پایان نامه بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
4 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 پایان نامه بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن دارای ۱۰۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پایان نامه بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پایان نامه بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن

چکیده
فصل اول :کلیات
مقدمه
طرح مساله
اهداف پژوهش
ضرورت تحقیق
فصل دوم : نگاهی به تاریخچه های پژوهش
مقدمه
ادبیات تحقیق ( استرس )
پیشینه نظری ( استرس)
تعریف سردرد های میگرنی
انواع سردرد
سردرد شریانی از نوع میگرن
تعریف میگرن ( تاریخچه )
نشانه های میگرن
میگرن چند مرحله دارد
فراوانی سردرد میگرن
انواع مختلف میگرن
میگرن کلاسیک
میگرن چشمی
میگرن بازیلر
میگرن یائسکی
علت شناسی
اختلالات عروق مغز
احتلالات زیست – شیمیایی
خواب
عوامل روانشناختی
تشخیص اختراقی
درمان گری میگرن
سایر روشهای درمان گری
پیشینه تحقیق
تحقیقات صورت گرفته در خارج از ایران
تحقیقات صورت گرفته در ایران
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
جمعیت هدف
روش اجرا
روش آماری
فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یافته ها وتجریه و تحلیل داده ها
جدول ۲-۴ مقایسه تاثیر تنیدگی بر افراد سالم ودارای سردرد میگرنی
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
بحث درمورد یافته های تحقیق
محدودیت ها و پیشنهادات
پیشنهادات
منابع
ضمائم

بخشی از منابع و مراجع پروژه پایان نامه بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم وافراد متبلا به بیماری میگرن

۱) آزاد ، حسین ۱۳۷۴ آسیب شناسی روانی انتشارات بعثت ، تهران
۲) اتکنیسون ، ریتا و همکاران ۱۳۷۳ ترجمه محمد تقی براهنی و دیگران ، زمینه روان شناسی ، انتشارات رد ، جلد دوم ، تهران
۳) استورا ۱۳۷۷ ترجمه پریرخ دادستان ، تنیدگی یا استرس بیماری جدید قرن ، تهران
۴) پور افکاری ، نصرت اله ۱۳۷۳ فرهنگ جامع انگلیسی ، فارسی روان شناسی انتشارات فرهنگ معاصر ، تهران
۵) رسول زاده ، طباطبایی ، کاظم ۱۳۷۵ بررسی ویژگی های شخصیتی مبتلایان به میگرن و مقایسه تاثیر دارو درمان گری با روش آموزش تنش زدایی تدریجی همراه با پسخوراند زیستی در این بیماران ، پایان نامه دکترا ، دانشگاه تربیت مدرس
۶) رودلفولا ، ۱۳۷۳ ترجمه پریوش اخوان ، میگرن ، انتشارات اسلامیه ، تهران
۷) سلطان زاده ، اکبر ۱۳۶۷ میگرن و سایر دردهای به زبان ساده برای همه . انتشارات چاپخانه زندگی تهران
۸) سلیمانی ، داریوش ۱۳۶۲ بیماری های مغز و اعصاب انتشارات جهان شاهی ، تهران
۹) صفایی ، مریم ۱۳۸۱ شیوه های مقابله با استرس و پیشرفت تحصیلی واحد ابهر
۱۰) عشقی ، پروانه ۱۳۸۱ استرس و ترتیب تولد ابهر دانشگاه آزاد اسلامی ابهر
۱۱) عبادزاده کرمانی ، محمد ۱۳۶۰ میگرن بلای قرن ما انتشارات عارف
۱۲) کاپلان سادوک ، بنیامین ۱۳۷۲ ترجمه نصرت اله پور افکاری ، چکیده روان پزشکی بالینی انتشارات آزاده ، تهران
۱۳) کلمنی ، ورنون ۱۳۷۴ ترجمه محمد رضا نیکخو – فشار روانی و راههای مقابله با آن انتشارات آزاده – تهران
۱۴) گنجیان ، حمید ۱۳۶۹ سردردهای میگرنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
۱۵) گیریجا کهانا ۱۳۸۲ ترجمه قند هاری راههای مقابله با استرس
۱۶) ویکلسنون ۱۳۸۰ ترجمه فرهاد همت خواه – میگرن و انواع آن

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر تنیدگی در افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری میگرن در تهران می باشد . فرضیه هایی که به معرض آزمایش گذشته شدند عبارتند از

فرضیه اول : مقایسه تاثیر تنیدگی بر افراد سالم و افراد مبتلا به میگرن و فرضیه دوم : مقایسه تاثیر تنیدگی در بین زنان  و مردان دارای سردردهای میگرنی!

گروه نمونه ی این پژوهش شامل ۶۰ نفر از افرادی هستند که ۳۰ نفر افراد سالم و ۳۰ نفر افراد مبتلا به سردردهای میگرنی می باشد که به صورت تصادفی انتخاب شده اند و بر روی آنها آزمون استرس انجام شد که پس از آن از روش (t) استفاده شده که نتیجه بدست آمده به شرح زیر می باشد

ــ تاثیر تنیدگی بر افراد مبتلا به بیماری میگرن بیشتر می باشد

ــ تاثیر تنیدگی بر زنان میگرنی بیشتر ا ز مردان میگرنی است

مقدمه

بطور کلی تعاریف گوناگونی از فشار عصبی و روانی به مفهوم استرس «تنیدگی» شده است. تنیدگی مجموعه واکنش های عمومی فر نسبت به عوامل ناسازگاری و پیش بینی نشده داخلی و خارجی است بد نگیرند که هر گاه تعادل فرد به علت عواملی محیطی از بین برود استرس پدید می آید. استرس گاهی سبب آسیب روانی فرد و سازمان می شود و باعث می شود که بدان وظایفی که به طور عادی و به سادگی انجام می دهد با دشواری بیشتر انجام دهد.(رسول زاده ۱۳۷۵)

بررسی تاثیر تنیدگی بر انسان یکی از گسترده ترین قلمدادهای پژوهشی را در عصر حاضر تشکیل می دهد تنیدگی «استرس» می تواند بر اثر عوامل متعددی که عوامل تنیدگی زا نامیده شده اند به وجود آید و تغییرات عمده ای را در ارگانیزم ایجاد کند. هر وضعیتی که برای فرد با آسایش او تهدید کننده به حساب آید از آن جهت که وی را مجبور به استفاده از توانایی خود در مقابله با آن می کند «تنیدگی» نامیده می شود. عوامل تنیدگی زا نه تنها شامل بحرانهای شدید مثل : جنگ، طلاق، ; و وقایع معمولی روزانه مثل انتظار کشیدن در صف، خرید وسایل ضروری، اختلافات زناشویی و ; است بلکه مشکلات روزمره و درگیریهای خفیف زندگی را نیز در بر می گیرد. از سوی دیگر بین تنیدگی و اضطراب رابط تنگاتنگی وجود دارد که متمایز کردن این دو را بسیار دشوار می سازد و به موازات افزایش تنیدگی و به دلیل فراوانی عوامل تنیدگی زا در زندگی امروزی بشر که حاصل صنعتی شدن جوامع است. اضطراب نیز به طور گسترده زندگی بشر را فرا گرفته تنیدگی در تمام قسمتهای ارگانیزم انسان اثر می گذارد. حالتهای تنیدگی همانند اضطراب ممکن است به صورت مختلف فیزیولوژیکی، رفتاری و شناختی متجلی گردند.(رسول زاده ۱۳۷۵)

مهمترین پاسخ های بدنی تنیدگی، پاسخ های سیستم خود مختار، غدد درون ریز و سیستم ایمنی بدن هستند. آنچه مسلم است تفاوتهای فردی زیادی در چگونگی مقابله با تنیدگی وجود دارد. یک عامل تنیدگی زا در دو فرد و حتی در یک فرد در زمانهای مختلف اثر یکسانی ندارند. یکی از مهمترین دلایل این تفاوت را باید در ساختارهای ژنتیکی و ارگانیکی افراد جستجو کرد. در بعضی خانواده ها سیستم اعمال ها و احساس ضعیفتر می باشد. یکی از شایع ترین پاسخ های بدنی تغییراتی است که در عملکرد سیستم قلبی، عروقی و عضلانی به وجود می آید، که به صورت های مختلف مشاهده می شود. اختلال در کارکرد قلب، فشار خون اساسی، بروز انواع دردهای مزمن در عضلات مختلف و بروز انواع سردردها و; در واقع جزء پاسخهای بدنی این دو سیستم به تنیدگی محسوب می شوند. همه ساله میلیون ها نفر در جهان به علت عارضه سردرد به پزشکان و متخصصان مختلف مراجعه می کنند. پژوهشهای گسترده ای نشان داده اند که عارضه سردرد به علل مختلف مانند گشاد شدن رگها «سردرد میگرنی» . فشار ماهیچه های پیشانی (سردردهای ناشی از تنش) و یا تغییرات فشار درون جمجمه ای و; ایجاد می شود. (۱) (رسول زاده ۱۳۷۵)

سردردهای عروقی که شامل سردردهای ناشی از واکنش غیر عادی شریانهای مغزی است بیشترین فراوانی را در مقایسه با دیگر سردردها بعد از سردرد تنشی دارند.(۲)

حدود ۵۰ درصد از کسانی که به متخصصان و یا کلینیک های مربوط به سردرد مراجعه  می کنند به سردردهای عروقی مبتلا هستند که به این سردردها «سردرد میگرنی » می گویند. شریانهای مغزی که منجر به بروز سردرد میگرنی می شود وجود تنیدگی و اضطراب و افسردگی است. گر چه عوامل دیگر هم در بروز میگرن موثر هستند(۳)

(۱) رسول زاده طباطبایی، کاظم، بررسی ویژگی های شخصیتی مبتلایان به میگرن و مقایسه تاثیر دارد و درمان گری با روش آزمون تنش زدایی تدریجی همراه با پسخوراند زیستی در این بیماران. پایان نامه دکترا، تهران، دانشگاه تربیت مدرس

(۲) عبادزاده کرمانی، محمد، میگرن بلای قرن ما، انتشارات عارف

(۳) رسول زاده طباطبایی، بررسی ویژگی های شخصیتی ;

به طور کلی بیماران میگرنی معمولاً افرادی جاه طلب و کمال جو هستند که دوست دارند بر طبق نقشه زندگی کنند نسبت به خود عیب جو و انتقاد گر می باشند و متعددند که نسبت به دیگران نیز عیب جویی نمایند و احتیاج دارند که نسبت به دیگران جلو تر باشند. این بیماران غالباً در مقابل ناکامیها که از ارتباطشان با مردم حاصل می شود به صورت خشم و رنجش دائم که مسلماً تخلیه کافی نخواهد شد واکنش می کنند ولی اینکه چرا واکنش عاطفی در یک تن بر شریانهای جمجمه تاثیر می گذارد و مثلاً سبب انقباض عضلات این ناحیه نمی شود. سؤالی است که تا کنون جوابش پیدا نشده است

گاهی اثر استرس های وارد شده بر فرد تا مدت ها باقی می ماند و فرد با به خاطر آوردن آنها یا دیدن چیزهایی مشابه مجدداً دچار استرس می گردد. (گیدیجا کها نا ۱۳۸۲)

 طرح مساله

حملات میگرن در بعضی از افراد به طور متناوب رخ می نماید. این نوع سردرد که معمولاً یک طرف سر را فرا می گیرد ضرباتی و بسیار شدید بوده است و اغلب با تهوع همراه است حمله و درد ممکن است جلو سر و گاهی تمام سر را در برگیرد و چند ساعت یا چند روز طول بکشد. علت آن به روشنی شناخته نشده است، هرچند عامل اصلی آن هیجان و استرس و به دنبال آن انقباض و انبساط شریانهای سر ذکر شده است. در بعضی از موارد انبساط شریانهای سر به خوبی نمایان است. قبل از شروع حمله به دلیل انقباض عروق خونی نشانه هایی که وقوع حمله ها را خبر می دهند ظاهر می شوند. این نشانه ها عبارتند از

نقاط سیاه در میدان بینایی، احساس مورمور کردن در پوست، اشکال در صحبت کردن ، سوت کشیدن گوش، کرختی و ضعف اعضاء، حساسیت فوق العاده نسبت به نور، احساس تهوع ، تغییر در خلق و خو، حالتی از تنیدگی شعور همراه، با احساس سرخوشی دنبال می شود. (منبع- حسین آزاد ۱۳۷۴)

در بسیاری از موارد سردرد های میگرنی سابقه خانوادگی دارند ولی این موضوع که وراثت در ایجاد آنها نقش داشته باشد هنوز روشن نیست. (حسین آزاد ۱۳۷۴)

ممکن است ظهور حملات میگرن با تغییرات زندگی از قبیل قرار گرفتن در موقعیتهای استرس زا، رسیدن به سن بلوغ، رفتن به مدرسه و دانشگاه و یا شروع یک شغل در ارتباط باشد. به طور کلی این موضوع مورد قبول همه متخصصان است که استرس در ایجاد حمله های میگرنی نقش دارند. (حسین آزاد ۱۳۷۴)

افراد مبتلا به میگرن از نظر شخصیتی افرادی هستند کمال گرا و دارای سانقه های قوی از قبیل اینکه «من حتماً باید این کار را انجام دهد » به همین دلیل اگر با شکست مواجه شوند اکثراً با این موضوع مواجه می شوند «اکثراً با شکست مواجه می شوند» بعضی از افراد مستعد میگرن ظاهراً آرام و آسوده به نظر می رسند. دو حالیکه ممکن است خشم و استرس پنهان به دلیل ناتوانی در انجام دادن کاری در حد کمال مطلوب در زیر ظاهر آرام آنان وجود داشته باشد.(حسین آزاد ۱۳۷۴)

در بیماران میگرنی موفقیت و پیشرفت باعث دل مشغولی و نگرانی آنان می شود. آنان دارای انرژی زیادی هستند و در کوشش و کشمکش به سر می برند و به نظم عشق می ورزند و در مقابل تغییر مقاومت کرده و غیر قابل انعطاف بوده و از نظر اجتماعی سرد هستند .        (رسول زاده ۱۳۷۵)

روانپزشکان در ایجاد میگرن عصبانیت ها و تهاجمات عصبی را سبب می دانند و سردرد را به عنوان یک واکنش دردناک در برابر تهاجمات و تظاهر بدن ما در برابر رنجشهای حقیقی زندگی است. روانشناسان اعتقاد دارند که میگرنی ها اشخاصی حساسند که عواطفشان حالت کودکانه به خودش را حفظ کرده است. آنها از نظر محبت در مضیقیه بوده اند و قادر به بیان عواطف و ایستادگی بزرگترها را ندارند(حمید گنجیان ۱۳۶۹)

اهداف پژوهش :

ــ آگاهی از عوامل شناختی میگرن

ــ بررسی رابطه تنیدگی و میگرن

ــ شناخت صفات افراد مبتلا به تنیدگی و میگرن و طرق دفع علتهای آن

تعریف نظری:

تعریف عملی : (تنیدگی – میگرن)

تنیدگی (استرس) : عبارت است از نمره ای که آزمودنی از آزمون (استرس) بدست آورده است

میگرن : سردرد میگرن به صورت دوره ای و متناوب رخ می دهد که معمولاً به این ترتیب حمله سردرد در(۲- ۷۲) ساعت طول می کشد و گاهی با تهوع و حساسیت به نور و صدا همراه است. (مارسیا و یکلسنون- ۱۳۸۰)

ضرورت تحقیق :

ضرورت و اهمیت بررسی مشکلات افرادی که دچار میگرن و تنیدگی در این است که از مشکلات روز افزون آنها تا حد امکان جلوگیری شود و با تکیه بر نقاط قوت و جبران نقاط ضعف آنها بتوان در ایجاد کفایت اقتصادی و اجتماعی آنها اقدام موثری برداشت

واژه های کلیدی :

متغیرهای تحقیق :

در این پژوهش که به بررسی تنیدگی و میگرن می پردازیم که دارای دو متغیر وابسته و مستقل می باشد

متغیر مستقل : میگرن

متغیر وابسته : تنیدگی

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.