارزه با آفت سن گندم

نتیجــه گیــــــــری

منابـــع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله سن گندم

رجبی، غلامرضا و مهوش بهروزین. آفات و بیماری‌های مزارع گندم در ایران. دفتر خدمات تکنولوژی آموزشی، ۱۳۸۲
میرصلواتیان. لزوم شناسایی عوامل موثر محیط در مبارزه با آفات گیاهان زراعی.انتشارات سازمان ترویج کشاورزی. ۱۳۷۰
میرکریمی، اسماعیل و آزمایش‌فرد. حشره‌شناسی کشاورزی. انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۷۲

مقـدمــــه

سال ۱۳۴۶ ، یعنی زمان تأ سیس سازمان حفظ نباتات که حدود ۳۴ سال ازآن  می گذرد ، طبق قانون حفظ نباتات آفت سن گندم به عنوان یک آفت عمومی معر فی شده و هزینه های مبارزه با آن را دولت متقبل گردید ۰ این آفت از جمله آفاتی است که بیشترین مصرف سموم شیمیایی را به خود اختصاص داده و در طول دو دهه اخیر بطور متوسط سالیانه در عرصه یک میلیون هکتار گندم کاری ، حدود ۱۰۰۰ الی ۱۲۵۰تن از سموم شیمیایی علیه این آفت مصرف شده است۰ بیان این مو ضوع بیشتر برای جلب توجه مسئولان و دست اندر کاران جهت چاره جویی جدی تر واتخاذ تصمیم علمی مناسب برای مبارزه با این آفت بسیار خطرناک است ،زیرا بهترین زمینه برای کاهش سموم مربوط به این محصول و این آفت است۰ در سال های گذشته به علت عدم وجود امکانات لازم ، مبارزه با این آفت از توان کشاورزان خارج بود و دولت هم بصو رت یک طرح ملی با این آفت مبارزه می کردند ، ولی امروزه کشاورزان و با غداران با کسب دا نش و آگاهی عملیات مبارزه با بیما ری ها و علف های هرز و اصلاح و ضد عفونی بذور، به خوبی با میزان مصرف سم و کود و زمان استفاده مناسب از آنها آشنایی یا فته اند و آگاهی مبارزه با آفت سن گندم را هم تا حد زیادی پیدا کرده اند 

بر این اساس از سال ۷۹-۷۸ طرح مشارکت مردم برای مبارزه با این آفت به عنوان بالا ترین مرجع تصمیم گیرنده مبارزه با آفات ، سن گندم را از لیست آفات عمومی حذف کرد و به فهرست آفات همگانی افزود و موضوع به تصویب هیأ ت وزیران هم رسید ۰ نحوه مبارزه همگانی و مشارکت کشاورزان چنین است که به تدریج از میزان سمپاشی هوایی کاسته شده و مبارزه با ابزار سمپاشی زمینی توسط کشاورزان افزایش می یابد و ضمناً از بذور اصلاح شده و ارقام مقاوم استفاده می شود و از طرفی هم مبارزه بیولوژیکی افزایش می یابد

نتیجه مبارزه همگانی تا کنون این شده است که میزان تولید گندم درهکتاربه۵ تن و در بعضی مناطق حتی به ۸ تن رسیده وبه سلامت محیط زیست نیزکمک شده است

قطعاً مشارکت مردمی یکی ازعوامل بسیارمهم ومؤثر درامر افزایش تولیدات کشاورزی همراه با حفظ سلامت محیط زیست است که اگر این مشارکت با نظارت وارائه از طریق سازمان حفظ نباتات انجام گیرد ، بدون شک نتیجه مطلوبتری به همراه خواهد داشت

مبارزه با سن گندم

عمـومی  یا همگــانی ؟     

در قانون حفظ  نباتات  درتعریف آفات عمومی ذکرشده است که آفات عمومی آفاتی هستند که کشاورزان وباغداران به تنهایی ازعهده  مبارزه با آ نها بر نمی آیند و برای موفقیت مبارزه به دخالت دولت نیاز است

گندم مهمترین وعمده ترین محصول کشاورزی کشور است که در گستره پهناوری از زمینهای زراعی کشت می شود۰سن گندم نیزمهمترین وعمده ترین آفت این  محصول  در طول  تاریخ  بوده است ۰ در طی  سده های گذ شته بسیار شده است که طغیان  و هجوم این آفت خطرنا ک کشتزارهای وسیع گند م را به برهوت مبدل ساخته و آنچه که از خوان یغمای این غارتگر برای سفره آ نان بجا مانده  جز گرسنگی و قحطی  نبوده است بدین سبب کشتکاران گند م ، همیشه دغدغه مبارزه با این آفت را داشته اند و بدیهی است که پس ازورود سموم شیمیایی مصنوعی جدید به عرصه مبارزه باآفات کشاورزی،حجم عظیم ومیزان متنابهی ازاین سموم به مبارزه با سن غلات اختصاص  یافته وبویژه با سمپاشی های گسترده هوایی علیه این آفت مبارزه شده که این امرخود آ لودگی شدید محیط زیست و به خطر افتا دن سلامت و بهداشت مردم و جا نوران مفید رابه دنبال داشته است

اخیراً دروزارت کشا ورزی ، طرح جامع مدیریت تلفیقی سن غلات شکل گرفته به مرحله اجرا درآمده است که یکی ازاهداف آن دروهله اول تغییرنحوه مبارزه  شیمیایی با سن گندم از حالت عمومی به مبارزه همگانی است و درمراحل بعد جایگزین کردن تدریجی شیوه های دیگر مبا رزه مد نظر طراحان آن می باشد ۰  به دلیل  خصوصیت بیولوژیکی آفت خطرنا ک  سن گندم که در دو مرحله سن بالغ و پوره های آن قادر به ایجاد خسارت سنگین است و در حالت طغیان آنچنان خسارت سازند که از گند م جز کاه چیزی نمی ماند

بنابراین در سالهای گذشته به خاطر حفظ این محصول مهم و به د لیل عدم  توانایی  کشاورزان  که می بایست در یک زمان کوتاه با این آفت مبارزه می کردند سن گندم آفتی عمومی اعلام شد ودولت مبارزه با آن را برعهده گرفت

 آفت سن گندم   Eurygaster    integriceps

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.