مقاله مدیریت کیفیت


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
4 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله مدیریت کیفیت دارای ۹۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدیریت کیفیت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مدیریت کیفیت

فصل اول: کلیات و طرح تحقیق
۱-۱ مقدمه
۲-۱ بیان موضوع و اهمیت آن
مقدمه
بخش اول: مدیریت کیفیت فراگیر
۱-۱-۲ مفهوم کیفیت
۲-۱-۲ ابعاد کیفیت در بخش خصوصی
۳-۱-۲ ابعاد کیفیت در بخش دولتی
۴-۱-۲ هماهنگی ساختاری
۵-۱-۲ مفهوم فراگیر
۶-۱-۲ مدیریت کیفیت فراگیر
۷-۱-۲ ویژگی های مدیریت کیفیت فراگیر
۸-۱-۲ پیشینه TQM
۹-۱-۲ تعاریف TQM
۱۰-۱-۲ اصول اساسی درمدیریت TQM
۱۱-۱-۲ ابزارهای مدیریت کیفیت فراگیر
۱۲-۱-۲ مفروضات TQM
۱۳-۱-۲ اصول تغییر سازمانی در TQM
۱۴-۱-۲ انواع مداخلات سازمانی موردنظر در TQM
۱۵-۱-۲ فرآیند های رفتاری در TQM
۲-۲- بخش دوم: فرهنگ سازمانی
۱-۲-۲ فرهنگ
۲-۲-۲ ویژگی ها و کارکرد های اصلی فرهنگ
۳-۲-۲ فرهنگ سازمانی
تعریف فرهنگ
۴-۲-۲ اهمیت تأثیر فرهنگ سازمانی در عملکرد سازمانها
۵-۲-۲ فرهنگ قوی
۶-۲-۲ نقش مدیران درایجاد تغییر و تحکیم فرهنگ سازمانی
۷-۲-۲ لایه ها و سطوح فرهنگ سازمانی
۸-۲-۲ نظریه دوبعدی فرهنگ سازمانی( استانلی دیویس)
۹-۲-۲ انواع فرهنگ سازمانی
۱۰-۲-۲ مدیریت فرهنگ سازمانی
۱۱-۲-۲ تغییر فرهنگ سازمانی
۱۲-۲-۲ فرآیند تغییر
۱۳-۲-۲ شرایط مساعد برای تغییر فرهنگ
۱۴-۲-۲ نظریه پردازان مدیریت کیفیت فراگیر
بخش سوم: فرهنگ سازمانی، TQM
۳-۲- فرهنگ سازمانی و TQM
۱-۳-۲ ابعاد TQM
۲-۳-۲ ابعاد فرهنگ
۳-۳-۲ فرهنگ کیفیت
۴-۳-۲ جمع بندی بحث نظری
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله مدیریت کیفیت

۱- حقیقی، حسین،(۱۳۷۳) ابزارهای کنترل کیفیت آماری،چاپ اول، سازمان مدیریت صنعتی، صفحه
۲- سیروس تسلیمی، آشنایی با مفاهیم TQM,TQC (1373)، شماره ۲ مجله صنایع صفحه
۳-مجتبی رجب بیگی، محمدحسین تسلیمی، مدیریت کیفیت فراگیر،(۱۳۷۴) مرکز نشر دانشگاه امیرکبیر صفحه
۴-مجتبی رجب بیگی، محمدحسین تسلیمی، مدیریت کیفیت فراگیر(۱۳۷۴) مرکز نشر دانشگاه امیرکبیر صفحه
۵- مجتبی رجب بیگی، محمدحسین تسلیمی، مدیریت کیفیت فراگیر( ۱۳۷۴) مرکز نشردانشگاه امیرکبیر صفحه
۶- محسین ریاحی، کیفیت فراگیر، ۱۳۷۵ نشریه داخلی آذرآب، صفحه
۷- محسین ریاحی، کیفیت فراگیر، ۱۳۷۵ نشریه داخلی آذرآب، صفحه
۸- محسین ریاحی، کیفیت فراگیر، ۱۳۷۵ نشریه داخلی آذرآب، صفحه
۹- مجتبی رجب بیگی، کیفیت در بخش دولتی، مجله شماره ۴۰ کاتبان، صفحه
۱۰- مجتبی رجب بیگی، کیفیت در بخش دولتی، مجله شماره ۴۲ کاتبان، صفحه
۱۱- علی احمدیان، معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان، راهنمای جامع مدیریت بهره وریف ۱۳۷۴ و چاپ اول نشر خاشع، صفحه
۱۲-محسن ریاحی، کیفیت فراگیر ۱۳۷۵ نشریه داخلی، آذرآب، صفحه
۱۳- محسن ریاحی، کیفیت فراگیر ۱۳۷۵ نشریه داخلی، آذرآب، صفحه
۱۴- اصغر زمردیان، مدیریت کیفیت جامع، ۱۳۷۳، چاپ مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صفحه
۱۶- ترجمه کهزاد آذرهوش، خدایان مدیریت، ۱۹۹۷ چارلز هنری، انتشارات فرا، صفحه
۲۰- ترجمه ناصر میرسپاسی، مدیریت فرهنگ سازمان، استانلی دیویس، ۱۹۹۶، نشر دانشگاه علم و صنعت صفحه
۲۵- شهیندخت خوارزمی، فرهنگ سازمانی،مجله تدبیر، شماره
۲۶- ترجمه قرچه داغی، بسوی بهترینها، توماس پیترز و رابرت جی واترمن، ۱۳۷۲، صفحه
۲۸- محود روح الامینی، زمینه فرهنگ شناسی، بنیاد مستضعفان، صفحه
۳۰ – حسین حقیقیف جوران و دمینگ، وایشی گاوا، مجله تدبیر شماره
۳۲- رعنا مهربان، TQM، ۱۳۷۸ انتشار دانشگاه تهران، صفحه
۳۳- علی پارسائیان، تئوری و طراحی سازما( جلد اول و دوم)، ۱۳۷۷، چاپ اول دفتر پژوهشهای فرهنگی، صفحه
۳۴- ترجمه عبدالمجید رازانی، ماساکی ایمائِی، رو شهای بهبود مستمر، ۱۳۷۳،چاپ مؤسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صفحه
۳۵- عبدالمجید رازانی مدیریت کیفیت و جامع در عمل، ۱۳۷۳،چاپ مؤسسه مطالعات برنامه ریزی آموزش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صفحه

چکیده

مطالعات و پژوهشهای انجام شده در ارتباط با علل موفقیت بسیاری از شرکتها در صحنه رقابت نشان دهنده این نکته می باشد که فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین عوامل موفقیت این سازمانها است. با توجه به نتایج این تحقیقات شناخت نقاط قوت و ضعف فرهنگ سازمانی شرکتها گاهی مهم ضروری در ارزیابی توان رقابتی آنان در صحنه رقابت اقتصادی می باشد

تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناخت فرهنگ سازمانی و تعیین نقاط ضعف و قوت و ارتباط آن با توسعه ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر می باشد

با توجه به اهمیت و شناخت فرهنگ سازمانی حاکم بر شرکتها و توجه سازمانها به کیفیت، تحقیق حاضر به منظور پاسخ گویی به نوع فرهنگ سازمانی و همچنین ارتباط بین ابعاد فرهنگ سازمانی حاکم و توسعه ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر صورت گرفته است

۱-۱ مقدمه

در شرایط کنونی ایران اگرچه هنوز به دلیل فزونی تقاضا بر عرضه و ضعف سیستم تولید، شرایط رقابتی سازنده ای بر بازار داخلی حاکم نشده و مشتری هنوز قادر به ایفا نقش تعیین کننده خود در بازار رقابت نمی باشد لیکن صنایع جوان و روبه رشد ما با نگرانی آمیخته به هوشیاری قابل ملاحظه ای به آینده خود می نگرد. نگرانی از این جهت که در صورت برداشتن موانع گمرکی و ورود کالاهای خارجی، بعلت تکنولوژی ضعیف، بالابودن هزینه های تولید و پایین بودن کیفیت محصولات قادر به رقابت با محصولات خارجی نبوده و با خطر تعطیل شدن و اضمحلال مواجه می باشند و هوشیاری بدین لحاظ که در پرتو افزایش دانش مدیریتی و آینده نگری مبتنی بر تجزیه و تحلیل علمی، ورود به بازارهای برون مرزی را در برنامه های خود قرار داده و از هم اکنون خود را مجهز می سازند

بنابر شرایط کنونی بازار داخلی که در آن مشتری به دلیل نداشتن قدرت انتخاب ناچار به عدول از استانداردهای مورد علاقه خود است، دل بسته و با خاطری آسوده در برجهای خود پادشاهی می کنند اما آنها می توانند پیش بینی کنند که دوران پادشاهی مشتری نزدیک است. لذا تغییر در سطوح مدیریتی به منظور افزایش کیفیت محصولات و کاهش ضایعات و هزینه های بی مورد بیش از پیش احساس می شود

پیوستن به سازمان تجارت جهانی WTO و لاجرم رقابت با انبوه کالاهای خارجی با کیفیت خوب و ارزان قیمت در پیش است. در آینده ای که خیلی هم دور نیست تنها شرکتهایی موفق و سربلند از این رقابت تنگاتنگ بیرون می آیند که از هم اکنون زمینه های بهبود کیفیت را در سازمانهای خود پی ریزی کنند

گرایش و تمایلی که هم اکنون در شرکتهای ایرانی جهت اخذ گواهی نامه های نظام تضمین کیفیت(ایزو)بوجود آمده است دلالت بر این آگاهی تلاش مدیریتی به منظور تغییر در روندهای پیشین دارد

 ۲-۱ بیان موضوع و اهمیت آن

از سالهای ۱۹۷۰( بحران نفت) به بعد دو موضوع مهم در بحثهای مربوط به مدیریت سازمانهای اقتصاد مطرح شده است که قیمت دو روی سکه را تشکیل می دهد. از طرفی ظهور مقتدرانه ژاپن در عرصه رقابت جهانی کیفیت بعنوان مهمترین معیار برای سازمانها در بازار رقایت مطرح شد و تنش تعین کننده آن در حفط موقعیت رقابتی و توان ادامه حیات اقتصادی سازمانها کاملاً محرز شده است و از طرف دیگر فرهنگ سازمانی که بعنوان پدیده ای واقعی و نیرومند به کلیه جنبه های سازمان نفوذ کرده مطالعات و پژوهشهایی که در رابطه با علل موفقیت شرکتهای موفق جهان به عمل آورده است حکایت از آن دارد که کیفیت و تأمین رضایت مشتری در این سازمانها به مثابه یک موضوع استراتژیک بوده و تمامی فعالیتهای سازمان در جهت تأمین آن هماهنگ می شودو نظم اعتقادات و باورها و ارزشها و الگوهای رفتاری حاکم در این سازمانها( فرهنگ سازمانی) پشتیبان مؤثری برای تحقق اهداف کیفی این سازمانها می باشد. به بیانی روشنتر الگوی فرهنگ سازمانی در این سازمانها براساس باورها و اعتقادادت عمیق نسبت به ضرورت تلاش و مشارکت همگانی برای بهبود مستمر کیفیت و جلب رضایت مشتری تنظیم شده است لذا کیفیت در این سازمانها بعنوان یک هدف کوتاه مدت بلکه بعنوان یک فرهنگ به تمامی فعالیتهای سازمان مستولی شده و خدمت به مشتری همچون یک عبارت مورد توجه می باشد. نکته با اهمیت و قابل ذکر دیگردر این رابطه تنش مدیران، خصوصاً مدیران عالی سازمانها در شکل گیری و تحکیم یا تغییر فرهنگ سازمانی است درواقع ارزش های اسلامی فرهنگ سازمانی به طرز غیرقابل تردید ی در سطوح بالای سازمان تنظیم شده است و از طریق سلسله مراتب به سمت پائین منتقل می شوند. لذا در مطالعه و بررسی فرهنگ سازمانی تأکید اساسی و اولیه بر اعتقادات، باورها، ارزشها، و الگوهای رفتاری مدیران عالی سازمان است

 با توجه به نکات اساسی فوق مطالعه فرهنگ سازمانی شرکت ها، اقدامی ضروری و مؤثر برای تنظیم فعالیت های بهبود کیفیت می باشد که با توجه به شرایط کنونی کشورمان و اهمیت سازماندهی تلاش های بهبود کیفیت در سازمانهای تولیدی و خدماتی موضوعی است که جایگاه ویژه ای در بحثها و تحقیقات آکادمیک طلب می کند

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.