مقاله سیستم های اطلاعات مدیریتی (MIS)


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
3 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله سیستم های اطلاعات مدیریتی (MIS) دارای ۱۱۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله سیستم های اطلاعات مدیریتی (MIS)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله سیستم های اطلاعات مدیریتی (MIS)

مقدمه
فصل اول – سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS )                ۱
۱-۱-    مقدمه                                         ۱
۱-۲-    جمع آوری اطلاعات                                 ۱
۱-۳-    سیستم اطلاعات مدیریت                             ۲
۱-۴-    قدمهای بسط و توسعه MIS                            ۲
۱-۴-۱- سازماندهی سیتسم اطلاعات مدیریت در سازمانهای تجاری            ۲
۱-۴-۲- جایگاه سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان                     ۳
۱-۵-    نیاز مدیران به سیستم های اطلاعات مدیریت                     ۶
۱-۶-    تعریف سیستم                                     ۷
۱-۷-    تکنولوژی اطلاعات                                 ۷
۱-۸-    تحولات آینده و روند تکاملی در امر پردازش و مدیری اطلاعات             ۸
۱-۹-    آشنایی با تجربه ، تحلیل و طراحی سیستم                        ۸
۱-۹-۱- تجزیه و تحلیل سیستم چیست ؟                        ۹
۱-۹-۲- دلایل تغییر سیستم                                 ۹
۱-۱۰-    تجزیه و تحلیل سیستم طراحی                             ۹
۱-۱۰-۱- تجزیه و تحلیل سیستم طراحی                             ۱۰
فصل دوم – زبان برنامه نویسی دلفی                             ۱۴
۲-۱- زبان برنامه نویسی دلفی                                 ۱۴
۲-۱-۱- شی گرایی چیست ؟                                ۱۴
۲-۱-۲- رویدادگرایی چیست ؟                                ۱۵
۲-۱-۳- ویژوال چیست ؟                                ۱۵
۲-۱-۴- عملگرها و انواع دادها                                 ۱۵
۲-۱-۵- دستورات کنترلی                                ۱۸
۲-۱-۶- شی گرایی                                     ۲۰
۲-۱-۷- رویدادگرایی                                    ۲۱
۲-۲- پایگاه داده                                        ۲۱
۲-۲-۱- دستور                                        ۲۱
۲-۲-۲- استفاده از توابع در Select                            ۲۳
۲-۲-۳- دستور Delete                                ۲۶
۲-۲-۴- دستور Insert                                    ۲۶
فصل سوم – تجزیه و تحلیل سیستم                             ۲۸
۳-۱- گزارش شناخت سیستم                                 ۲۸
۳-۲- امکان سنجی                                     ۲۸
۳-۲-۱- امکان سنجی اقتصادی                                ۲۸
۳-۲-۲- امکان سنجی تکنیکی                                ۲۸
۳-۲-۳- هزینه های متداول برای سیستم                             ۲۹
۳-۳- نیازمندی ها                                     ۲۹
۳-۴- چارت سازمانی                                     ۳۰
۳-۵- شرح وظایف                                    ۳۰
۳-۶- آنالیز فرم                                         ۳۱
۳-۶-۱- فرم فاکتور فروشی                                 ۳۱
۳-۶-۲- فرم فاکتور خرید                                 ۳۳
۳-۶-۳- فرم مرجوعی از خرید                                 ۳۵
۳-۶-۴- فرم مرجوعی فروشی                                 ۳۶
۳-۶-۵- فرم کالا                                    ۳۷
۳-۶-۶- فرم دریافت                                     ۳۸
۳-۶-۷- فرم پرداخت                                     ۳۹
۳-۷- UML                                        ۴۰
۳-۷-۱- Use Case                                    ۴۰
۳-۷-۲- Sequence                                    ۴۲
۳-۷-۳- Class Diagram                                ۴۴
۳-۷-۴- نمودار CRD                                    ۴۵
۳-۷-۵- نمودار CCD                                    ۴۵
۳-۷-۶- State Diagram                                ۴۶
فصل چهارم – طراحی و پیاده سازی                            ۴۸
۴-۱- DSD                                        ۴۸
۱-۴-۱- Customer                                    ۴۸
۱-۴-۲- Bonakdar                                    ۴۸
۱-۴-۳- Kala                                        ۴۹
۱-۴-۴- Sale                                        ۴۹
۱-۴-۵- Buy                                        ۵۰
۱-۴-۶- Cost                                        ۵۰
۱-۴-۷- Sarfaslhazine                                ۵۰
۱-۴-۸- pardakht                                    ۵۱
۱-۴-۹- Daryaft                                    ۵۱
۱-۴-۱۰- Marjoei – buy                                ۵۲
۱-۴-۱۱- Marjoei – Sale                                ۵۲
۴-۲- معرفی ساختار بانک اطلاعاتی نرم افزار                         ۵۳
۴-۲-۱- جدول bonakdar                                ۵۳
۴-۲-۲- جدول buyd                                    ۵۴
۴-۲-۳- جدولbuyh                                    ۵۵
۴-۲-۴- جدول Cost                                    ۵۶
۴-۲-۵- جدول Customer                                ۵۷
۴-۲-۶- جدول Daryaft                                ۵۸
۴-۲-۷- جدول Kala                                    ۵۹
۴-۲-۸- جدول Marjoei – buy                            ۶۰
۴-۲-۹- جدول Marjoei – Sale                            ۶۱
۴-۲-۱۰- جدول Marjoei – buy                            ۶۲
۴-۲-۱۱- جدول Marjoei – buy                            ۶۳
۴-۲-۱۲- جدول pardskht                                ۶۴
۴-۲-۱۳- جدول Saled                                ۶۵
۴-۲-۱۴- جدول Saleh                                ۶۶
۴-۲-۱۵- جدول Sarfaslhazine                            ۶۷
۴-۲-۱۶- جدول tazinat                                ۶۸
۴-۳- ERD                                        ۶۹
۴-۴- JSP                                        ۷۰
۴-۵- طراحی فرم ها                                     ۷۱
۴-۵-۱- فرم اصلی                                    ۷۱
۴-۵-۲- فرم طلاهای بدون نگین                                 ۷۲
۴-۵-۳- فرم طلاهای نگین دار                                ۷۳
۴-۵-۴- فرم مشتریان                                     ۷۴
۴-۵-۵- فرم بنکدار                                    ۷۵
۴-۵-۶- فرم دریافت                                     ۷۶
۴-۵-۷- فرم لیست اسامی بدهکارن                             ۷۷
۴-۵-۸- فرم پرداخت                                     ۷۸
۴-۵-۹- فرم لیست اسامی بستانکار                             ۷۹
۴-۵-۱۰- فرم مرجوعی از خرید                                 ۸۰
۴-۵-۱۱- فرم گزارش مرجوعی از خرید                             ۸۱
۴-۵-۱۲- فرم مرجوعی از فروش                             ۸۲
۴-۵-۱۳- فرم گزارش مرجوعی از فروش                         ۸۳
۴-۵-۱۴- فرم هزینه                                     ۸۴
۴-۵-۱۵- فرم سرفصل هزینه                                 ۸۵
۴-۵-۱۶- فرم خرید کالا                                 ۸۶
۴-۵-۱۷- فرم گزارش خرید ادواری                            ۸۷
۴-۵-۱۸- فرم گزارش خرید بر اساس نام کالا                         ۸۸
۴-۵-۱۹- فرم فروش کالا                                 ۸۹
۴-۵-۲۰- فرم گزارش فروش ادواری                             ۹۰
۴-۵-۲۱- فرم گزارش فروش بر اساس نام کالا                         ۹۱
جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادات                             ۹۲
منابع و ماخذ                                         ۹۳

 چکیده

طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی نیک کار

هدف از ارائه این پروژه، سهولت دستیابی سریع و آسان به اطلاعات مربوط به قسمت های فروش، خرید و حسابداری است و همچنین گرفتن گزارشات از اطلاعات فوق به روش آسان را فراهم ساخته است

این پروژه امکان ایجاد سطح دسترسی آسان به امور کارکنان را برای مدیریت فراهم نموده است برای ایجاد سیستم مناسب ابتدا روش های فروش، خرید و حسابداری طلا فروشی مورد مطالعه قرار گرفت و نمودارهای لازم ترسیم شد. این پروژه علاوه بر سهولت انجام کار برای کارکنان ، خواسته های مدیریت و مجموعه را برآورده می سازد

مقدمه

تجارت، از دیرباز از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و در واقع پایه و اساس بنیان اجتماعی و یکی از مهمترین دلائل رشد و ترقی یک جامعه و یا افول و شکست جامعه ای دیگر بوده است، در واقع یکی از مهمترین دلائل پیشرفت و گسترش علوم، بهره بردرای های اقتصادی و تجاری می باشد

امروزه، اهمیت اطلاعات در فرآیند تجارت، امری بدیهی و غیرقابل انکار شناخته شده و علوم انفورماتیک و کامپیوتر مهمترین منابع ذخیره سازی و دسترسی به اطلاعات محسوب می شوند

از آنجا که ساخت یافتگی و در عین حال سهولت ثبت اطلاعات و از طرفی قابلیت اطمینان و جامعیت آن، از اهمیت بالایی برخوردار است، ضرورت تهیه و طراحی نرم افزارهای کاربردی که مخثوث جمع آوری و نگه داری داده های خاص می باشند بر همگان روشن و مسلم بوده است

امروزه با استفاده از نرم افزارهای کاربردی که هر یک جهت ارائه سرویس های اطلاعاتی در زمینه های خاص تعبیه شده اند، داده های خام به صورت ساخت یافته و قالب بندی شده توسط کاربران در بانکهای اطلاعاتی ثبت شده و مدیران از گزارشاتی که حاصل تجزیه و تحلیل و پردازش این داده ها می باشند، تعمیمات مختلف تجاری و مدیریتی خود را اتخاذ می نمایند

استفاده از نرم افزارهای کاربردی باعث کاهش زمانی دسترسی کاربران بر داده های پردازش شده می شود، به عنوان مثال در یک سیستم خرید و فروش، کاربر داده های خام را که همان فاکتورهای مختلف می باشند، با استفاده از نرم افزار ثبت نموده و مدیر فروش، با استفاده از گزارشات تجزیه و تحلیل شده که حاصل پردازش همان داده های خام می باشد، تصمیمات مختلفی از جمله تعیین قیمت، زمینه های گسترش کار و ; را اتخاذ می نمایند

در نرم افزار پیاده سازی شده برای طلافروشی نیک کار سعی شده تا با تشخیص نیازهای اساسی طلافروشی و روند جریان اطلاعات در قسمتهای فوق گامی در بالا بردن سرعت، سهولت و دقت کار قسمت های مختلف طلافروشی و تصمیمات مختلف مدیریتی برداشته شود

فصل اول- سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (MIS)

 ۱-۱- مقدمه  

موضوع مورد بحث این فصل، مدیریت بر پایه اطلاعات است. دو عامل اساسی موجبات تحولات ودگرگونی‌های جنجال آفرین را فراهم می‌سازد. اول، استراتژی رقابت وتوانایی‌های آن که تغییرات سریعی در تکنولوژی را باعث شده است ودوم افزایش قدرت تکنولوژی پیشرفته بعضی از کشورها و همچنین کاهش هزینه‌های تولید به عنوان یک سیاست رقابت صادراتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. هر دو استراتژی یاد شده ابزارهای اصلی تصمیم گیری استراتژیک مدیریت بر پایه اطلاعات وتکنولوژی فرا پیشرفته عملیات تولید هستند. سیستم های اطلاعاتی مدیریت(Management Information Systems)  در راستای تأمین نیاز مدیران در جهت دستیابی موثر به این ابزارها ایجاد شده‌اند

  ۱-۲ – جمع آوری اطلاعات

امروزه با توجه به حجم وسیع اطلاعات که انسان به‌صورت روزمره با آن‌ها روبروست، روشن است که ذخیره سازی اطلاعات مورد نیاز تنها در حافظه انسان عملاً ممکن نیست

جوامع پیشرفته در مسیر دستیابی به تکنولوژی اطلاعات هستند . مسیری که حرکت در آن دارای نرخ شتاب بسیار بالایی است. بعضی از عوامل موثر و پیشرفت‌های تکنولوژیکی که در بخش‌های اطلاعاتی بوجود آمده است، عمدتا در تجارت موثر واقع شده‌اند که ذیلاً به آن اشاره می‌کنیم

۱-    فراوانی کامپیوترهایی که مدیران و عموم مردم را در انجام فعالیت‌هایشان یاری می‌دهد

۲-    توسعه ارتباطات از راه دور که از تکنولوژی ماهواره‌ها ، بانک‌های اطلاعاتی وشبکه‌های بین المللی اطلاعات نشات می‌گیرد

۳-  توسعه و افزایش ریز کامپیوترها با قیمت‌های مناسب و امکانات گسترده که موجبات سهولت و سرعت محاسباتی و ذخیره و بازیابی اطلاعات را در محل کار و منازل فراهم کرده است

۴-    دسترسی آسان به ترمینال‌ها ورابط‌های مخابراتی جهت برقراری موثر و سریع ارتباطات

پیدایش کامپیوترهای متفکر و ایجاد سرعت در انجام امور و در عین حال ایجاد قابلیت‌های جدید

  ۱-۳- سیستم اطلاعات مدیریت

 سیستمی که کنترل و بازسازی اطلاعات را از دنیای محیطی وعملیات بازرگانی داخل سازمان به‌عهده دارد به طریقی که با سازماندهی و انتخاب داده‌ها اطلاعات لازم را جهت اتخاذ تصمیم، برنامه ریزی و کنترل برای مدیران آماده سازد ، سیستم اطلاعاتی مدیریت نامیده می‌شود. در گذشته منابع اطلاعاتی مدیران اتفاقی و غیر مطمئن و از طرق مختلف وگوناگون بود،از این رو اطمینانی از درستی اطلاعات در دست نبود. با توسعه کامپیوترهای با ظرفیت ،سرعت ودقت بالا در اواسط قرن بیستم تکامل وکاربرد مفاهیم سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (MIS) روندی دیگر و با سرعتی بیشتر توسعه یافت که حاصل آن تغییرات در عملیات وفعالیت‌ها و وظایف سازمان‌های تجاری دنیا به‌شرح زیر شد

۱- مدیریت متمرکز و تکیه بر محورهای تمرکز اطلاعات و بهره‌گیری از تکنولوژی پیشرفته

۲- طراحی اطلاعات و ارایه گزارش‌های لازم برای اتخاذ تصمیم مدیریت ، برنامه‌ریزی و کنترل سازمان

۳- طراحی سیستم اطلاعات مدیریت با تکیه بر کنترل وسیستم‌های اطلاعاتی مدیریت کنترل پروژه‌ها

مجموعه این فعالیت‌ها MIS یا سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت نامیده می‌شود. هدف سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت افزایش روند ارایه واداره اطلاعات وکاهش حدس و گمان در حل مشکلات در سطوح مختلف سازمانی از طریق سیستم‌های بازخور اطلاعات و بازتاب بازیابی اطلاعات در جهت تکامل داده‌های جدید به سیستم است

 ۱-۴-۱-قدم‌های بسط و توسعه MIS

برای ایجاد و توسعه سیستم‌ها به منظور اجرای MIS در مرحله اول باید تعریفی دقیق از MIS داشت. سپس نیازها تعیین و اهداف اجرایی سیستم در رابطه با MIS مورد نظر و زیرمجموعه سیستم اطلاعاتی مدیریت مشخص شوند.  نهایتاً طرح تحقق پذیری یا نقشه مراحلی را که باید اجرا شوند همراه با افراد مسئول هر مرحله و ارزش هر کار و زمان برنامه تعیین شوند. هنگامی‌که چگونگی تحقق پذیری طرح به تصویب مدیریت برسد، آنگاه مفهوم کلی MIS برای بازبینی و تصویب بازنگری می‌شود. پس از تصویب طرح، جزییات کاری طرح تهیه می‌شوند. هنگامی‌که جزییات طرح تصویب شوند، آنگاه MIS جدیدی برقرار می‌شود و بهنگام در می‌آید و نگهداری می‌شود. گرچه مراحل فوق جدا از یکدیگر به نظر می‌رسد، لیکن درواقع یک مجموعه مرتبط است

 ۱-۴-۲- سازماندهی سیستم اطلاعات مدیریت در سازمان‌های تجاری

بسط وتوسعه MIS فرایندی اساسی است و برای انجام آن به افراد متخصص و حرفه‌ای نیاز است. بنابراین برای ایجاد یک MIS به کار گروهی و سرپرستی آن توسط یک مدیر و متخصص نیازمندیم. اگرچه مدیران و جمعی از متخصصین مختلف در طراحی MIS شرکت خواهند داشت ، اما مسئولیت مستقیم طرح متوجه مدیر MIS است. برای یک چنین  مسئولیت مهمی مدیر MIS باید با تسلط فنی و وقوف کامل بر وظایف، نفوذی معنوی و علمی بر تمام سطوح مدیران بیابد

یکی از اهداف مورد نظر مدیران افزایش کیفیت تولید محصولات به همراه بهبود انگیزه‌های شغلی در کارکنان است. کمک جهت نیل به این هدف از اهم وظایف مدیر MIS است و رسیدن به آن مهمترین عامل توفیق MIS محسوب می‌شود. ارایه گزارش‌های مدیریتی نقش بسزایی در تصمیم گیری مدیریت جهت نیل به این اهداف به عهده خواهد داشت

 ۱-۴-۳- جایگاه سیستم اطلاعاتی مدیریت  در سازمان

عملاً مدیر MIS برای طراحی وکنترل شرکت به معاون خدمات اجرایی یا معاون ارشد گزارش می‌دهد. در بسیاری از شرکت‌ها شاخه معاونت MIS به‌وجود می‌آید که گزارش خود را مستقیمأ به مدیریت عالی ارایه می‌کند. در نوع دیگر ساختار سازمانی تمام فعالیتهای MIS در سطوح شرکت متمرکز می‌شود. مدیر MIS در این‌جا همطراز سایر معاونین شرکت است

این حالت شامل شرکت‌ها با وظایف مختلف است

-۵-  نیاز مدیران به سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت

واژه مدیریت با مفاهیمی مختلف تعبیر و تفسیر شده است . اگر هر پژوهشگر از ده نگرش مختلف در جستجوی یک معنای واحد برای واژه مدیریت باشد، به ده تعریف اما با نکات و اصول مشترک می‌رسد. اغلب این تعاریف در نکاتی فصل مشترک دارند که از آن‌ها واژه‌ها و وظایف کاربردی منبعث می‌شوند

الف) برنامه ریزی

طرح‌ها در سطوح مختلف و سلسه مراتب سازمانی با هدف دستیابی به اهداف مشترک و از قبل تعیین شده تعریف می‌شوند. این سطوح طرح‌های بلند مدت و کوتاه مدت نامیده می‌شوند. برنامه ریزی به‌منظور استفاده از منابع سازمان برای نیل به اهداف سازمان و بهینه سازی هزینه‌ها صورت می‌گیرند و به‌عنوان اولین وظیفه مدیریت شناخته شده است

ب) سازماندهی

یک مدیر برای اجرای برنامه‌ها نیازمند به سازماندهی منابع فیزیکی، مادی و انسانی است. لذا باید وظایف مشخص، مسئولیت‌ها معلوم، بودجه تعیین و در معیار زمان تنظیم شوند. برای انجام این وظایف، مدیر همچنین نیازمند آگاهی از سازمان و انجام امور در دیگر قسمت‌هاست به‌نحوی‌که بتواند اقدامات لازم را به اجرا درآورد

پ) رهبری و ایجاد انگیزه

وظیفه دیگر مدیریت تحقق پذیری برنامه‌هاست . سازمان نیازمند به هماهنگی و راهبری فعالیت‌ها که در جهت وظایف تعیین شده است. بزرگترین دغدغه مدیریت ایجادانگیزه در کارکنان است. مساله اساسی این است که یک مدیر باید یک سیستم ارتباطی مؤثر بین کارکنان سازمان برقراری کند. والبته انجام این مهم با ایجاد یک ساختار سیستم اطلاعاتی مدیریت مؤثر می‌تواند به‌صورتی کارا و بهینه میسر شود

ت) گزارش دهی

برای پیگیری اقدامات انجام شده در زمینه امور اجرایی کارکنان باید مرتباً و به‌طور مستمر از جریان پیشرفت کار به مدیریت گزارش دهند. در مرحله برنامه ریزی تعیین اهداف صورت گرفته است و هر تغییری نیاز به عملیات اصلاحی در برنامه دارد. اغلب اهداف سازمان به‌صورت یک سیستم کنترل برنامه و بودجه طراحی و متغیرها در بودجه‌های  قسمتی یا عملیاتی با طراحی گزارش‌های مدیریت استراتژیک تهیه می‌شوند

ث) کنترل

هر گزارشی که به مدیریت داده شود، ممکن است باعث تغییراتی در برنامه و بودجه شود، بنابراین طرح‌ها معمولاً به تجدید نظر و بازنگری نیاز دارند و ساختار سازمانی نیز باید با آن هماهنگ باشد. این وظیفه به‌عنوان کنترل سیستم خوانده می‌شود. اگر تاخیر در عملیات وجود دارد، باید تصمیمات مقتضی گرفته شود. چنین تصمیماتی نیاز به اطلاعات کنترلی دارند که بازتاب مدیریت نامیده می‌شود. این وظیفه از جمله وظایف سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت است

 ۱-۶- تعریف سیستم

سیستم شامل مجموعه‌ای از اجزاست، و دستیابی به عملکرد بهینه  اجزاء زمانی میسر است که سیستم در مجموع و کل به‌صورتی بهینه عمل کند. بنابراین تعریف ساده‌ای از سیستم که در سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت می‌تواند کار برد داشته باشد ، عبارتست از : سیستم سازماندهی عواملی است که بر یکدیگر تآثیر دارند و برای دستیابی به هدف یا اهدافی مشترک عملیات پردازش را برروی داده‌ها و همچنین اطلاعات خام به‌صورت فردی یا در مجموع در یک زمان یا زمان‌های مختلف انجام می‌دهد تا ستاده مورد نظر بدست آید. عوامل کنترلی به‌عنوان بازوهای بازتابی سیستم عمل می‌کنند

 ۱-۷- تکنولوژی اطلاعات

تکنولوژی اطلاعات (IT ) واژه ایست که در سال‌های ۱۹۷۰ پدید آمد که در برگیرنده دو موضوع محاسبات (COMPUTING )  و ارتباط (COMMUNICATION  ) بود. تعابیر مختلفی با بر خوردهای متفاوتی در زمینه تکنولوژی اطلاعات عنوان شده است. گستره این تعابیر از پردازش اطلاعات اداری تا معنای وسیع کاربرد کامپیوتر در امور تولید از قبیل استفاده از رباتها و کنترل از راه دور بوده است. مفهوم تکنولوژی اطلاعات عبارت از آن جنبه‌هایی از تکنولوژی است که سیستم‌های پردازش اطلاعات بازرگانی را در بر می‌گیرد. منظور از بازرگانی معنای اعم آن است که ارایه خدمات و کالا می‌باشد

 ۱-۸- تحولات آینده و روند تکاملی در امر پردازش و مدیریت اطلاعات

۱-  در حال حاضر مدیران به خود کفایی و خود اتکایی اطلاعات رسیده‌اند، زیرا اکنون شخصاً می‌توانند بسیاری از امور را با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری انجام دهند

۲-     مدیران نیازمند ارتباط تنگاتنگی با سازمان خود هستند و از طریق استفاده از کامپیوتر این امکان به‌راحتی پدید می‌آید

۳-    سهولت انجام امور بانکی در منزل، خرید کالای مورد نیاز بدون مراجعه به فروشگاه‌ها و تحقق سیستم‌های اطلاعاتی مدیران

کامپیوترهای اولیه به پردازش اطلاعات عددی مانند لیست‌های حقوق و دستمزد و حسابداری می‌پرداختند، درحالی‌که امروزه با استفاده از کلمه پردازها (word processors  ) نوشته‌ها نیز پردازش می‌شوند و حتی انتقال و نگهداری تصاویر و متون با استفاده از ماشینهای تصویر یا نمابر (facsimile  ) و کامپیوترها به‌راحتی صورت می‌گیرد و حتی پردازش سریع و آسان اطلاعات نیز در شرف دستیابی است

پردازش اصوات با استفاده از تلفن و کارت‌های صدای کامپیوتری و نیز اتصال خطوط تلفن به کامپیوترها به ذخیره سازی و پردازش و بازیابی آن تحول یافته است. اما دهه ۱۹۹۰ سال‌های ادغام اطلاعات و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بود که آن را پشت سر گذاشته‌ایم و دهه اول قرن جدید، سال‌های ارتباط صوتی با کامپیوترها جهت پردازش‌های یاد شده خواهد بود

۱-۹- آشنایی با تجزیه،  تحلیل و طراحی سیستم

سیستم عبارتست از مجموعه‌ای سازمان یافته از پدیده‌های مرتبط به‌یکدیگرکه محتوای آن را داده‌ها، پردازش‌ها، ذخیره سازی، نگهداری و ستاده‌ها تشکیل می‌دهند، با این هدف طراحی که مقاصد معین و از پیش تعریف شده‌ای تامین شوند. تقسیم بندی سیستم به ساده و پیچیده می‌تواند معیار خوبی باشد، بدین ترتیب که سیستم کنترل موجودی انبار سیستم ساده‌ای تلقی می‌شود، درحالی‌که سیستم‌های اطلاعات مدیریت از نظر طراحی و اجرا به‌عنوان سیستم پیچیده‌ای شناخته می‌شود. طراحی و اجرای سیستم کاری هزینه‌بر و زمان‌بر است

 به‌همین دلیل است که مدیران رغبت بیشتری به پیاده سازی سیستم‌های ساده حقوق و دستمزد، انبار و زیر سیستم‌های آن دارند تا درگیر سیستم‌های پیچیده‌ای چون سیستم‌های اطلاعات بازاریابی و اطلاعات مدیریت نشوند

  ۱-۹-۱- تجزیه و تحلیل سیستم چیست؟

تجزیه و تحلیل سیستم عبارت از جانشین سازی سیستم جدید به‌جای سیستم قدیم است. کسی که مسئولیت بکارگیری روش‌ها و تکنیک‌ها و دستورالعمل‌های تجزیه و تحلیل سیستم را به‌عهده دارد، سیستم‌آنالیست نامیده می‌شود. این شخص در تماس نزدیکی با کاربرها، مشتری‌ها، عموماً مدیران سازمان‌ها می‌باشد و وظایف او را می‌توان به‌شرح زیر برشمرد

الف : آنالیست باید بین برنامه نویس، مدیران، کاربران و عرضه کنندگان سخت افزار هماهنگی به‌وجود آورد، و بنابراین الزاماً باید قدرت بیان و توانایی نگارش خوبی باشد

ب : آنالیست باید برنامه‌ریزی و طراحی سیستم را انجام دهد و این وظیفه شامل مراحل اولیه تا اختتام پروژه طراحی سیستم‌های اطلاعاتی است

 ۱-۹-۲-دلایل تغییر سیستم

سیستم‌های اطلاعاتی معمولآ در خلاء و دفعتاً به‌وجود نمی‌آیند، بلکه دلایلی برای اجرای تغییرات وجود دارند. این دلایل می‌توانند به‌شرح زیر باشند

نواقص اجرایی سیستم موجود که تأثیر مستقیم بر افزایش هزینه اجرایی سیستم دارد، دریافت شکایات متعدد از کاربران یا مشتریان، کاهش سود حاصل به‌علت تأخیر در عرضه اطلاعات جهت تصمیم گیری، و درخواست‌های خارج از سازمان از قبیل تقاضای تهیه گزارش یا اطلاعات خاص از طرف سازمان‌های مرتبط دیگر، ضرورت تغییر سیستم را طلب می‌کنند

 ۱-۱۰- تجزیه و تحلیل سیستم و طراحی

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.