مقاله بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
5 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله دارای ۶۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله

چکیده

فصل اول

دلایل انتخاب موضوع

بیان  مسئله

بررسی پیشینه پژوهش;

معرفی کاربرد شاخص های مال اکلوژن(۱)

چرا باید از شاخص ها استفاده کنیم ؟

تاریخچه ابداع IOTN

ایجاد شاخصی برای سنجش اولویت درمانی(۲)

نقد

نیاز به درمان ارتودنسی در کودکان انگلستان(۳)

مواد و روش ها

معاینه

نقد مقاله

گوناگونی نظر دندانپزشکان در تعیین نیاز به درمان ارتودنسی(۴)

نقد

مقایسه و مقابله دو شاخص ارتودنسی شاخص نیاز به درمان های ارتودنسی و شاخص زیبایی دندانی (۵)

نقد مقاله

مطالعه اعتبارسه شاخص نیازبه درمان ارتودنسی درایالات متحده.(۶)

نقد مقاله

مطالعات اپیدمیولوژیک مال اکلوژن (۷)

شیوع مال اکلوژن ونیاز درمان ارتودنسی درایالات متحده ،آمار ارائه شده از(NHANES III)

نیاز و تقاضای درمان

سنجش مال اکلوژن و عامل زمان(۸)

عوامل موثر بر تصمیم گیری در مورد نیاز به درمان ارتودنسی در مطالعه ای طولانی مدت در جمعیت ۱۱و ۱۵ ساله و والدین ایشان.(۹)

نقدمقاله

ارزش شاخص نیاز به درمان ارتودنسی در طول زمان(۱۰)

نقد مقاله

نیاز به درمان و احساس رضایت از ظاهر دندان ها در با لغین فنلاندی با و بدون سابقه درمان.(۱۱)

اعتبار و تکرارپذیری  IOTN

ارتباط بین نیاز حقیقی به درمان ارتودنسی و مقادیر حاصل از ارزیابی نگرش بیمار(۱۲)

مثال‌هایی از سایر کشور‌ها

سنجش نیاز به درمان ارتودنسی در کودکان مدرسه ای اردن(۱۳)

سنجش نیاز به درمان ارتودنسی در ۵۱۱۲ کودک مالزیایی با استفاده از شاخص های

IOTN  و DAI (14)

مقایسه نگرش به درمان ارتودنسی در جامعه انگلستان و امریکا(۱۵)

شاخص نیاز به درمان ارتودنسی استفاده در تمرین مهارت مطالعه ای اپیدمیولوژیک (۱۶)

کنترل کیفی در ارتودنسی: شاخص‌های نیاز و استاندارد درمانی(۱۷)

معرفی شاخص نیاز به درمانهای ارتودنسی

جزء سلامت دندانی Dental health component  (DHC)

اشکالات احتمالی در تعیین DHC (19)

جزء زیبایی Aesthetic component ( AC)

اهداف

مواد و روش‌‌ها

اخلاق و مسائل انسانی

یافته‌ها

بحث

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

مشکلات

منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله

۱- McGuiness NJ, Stephens CD. An introduction to occlusal indices. Dent Update 1994; 21: 140-

۲- Brook PH, Shaw WC. The development of an index of orthodontic treatment priority. Eur J Orthod 1989; 11: 309-

۳- Burden DJ, Holmes A. The need for orthodontic treatment in the child population of  the  United Kingdom. Eur J Orthod 1994; 16: 395-

۴- Richmond S, O’Brien KD, Roberts CT et al. Dentists’ variation in the determination of orthodontic treatment need. Br Dent J 1994; 21: 65-

۵- Jenny J, Cons NC. Comparing and contrasting two orthodontic indices, the index of orthodontic  treatment need and dental aesthetic index. Am J Orthod Dentofac Orthop 1996; 110: 410-

۶- Younis JW. A validation study of three indexes of orthodontic treatment need in the United  States.Community Dent Oral Epidemiol 1998; 25: 31-

۷- Proffit WR, Fields HW,  Moray LJ. Prevalence of malocclusion and orthodontic treatment need in the United States: estimates from the NHANES survey. Int J Adult Orthod Orthognath Surg 1998; 13: 97-

۸-Tarvit DJ, Freer T. Assessing malocclusion – the time factor. Br J Orthod 1998; 25: 31-

۹- Birkeland K, Bergen O. Factors influencing the decision about orthodontic treatment. A longitudinal study among 11- and 15-year-olds and their parents. J Orofac Orthop 1999; 60: 292-

۱۰- Cooper S, Mandall NA, Dibiase D et al. The reliability of the index of orthodontic treatment need over time. J orthod 2000; 27: 47-

۱۱- Kerosou H, Kerosou E, Niemi M et al. The need for orthodontic treatment and satisfaction with dental appearance among young Finnish adults with and without a history of orthodontic treatment. J Orofac Orthop 2000; 61: 330-

۱۲- Mandall NA. The relationship between normative orthodontic treatment and measures of consumer perception. Community Dent Health 2000; 18: 3-

۱۳- -Hamdan AM. Orthodontic treatment need in Jordanian school children. Community Dent Health 2001; 18: 242-

۱۴- Abdullah MS, Rock WP. Assessment of orthodontic treatment need in 5112 Malaysian children using the IOTN and DAI. Community Dent Health 2001; 18: 242-

۱۵- Tickle M, O’Brien KD. Socio-economic status and orthodontic treatment need. Community Dent Oral Epidemiol 1999; 27: 413-

۱۶- Jrvinen S. Indexes for orthodontic treatment need. Am J Orthod Dentofac Orthop 2001; 120: 237-

۱۷- Shaw WC, Richmond S, O’Brien KD et al. Quality control in orthodontics: Indices of treatment need and treatment standards. Br Dent J 1991; 9: 107-

۱۸- Burden DJ, Mitropoulos CM. Effectiveness of a personalized referral letter following orthodontic screening. Community Dent Oral Epidemiol 1994; 22: 323-

۱۹- Waring D, Jones JW. Does the GDP need to know about IOTN Dent Update 2003; 30: 123-

۲۰- Graber TM, Vanarsdall RL: Orthodontics current principles and techniques.3rd Ed. St. Louis, Mosby Inc 2000;Chap 1:28-

۲۱- Burden DJ, Mitropoulos CM, Shaw WC. Residual orthodontic treatment need in a sample of 15- an 16-year-olds. Br Dent J 1994; 176: 220-

۲۲- Uçüncü N, Ertugay E. The use of the index of orthodontic treatment need (IOTN) in a school population and referred population. J Orthod 2001; 28: 45-

۲۳- Birkland RC, Be OE, Wisth PJ. Orthodontic concern among 11-year-old children and their parents compared with orthodontic treatment need assessed by Index of orthodontic treatment need. Am J Orthod Dentofac Orthop 1996; 110: 197-

۲۴- Burgersdijk RC, Truin GJ, Frankenmolen FW et al. Malocclusion and orthodontic treatment need of 15-74-year-old Dutch adults. Community Dent Oral Epidemiol 1991; 19: 64-

۲۵- Burden DJ. Need for orthodontic treatment in Northern Ireland. Community Dent Oral Epidemiol 1995; 23: 62-

۲۶- Shaw WC, Richmond S, O’Brien KD. The use of occlusal indices: A European perspective. Am J Orthod Dentofac Orthop 1995; 107: 1-

۲۷- Holmes A, Willmot DR. The consultant orthodontic group 1994 survey of the use of the index of orthodontic treatment need (IOTN). Br J Orthod 1996; 23: 57-

۲۸- Otuyemi OD, Ugboko VI, Adekoya-Sofowora CA et al. Unmet orthodontic treatment need in rural Nigerian adolescents. Community Dent Oral Epidemiol 1997; 25: 363-

۲۹- Richmond S, Shaw WC, O’Brien KD et al. The relationship between the index of orthodontic treatment need and consensus opinion of a panel of  ۷۴ dentists. Br Dent J 1995; 178: 370-

۳۰- So LL, Tang EL. A comparative study using the occlusal index and the index of orthodontic treatment need. Angle Orthod 1993; 63: 57-

-۳۱ نظری ر، بی‌ریا م: ارزیابی نیاز‌های درمانی ارتودنسی دانش‌آموزان ۱۳-۱۲ ساله شهرستان گرگان با استفاده از ایندکس   IOTNدر سال تحصیلی ۸۲-۸۱، پایان نامه دکتری عمومی،۲۲۷۱، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی، سال ۱۳۸۲

 – ۳۲ جمالپور م، اسلامیان ل: بررسی نیاز‌های درمانی ارتودنسی دانش‌آموزان ۱۱ساله شهرستان بندرانزلی در سال ۷۷، پایان نامه دکتری عمومی، ۱۸۷۸، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی، سال ۱۳۷۸

بررسی پیشینه پژوهش

معرفی کاربرد شاخص های مال اکلوژن(۱)

شاخص های ارتودنسی سال ها برای سنجش شدت مال اکلوژن بیماران و نیاز آن ها به درمان به کار رفـتـه انـد. دو شـاخـص   IOTN  (Index of Orthodontic Treatment Need) و PAR           Assessment Rating index) (Peer در حدود ۲۰ سال قبل معرفی شدند.کاربرد شاخص ها در آینده فراگیرتر خواهد شد تا سنجش نیاز به درمان و موفقیت درمان از همگونی بیشتری برخوردار شود

درمان های ارتودنسی از ابتدای بنیانگذاری (National Health Service) NHS در سال ۱۹۴۸ در دسترس بوده اند. دسترسی به این درمان ها از آن زمان در سطح وسیع‌تری ممکن شده و درمان در مطب‌ها نیز پیچیده تر گشته است، ضمناَ تمایل به درمان های  ثابت و فانکشنال نیز بیش تر به چشم می خورد. در سالهای اخیر ، نگرانی هایی درباره استانداردNHS برای درمان ارتودنسی ، به  خصوص درباره خدمات دندانپزشکان عمومی به وجود آمده است. Elderton  و Clark دریافتند اکلوژن تنها در میان یک سوم بیماران  بهبود می‌یابد.در مطالعه ای اخیراَ از ۱۲۰۰ موردمعرفی شده بهDental Practice Board ، در درصد قابل توجهی از آنان ، نیاز به درمان کاهش یافته و دندان ها ردیف شده بودند. از موارد گزارش شده، ۲۰ درصد نیاز متوسطی به درمان داشتند و این نشان می داد بیماران این گروه به خوبی درمان شده بودند.برای چندین سال ارزیابی کیفیت نتایج درمانی ارتدنسی یکی از مشکلات بوده است . برای بیماران و دندانپزشکان عمومی ومتخصصین دیدگاههای متفاوتی درباره یک اکلوژن خوب وجود داشت.Andrews دریافت که حتی در ۱۱۵۰ موردی که استاندارد درمانی آنها بالا در نظر گرفته شده بود گوناگونی قابل ملاحظه ای از نظر ، یک نتیجه خوب ، وجود داشت

بیماران اغلب از اینکه چرا برای درمان فرا خوانده شدند آگاهی نداشتند . به‌نظر می رسد که بسیاری از درمان‌های ارتودنسی که در گذشته انجام می شد در اثر القای دندانپزشک بود، بنابراین به  روش‌هایی برای تعریف نیازها و استانداردهای درمانی نیاز داریم

معمولاَ در سیستم های بهداشتی عمومی منابع موجود برای برآورد نیازها کفایت نمی کنند. بر این اساس مجبور به تقسیم منابع و اولویت بندی هستیم. به دلیل کمبود منابع و نگرانی درباره استانداردهای درمان ارتودنسی در کشورهایی که بیمه درمانی قدرتمندی دارند، به طور کلی سیستمی منطقی برای اولویت بندی مال اکلوژن مطلوب خواهد بود. در سوئد و نروژ ارتودنتیست ها مال اکلوژن را در چند گروه بندی کرده اند که میزان برداشت از منابع  بهداشت عمومی را برای درمان مشخص می کند؛ بیماران مبتلا به شکاف لب و کام ، اورجت بیش از ۱۰ میلی متر، دندان های نهفته و چندین دندان غایب در گروه فوری ترین درمان ها قرار می گیرند و بیمارانی که دندان‌ها‌یشان کمی نامرتب است از اولویت کمتری برخوردارند.این طبقه بندی را می توان یک شاخص برای نیاز درمانی دانست. جهت ارزیابی درمان تعیین اسنانداردهای درمانی و ارزیابی نتایج کار توسط خود درمانگر، ایجاد شاخصی که کیفیت نتیجه درمان را به عدد تبدیل کند لازم است

چرا باید از شاخص ها استفاده کنیم ؟

شاخص‌ها جهت طبقه‌بندی ناهنجاری‌های پزشکی و دندانی به وجود آمده اند تا در اپیدمیولوژی ، تحقیقات و طبقه‌بندی بیماران بر اساس نیاز ما را یاری دهند. شاخص DMF در دندانپزشکی  ترمیمی وشاخص هایی در پریودنتولوژی و سایر زمینه های دندانپزشکی سال هاست که مورد استفاده قرار می گیرد. مال اکلوژن  پدیده ای بی همتا است از آنجا که الگوهای بی ارتباطی را نمایش می دهد که بیما ر نسبت به آنها واکنش متفاوتی دارد

شاخص های بسیاری در گذشته برای سنجش مال اکلوژن به وجود آمد، اما تنها دو شاخص  اولویت درمانی Grainger ( TPI )  وشاخص اکلوزال Summer ( OI) کاربرد وسیع یافته بودند،با این حال ،سنجش این شاخص ها زمان زیادی صرف می کند و استفاده از آنها مشکل و مستلزم تکمیل فرم طولانی  و پیچیده ای است و همین اشکالات امکان تحقیقات و ارزیابی نتایج را محدود  می کند

برخی مطالعات نتایج به دست آمده از کاربرد شاخص های متفاوت مال اکلوژن رامقایسه کرده اند. Hermanson ، Greve  تفاوت قابل توجهی را در امتیاز بندی پنج شاخص مختلف، که نمونه های مشابهی را سنجیده بودند، یافتند، در حالی که Gereve، Hagan  همراهی بالایی را بین معالجه کنندگان در کاربرد ۳ شاخص مختلف یافته بودند

استفاده ازشاخص ها باید در تفسیر خصوصیت ها همگونی ایجاد کند.در حالیکه شاخص‌های مورد استفاده تا سال های اخیر الگوهای مشابهی را از خصوصیات مختلف یک مال اکلوژن نشان نمی دادند. وبه همین دلیل با وجود آن که شاخص ها ی متعددی به وجود آمده اند (همانطور که قبلاَ اشاره کردیم) هیچ یک در سطح بین المللی مقبولیت نیافتند. بنا براین شاخص های ساده تر باید ایجاد گردند. در چند سال اخیر ، دو بخش دانشگاهی ( در متچستر و بریستول ) و چهار مجمع ارتودنسی از طریق گروه الحاقی استانداردهای خود- دو شاخص برای مال اکلوژن  را ایجاد کرده اندکه عبارتند از

 الف) شاخص نیازبه درمانهای ارتودنسی(IOTN)  ب) شاخص درجه بندی سنجش همتایی یا   PAR

(Peer Assessment Rating) . شاخص نیازبه درمانهای ارتودنسی(IOTN) ازدو جزء مستقل سلامت دندانی (Dental Health Component = DHC)  و جزء زیبایی (Aesthetic Component)     تشکیل شده است. شاخص درجه بندی سنجش همتایی (PAR)  مقادیر عددی را به الگوهای مختلفی نسبت می دهد که در نهایت مال اکلوژن را به وجود می آورند و مجموع این ها میزان انحراف از اکلوژن ایده آل را نشان می دهد( که اکلوژن عالی مقدار عددی صفر را می پذیرد)

 این شاخص ها توسط ۷۴ دندانپزشک شامل ۲۲ ارتودنتیست مشاور، ۲۲ متخصص رشته های دیگر، ۱۱ مسئول دندانپزشکی در جامعه، ۱۵ دندانپزشک عمومی و ۴ صاحب نظر دیگر( مشاور بورد دندانپزشکی و کارکنان بخش ارتودنسی بیمارستان) ارزیابی شد تا مطمئن شویم مجموعه صاحب نظران نمایانگر جامعه دندانپزشکی هستند.(۱)

 تاریخچه ابداع IOTN

ایجاد شاخصی برای سنجش اولویت درمانی(۲)

هدف این مطالعه ایجاد شاخصی معتبر و تکرار پذیر برای ارجحیت درمان ارتودنسی بود.پس از مرور متون در دسترس ، چنین نتیجه گیری شد که این هدف با ایجاد دو جزء جداگانه برای ثبت:۱- سلامت دندانی و عملکردی برای درمان،۲- عدم تناسب زیبایی به وجود آمده توسط مال اکلوژن ایـجـاد شــده اسـت. با تـغـیـیـری درشــاخـص بکار رفته ‌تـوســــط(Swedish Dental Health Board ) برای سنجش نیاز درمانی بر اساس عملکرد در سلامت دندانی ،  این شاخص به صورت ۵ رتبه با مر زهای مشخص تغییر یافت. برای سنجش نیاز درمانی از دیدگاه زیبایی نیز شاخصی با ۱۰ طبقه، به طور مستقل تعریف شد . این شاخص با استفاده از عکس هایی از افراد ۱۲ ساله که در یک تحقیق بزرگ چند تیمی  جمع آوری شده بود ارزیابی شد. ۶ قضاوت کننده غیر دندانپزشک این عکس ها را بر اساس یک میزان آنالوگ بصری و به فواصل مساوی در محدوده ارزیابی تنظیم کردند و عکس هایی که نماینده هر دسته بودند انتخاب شدند. برای سنجش این شاخص در عمل ، دو نمونه از جمعیت ، گروهی از بیماران ارجاعی برای درمان و نمونه اضافی از کودکان ۱۲-۱۱ ساله مدرسه ای ، انتخاب شدند. هر دو گروه با ستفاده از شاخص ارزیابی شدند و نتایج رضایت بخشی از یافته های هر مشاهده گر و مقایسه مشاهده گر های مختلف ، به دست آمد

نقد

در این شاخص به خوبی به  دو  جزء مستقل نیاز درمانی ارتودنــــسی ( جزء زیبایی و جزء سلامت دندانی ) به طور  جداگانه بها داده شده است، لذا خصوصیات شاخص اکلوزالی ایده ال ( از  جمله اعتبار) در این شاخص بیش از سایر شاخص ها نمود می یابد. در کارهای بعدی نشان داده شد این دو جزء همپوشانی بالایی دارند و می توان شاخص DHC را به صورت مستقل نیز در کارهای جامعه نگر به کار برد

 نیاز به درمان ارتودنسی در کودکان انگلستان(۳)

مدیریت موثر یک سیستم تامین کننده سلامت دندانی عمومی به اطلاعات دقیقی ازنیاز جامعه احتیاج دارد. در بررسی های پیشین میزان نیاز به درمان ها ی ارتودنسی در جوامع که توسط اپیدمولوژیست ها و ارتودنتیستها ارزیابی شده ، بسیار گوناگون بوده است. این مقاله یافته های دو پژوهش مستقل از نیاز درمانی ارتودنسی در انگلستان را با استفاده از شاخص نیاز به درمان های ارتودنسی(۲) نشان   می دهد. نتایج نشان می دهند که تقریباَ یک سوم جمعیت ۱۱ تا ۱۲ ساله انگلستان به درمان ارتودنسی نیاز دارند . اساس انتخاب گروه های نیازمند به درمان در هر دو مطالعه مشابه و بر اساس شدید ترین الگوهای ناهنجاری اکلوزالی بود

مواد و روش ها

جمعیت های مورد مطالعه به صورت تمام دانش آموزان  سال اول مقطع دوم تعریف شدند (یعنی ۱۲-۱۱ ساله ) که در مدارس دولتی منچستر و شفیلد حضور داشتند. با استفاده از تکنیک نمونه گیری تصادفی طبقه ای در دو مر حله ، ۹ دبیرستان از ۱۸ دبیرستان مرکز بهداشت  ناحیه سالفورد ،۳ در منچستر و ۲۲ مدرسه از ۸۹ مدرسه موجود در شفیلد، انتخاب شدند که نماینده مقطعی از وضعیت اجتماعی – اقتصادی  جامعه بودند

معاینه

معاینه در هر مدرسه با استفاده از لامپ angle poise  با حباب ۶۰ واتی و در شرایط استاندارد انجام شد. هیچ اطلاعات رادیوگرافیکی استفاده نشد و معاینه کننده ها به مدارک دندانپزشکی بیمار دسترسی نداشتند. هر کودکی که در روز معاینه در مدرسه  حضور داشت به نوبت از نظر مال اکلوژن بررسی شد . در منچستر معاینه توسط محقق اول و در شفیلد توسط محقق دوم انجام گردید. هر دو معاینه کننده قبلاَ برای استقاده از IOTN  آموزش دیده بودند و مهارت لازم را کسب کرده بودند

نقد مقاله

سن انتخاب شده در این مطالعه ۱۱ تا۱۲ سالگی بوده است، در این سنین احتمال عدم رویش مولرهای دوم و حتی پره مولرهای دو م نیز وجود دارد که نیاز درمانی را بیش ازحد واقعی جلوه     می دهد و رویش  فکین نیز هنوز به حداکثر خود نرسیده و فرصتی برای جبران شلوغی های دندانی در ناحیه قدامی وجود دارد

در مطالعه مااستفاده از IOTN در سنین ۱۶-۱۴سالگی بود که حتی با ا حتساب تاخیر رویش که در محدوده ۲ سال کاملاَ طبیعی اســـت. احتمال تخمین غیر واقعی نیاز درمانی به حداقل می رسد زیرا در این سنین دندان های دایمی کاملاَ رویش یافته اند

گوناگونی نظر دندانپزشکان در تعیین نیاز به درمان ارتودنسی(۴)

خصوصیاتی که دندانپزشکان برای قضاوت درباره نیاز به درمان ارتودنسی استفاده می کنند چندان مشخص نیست. این مطالعه درباره  گوناگونی برداشت دندانپزشکان از نیاز به درمان ارتودنسی تحقیق می کند. هفتاد و چهار دندانپزشک ۳۲۰ کست دندانی را در ارتباط با نیاز به درمان ارتودنسی از نظر زیبایی و سلامت دندانی ارزیابی کردند.این بررسی‌ها نشان داد نظرات این افراد درباره نیاز به درمان تفاوت  ‌های قابل ملاحظه‌ای دارد.پیشنهاد می شود یکی از روش های دستیابی به ارزیابی هماهنگ نیاز به درمان های ارتودنسی ، استفاده از یک شاخص اکلوزالی است. تا زمانی که یک شاخص اکلوزالی توسط جامعه ارتودنسی پذیرفته نشده، اختلاف بین نیاز و در خواست درمان ارتودنسی بین دندانپزشکان و دیدگاه های ناهمگون آنها ادامه خواهد یافت

نقد

 تعیین نیاز به درمان های ارتودنسی بدون حضور بیمار از سوی دندانپزشک با مشکلات فراوان مواجه است ناتوانی در بررسی اکلوژن دینامیک بیمار و بررسی عوارض بالینی ما ل اکلوژن از جمله این عوارض است.به هر حال، این مقاله در نمایش عدم توافق میان دندانپزشکان بسیار موفق عمل کرده است و این همان نکته ا ی است که باعث محبوبیت اخیر شاخص های اکلوزال درمیان دندانپزشکان شده است

مقایسه و مقابله دو شاخص ارتودنسی شاخص نیاز به درمان های ارتودنسی و شاخص زیبایی دندانی (۵)

این مقاله دو شاخص ارتودنسی شاخص نیاز به درمان های ارتودنسی (IOTN) و شاخص زیبایی دندانDAI)  (  را با یکدیگر مقایسه می کند. هر دو شامل خصوصیات بالینی و زیبایی هستند. هر دو این پیش فرض را قبول دارند که یکی از فواید عمده درمان های ارتودنسی بهبود زیبایی و نتیجه منطقی آن سلامت روانی و اجتماعی فرد به وجود آمده‌اند. هر دو شاخص به منظور شناسایی کودکان در وخیم ترین الگوهای اکلوزالی برای بهره گیری از منابع عمومی بکار رفته اند. نحوه ایجاد ارزش و اعتبار IOTN  و DAI به ترتیب دراولین ودومین قسمت مقاله توصیف شده اند. قسمت سوم مقاله این دو شاخص را با هم مقایسه می کند.. در IOTN  جزء زیبایی  ابزاری جداگانه و مستقل از جزءسلامت دندانی است .جنبه بی همتایی DAI ارتباط دادن نظریات مردم از زیبایی به اندازه گیری های الگوی آناتومیک در این خصوص است ، در حالی که درIOTN  دو جزء قابل ترکیب نیستند. هر دو  جزء (IOTN)  دارای سه طبقه بی نیاز از درمان ، نیاز به درمان جزئی و نیاز به درمان قطعی هستند و از یک محدوده پیوسته برخوردار نیست ، در حالی که DAI  از یک محدوده وسیع تر برخورداراست. و نتیجه قابلیت  مقایسه دقیق تری خواهد داشت

نقد مقاله

 هر چند نویسندگان مقاله که هر دو  مبدعان DAI ‌ بوده اند، اشکالاتی به شاخص (IOTN)   وارد داشته اند، ولی همانطور که درمتن مقاله دیده می شود DAI  نیزخالی از اشکال نیست. و علاوه بر این ایجاد یک محدوده با دامنه وسیعتر در DAI می تواند خطای اندازه گیری را افزایش دهد و بروز آن را نمایان کند .از اشکالات عمده DAI  آن است که در تحقیقات حساسیت آن به دندان های از دست رفته ، اثبات شده و اوربایت هایی که بافت نرم را صدمه می زنند تفاوتی با اوربایت‌های غیر تروماتیک ندارند

به طور کلی هیچ کدام از شاخص‌های موجود بدون اشکال نیستند؛ ولی در کاربردهای اپیدمیولوژیک شاخص IOTN خصوصیات مهم  یک شاخص معتبر شامل : اعتبار، تکرار پذیری ، سادگی در کاربرد، مقبولیت حرفه ای و مردمی و نیز زمان  سنجش کوتاه تر را داراست

مطالعه اعتبارسه شاخص نیازبه درمان ارتودنسی درایالات متحده.(۶)

هدف این مطالعه بررسی نیاز درمانی از دیدگاه ۱۸ ارتودنتیست بود. ۱۶۰ کست مطالعه از تمام اقسام مال اکلوژن استفاده شدند. کست ها با توجه به شاخص های IOTN  و HLD و Modified HMAR  ارزیابی شدند. نتایج نشان داد هر سه شاخص اطلاعات معتبری برای تعیین نیاز به درمان‌های ارتودنسی فراهم می کنند

 نقد مقاله

با توجه به استاندارد طلایی این مطالعه که شامل گروهی از ۱۸ ارتودنتیست بود،  اعتبار این مقاله دو  چندن می شود. در سایر مطالعات معمولاَ دو یا چند شاخص با یکدیگر مقایسه می شوند که اعتبار هر شاخص را به وضوح مشخص نمی کند. کاربرد IOTN به تایید این مقاله نیز مطابق با تشخیص ارتودنتیست ها در سطح نمونه های بزرگ( بیش از۲۰۰ کست ) است

 مطالعات اپیدمیولوژیک مال اکلوژن (۷)

شیوع مال اکلوژن ونیاز درمان ارتودنسی درایالات متحده ،آمار ارائه شده از(NHANES III)

نیاز و تقاضای درمان

اطلاعات به دست آمده از سومین بررسی سنجش تغذیه و سلامت ملی (NHANES III)  تصویری شفاف از مال اکلوژن در جمعیت ایالات متحده در دهه ۱۹۹۰ در اختیار ما قرار می دهد. بی نظمی قابل تو جه انسیزورها در غالب گروه های نژادی و مذهبی رخ می دهد و تنها ۳۵% بالغین انسیزورهای تحتانی مرتبی دارند.بی نظمی در ۱۵% منجر به عوارض ظاهری و عملکردی می شود و نیاز به درمان به کمک توسعه قوس فکی یا کشیدن چند دندان دارند. حدود ۲۰% جمعیت انحرافاتی از بایت ایده آل دارند و ۲% این انحرافات با عث مال اکلوژن می شوند و نیاز به درمان ارتودنسی دارند. در مقایسه با بقیه ، جمعیت نژاد Hispanic بی نظمی بیشتری در انسیزورهای خود دارند و روابط کلاس اا، ااا بیشتر در بین آنها دیده می شود ولی بایت عمیق و باز بین آنها شیوع کمتری دارد

ملاحظات فانکشنال و روانی – اجتماعی در تعریف نیاز به درمان ارتودنسی تاثیر دارند.به همین دلیل تعیین نیازهای درمانی تنها با بررسی کست های دندانی و تصاویر رادیوگرافی مشکل است.Shaw و همکارانش سیستمی برای امتیاز بندی مال اکلوژن طراحی کرده اند

(شا خص نیاز به درمان های ارتـودنـسـی (IOTN) ) که بیماران را در ۵ رتبه از “ بی نیاز از درمان ‍“  تا “ نیاز شدید درمان“    طبقه بندی کرده اند.این شاخص دو جزء دارد: جزء سلامت دندانی ( برپایه انحرافات از اکلوژن ایده ال ) و جزء زیبایی ( بر پایه امتیازی که بیماران بر اساس یک سری عکس از مال اکلوژن به خود می دهند). همانطوری که انتظا ر می رود ارتباط بالایی بین امتیازات دو جزء شاخص وجود دارد ، که بر این اساس میتوان تنها  جزء سلامت دندانی را به عنوان نشانه نیاز به درمان به کار برد(۲۰) . گروهی از ارتودنتیست‌ها میزان  جلب توجه ناهنجاری‌های اکلوزالی را بررسی می‌کردند و براین اساس IOTN  بهتر از شاخص های قبلی با نظر گروه ارتودنتیست ها مطابق بود. کاربرد IOTN در بررسی اطلاعات نشان می دهد ۵۷ تا ۵۹% تمـــام گروه های نژادی و مذ هبی درجاتی از نیاز به درمان ارتودنسی را دارند. بیش از ۳۰% جوانان سفیدپوست ۱۱% نژاد Hispanic و۸% سیاهان تحت درمان قرار گرفته اند. مال اکلوژن شدید در بین سیاه‌پوستان بیشتر گزارش می شود که احتمالاَ به دلیل درمان کمتر در این گروه نژادی است. درمان در گروه هایی با در آمد بالا شایع تر است ، ۵ تا ۸  در صد پایین ترین سطح جامعه و ۱۰ تا ۱۵ در صد گروه‌هایی با درآمد متوسط تحت درمان قرار گرفته اند. با وجود آن که امروز تمام ایالت ها در امریکا به درمان ارتودنسی تحت حمایت   Medicaid نیاز دارند که خود شاهدی از اهمیت غلبه بر مشکلات ارتودنسی است. کمتر از ۱% بیماران ارتودنسی در برنامه های اجتماعی تحت درمان قرار می گیرند . علیرغم این موضوع ، حدود ۱۰% نوجوانان در پایین ترین سطح  جامعه و ۱۵% گروه متوسط تحت درمان ارتودنسی هستند. حتی خانواده هایی با منابع اقتصادی متوسط ارتودنسی را در اولویت بالایی قرار می دهند؛ زیرا نقشی بزرگ در مقبولیت فرد در اجتماع و شانس‌های زندگی افراد دارد

 سنجش مال اکلوژن و عامل زمان(۸)

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.