مقاله اکوتکنولوژی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
3 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله اکوتکنولوژی دارای ۴۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اکوتکنولوژی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله اکوتکنولوژی

فصل اول

مقدمه

اکوتکنولوژی

مقدمه

۱-۱-مفهوم اکوتکنولوژی

۱-۲-مسیرهای اصلی و مسیرهای تخصصی اکوتکنولوژی

مسیرهای تخصصی شامل

۱-۳-برنامه های اکوتکنولوژی وتوسعه پایدار

۱-۴-اکوتکنولوژی ونقش های اجتماعی آن از NIRE

۵-۱-اهداف اکوتکنولوژی

فصل دوم

۲-۱-رتیور سیستم

۲-۱-۱-مقدمه ای برای سیستم وتیور

۲-۱-۲- Vetiver چیست؟

۲-۱-۳-اکوتکنولوژی ورتیور سیستم وموارد مصرف آن

۲-۳-اصلاح زیستی جداسازی نمک;

۲-۴-کرمهایی برای کمپوست سازی(ورمی کمپوست)

۲-۴-۱-مواد غذایی مورد استفاده کرمها

۲-۴-۲-روشهای ورمی کمپوست سازی

۲-۴-۳-مکمل ارگانیک;

۲-۴-۴-آزمایش شرکت خاک ارگون

میزان تولید وسودآوری بستگی به دو عامل زیر دارد

۲-۴-۵- مزایای ورمی کمپوست;

۲-۴-۶- فواید اقتصادی ورمی کمپوست;

-پروژه زراعت متراکم مخلوط

-کاربردهای بیوتکنولوژی در کشاورزی ارگانیک;

ورمی کمپوست سازی به روش windrow

پروژه پرورش آبزیان

منابع

اکوتکنولوژی

مقدمه

توسعه وترویج علم وتکنولوژی که با انقلاب صنعتی در قرن ۱۹ آغاز گردید. از طرفی نعمت های بزرگی را برای بشریت به ارمغان آورد مانند افزایش تولید غذا و بوجود آوردن محیط هایی زندگی دلپذیر و خوشایند در حالیکه آنها ازطرف دیگر موجب تخریب عوامل محیطی به وسیله مصرف سوخت های فسیلی و ذخایر طبیعی گردید.انسان با غلبه بر عوامل مضر باعث توسعه علم وتکنولوژی می شود. اما دور نماهای بعدی مهم هستند اینکه چه نوع از تکنولوژی های جدیدی را برای موفقیت بیشریت نیازمندیم ؟ برای پاسخ به این سوال بایستی به نکات زیر توجه نمود

۱-اولین نکته مورد توجه این است که نسل های آینده را مقروض نسل حاضر نسازیم

۲-دومین نکته مورد توجه این است که اجازه ندهیم فعالیت های صنعتی کشورهای توسعه یافته باعث آسیب رساندن به محیط زیست کشورهای در حال توسعه گردد. یا فشارهای وارده بر محیط های شهری را بر مناطق دورافتاده تحمیل نکنیم

۳-سومین نکته مورد توجه همزیستی است. برای آسایش بشریت یک همزیستی متنوعی را با گونه های دیگر فراهم سازیم در حالیکه تعادل بین انسان ها و دیگر قسمت های اکوسیستم جهانی را حفظ میکنیم

نکته دیگری که سوای از موضوع فشار روی محیط زیست جهانی بایستی به آن توجه کنیم فرسایش انرژی وذخایری است که می خواهیم در قرن ۲۱ بهبود یابد

اگر چه افزایش فشار روی محیط زیست جهانی وفرسایش انرژی و ذخایر به خودی خود مشکلاتی را ابعاد مختلف می باشند لیکن به شدت به هم وابسته اند. زیرا هر دوی آنها باعث شده اند که مصرف ذخایر وانرژی به شدت توسعه یابد

 ۱-۱-مفهوم اکوتکنولوژی

اکوتکنولوژی یک مفهوم ابتکاری وجدیدی است که از به هم پیوستن E+CO+Technology بدست آمده و شامل زمینه های گوناگونی است. مفهوم اکوتکنولوژی می تواند از شکل زیر درک گردد

توسعه پایدار ممکن نخواهد بود مگر آنکه همزمان با آن از محیط زیست جهانی حفاظت کنیم و توسعه پایدار محقق نخواهد گردید مگر در سایه اکوتکنولوژی

بنا به پیشنهاد (NIRE) انجمن ملی ذخایر و محیط زیست یک مفهوم از تکنولوژی جدید از زاویه علمی و تکنولوژی واکولوژی در مقیاسی وسیع است. همچنانکه اکوتکنولوژی خود نیز عامل اصی احیا چرخه ها و یک روش همزیستی است. بطور کلی نقش NIRE انجام تحقیقات اساسی  است که هدفش خلق اکوتکنولوژی است. این تحقیقات می تواند به سه مورد زر تقسیم شود

۱-توسعه تکنولوژی هایی برای بهره برداری حداکثر از انرژی وتعیین ذخایر (MERU) Maximum energy and resource utilization که خود شامل

۱-۱-      تکنولوژی هایی برای نگهداری انرژی

۱-۲-      تکنولوژی هایی برای نگهداری ذخایر

۱-۳-      تکنولوژی هایی برای توسعه ذخایر جدید

۲-توسعه تکنولوژی هایی است برای حداقل آسیب به عوامل محیطی (MEI)

Minimum enviromental impact که خود شامل

۲-۱-توسعه پروسه هایی که انتشار مواد سنگین از آنها به محیط زیست از پروسه های فعلی یا موجود کمتر می باشد

۲-۲-توسعه تکنولوژی هایی برای بازیافت وجمع آوری چنین موادی

۲-۳-توسعه تکنولوژی هایی برای ترمیم عوامل محیطی

۲-  توسعه وبکارگیری تکنولوژی برآورد آسیب های وارده به محیط زیست (TIA)

Technology of impact assessments که شامل موارد زیر است

۳-۱-بررسی چرخه های زندگی

۳-۲-بررسی آسیب های وارده به عوامل محیطی از جانب آلودگی ها

۳-۳-بررسی سلامتی از جهت مواد شیمیایی بررسی موجودی انرژی ومحاسبه میزان تقاضا وارزیابی خطرات اجتماعی

تحقیقات NIRE شامل: تکنولوژی هایی برای (MEI) ., (MERU) براساس فیدبک آن بر روی (TIA) در تلاش برای بوجود آوردن تکنولوژی های دوستدار محیط زیست می باشد

انجمن ملی ذخایر ومحیط زیست تحقیقاتی را هم در مناطق صنعتی و هم درمحیط‌های غیرصنعتی نظیر تکنولوژی توسعه ذخایر انرژی وکنترل آلودگی انجام داده است وسعی می کند به نتایج قابل دسترسی وسیعی دست یابد

پیشبرد تحقیقات در زمینه خلق اکوتکنولوژی هایی برای توسعه پایدار بایستی براساس نگهداری پتانسیل های موجود در تعقیب موفقیت های آینده برای بیشریت باشد در حالیکه از محیط زیست جهانی نیز حفاظت می کند

 ۱-۲-مسیرهای اصلی و مسیرهای تخصصی اکوتکنولوژی

مسیرهای اصلی اکوتکنولوژی شامل

۱-تکنولوژی ومدیریت نوآوری

۲-روشهای مدیریتی محیط زیست

۳-حفظ محیط زیست

۴-کارایی انرژی در تولید

 مسیرهای تخصصی شامل

۱-مدیریت توسعه تکنولوژی

۲-اتخاذ تصیمات حمایتی از محیط زیست

۳-علم تشخیص از داده های محیطی

۴-آلودگی های محیطی

۵-بررسی های استراتژیک خطرات ناشی از آسیب های محیطی مواد زیان آور صنعتی

۶-مفهوم توسعه پایدار

۷-روشهای هسته ای ورادیواکتیوی برای مطالعه واکنش ها

۸-رادیواکولوژی

۹-مشکلات محیطی درالکترونیک

 ۱-۳-برنامه های اکوتکنولوژی وتوسعه پایدار

۱-خلق وتقویت نیازهای مهارتی برای شیوه هیا جامع به منظور دستیابی به توسعه پایدار جهانی با استفاده موثر از ذخایر طبیعی

۲-اکوتکنولوژی توجه شدیدی روی جنبه های اجتماعی ،ا قتصادی، تکنیکی ومحیطی بهره برداری از ذخایر طبیعی در محدود، شرایط یک توسعه پایدار دارد برنامه ای که فراهم می کند آموزش سیستمیک وسیعی

۳-اکوتکنولوژی تاکید قوی بر روی توسعه دارد با درکی وسیع از محدودیت وامکانات ذخایر طبیعی از جهات مختلف در زمانها ومکانهای متفاوت

۴-اکوتکنولوژی شامل شیوه ها وروشهایی به منظور تشخیص وتوصیف مسائل و راه حل‌های ممکن در محدوده معیارهای توسعه پایدار می باشد

 ۱-۴-اکوتکنولوژی ونقش های اجتماعی آن از NIRE

۱-اثرمتقابل وتیمار تکنولوژی

۲-آسیب های وارده به محیط زیست

۳-اندازه گیری عوامل محیطی وذخایر جدید انرژی ونظارت بر تکنولوژی های ذخایر و مواد جدید توسعه پایدار به انجام مناسب تکنولوژی های سازگار با عوامل محیطی که هم سودمند وهم سازگار با شرایط محیطی هستند نیاز دارد. اکوتکنولوژی اجازه پیشرفت به اجرای فعالیت های اقتصادی را میدهد که به میزان حداقل برای محیط زیست مضر باشند توسط عوامل زیر

۱-افزایش کارایی درانتخاب واستفاده از ذخایر مواد وانرژی

۲-کنترل آسیب های وارده به اکوسیستم ها

۳-توسعه و پیشرفت پایدار پروسه های و فراورده های تمیز تر (از لحاظ محیط زیست)

۴-معرفی سیستمهای مدیریت محیطی درتولید

۵-توسعه فعالیت هایی برای افزایش آگاهی نیاز برای حفاظت محیط زیست

-تسلط یافتن بر توسعه وکاربرد تکنولوژی در صنعت وبخشهای خدماتی یک کلید ضروری است

کیفیت علم اکوتکنولوژی وابسته است به کارایی منظم ترکیبی ساختگی از دانش و مهارتها در علوم طبیعی  وتکنولوژیها، علوم ارتباطی واطلاعاتی، علوم اقتصادی،اجتماعی وحقوقی

۵-۱-اهداف اکوتکنولوژی

۲-تغییر در میانگین تولید والگوهای مصرف در سطح جهانی، ملی ومنطقه ای به منظور استفاده بهینه ازمواد انرژی وهمچنین بازیافت آنها

۲-به منظور دستیابی به دانش جامع توسعه پایدار که نیازمند یک ترکیب ساختگی از علم با تاکید بر توسعه وتعمیق مطالعه بر روی علوم ومهارستهایی شامل علوم طبیعی تکنولوژی ها وعلوم مهندسی ،علوم اطلاعاتی وارتباطی، علوم اقتصادی، اجتماعی وحقوقی که از انتخاب استراتژیک، توسعه، انتقال، سازگاری ، ا ستفاده  وکنترل اکوتکنولوژی هایی به منظور افزایش کارایی اقتصادیشان وسازگاری با محیط زیست حمایت میکند

۳-توسعه اندیشه های وتفکراتی که تعریف جامعی ازمسائل وراه حل هایشان در کار گروهی، اتخاذ تصمیمات در شرایط نامعین در ارتباط با طرحهای استراتژیک بلند مدت با تاکید بروی توسعه پایدار میدهد

فصل دوم

۲-۱-رتیور سیستم

 

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.