مقاله کنترل وسائل خانگی از طریق خط تلفن


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
3 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله کنترل وسائل خانگی از طریق خط تلفن دارای ۸۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کنترل وسائل خانگی از طریق خط تلفن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله کنترل وسائل خانگی از طریق خط تلفن

مقدمه

فصل اول: تشریح پروژه ها

 پروژه اول;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

۱-۱-۱-   مشکلات;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

۱-۱-۲-   مزایا;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

پروژه دوم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

۱-۲-۱-   مشکلات;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

۱-۲-۲-   مزایا;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

پروژه سوم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

۱-۳-۱-   مشکلات;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

۱-۳-۲-   مزایا;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 پروژه چهارم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

۱-۴-۱-   مشکلات;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

۱-۴-۲-   مزایا;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 پروژه پنجم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

۱-۵-۱-   مشکلات;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

۱-۵-۲-   مزایا;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 پروژه ششم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

۱-۶-۱-   مشکلات;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

۱-۶-۲-   مزایا;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

پروژه هفتم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

۱-۷-۱-   مشکلات;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

۱-۷-۲-   مزایا;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

پروژه هشتم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

۱-۸-۱-   مزایا;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

فصل دوم: خلاصه پروژه ها;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

فصل سوم: پیوست;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

تصاویر;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

منابع و ماخذ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله کنترل وسائل خانگی از طریق خط تلفن

شکل ۱ یک شکل مفهومی که ساختار دستگاه کنترل از راه دور پروژه جاری را نمایش می دهد

شکل ۲ یک بلوک دیاگرام از سیستم دستگاه کنترل از راه دور ، شکل یک است

شکل ۳ شامل اشکال ۳B,3A که یک فلوچارت از سیستم کنترلی که در شکل ۲ است را نشان می دهد

شکل ۴ یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر را که در این پروژه گنجانده شده است نمایش می دهد

شکل ۵ یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل ، دستگاه کنترل از راه دورِ ، شکل ۴ است

شکل ۶ یک بلوک دیاگرام که ساختار مدار آداپتور شکل ۴ را نمایش می دهد

شکل ۷ نمای جلوی قسمت نمایش دستگاه کنترل در شکل ۴ است

شکل ۸ که شامل اشکال  می شود فلوچارتهایی از عملیات سیستم کنترل در شکل ۵ هستند

شکل ۹ یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده است نمایش می دهد

شکل ۱۰ یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل، دستگاه کنترل از راه دور شکل ۹ است

شکل ۱۱ (که شامل اشکال A11وB11 می شود.) فلوچارتهایی از عملیات سیستم کنترل شکل ۱۰ است برای دستگاه کنترل از راه دور شکل ۹

شکل ۱۲ نمودار زمان از عملیات نمایش داده شده در شکل ۱۱ است

شکل ۱۳ یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده را نمایش می دهد

شکل ۱۴ یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل ، دستگاه کنترل از راه دور شکل ۱۳ است

شکل ۱۵ یک قسمت از فلوچارت دستورات در سیستم کنترل شکل ۱۳ است زمانی که سیستم تهویه کنترل می شود

شکل ۱۶ نمودار زمان از عملیات نمایش داه در شکل ۱۵ است زمانی که کاربر به فرمان داده سیستم تهویه را انتخاب می کند

شکل ۱۷ یک بلوک دیاگرام که ارتباطات یک دستگاه کنترل از راه دور دیگر را که در این پروژه گنجانده شده نمایش می دهد

شکل ۱۸ نمای بالای صفحه کنترل دستگاه کنترل شکل ۱۷ است

شکل ۱۹ یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل ، دستگاه کنترل از راه دور شکل ۱۷ است

شکل ۲۰ (که شامل اشکال ۲۰B,20A می شود) فلوچارتهایی از عملیات سیستم کنترل شکل ۱۹است

شکل ۲۱ یک بلوک دیاگرام که ارتباطات یک دستگاه کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده را نمایش دهد

شکل ۲۲ یک شکل مفهومی که ساختار یک کنترل از راه دور دیگر که در این پروژه گنجانده شده را نمایش دهد

شکل ۲۳ یک طرح کلی از نمای جلوی که یک قسمت از دستگاه کنترل در شکل ۲۲ است

شکل ۲۴ یک طرح کلی از شمای اتصال (دیاگرام اتصال) انتقال دهنده مادون قرمز نمایش داده شده در شکل ۲۲ و ۲۳ است

شکل ۲۵ . یک دورنما از دستگاه کنترل گنجانده شده در این پروژه را نمایش می دهد

شکل ۲۶ یک نمایش خلاصه از انواع جهت یابی که سیگنالها کنترلی (از روی دستگاه کنترلی که بر روی دیوار نصب شده) انتقال پیدا می کنند

شکل ۲۷ یک نمایش خلاصه از انواع جهت هایی که سیگنال بر روی سطح افقی از دستگاه کنترل پیدا می کنند

شکل ۲۸ نمای جلوی دستگاه کنترل پروژه جاری است

شکل ۲۹ نمایش قطعه، قطعه از دستگاه کنترل شکل ۲۸ است که برداشته شده از خطX             X´

شکل ۳۰ نمایشی از انتقال دهنده اول است که بر روی دستگاه کنترل شکل ۲۸ نصب شده است

شکل ۳۱ نمایشی از انتقال دهنده دوم است که بر روی دستگاه کنترل شکل ۲۸ نصب شده است

شکل ۳۲ درب زاویه عمودی که توسط ۴ دیوِد نوری ای که در اشکال ۳۰ و ۳۱ نمایش داده شده اند را نمایش می دهد

شکل ۳۳ درب زاویه افقی که توسط ۴ دیود نوری ای که در اشکال ۳۰و ۳۱ نمایش داده شده اند را نمایش می دهد

شکل ۳۴ یک نمای عمودی از دستگاه فرستنده که در شکل ۲۸ و ۳۰ وجود دارد وقتی از دستگاه جدا شده و روی دیوار نصب می شود

شکل ۳۵ نمای جلوی یک دستگاه کنترلی است که در این پروژه موجود است

شکل ۳۶ قسمتی از طرح کلی داخل دستگاه کنترلی است

شکل ۳۷ یک طرح از مدار چاپ شده است که در شکل ۳۶ نمایش داده شده است

شکل ۳۸ نمای پشت دکمه ای است که در شکل ۳۵ نمایش داده شده است

شکل ۳۹ یک دیاگرام مسیر جریان از دیود ساطح کننده نور بر روی دستگاه کنترل در شکل ۳۵ است

 مقدمه

این پروژه به دستگاه های کنترل از دور همانند سیستم های کنترل از راه دور یا کنترل ها (کنترل تلویزیون و ; ) مربوط می شودکه در واقع بدین معناست که سیگنالهای متعدد دستوری بیرون از منزل از طریق خط تلفن می توانند انتقال یابند تا عملیات دستگاههای الکتریکی موجود در منزل (مکانی که سیگنالها دریافت می شوند)را کنترل کند. به طور خاص، پروژه حاضر مربوط به دستگاههای کنترل از راه دوری می شود که به طور اتوماتیک اگر کسی در محل نباشد پاسخ تماس گیرنده را داده و عملیات دستگاه الکتریکی کنترل می کنند

دستگاههای کنترل از راه دور متداول با استفاده از خط تلفن سیگنال دستورات تماس گیرنده را انتقال می دهند، که در این حالت سیگنالها به طور معمول شامل یک دستگاه پاسخ گو اتوماتیک است که به طور اتوماتیک به تماس وارده و دستگاه مربوطه (با توجه به سیگنال دستور) پاسخ می دهد

با جزئیات بیشتر، دستگاه پاسخ گوی اتوماتیک به تماس گرفته شده عکس العمل نشان داده و یک پیغام از پیش معین شده به همراه یک سیگنال کنترلی مشخص برای حالت مخصوص عملیات دستگاه به تماس گیرنده ارسال می کند

 سیگنال کنترلی به وسیله یک دستگاه که دستگاه های داخل منزل را کنترل می کند ترجمه می شود. با این روش ( فعلی کنترل از راه دور) کاربر باید دقیقاً درزمان مورد نظر دستورات را به دستگاه مورد نظر در خانه انتقال بدهد تا دستگاه مورد نظر را کنترل کند. به مفهوم دیگر عملیات مربوطه قابل انجام نخواهد بود مگر اینکه در لحظه بحرانی تلفن در دسترس کاربر باشد

بنابراین یک هدف اساسی در پروژه فعلی ارائه یک دستگاه کنترل از راه دور است که از طریق خط تلفن کار کند که در آن کاربر مجبور نباشد که دستورات را هربار که می خواهد به دستگاه دستور بدهد ارسال کند

هدف فوق از پروژه فعلی از طریق یک دستگاه کنترل از راه دور توسعه یافته که در داخل خود حافظه دارد میسر می شود ، بدین معنا که برای ذخیره فرمان و داده عملیات از دستگاه های مختلف که شامل زمانی که دستگاه ها قرار است روشن یا خاموش شوند و توانایی تعداد این دستورات برای دستگاه ها با توجه به برنامه فرمان بندی شده در حافظه را داراست. این دستگاه کنترل از راه دور می تواند برای تعداد زیادی از خصوصیات آماده شود

بنابراین یک هدف دیگر از پروژه فعلی این است که یک دستگاه کنترل از راه دوری ارائه کنیم که دستگاه را بدون استفاده از سیم کنترل کند، (برای مثال با استفاده از ارسال نور مادون قرمز یا امواج مافوق صوت)

همچنین یک هدف دیگر از پروژه فعلی وجود دارد و آن این است که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که هر دستگاه ما را با استفاده از کنترل بی سیم خود کنترل کنیم

هنوز یک هدف دیگر از پروژه فعلی وجود دارد که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که بتوانیم بر روی آن فرستنده ابتدائی نصب کنیم که برای فرستادن سیگنالهای کنترلی به دستگاه های دیگر و یک اتصال دهنده اتصالات اضافی که برای انتقالات ضروری استفاده می شود (که برابری می کند با انتقال دهنده اصلی نصب شده) و می تواند نزدیک دستگاههای انتخاب شده برای کنترل قرار بگیرد

یک هدف دیگر از پروژه فعلی این است که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که عملیات کنترل از راه دور را حتی اگر تلفن یا دستگاه پاسخ گوی اتوماتیکی مثل دستگاه پیغام گیر در خط قرار داشت و تماس کاربر را دریافت کرد بتواند عملیات را انجام دهد

 یک هدف دیگر از پروژه فعلی این است که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که به راحتی بتوانیم متوجه شویم که آیا عملیاتی که قصد انجام بوده است به وقوع پیوسته اند؟

هدف دیگری از پروژه فعلی آن اینست که دستگاه کنترل از راه دوری درست کنیم که برای مجموعه ای از انتقال دهنده ها کاملاً قابل چرخش بوده تا دیوار نوری مادون قرمز دقیقاً بتواند دستگاه مورد نظر برای کنترل(برای انتقال داده) را هدف گیری کند 

این هدف ها و امکانات اضافه شده از طریق ارائه کردن یکی از دستگاههای کنترل از راه دور که در ادامه شرح داده شده اند قابل دسترس خواهند بود

 فصل اول

 تشریح پروژه ها

        ۱-۱- پروژه

          دستگاه کنترل از راه دوری که در این پروژه گنجانده شده در ادامه از طریق شکل تشریح می شود و ساختار مفهومی آن را نشان داده می شود

 شکل ۲ یک بلوک دیاگرام از سیستم کنترل و شکل ۳ یک فلوچارت از عملیات دستگاه است. با نگاه اول به شکل ۱، عدد ۱ نشان دهنده دستگاه کنترل پروژه فعلی است که به دکمه IN مجهز شده ، عدد ۲ برای حالت انتخاب عملیاتی که قرار است انجام شود وقتی شخصی در منزل حضور دارد (بعد از این آن را به عنوان ورودی IN) ( می شناسیم) و دکمه ۳ خروجی برای نوع دیگری از عملیات در نظر گرفته شده که زمانی استفاده می شود که کسی در خانه نیست تا تلفن را دریافت کند. (از این به بعد آن را به عنوان خروجی (out) می شناسیم)

 دکمه های ۴ و ۵ و ۶ به ترتیب برای روشن و خاموش کردن دستگاههای ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ هستند. چراغهای نمایش ۷ و ۸و ۹ بدین منظور استفاده شده اند که روشن یا خاموش بودن دستگاههای ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ را مشخص کنند. دیپ سویچ ۱۰ برای مشخص کردن کد اعداد و شماره ۱۱ برای مشخص کردن زمان. دستگاه کنترلی فقط به دستگاههای ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ از طریق رله متصل نیست بلکه در تلفن ۱۵ (از طریق ترمینال ۱۶) به خط تلفن ۱۷ متصل است ارتباط دارد

سیستم کنترل دستگاه با توجه به شکل ۲، شامل قسمتهای زیر است

۱) یک میکروکامپیوتر ۱۸ است که سیگنال ها را به طور کامل کنترل می کند و اوسیلیتور (OSC ) 19 سیگنالهای استاندارد و کلاک (Clk) را برای ریزکامپیوتر ۱۸ درست می کند

۲)یک مبدل سیگنال ها ۲۰ برای ارسال سیگنالهای تماس دریافتی به ریز کامپیوتر ۱۸ (در صورت لزوم آنها را به فرم سازگار برای ریزکامپیوتر۱۸ ترجمه می کند)

 ۳)رمز گشای بوق ۲۱ که سیگنالهای چند فرکانس از تلفن تماس گیرنده از طریق خط ۱۷ ارسال شده را رمز گشایی کرده و به ریزکامپیوتر ۱۸ ارسال می کند

۴)ترکیب کننده صدا ۲۲ برای ایجاد صدای ویژه

۵)تقویت کننده  ۲۳ برای تقویت کردن صدایی که از ترکیب کننده صدا ۲۲ می آید

۶)واسط ۲۴ برای متصل کردن سیگنالهای فرکانس های چند گانه و سیگنالهای صوتی به خط تلفن ۱۷ ۷)رله ۲۵ برای بستن مدار DC که فرمان خود را از طریق مبدل سیگنال ۲۰ دریافت می کند

 ۸)گرداننده ۲۷ که سیگنال را برای کنترل لامپ ۲۶ و ترمینال دستگاه ۱۴ و ۱۳ و ۱۲ انتقال                می دهد

۹)سوئیچ انتخاب حالت ۲۸ (SW Mode) برای انتخاب حالت ورودی یا خروجی عملیات فوق استفاده می شود

 ۱۰)مدار کلاک ۲۹ برای نمایش و ذخیره ساعت

۱۱) ROM شماره ۳۰ برای ذخیره برنامه ها و ریز برنامه ها برای کنترل عملیات مختلف و پاسخ گوئی به تماس ها

۱۲) RAM شماره ۳۱ برای ذخیره دستورات تماس گیرنده

۱۳) قسمت نصب کد (code set) 32 برای تنظیم کردن کد عددی

۱۴) منبع جریان (power) 33 همانند باطری عمل می کنند

           عملیات دستگاه کنترل ۱ که در بالا توضیح داده شده به عنوان یک مثال است که در آن کاربر عملیات ترمینال دستگاه نشان داده شده با عدد ۱۲ را کنترل می کند. قبل از ترک منزل کاربر دستگاه شماره ۱۲ را روشن می کند، اگر چراغ نمایش ۷ نیز همانند دستگاه ۱۲ روشن شد، منبع تغذیه دستگاه ۱۲ بلافاصله شروع به عملیات می کند. اگر این اتفاق افتاد کاربر دکمه کنترل دستگاه ۴ را که مربوط به این دستگاه می شود نشان می دهد و این باعث خاموش شدن چراغ نمایش ۷ برای دستگاه می شود، بدین ترتیب برق منبع تغذیه را نیز قطع می کند. کاربر سپس دکمه خروجی (out) 3 را فشار می دهد برای انتخاب حالت خروج (out) عملیات و منزل را ترک می کند (شکل شماره ۳)

زمانی که فردی خارج از خانه تماس می گیرد (yes in n2) و تلفن ۱۵ زنگ می خورد، سیگنالهای تماس از طریق ریز کامپیوتر ۱۸ و از میان مبدل سیگنال ۲۰ به داخل راه می یابند . بعد از شمارش تعداد مشخصی از تعداد زنگ دستگاه کنترل ۱ آن را به عنوان یک تماس در نظر می گیرد و مدار DC مزبور را با استفاده از فعال کردن رله ۲۵ می بندد. اینکار باعث می شود تا به تماس گیرنده پیغامی از طریق تولید کننده صدا ۲۲ ارسال شود و با استفاده از تقویت کننده ۲۳ و رابط ۲۴ به تماس گیرنده اعلام می شود که کسی در منزل نیست که پاسخ تماس او  را بدهد(n3)

سیستم اکنون برای عملیات کنترل از راه دور آماده است. اگر تماس از طرف فردی بود که قصد نداشت دستوراتی را به دستگاه بدهد، این کاربر متوجه خواهد شد که کسی در منزل نیست که پاسخ تماس او را بدهد. اگر کاربری که تماس را برقرار کرده همان کاربری است که قصد دارد دستگاه ها را کنترل کند، باید کدهای عددی مورد نظررا همراه با دکمه # درانتها فشار بدهد. (در مورد فشار دکمه در شکل ۱ توضیح داده شده است )

 اعداد وارده از طریق رمزگشای بوق ۲۱ رمزگشایی می شوند و به میکروکامپیوتر ۱۸ انتقال می یابند تا تشخیص دهد که کد عددی درست دریافت شده باشد. اگر مشخص شد که کد مزبور صحیح است    (yes in n6) پیغامی به کاربر برای دریافت ورودی ارسال می شود. (n5) تمام پیامهایی که به کاربر ارسال می شوند با پیش صدای بوق هستند (مثل دینگ ـ دونگ) که به کاربر هشدار دهند که پیغام گفتاری قرار است پخش شود. (اما هیچکدام از این صداهای بوق قصد محدود کردن دامنه پروژه را ندارند.)

در ادامه کاربر یک کد دلخواه را با توجه به جدول کدها می بایست وارد کند.  یک مثال از نحوه وارد کردن در جدول ۱ آمده است که در آن ۳ ترمینال دستگاه با شماره ۱ و ۲ و ۳ وجود دارد

 جدول شماره ۱- کدهای عملیات

کد دستگاه

کد کنترل

عملیات

دستگاه شماره ۱ را خاموش می کند

دستگاه شماره ۱ را روشن می کند

دستگاه شماره ۱ را در حالت نمایش قرار می دهد

دستگاه شماره ۲ را خاموش می کند

دستگاه شماره ۲ را روشن می کند

دستگاه شماره ۲ را در حالت نمایش قرار می دهد

دستگاه شماره ۳ را خاموش می کند

دستگاه شماره ۳ را روشن می کند

دستگاه شماره ۳ را در حالت نمایش قرار می دهد

           کاربری که می خواهد با دستگاه شماره ۱ کار کند کد “ll #” را با توجه به جدول ۱ وارد می کند. (N6 ) سیستم پس از آن پیغام می دهد که زمان شروع را مشخص کنید. (n7) . اگر کاربر “# ۱۴۱۵ ” را برای مثال وارد کند که معنای آن این خواهد بود که دستگاه شماره ۱ در ساعت ۱۵/۷ بعدازظهر فعال شود (n8) ، سیستم به صورت شفاهی اعلام می کند زمان را برای تائید مشخص کنید. (n9) . اگر خطا رخ دهد (NO in n10) کاربرمی تواند سیستم را به حالت n7 به عقب برگرداند. سیستم می خواهد بداند که دستگاهها چه مدت زمانی باید در حالت روشن باقی بمانند (n11) . اگر برای مثال کاربر “# ۰۰۳۰ ” را وارد کند مشخص می کند این دستگاه از زمان مشخص شده باید ۳ ساعت روشن باشد (n12) ، سیستم مجدداً تائید ورودی را اعلام می کند (n13). ) همانند مرحله n9 (. اگر هیچ خطایی رخ نداد (yes in n14) کاربر همچنان مجاز به لغو کردن تنظیمات است (NO in n15) و بازگشت به مرحله n6 ، اما اگر کاربر از تنظیمات راضی بود برای تائید یک کد (همانند “#۰۰ ” ) برای تائید عملیات فوق وارد می کند. (yes in n15) . بنابراین دستگاه کنترل ۱ از خط تلفن ۱۷ جدا می شود (n16) و زمان مشخص شده در مرحله n8 فرا رسید (yes in n17) و دستگاه مشخص شده روشن می شود

 ۱-۱-۱- مشکلات

 یکی از اشکالاتی که در مورد دستگاهی که در فوق اشاره شد وجود دارد این است که ترمینال دستگاه برای کنترل به دستگاه شماره ۱ به وسیله کابل متصل شده است. بنابراین هزینه نصب کم نیست و کابلهایی که به دستگاهها متصل شده اند، نمای زشتی را به وجود آورده اند. اگر از روش انتقال قدرت so-called استفاده شود. دستگاهها برای چنین انتقالی کاملاً هزینه یکسانی خواهند داشت وهمینطور نیاز به فیلترهای مانع برای جلوگیری از هدر رفتن سیگنال نیاز خواهد بود . برای جلوگیری از خرابی انتقال به علت اختلاف فاز میان ارتباط سیستم تک فاز ۳ کابله، از خازنهای جانبی و فیلترهای نویز گیر برای حذف نویز دستگاههای الکتریکی موجود در منزل و غیره استفاده کرده ایم

 ۱-۱-۲-  مزایا

پروژه فعلی با تجسم خاصی در بالا تشریح شد اما دامنه پروژه فعلی هرگز محدود نخواهد بود. تعداد دستگاههای کنترل محدود به ۳ تا نخواهد بود و عملیات می توانند برای وضعیت های دیگر نیز طراحی شوند

 اجزای اصلی پروژه جاری بمنظور دستگاههایی که در اشکال ۱ و ۲ و ۳ نمایش داده شده اند طراحی گردیده اند اما در آنها ذکر نشده که این اشیا می توانند در جنبه های مختلفی توسعه یابند

 ۱-۲- پروژه

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.