مقاله بررسی سیگنالهای الکترو مایوگرافی در حرکت دست


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
3 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله بررسی سیگنالهای الکترو مایوگرافی در حرکت دست دارای ۱۹۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی سیگنالهای الکترو مایوگرافی در حرکت دست  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی سیگنالهای الکترو مایوگرافی در حرکت دست

چکیده
مقدمه     ۱
فصل اول : ‌آشنایی با الکترومایوگرافی
۱-۱ مقدمه     ۳
۲-۱ الکترومایوگرافی چیست ؟    ۳
۳-۱ منشأ سیگنال EMG کجاست ؟    ۷
۱-۳-۱ واحد حرکتی     ۷
۴-۱ آناتومی عضله    ۸
۱-۴-۱ رشته عضلانی واحد    ۸
۲-۴-۱ ساختار سلول ماهیچه     ۸
۵-۱ انقباض عضلانی     ۹
۶-۱ تحریک‌پذیری غشاء عضله     ۱۱
۷-۱ تولید سیگنال EMG    ۱۲
۱-۷-۱ پتانسیل عمل     ۱۲
۸-۱ ترکیب سیگنال EMG    ۱۴
۱-۸-۱ انطباق واحدهای حرکتی     ۱۴
۹-۱ فعال سازی عضله     ۱۵
۱۰-۱ طبیعت سیگنال MMG    ۱۶
۱۱-۱ فاکتورهای موثر بر سیگنال EMG    ۱۸
فصل دوم :انواع سیگنال‌های الکترومایوگرافی و روشهای طراحی
۱-۲ انواع EMG     ۲۱
۲-۲ الکترومایوگرافی سطحی : ردیابی و ثبت     ۲۲
۱-۲-۲ ارتباطات کلی     ۲۲
۲-۲-۲ مشخصه‌های سیگنال EMG    ۲۳
۳-۲ مشخصه‌های نویز الکتریکی     ۲۴
۱-۳-۲ نویزمحدود شده     ۲۴
۲-۳-۲ آرتی فکت‌های حرکتی     ۲۴
۳-۲-۲ ناپایداری ذاتی سیگنال     ۲۵
۳-۲ بیشینه سیگنال EMG    ۲۵
۴-۲ طراحی الکترود و ‌آمپلی فایر     ۲۶
۵-۲ تقویت تفاضلی     ۲۶
۶-۲ امپدانس داخلی     ۲۸
۷-۲ طراحی الکترودفعال     ۲۹
۸-۲ فیلترینگ     ۲۹
۹-۲ استقرار الکترود     ۳۰
۱۰-۲ روش مرجح مصرف     ۳۰    
۱۱-۲ هندسه الکترود    ۳۰
۱-۱۱-۲ نسبت سیگنال به نویز     ۳۱
۲-۱۱-۲ پهنای باند    ۳۲
۳-۱۱-۲ سایر ماهیچه نمونه     ۳۲
۴-۱۱-۲ قابلیت cross talk    ۳۳
۱۲-۲ بار موازی الکترود     ۳۳
۱۳-۲ قرار دادن الکترود EMG    ۳۴
۱-۱۳-۲ تعیین مکان و جهت‌یابی الکترود     ۳۴
۲-۱۳-۲ نه روی نقطه محرک     ۳۵
۳-۱۳-۲ نه روی نقطه محرک     ۳۶
۴-۱۳-۲ نه در لبه‌ی بیرونی ماهیچه     ۳۷    
۱۴-۲ موقعیت الکترود نسبت به فیبرهای ماهیچه     ۳۷
۱۵-۲ قرار دادن الکترود مقایسه     ۳۸
۱۶-۲ پردازش سیگنال EMG    ۳۹
۱۷-۲ کاربردهای سیگنالEMG    ۴۰
۱۸-۲ الکترومایوگرافی سوزنی    ۴۱
۱۹-۲ مزایا و معایب الکترودهای سطحی و سوزنی     ۴۳
۱-۱۹-۲ مزیت‌های الکترود سطحی     ۴۳
۲-۱۹-۲ معایب الکترودهای سطحی     ۴۳
۳-۱۹-۲مزایای الکترودهای سوزنی     ۴۳    
۴-۱۹-۲ معایب الکترودهای سوزنی     ۴۴
۲۰-۲ تفاوت موجود بین الکترودهای سطحی وسوزنی     ۴۵
۲۱-۲ انواع طراحی     ۴۵
فصل سوم :مفاهیم اساسی در بدست آوردن سیگنال EMG
۱-۳ مقدمه     ۴۸    
۲-۳ معرفی     ۴۸    
۱-۲-۳ نمونه‌برداری دیجیتال چیست ؟    ۴۸    
۲-۲-۳ فرکانس نمونه‌برداری     ۴۹    
۳-۲-۳ فرکانس نمونه‌برداری چقدر باید بالا باشد ؟    ۴۹    
۴-۲-۳ زیر نمونه‌برداری – وقتی که فرکانس نمونه‌برداری خیلی پائین باشد     ۵۲    
۵-۲-۳ فرکانس نایکوئیست     ۵۳    
۶-۲-۳ تبصره‌ی کاربردی DELSYS    ۵۴    
۳-۳ سینوس‌ها و تبدیل فوریه     ۵۴        
۱-۳-۳ تجزیه سیگنال‌ها به سینوس‌ها     ۵۵
۲-۳-۳ دامنه فرکانس     ۵۷    
۳-۳-۳ مستعارسازی – چطور از آن دوری کنیم ؟    ۵۹    
۴-۳-۳ فیلترپارمستعاد     ۶۱
۵-۳-۳نکته کاربردی DELSYS    ۶۳
۴-۳ فیلترها     ۶۴
۱-۴-۳ انواع فیلترهای ایده‌ آل     ۶۵
۲-۴-۳ پاسخ فاز ایده‌آل     ۶۷
۳-۴-۳ فیلتر کاربردی     ۶۸
۴-۴-۳پاسخ فاز غیر خطی     ۷۱
۵-۴-۳ اندازه‌گیری ولتاژ – دامنه ، توان ودسی بل     ۷۲
۶-۴-۳ فرکانس ۳ Db    ۷۴
۷-۴-۳ مرتبه فیلتر     ۷۵
۸-۴-۳ انواع فیلتر     ۷۶
۹-۴-۳ فیلترهایdigital – Analog Vs     ۸۰
۱۰-۴-۳ نکته کاربردی Delsys    ۸۴
۵-۳ رسیدگی به مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال     ۸۵
۱-۵-۳ کوانتایی سازی     ۸۵
۲-۵-۳ رنج دینامیکی     ۸۷
۳-۵-۳ کوانتایی سازی سیگنال EMG    ۹۰
۴-۵-۳ مشخص ک ردن ویژگی‌های ADC    ۹۲
۵-۵-۳ نکته کاربردی Delsys    ۹۵
۶-۳ نتیجه‌گیری     ۹۵
فصل ۴: بکارگیری مناسبت نیرویgrip مبنی بر سیگنال EMG
۱-۴ مقدمه     ۹۸
۲-۴دید کلی پایه‌ای یک سیستم     ۹۸
۳-۴ منطقی برای تولید نیروی گریپ     ۹۹
۴-۴ دستاورد     ۱۰۲
۵-۴ نتیجه     ۱۰۳
فصل پنجم : طبقه‌بندی سیگنال EMG برای شناسایی سیگنال دست
۱-۵    مقدمه     ۱۰۵
۲-۵ سیگنال‌های EMG و سیستم اندازه‌گیری     ۱۰۷
۳-۵ طرح ویژگی‌ خود سازمان دهی     ۱۰۷
۴-۵ روش طبقه بندی سیگنال EMG پیشنهادی     ۱۰۹
۵-۵ نتیجه‌گیری     ۱۱۷
فصل ۶: ارتباط بین نیروی ماهیچه‌ای ایزومتریک و سیگنال EMG به
عنوان هندسه بازو
۱-۶    مقدمه     ۱۱۹
۲-۶    نتایج     ۱۲۱
۳-۶ بحث     ۱۲۳
۱-۳-۶ ارتباط EMG- Force    ۱۲۷
۲-۳-۶ رابط نیروی MF    ۱۲۹
۳-۳-۶ رابطه‌ی درصد نیروی DET    ۱۳۱
۴-۳-۶ نتایج     ۱۳۱
۴-۶ روش تجربی     ۱۳۲
۱-۴-۶ اشخاص     ۱۳۲
۲-۴-۶ مجموعه تجربی     ۱۳۲
۳-۴-۶ مدارک EMG و نیرو    ۱۳۳
۴-۴-۶ تحلیل‌های EMG غیر خطی     ۱۳۵
۵-۴-۶ تحلیل‌های ‌آماری و پارامترها     ۱۳۶
۵-۶ نتیجه‌گیری     ۱۳۶
فصل ۷: طبقه‌بندی سیگنال EMG برای کنترل دست مصنوعی
۱-۷ مقدمه     ۱۳۸
۲-۷ روش‌ها     ۱۴۰
۳-۷ آزمایش و نتایج    ۱۴۱
۱-۳-۷ نتیجه‌گیری     ۱۴۲
فصل ۸ : یک استخوان‌بندی کنترل شده توسط EMG برای نوسازی دست
۱-۸ مقدمه     ۱۴۴
۲-۸ سیستم اصلاح دست     ۱۴۸
۱-۲-۸ استخوان‌بندی خارجی     ۱۴۸
۲-۲-۸ الکترونیک و نرم افزار     ۱۴۹
۳-۸ پردازش EMG    ۱۵۱
۴-۸ تستهای اولیه دستگاه     ۱۵۳
۱-۴-۸ نتیجه‌گیری     ۱۵۵
۲-۴-۸ کارهای آینده     ۱۵۶    
فصل نهم : یک مدار ‌آنالوگ جدید بر ای کنترل دست مصنوعی
۱-۹ مقدمه     ۱۵۸
۲-۹ چکید‌ه‌ای از سیستم     ۱۶۰
۳-۹ پیاده‌سازی مدار     ۱۶۳
۴-۹ نتایج شبیه سازی     ۱۶۶
۵-۹ نتیجه‌گیری     ۱۶۸
فهرست تصاویر
فصل ۱
شکل ۱ : نمونه‌ای از سیگنالEMG     ۷
شکل ۲: واحد حرکتی     ۸
شکل ۳: مدل آناتومی عضله     ۹
شکل ۴: اکتین و میوزین و باندهای مربوط به آن     ۱۱
شکل ۵: پروسه انقباض عضله     ۱۲
شکل ۶: شماتیک تصویری سیکل دپلاریزاسیون / پلاریزاسیون درون
غشاهای تحریک شونده     ۱۳
شکل ۷: نمودار پتانسیل عمل     ۱۳
شکل ۸: ناحیه‌ی دپلاریزاسیون در غشاء فیبرعضلانی     ۱۴
شکل ۹: پتانسیل عمل واحدهای حرکتی متعدد     ۱۴
شکل ۱۰: بکارگیری و فرکانس شروع واحدهای حرکتی نیرو    ۱۵
شکل ۱۱: ثبت سیگنال خام سه انقباض برای عضله سه سر     ۱۶
شکل ۱۲: سیگنال خام EMG با تداخل سنگین ECG    ۱۹
فصل ۲
شکل ۱ :طیف فرکانسی سیگنال EMG آشکار شده جلوی ماهیچه     ۲۳
شکل ۲: طرح‌های شکل تقویت کننده تفاضلی     ۲۸
شکل ۳: ارائه طرح کلی بارو ترکیبات مدور بر الکترود     ۳۴
شکل ۴: مکان مرجع الکترود بین تاندون و بخش حرکتی     ۳۵
فصل۳
شکل ۱: سیگنال آنالوگ کشف شده توسط الکترود DE2.1    ۴۹
شکل ۲: A) نمونه‌برداری از سینوس ۱ ولت ، ۱ هرتز در ۱۰ هرتز     ۵۱
B) بازآفرینی سینوس نمونه‌برداری شده در ۱۰ هرتز     ۵۱
شکل ۳: A) نمونه‌برداری یک سینوس ۱ ولت ، ۱ هرتز در ۲ هرتز     ۵۲
B) بازآفرینی سینوس نمونه برداریشده در ۲ هرتز     ۵۲
شکل ۴: A) نمونه‌برداری یک سینوس     ۵۳
شکل ۵: تجزیه‌ی فوریه‌ی یک پتانسیل عمل واحد حرکتی نمونه‌برداری شده     ۵۶
شکل ۶ : هیستوگرام دامنه ۱۰ سینوس شکل ۵     ۵۸
شکل۷: طیف موج فرکانسی سیگنال نمونه در شکل ۶    ۶۰
شکل ۸ : مستعار سازی نویز ۱۳     ۶۱
شکل ۹ : پاد مستعارسازی     ۶۲
شکل ۱۰: انواع فیلترها     ۶۶
شکل ۱۱: طرح فاز یک فیلترایده آل     ۶۸
شکل ۱۲: خصوصیات فیلترهای کاربردی     ۷۲
جدول ۱: فاکتورهای تضعیف وگین نمونه     ۷۴
شکل ۱۳: فیلتر پائین گذر مرتبه اول و دوم     ۷۶
شکل ۱۴: اندازه ومقایسه انواع فیلترهای بالاگذر     ۷۹
شکل ۱۵: فیلتر پائین گذر تک قطبی     ۸۲
شکل ۱۶: نمونه‌برداری و فیلتر دیجیتالی سیگنال آنالوگ    ۸۳
شکل ۱۷: مراحل کوانتایی سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال     ۸۶
شکل ۱۸: تحلیل رنج A/D     ۸۹

فصل ۴
شکل ۱: بلوک دیاگرام دستگاه     ۹۹
شکل ۲: سطوح و شماتیک‌ها     ۱۰۰
شکل ۳: نیروهای گریپ     ۱۰۲
فصل ۵
شکل ۱: بلوک دیاگرام سیستم اندازه‌گیری سیگنال EMG    ۱۱۰
 شکل ۲ : موقعیت الکترودها    ۱۱۰
شکل ۳: بلوک دیاگرام روش‌ های پیشنهادی     ۱۱۱
شکل ۴: سیگنال‌های دست برای کاراکترهای کره‌ ای     ۱۱۲
شکل ۵: نرون‌های خروجی     ۱۱۳
شکل ۶: بلوک دیاگرام ترتیب آزمایشگاهی     ۱۱۴
شکل ۷: عکس وضعیت آزمایش     ۱۱۴
شکل ۸: سیگنال EMG اندازه‌گیری شده و سیگنال داخلی قابل استفاده     ۱۱۵
شکل ۹: نرون‌های خروجی sofm1 بعد از مرتب کردن     ۱۱۵
جدول ۱: نرون‌های خروجی بعد از یادگیری     ۱۱۶
جدول ۲: نتایج ‌آزمایش     ۱۱۶
فصل ۶
شکل ۱ : مقادیر میانگین نیروهای ارادی ماکزیمم در ANT و POST    ۱۲۳
شکل ۲ : رابطه‌ی نیروی EMG    ۱۲۴
شکل ۳: رابطه‌ی نیروی MF    ۱۲۵
شکل ۴: رابطه‌ی درصد نیروی DET    ۱۲۶
شکل ۵: دیاگرام‌های ارتباط بین فرکانس متوسط و DET    ۱۲۷
فصل ۸
شکل ۱: طرح هندسی سیستم توانبخشی دست     ۱۴۶
شکل ۲: نمای سیستم توانبخشی دست     ۱۴۷
شکل ۳: نمای جانبی استخوان‌بندی بیرونی     ۱۴۸
شکل ۴: دست‌مجازی وواسط درمان     ۱۵۰
شکل ۵: محل قرارگیری الکترود سطحی     ۱۵۱
شکل ۶: سیگنال EMG یکسو شده     ۱۵۲

فصل ۹
شکل ۱: بلوک دیاگرام سیستم پیشنهادی     ۱۶۰
شکل ۲: دیاگرام حالت کنترل حالات مختلف دست با استفاده از EMG    ۱۶۱
جدول ۱: حالات دست وسیگنال‌های مربوطه     ۱۶۱
شکل ۳: بلوک دیاگرام پردازش سیگنال     ۱۶۲
شکل ۴: بلوک دیاگرام تحلیل‌ گر EMG    ۱۶۳
شکل ۵: شماتیک مدار پردازش سیگنال     ۱۶۴
جدول ۲: اندازه‌ی تراتریستورها     ۱۶۵
شکل ۶: سیگنال‌های داخلی شبیه‌سازی شده‌ی تحلیل‌گر سیگنال EMG    ۱۶۶
شکل ۷: مجموعه‌ی سیگنال‌های EMG وپاسخ خروجی ماشین حالت     ۱۶۷
شکل ۸: پاسخ‌های شبیه‌سازی شده برای تغییرات انگشتان مختلف    ۱۶۷

چکیده

الکترومایوگرافی (EMG) مطالعه عملکرد عضله از طریق تحلیل سیگنال‌های الکتریکی تولید شده در حین انقباضات عضلانی است که اندازه‌گیری آن همراه با تحریک عضله است که میتواند شامل عضلات ارادی و غیرارادی شود این سیگنال به طور کلی به دو دسته‌ی بالینی وKine Siological EMG تقسیم‌بندی می شود که خود دسته‌ی دوم باز دونوع سوزنی وسطحی را در خود جای می‌دهدکه هر کدام درجای خود بسته به نوع ماهیچه و بیماری مورد استفاده قرار می گیرند در الکترومایوگرافی آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است نوع طراحی الکترود است که در این مقاله به سه نوع طراحی الکترود اشاره شده است . برای اندازه‌گیری و ثبت سیگنال الکترومایوگرافی مکان قرار دادن الکترود بسیار مهم میباشد . الکترومایوگرافی موضوع تحقیقی بسیار گسترده‌ای می‌باشد و پرداختن به هر قسمت آن خود به زمان بسیار زیادی احتیاج دارد در اینجا به بررسی این سیگنال در حرکت دست می‌پردازیم . برای شناسایی سیگنال دست از طبقه‌بندی الگوی EMG استفاده می‌کنند که این طبقه‌بندی روش‌های گوناگونی از جمله swids ، هوش مصنوعی sofms و غیره می باشد که روش مورد بررسی در این تحقیق طبقه بندی الگوی EMG با استفاده از نقشه‌های خود سازمانده می باشد sofm یک شبکه رقابتی یادگیری بدونکنترلی است که دارای الگوی طبقه‌بندی می‌باشد . گر چه طبقه‌ بندی الگوهای EMG بسیار مشکل می‌باشد اما به حرکت دست کمک زیادی می‌کند بیشترین استفاده EMG برای نوسازی دست است نوسازی دست اصولاً با استخوان بندی کنترل شده انجام می‌شود . فعالیت الکتریکی ماهیچه‌ها به ما این اجازه را می‌دهد که بدانیم آیا بیمار در سعی در تکان دادن انگشت‌ها می‌کند یا نه

هدف از ارائه استخوان بندی خارجی برای این است که بیمار احساس استقلال بیشتری داشته باشد برای کنترل‌ دست‌های مصنوعی مدار ‌آنالوگی طراحی شده است که برای کمک به افراد مقطوع العضو مناسب است که ما در این جا همه این مباحث گفته شده را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم

فصل اول

 آشنایی کلی با سیگنال الکترو مایو گرافی

 ۱-۱مقدمه  

الکترو ما یو گرافی  روشی  تجربی  در زمینه  ی  بسط  ، ثبت وانالیز  سیگنال  های  الکتریکی  عضله است . سیگنال  های  الکتریکی  عضله بوسیله ئگرگونیهای  فیزیو لو ژیکی  در غشا فیبر  عضلانی  شکل  می  گیرند. الکترو مایو گرافی  شامل  ردیا بی  ثبت ، تقویت ،انالیز  وتفسیر  جهت سیگنال  های  ایجاد شده توسط  عضله اسکلتی  ،هنگام فعالیت برای  تولید نیرو است.اهداف  کلی  در این فصل معرفی  جامع  سیگنال  الکترومایو گرافی،وهم چنین منشا ایجاد سیگنال میباشد برای  فهم کامل  این موضوع  شرح مختصری از اناتومی  عضله اورده  شده است.هم جنین در مورد فاکتور های  موثر بر سیگنال  توضیح مختصری  داده شده  که در فصل های  اتی  به انها پرداخته می شود.به طور کلی  در این فصل هدف درک کامل EMGبرای کاربرد درست ان در  زمینه های  مختلف می باشد،که ما در این تحقیق  به بررسی  ان در حرکت دست می پردازیم

 ۲-۱الکترومایو گرافی چیست؟

الکترو مایو گرافی مطالعه عملکرد عضله از طریق تحلیل سیگنال های الکتریکی تولید شده در حین انقباضات عضلانی است .EMGاغلب به طور نادرستی به وسیله ی پزشکان ومحققان به کار گرفته می شود.در بیشتر موارد حتی الکترو مایو گرافر های با تجربه نیز نمی توانند اطلا عات کافی وجزییات مورد نظر را از پروتکل به دست اورند و لذا محققان دیگر مجازند که کارهای انها را تکرار کنند

الکترومایو گرافی اندازه گیری سیگنال  الکتریکی  همراه با تحریک عضله است که می تواند شامل عضلات ارادی وغیر ارادی شود.وضعیت  EMG انقباصات عضله ارادی به میزان کشش بستگی دارد.واحد عملکری انقباض عضله یک واحد حرکتی  است که متشکل از یک نورون الف منفرد وتمام فیبر هایی که از ان منشعب می شوند.وقتی پتانسیل عمل عصب حرکتی که فیبر را تغذیه می کند به استانه ی دپلاریزاسیون برسد فیبر عضله منقبض می شود .دپلاریزاسیون با عث ایجاد میدان الکترو مغناطیسسی می شود واین پتانسیل به عنوان ولتاژ انداره گرفته میشود .دپلاریزاسیون که در طول غشا عضله منتشر می شود یک پتانسیل عمل عضله است .پتانسیل عمل واحد حرکتی مجموع پتانسیل عمل های منفرد تمامی فیبر های یک واحد حرکتی است .بنابراین سیگنال EMG جمع جبری تمام پتانسیل عمل های واحد های حرکتی موجود در ناحیه ای است که الکترود درانجا قرار گرفته است.ناحیه ی قرار گرفتن الکترود معمولا شامل بیش از یک واحد حرکتی است زیرا فیبر های عضلا نی واحد های  حرکتی مختلف  در تمام طول عضله در ترکیب با هم قرار دارند . هر بخش از عضله می تواند حاوی فیبرهای متعلق به حدود ۲۰ تا ۵۰ واحد حرکتی باشد.یا واحد حرکتی مستقل می تواند دارای ۳ تا ۲۰۰۰ فیبر عضله باشد. عضلاتی که  پنج حرکت را در کنترل دارند از تعداد فیبر های عضلانی کمتری به ازای هر واحد حرکتی بر خوردارند (معمولا کمتر از ۱۰ فیبر به ازای هر واحد حرکتی).در مقابل عضلاتی که محدودی وسیعی از حرکات را در کنترل دارند دارای ۱۰۰ تا ۱۰۰۰فیبر در هر واحد حرکتی می باشند . در خلال انقباضات عضلانی ترتیب خاصی وجود دارد به این صورت که واحد های حرکتی با فیبر عضلاتی کمتر درابتدا وسپس واحد های حرکتی دارای فیبر های عضلانی بیشتر منقبض می شوند .تعداد واحدهای حرکتی درعضلات  بدن متغیر است .رابطه ای بین EMGبا سایر متغیر های بیو مکانیکی وجود دارد . با در نظر گرفتن انقباضات ایزومتریک ،رابطه ای مثبت در افزایش کشش عضله و دامنه سیگنال ثبت شده EMG وجود دارد . اگرچه یک زمانتاخیر وجود دارد و به این دلیل است که دامنه EMGبه صورت مستقیم با build – up کشش ایزو متریک در تطابق نیست .برای تخمین قدرت تولید شده ازروی سیگنال EMG می بایست دقت زیادی کرد چون اعتبار رابطه ی نیرو با دامنه وقتی تعداد زیادی عضله از یک مفصل منشعب شده اند یا یک عضله به مفاصل متعددی وصل  است قطعی نیست .در بررسی فعالیت یک عضله با توجه به انقباضات Concentricوeccentric مشخص می شود که انقباضات eccentric نسبت به انقباضات Concentric در مقابل نیروی وارده برابر فعالیت کمتری در عضله تولید می کنند.همراه با خستگی  عضله  ،کاهش در میزان کشش عضله اغلب همراه با دامنه ثابت یا حتی بیشتر در فعالیت عضله مشاهده می شود.بخش پر فرکانس سیگنال همراه با خستگی فرد افت می کند و می تواند به صورت کاهش در فرکانس مرکزی سیگنال عضله دیده شود.در خلال حرکت رابطه ای تقریبی بین EMG وسرعت حرکت مشاهده می شود .رابطه ای معکوس بین قدرت انقباض تولید شده بوسیله ی انقباض concentric و سرعت حرکت وجود دارد در حالیکه eccentric  توانایی  حمل وزنه بیشتر با سرعت بیشتری را دارد. به عنوان مثال اگر وزنه ای بزرگ وسنگین را به سرعت ولی با کنتر ل پایین ببرید ان وزنه  ر ابا استفاده از انقباض eccentric پایین برده اید.شما قادر نخواهید بود که وزنه را با همان سرعت پایین بردن ،بالا  ببرید (انقباض concentric).نیروی تولید شده لزوما بیشتر نخواهد بود امام شما توانستید وزنه بیشتر ی را حمل کنید و فعالیت EMGدر عضلات مورد استفاده کمتر بوده است.بنابراین رابطه ای معکوس  برای انقباضاتconcentric  و رابطه ای مثبت  برای انقباضات eccentric از نظر سرعت حرکت وجود دارد.از نقطه نظر ثبت سیگنال ،EMG دامنه پتانسیل عمل واحد حرکتی به عوامل مختلفی بستگی دارد نظیر: قطر فیبر عضله ، فاصله بین فیبر عضله فعال ومحل اشکار سازی (ضخامت چربی بافت) .هدف اصلی بدست اوردن سیگنال بدون نویز است.بنابراین نوع الکترود  و خصوصیات  تقویت کننده نقش حیاتی در بدست اوردن سیگنال بدون نویز ایفا میکند

۳-۱منشا ء سیگنال EMGکجاست؟ 

۱-۳-۱واحد حرکتی

واحد حرکتی کوچکترین واحد عملی  است که می تواند برای تشریح کنترل عصبی  روند  انقباض عضلانی بکر رود . واحد حرکتی شامل یک فیبر عصبی (تنه ی سلولی  نورون حرکتی ،دندریتها ، اکسون  و شاخه های متعدد ان) وتمام فیبر های عضلانی است  که  به انها عصب رسانده شده است

واژه واحدها پیرامون رفتار حرکتی  است . تمام فیبر های  عضلانی واحد حرکتی  بصورت متحد عمل  میکنند

در حین فعالیت عصبی ماهیجه ها هر موتو ر حرکتی  کامل ،فعال یا غیر فعال  است .هر ماهیچه شامل  چندین واحد حرکتی  ،از تعداد اندک تا چند هزار می باشد

۴-۱ آناتومی عضله   

۱-۴-۱رشته عضلانی واحد

هر رشته عضلانی واحد، حاوی دسته ای از تارهای ریز راه راه بنام فیبریلهاست. بدلیل خطوط روی این فیبریلها این نوع ماهیچه، ماهیچه راه راه نیز خوانده می شود. هرگاه رشته عضلانی پیامی را از مغز (از طریق دستگاه عصبی) دریافت کند، فیبریلهای آن همگی منقبض می شوند و رشته عضلانی را کوتاهتر می کنند. این امر بنوبه خود موجب عمل کششی کل ما هیچه بر روی استخوان می شود

 ۲-۴-۱ساختار سلول ماهیچه

درون سارکوپلاسم سازه های بلند نازک روشن و تیره ای به اسم تارچه ماهیچه (فیلامان) در امتداد طولی قرار گرفته اند که به همین دلیل یک شکل راه راه پدید می آورند. هر تارچه شمال واحدهای متعددی به اسم سارکومر است
سارکومرها کوچکترین واحدهای قابل انقباض در یک فیبر عضلانی هستند.  هزاران سارکومر یک زنجیره طولانی در هر تارچه ماهیچه تشکیل می دهند.  غشاء Z نشانه مرز بین هر دو سارکومر با هم میباشد.  طرح خطوط روشن و تیره به خاطر دو نوع تارچه پروتئینی طولی است. میوزین( فیلامان ضخیم تر) که منحصر به باند تیره A  و منطقهH  است و آکتین ( فیلامان نازکتر) که در باند روشن I و بین میوزین در سرهای باند تیره A قرار دارد

۵-۱انقباض عضلانی

وقتی ماهیچه منبسط می شود همه باندهای آن دیده می شود، در حالیکه در ماهیچه منقبض باند I روشن، باریک  و بعد ناپدید می شود . زیرا تارچه های نازک آکتین در بین تارچه های ضخیم  میوزین بطرف داخل، کشیده تر می شوند
رمز فرآیند انقباض ماهیچه در روی هم قرار گرفتن تارچه های ضخیم میوزین و تارچه های نازک آکتین است.  تارچه های نازک آکتین از دو زنجیره از پروتئینهای گلبولی تروپومیوزین و تروپونین تشکیل شده اند. رشته های تروپومیوزین دور تارچه های نازک آکتین پیچیده اند و تروپونین در فاصله های منظم به تروپومیوزین متصل است

در حالت انبساط ، تروپونین تروپومیوزین را در حالتی نگاه می دارد که محل های تماس میوزین را بر روی تارچه های آکتین مسدود می کند

هنگامیکه سیگنال عصبی به سلول ماهیچه می رسد، شروع به آزادسازی یونهای کلسیم Ca++ از ذخیره های خاص حفره های T در شبکه سارکوپلاسمی می کند
تروپونین تمایل زیادی به یونهای کلسیم دارد و هنگامیکه یونهای کلسیم به تروپونین می چسبند،  شکل مجتمع تروپونین-تروپومیوزین عوض می شود تا مناطق فعال را بر روی تارچه های آکتین آشکار سازد

یونهای کلسیم با آشکار ساختن مناطق فعال بر روی تارچه های آکتین، ماهیچه را به انقباض تحریک می کنند. در همان حال، سرهای تارچه میوزین بوسیله  ATP فعال می شوند.  ATP  وقتی به ADP و فسفات آزاد تجزیه می شود، مقدار زیادی انرژی آزاد می کند. رهای میوزین خود را به منطقه های منتخب بر روی تارچه های آکتین مجاور می چسبانند تا رشته های آکتین – میوزین را که معمولاً پل عرضی نامیده می شوند،  تشکیل دهند

 بلافاصله بعد از آن ، پل های عرضی باز می شوند و سرهای میوزین دوباره به محل های آکتین بعدی وصل می شوند و به همین ترتیب ادامه می یابد

پیامد کلی این فرآیند این است که تارچه های آکتین کشیده می شوند و از تارچه های میوزین می گذرند، بطوریکه لبه ها بیش از زمان انبساط روی هم قرار می گیرند و بنابراین سارکومر را کوتاه می کنند. فرآیند ذکر شده در شکل ۵ به تصویر در آمده است

 ۶-۱تحریک پذیری غشاء عضله

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.