مقاله بررسی روند تغییرات کیفی رودخانه های کارون و دز سال ۸۴-۱۳۸۳


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
1 بازدید
۲۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

  مقاله بررسی روند تغییرات کیفی رودخانه های کارون و دز سال ۸۴-۱۳۸۳ دارای ۱۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی روند تغییرات کیفی رودخانه های کارون و دز سال ۸۴-۱۳۸۳  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی روند تغییرات کیفی رودخانه های کارون و دز سال ۸۴-۱۳۸۳،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی روند تغییرات کیفی رودخانه های کارون و دز سال ۸۴-۱۳۸۳ :

تعداد صفحات:۱۱

چکیده:

فعایتهای مختلف ان سانی منوط به وجود آب می باشدو به همین دلیل نیز تمدنها بطور غالب در مجاورت منابع آبی رشد و گسترش یافتند این مسئله از یکسو سبب پیشرفت جوامع و از سوی دیگر سبب بروز آلودگیهای مختلـف در منابع آبی می گردد . یکی از رودخانه هایی که بواسطه تخلیه انواع پسابها تحت تـأثی ر قـرار گرفتـه رودخانـه کارون بزرگ است . با توجه به اهمیت بالای رودخانه کارون به سبب تأمین آب برای جوامع اطراف خود و همچنین جایگـاه ویـژه ای که مسئولین مملکتی در سیستهای توسعه کلان اقتصادی – اجتماعی شور برای این رودخانه از جنبـه تـأمین آب
مصرفی شهرها، صنایع و طرحها ی تولید کشاورزی مهم از قبیل طرح توسعه نیـشکر و صـنایع جـانبی در نظـر Krenekel & بـر اســاس اسـتاندارد جهــانی ۱۳۸۳-۸۴ گرفتـه انــد، کیفیـت آب ایــن رودخانـه در ســال. مورد مطالعه قرار گرفت نتایج این بررسی نشان داد که بر اساس این استاندارد مطلوبترین وضعیت کیفـی بـه لحـاظ پارامترهـای دمـا، دایت الکتریکی، کلرید، سولفات، فسفات، نیترات، BOD,DO,COD مربوط به ایستگاه دز – دزفول می باشـد که این ایستگاه بواسطه واقع شدن در بالادست رودخانه دز و عدم ورود پسابهای عمده حایز این شرایط شـده است و ایستگاههای گرگر – بندقیر، ا یستگاه ۱۲ ، دز – بامدژ، کوت امیر و کـارون – بنـدقیر بـه ترتیـب وضـعیت نامطلوبتری از لحاظ کیفی دارند . این مسئله به تجمع استخرهای پرورش ماهی، وجود شالیزارها، تخلیه پسابهای خروجی زهابهای صنایع نیشکر و همچنین فاضلابهای شهری مربوط می شود .

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.