مقاله اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در زمان جانشینان نادرشاه افشار


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در زمان جانشینان نادرشاه افشار دارای ۷۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در زمان جانشینان نادرشاه افشار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در زمان جانشینان نادرشاه افشار

چکیده

معرفی منابع

مقدمه

فصل اول

۱-۱- مسئله تحقیق

۱-۲- ضرورت و اهداف تحقیق

۱-۳- فرضیه‌ها

۱-۴- روش تحقیق

فصل دوم

۲-۱- اوضاع ایران قبل از روی کار آمدن نادر

۲-۲- سابقه ایل افشار و تبار نادر

۲-۳- ایران در عصر نادرشاه (بطور خلاصه)

۲-۴- بحرانها و شورش‌های دوران نادرشاه

۲-۵- مرگ نادر و علل آن

۲-۶- اوضاع ایران بعد از نادر و آشفتگی اردوی نادری

فصل سوم: جانشینان نادر

۳-۱- اوضاع سیاسی و اجتماعی در ایران در زمان علی شاه

۳-۲- اوضاعسیاسی و اجتماعی در زمان ابراهیم شاه

۳-۳- اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در زمان شاهرخ میرزا

۳-۴- اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در زمان میر سید محمد (شاه سلیماشانی)

۳-۵- علل فروپاشی سلسله افشاریه

نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در زمان جانشینان نادرشاه افشار

۱- استرآبادی، میرزا مهدی خان، جهانگشای نادری، به اهتمام سید عبدالله انواه، تهران، انتشارات انجمن آثار ملی،
۲- استرآبادی، میرزا مهدی خان، دره نادره، به تصحیح دکتر سید جعفر شهیدی، تهران، انتشارات انجمن آثار ملی،
۳- اوتر، ژان، عصر نادرشاه افشار، ترجمه، دکتر علی اقبالی، تهران، سازمان انتشارات جاویدان،
۴- اشرفیان، آرونوا، دولت نادرشاه افشار، ترجمه، حمید امین، تهران، انتشارات شبگیر،
۵- احمد پناهی سمنانی، محمد، نادرشاه بازتاب حماسه ملی، تهران، کتابخانه نمونه،
۶- افراسیابی، بهرام، عقاب کلات و نامه‌های طبیب نادر، تهران، انتشارات سخن،
۷- بازن، پادری فرانسوی، نامه‌های طبیب نادرشاه، ترجمه، دکتر علی اصغر حریری، تهران، انتشارات شرق،
۸- باستانی پاریزی، محمد ابراهیم، افشارها در کرمان، تهران، چاپ بهمن،
۹- پرایس، کریستین، تاریخ هند اسلامی، ترجمه، مسعود رجب نیا، تهران، بنگاه ترجمه نشر کتاب،
۱۰- پاکباز، تقوی، نادرشاه افشار، شامل پیراسته و کوتاهشده دره نادره، تهران، انتشارات بنیاد،
۱۱- حذین، محمد علی، تاریخ حذین، اصفهان، انتشارات تأئید،
۱۲- دبیر سیاقی، سید محمد، سازمان اداری حکومت صفوی، ترجمه، مسعود رجب نیا، تهران، انتشارات امیر کبیر،
۱۳- رضایی، عبدالعظیم، گنجینه تاریخ ایران، صفویان، افشاریان، زندیه و قاجار، (جلد دوازدهم)، تهران، انتشارات اطلس،
۱۴- ریاض الاسلام، تاریخ روابط ایران و هند، ترجمه، محمد باقر آرام،تهران، انتشارات امیر کبیر،
۱۵- سیوری، راجر، ایران عصر صفوی، ترجمه، کامبیز عزیزی، تهران، انتشارات سحر،
۱۶- شعبانی، دکتر رضا، تاریخ اجتماعی ایران عصر افشاریه، تهران، انتشارات قومس،
۱۷-شمیم، علی اصغر، از نادر تا رضا خان میر پنج، تهران، انتشارات مدبو،
۱۸- شفیع تهرانی، محمد، تاریخ نادرشاهی به اهتمام دکتر شعبانی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،
۱۹- شعبانی، دکتر رضا، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوره‌های افشاریه و زندیه، قم، چاپ دوم، انتشارات مهر،
۲۰- صنعتی زاده کرمانی، نادر فاتح دهلی، تهران، دنیای کتاب،
۲۱- فریزر، جیمز، تاریخ نادرشاه افشار، ترجمه، ابوالقاسم ناصر الملک، تهران، انتشارات توس،
۲۳- قزوینی، ابوالحسن، فواید صفویه در ذکر افشاریه، ترجمه، دکتر مریم احمدی، تهران، مطالعات و تحقیقات فرهنگی،
۲۴- کشیشان با ژوئیت فرانسوی، نامه‌های شگفت انگیز، ترجمه،‌دکتر بهرام فره‌وشی، تهران، مؤسسه اندیشه جوان،
۲۵- گلستانه، ابوالحسن محمد امین، مجمل التواریخ شامل وقایع و رویداد‌های سی و پنج ساله بعد از نادرشاه، به سعی و اهتمام مدرس رضوی استاد دانشگاه، تهران، انتشارات کتابخانه ابن سینا،
۲۶- لارودی، نورالله، زندگی نادر پسر شمشیر، تهران، انتشارات ایران زمین،
۲۷- لوی، دکتر حبیب، تاریخ یهود ایران (جلد سوم)، تهران، انتشارات یهودابروخیم،
۲۸- لاکهارت، لارنس، نادرشاه، ترجمه، مشفق همدانی، تهران، انتشارات امیرکبیر،
۲۹- لاکهارت، لارنس، انقراض سلسله صفویه و ایام استیلای افاغنه بر ایران، ترجمه، مصطفی قلی عماد، تهران، انتشارات مروارید،
۳۰- لاکهارت و دکتر غلامرضا افشار نادری، نادرشاه آخرین کشورگشای آسیا، ترجمه، دکتر اسماعیل افشار نادری، تهران، انتشارات دستان، ۱۳۷۷
۳۱-ملایری، محمد، سفرنامه حزین، و سخنرانی ایرانشناس و نویسنده معروف دکتر لاکهارت در انجمن همایونی آسیایی مرکزی لندن، تهران، انتشارات بنیاد،
۳۲- مینورسکی، ولادیمیر، تاریخچه نادرشاه، ترجمه، رشید یاسمی، تهران، کتابهای سیمرغ سیمرغ وابسته به انتشارات امیرکبیر،
۳۳- میر احمدی، دکتر مریم، دین و دولت در عصر صفوی، تهران، انتشارات امیر کبیر،
۳۴- میر احمدی، دکتر مریم، تاریخ سیاسی و اجتماعی عصر صفوی، تهران، انتشارات امیرکبیر،
۳۵- مروی، محمد کاظم، عالم آرای نادری، به تصحیح دکتر محمد امین ریاحی، تهران، انتشارات علمی،
۳۶- مرعشی صفوی، میرزا محمد خلیل، مجمع التواریخ، به توحیح و اهتمام دکتر عباس اقبال آشتیانی، تهران، انتشارات احمدی، کتابخانه طهوری، کتابخانه سنائی،
۳۷- وزیری، احمد علی خان، تاریخ کرمان، بکوشش دکتر محمد ابراهیم باستاین پاریزی، تهران، انتشارات علمی،
۳۸- نصیری، محمدرضا، مکاتبات تاریخی ایران دوره افشاریه، جهاد دانشگاهی دانشگاه گیلان، ۱۳۶۴
۳۹- نوائی، دکتر عبدالحسین، نادرشاه و بازماندگامش، تهران چاپ تک،
۴۰- هنوی، جونس، زندگی نادرشاه، ترجمه، دکتر اسماعیل دولتشاهی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی،

چکیده

دوام تمدن بشری و قوام حیات ملل در اعصار طولانی تاریخ متکی به رشادتها و جانبازی‌های مردمی است که از موجودیت فردی خود صرفنظر کرده‌اند. تا ثبات و بقای کل جامعه و افراد آن جامعه برقرار بماند. در حقیقت دوام و بقای همه جوامع بشری و تعالی و پیشرفت افراد جوامع بشری و پیشرفت افراد جوامع بشری به تعداد مردم فداکار و از خود گذشته منوط است، ک از منافع فردی خود چشم پوشی می کنند. به مصالح و منافع اجتماع خود کمک و مساعدت قابل توجهی انجام داده‌اند. چنین کسانی عنوان «قهرمان» قوم و جماعت خود می شوند.[۱]

در دوره‌های مختلف ستایش جماعات انسانی کثیری را به خویش جلب کرده‌اند. اساساً پیدایش نادر معلول شرایطی است که ایجاب می کند تا چنان مردی با آن گونه کفایت عظیم بدرخشد. و با گردآوری توده‌های مردم مستعد، شمشیرزن و مجاهد، در راه رهایی ایران، نشان دهد که نماینده روح حقیقی و توان رزمجویی و افتخار آفرینی هموطنان خویش است.[۲]

همه مورخان و کلیه استادان علم تاریخ به این نکته واقفند، که مادر دهر تا کنون کمتر مرد بزرگی مانند نادر بوجود آورده باشد، نبوغ فرماندهی، استعداد کشورگشائی، و هوش خداداری نادر، نمی توان شک کرد.[۳]

نادر طفل بود که پدرش از دنیا رفت، نادر به دلیل کمی سن نتوانست حاکم قلعه کلات شود به همین دلیل عمویش به این مقام رسید.[۴]

وقتی نادر به سن جوانی رسید عمویش این مقام را به او تعویض نکرد، به بهانه جوان بودن نادر، و نادر از طایفه خود فاصله گرفت، و وارد مشهد شد و حاکم خراسان او را به نیابت ایشیک آقاسی باشی معین کرد. و با رشادت و شجاعتی که داشت در ظرف چند سال به منصب مین باشی گری رسید و تا سن سی سالگی بر این مقام بود و همیشه آثار شجاعت و عزم متین از او دیده میشد

با حملات ترکمن‌ها به خراسان  نادر به فرماندهی قشون منصوب شد و رشادتهای زیادی از خود نشان داد و ترکمنتن را شکست داد.[۵]

اگر چه نادر در ایام سلطنت خویش درب طلائی بریا حضرت امام رضا (ع) بنا نکرد و او می خواست مشهد را پایتخت دائمی خود سازد.[۶]

اما در قسمت سیاست و کشورداری نادر چندان استعدادی نداشت و هر چه بنا کرد بی اساس و بی پایه بود. چنانکه امپراتوری وسیع وی در نتیجه همین ضعف تشکیلات پس از مرگش در هم پاشید.[۷]

باید به خاطر داشت که منصبی که نادر به آنها می داد پاداش شجاعت آنها یا به مناسبت اطلاع آ‎نها بر طرق پول گرفتن از مردم با زور بود، و ربطی به عقل یا شایستگی آنها نداشت. و از اینجا طبعاً می توان دریافت که چرا اشخاص پست در خدمت او به مقامات عالی رسیدند.[۸]

همه کسانی که تاریخ نادر را نوشته‌اند متفق القولند که در پنج سال آخر سلطنت نادر، ظلم بی اندازه بر ایرانیان رفته است، تا آنجا که در پنج سال آهر سلطنت نادر، ظلم بی اندازه‌ای بر ایرانیان رفته است، تا آنجا که می توان گفت هیچ دولت متجاوز و غارتگر بیگانه‌ای نیز، در یک سرزمین به استعمار کشیده شده مرتکب آن نوع فجایع بی اندازه نگردیده است. برخی بر این عقیده‌اند که ثروت سرشار هند، زمام هوسهای نادرشاه را سست کرد. او که از خاندان فقیری بود به مجرد دیدن آن همه دفینه و جواهرات آزمند‌تر و حریصتر گردید، و اندیشه‌ای جز بر افزودن سیم و زر و انباشتن آنها در کلات نداشت. نادر در ابتدای امر گشاده دستی وسعه صدر نیز داشت و بکرات دیده میشد که پول را تنها ابزاری برای تحقق اهداف خود در نظر می آورد. حق این است که بگوییم شدت بیماری او که پس از کوری دلاورش رضا قلی میرزا محسوس شد. ابتدا به نوعی خودآزاری و آنگاه مردم آزاری منتهی شد. جمع‌آوری ثروت و زجردادن مردم بیگناه و گناهکار مجاری نمایش هیجانهای روحی وی گشت. بیماری اختلال فکری نادر خود عامل اصلی کشته شدن نادر بدست یارانش گردید.[۹]

علی قلی خان برادر زاده نادر شاه او را بقتل رساندند. علی قلی خان تمام فرزندان نادرشاه را بقتل رسانید. و شاهرخ میرزا را که فرزند رضا قلی میزرزا بود را در مشهد زندانی نمود.[۱۰]

علی قلی خان در بیست و هفتم جمادی الثانی سال ۱۱۶۰ هجری، قمری در مشهد مقدس تاج گذاری کرد، و خود را علیشاه نامید. سکه و خطبه بنام خود خواند

علی شاه بدلیل اینکه به حکومتش مشروعیت بخشد، فرمانی صادر کرد و از ظلم و ستم نادر ابراز انزجار کرد و خود را عادلشاه نامید. تا قلوب مردم ایران را به خود جلب نماید[۱۱]. علی شاه در آغاز سلطنت به باده گساری پرداخت، و گنجینه‌ها و ثروت نادر و اشیای نفیس که پانزده کرور نقد مسکوک که هر کروری بالغ بر پانصد هزار تومان بود را از کلات به مشهد آورد و به این و آن بخشید.[۱۲]


[۱]- تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه، دکتر رضاشعبانی، جلد دوم، نشر قومس، سال ۱۳۷۵، ص ۵ ،

[۲]-تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه، دکتر رضا شعبانی، جلد دوم، نشر قومس، سال ۱۳۷۵، ص ۵ ،

[۳]- نادرشاه، لاکهارت، ترجمه: مشفق همدانی، مؤسسه انتشارات امیر کبیر، تهران، ۱۳۵۷، ص

[۴]- تاریخ حکومت نادرشاه، اثر دکتر ویلم فلور، مترجم، دکتر ابوالقاسم سری، تهران، ۱۳۶۸، انتشارات توسن، ص

[۵]- تاریخ نادرشاه افشار، اثر: جیمز فریزر، مترجم، ابوالقاسم خان ناصر الملک، چاپ پایا، تهران، ۱۳۶۳، ص ۵۴،۵۵،

[۶]- نادرشاه افشار، شامل پیراسته و و کوتاهشده، دره نادری از: تقوی پاکباز، سفرنامه حذین از: محمد ملایری، سخنرانی ایرانشناس و نویسنده معروف، دکتر لاکهارت در انجمن همایونی آسیای مرکزی لندن، از انتشارات بنیاد ،۱۳۶۹، ص ۱۸۷، ۱۹۱،

[۷]-زندگی نادرشاه، جونس، هنری، ترجمه، دکتر اسماعیل دولتشاهی، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۴۶ ص

[۸]- هنری، جونس، همان منبع، ص

[۹]-تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران در دوره‌های افشاریه و زندیه، اثر: دکتر رضا شعبانی، چاپ مهر، قم، ۱۳۷۸، ص

[۱۰]- مجمل التواریخ، الوالحسن گسلتانه، به اهتمام مدرس رضوی استاد دانشگاه، تهران، انتشارات کتابخانه این سینا، ۱۳۴۴، ص

[۱۱]-نادرشاه و بازماندگانش، دکتر عبدالحسین نوائی، چاپ تک، تهران، ۱۳۶۸ ص

[۱۲]- جهانگشای نادری، میرزا مهدی خان استر آبادی، به اهتمام سید عبدالله انوار، تهران، انتشارات انجمن آثار ملی، ۱۳۴۱، ص ۴۲۷،

 

۱-۱-                      مسئله تحقیق

براساس و مدارک و با دسترسی به منابع دست اول بصورت توصیفی و تحلیلی این تحقیق انجام گرفته است

اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در زمان جانشینان ایران در زمان جانشینان نادر شاه افشار توسط هیچ پژوهشگر و محققی مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. و نگارنده تصمیم گرفت، در این زمینه به تحقیق و پژوهش بپردازد

اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در اواخر دوره صفویه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است

در میان هرج و مرج و اشک و خون و چپاول و غارت، نادر قلی خان ظهور می کند، در مرحله نخست خدمات ارزنده‌ای به کشور و ملت ایران انجام می‌دهد

دولت نادرشاه خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

نادرشاه در اواخر سلطنت خود تعادل سیاسی اش را از دست داد. نادرشاه در اثر شکست از مردم داغستان تعادل روحی و روانی خود را از دست داد، و بد اخلاق گردید، این کج خلقی نادرشاه باعث شد انتقام سختی از مردم ایران بگیرد

ای کاش نادرشاه به وضع زندگی مردم ایران رسیدگی می کرد، و فقط به فکر جهانگشای نبود

طلاها و جواهرات هندوستان در کلات انباشته شد، و صرف آبادانی ایران نگردید

محصلان مالیاتی نادرشاه مالیاتهای سنگین‌و زیادی از مردم مطالبه می کردند، و در صورت تمکین نمودن توده‌ها و دهقانان از مالیات، به وضع فجیعی به هلاکت می رسیدند

انحصار تجارت و بازرگانی در اختیار نادرشاه و شاهزاده رضا قلی میرزا قرار داشت

نادرشاه فرزند شمشیر، و استراتژیست نظامی بود

حکئمت نادرشاه کوتاه بود، یعنی از سال ۱۱۴۸ هجری، قمری تا سال ۱۱۶۰ هجری، قمری پس پی می بریم که نادرشاه سیاستمدار کاملی نبود

نادرشاه در بیشتر سالهای زمامداری خود در حال جنگ بود، و کمتر به امور مملکتداری می پرداخت

هر بنا و بنیادی که با خشونت بوجود  آید زود ویران و سرنگون می‌گردد. بعد از نادرشاه برادرزاده‌اش علی شاه نیز همه ثروت نادر را بباد داد و تمام کوشش و زحمات نادر از بین رفت

مردم ایران بعد از ظلم و ستم نادرشاه انتظار زیادی از علی شاه داشتند، اما علی شاه و ابراهیم شاه نتوانستند عدالت و آرامش را برای ملت ایران به ارمغان آوردند

علی شاه و ابراهیم شاه نیز با جنگ و خونریزی به درد و آلام مردم ایران افزودند، و با بذل و بخشش ثروت نادرشاه به فرومایه‌گان و افراد سفله موجب انقراض سلسله افشاریه گردیدند

شاهرخ میرزا نیز نتوانست بر تمام نواحی ایران حکومت مقتدر و فراگیر تشکیل دهد، حکومت شاهرخ میرزا بر ناحیه خراسان محدود بود. سرانجام سرداری کار آزموده بنام کریمخان زند به جنگ‌ها و خونریزی‌ها در ایران پایان داد

۱-۲-                      ضرورت اهداف تحقیق

هدف از تحقیق نمودن سلسله افشاریه، استفاده از منابع معتبر و مأخذ جهت شفاف نمودن بعضی از مسائل اواخر دوران سلسله افشاریه، و روشن شدن بعضی از ابهامات در مورد این سلسله می‌باشد

همچنین این تحقیق بعنوان مأخد در اختیار دانش پژوهان قرار خواهد گرفت

۱-۳-                      فرضیه‌ها

۱-  سابقه ایل افشار و تبار نادر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

۲- اوضاع سیاسی ایران در زمان نادرشاه، بحرانها و شورش‌های دوران نادرشاه بطور خلاصه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است

۳-  علل سقوط سلسله افشاریه بطور کامل مورد بررسی، و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است

۴-  اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در زمان جانشینان نادرشاه مورد بررسی قرار گرفته است

۱-۴-                      روش تحقیق

روش تحقیق بدون پیش داوری و بدون تعصب و بدون جانبداری، مسائل و موضوعات و مطالب مورد بررسی قرار گرفته است

از مطالب و موضوعات غیر علمی و غیر مستند پرهیز شده است

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.