تحقیق نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 تحقیق نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانی دارای ۹۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانی

چکیده
مقدمه
هدف تحقیق
فرضیه تحقیق
بررسی پیشینه تحقیق
شکل گیری مشاوره و راهنمایی در آموزش و پرورش
مبانی نظری
الف – هوش آزمایی
ب – عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی
ج – هوش و پیشرفت تحصیلی
ملاکهای هدایت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی
آزمونهای استاندارد (ابزاری برای کار مشاوران)
جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه
ابزار پژوهش
اعتبار و روایی ابزار سنجش
روش گردآری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل داده ها
یافته های پژوهش
تحلیل داده ها
بحث نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادها
ضمائم
منابع

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانی

اتکینسون ، ل . ریتا و همکاران ( ۱۳۶۸) . زمینه روان شناسی . جلد ۱ ترجمه محمد تقی براهنی و همکاران . چاپ اول . تران – انتشارات رشد

امیر خیابانی ، غلامعلی (۱۳۷۳) . بررسی رابطه هوش و پیشرفت تحصیلی . دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کارشناسی ارشد تهران . رساله فوق لیسانس . به راهنمایی افروز ، غلامعلی

دادار ، احمد رضا (۱۳۷۶) . ارتباط بین نمرات ماتریسهای پیشرونده ریون و نمرات امتحانات کتبی دانش آموزان دختر و پسر پاسه های سون تا پنجم دبستانهای بهبهان . رساله فوق لیسانس به راهنمایی حقیقی ، جمال

سیف ، علی اکبر (۱۳۷۲) . روان شناسی پرورشی . چاپ سوم . تهران. انتشارات آگاه

عظیمی ، سید جعفر (۱۳۷۴) . مقایسه میزان رضایت از رشته تحصیلی دانش آموزانی که با توصیه مشاور انتخاب کرده اند با گروهی که بدون کمک مشاور انتخاب رشته کرده اند . دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج . رساله فوق لیسانس به راهنمایی رحیمی نژاد

علی دوست ابدی خواه ، محمد علی و همکاران (۱۳۷۰) . تحقیق درباره ملاکها و ضوابط هدایت تحصیلی محاسبه وتعیین همبستگی بین نمرات دروس توصیه نامه تحصیلی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان رشته های مختلف متوسطه . وزارت آموزش و پرورش ، معاونت آموزشی ، دفتر آموزش ابتدایی و راهنمایی تحصیلی

گیبسون رابرت و میشل ، ماریان (۱۳۷۳) . مبانی مشاوره و راهنمایی و ترجمه ثیایی ، باقر و همکاران . چاپ اول . تهران

وزارت آموزش و پرورش ، کلیات نظام جدید آموزش و پرورش . چاپ سوم . امور اجرایی نظام جدید آموزش متوسطه

هومن ، حیدر علی (۱۳۷۳) . استنباط آماری در پژوهش رفتاری . چاپ دوم تهران ، نشر پارسا

کاظمی ، نصرت (۱۳۶۸) بررسی رابطه هوش و پیشرفت تحصیلی بر اساس یک تست تحلیل عاملی . دانشکده علوم دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم . به راهنمایی دادستان . رساله فوق لیسانس

فلاحتی ، علی محمد (۱۳۷۷) . مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر نظام جدید ترم ششم بر اساس اولویت های پنجگانه تعیین شده طبق برنامه هدایت تحصیلی

جعفر زادگان ، تورج (۱۳۷۵) . مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که بر پایه توصیه مشاور انتخاب رشته کرده اند با دانش آموزانی که رشته تحصیلی خود را شخصاً برگزیده اند

چکیده

پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش مشاور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ریاضی، علوم تجربی و انسانی است که از بین آنها دو گروه به صورت تصادفی انتخاب شد.گروهی که نحت راهنمایی مشاور قرار داشته گروه دیگر از راهنمایی مشاوره بهره نداشته است.روش نمونه برداری این پژوهش بر پایه نمونه برداری چند مرحله انجام گرفته است.بدین صورت که از بین تعداد کل دبیرستانهای شهرستان ابهر ۵ دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب و سپس از بین دبیرستانهای انتخابی از هر دبیرستان یک کلاس تجربی، یک کلاس ریاضی و یک کلاس انسانی به صورت تصادفی انتخاب گردید و از هر کلاس ۱۰ نفر به صورت انتخابی تعیین گردید که ۵ نفر متعلق به گروه A و ۵ نفر متعلق به گروه B می باشند.در مجموع تعداد کل دانش آموزان فارغ التحصیل مورد پژوهش ۱۵۰ نفر می باشند.نمرات دروسی اختصاصی دو گروه مورد مطالعه با استفاده از روش آزمون واریانس دو عاملی بدست آمده است.ابزار اندازه گیری این پژوهش عبارتست از پرونده های تحصیلی دانش آموزانی که توسط مشاوران تنظیم شده است.با مراجعه به پرونده تحصیلی گروه نمونه نمرات دروس اختصاصی استخراج شده و با استفاده از روش آزمون (T) گروههای مستقل دو گروه یعنی گروهی که با کمک مشاوره انتخاب رشته کرده اند و گروهی که شخصاً انتخاب رشته کرده اند با یکدیگر مقایسه شده اند.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین دانش آموزان در رشته تحصیلی علوم انسانی و علوم تجربی و ریاضی از لحاظ انتخاب رشته با کمک مشاور بیشترصورت میگیرد و در این سه رشته دانش آموزان رشته های ریاضی بیشتر از رشته های انسانی و تجربی با مشورت مشاور انتخاب رشته می کنند

مقدمه

پس از انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی، برای اصلاح یا تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش فعالیتهای پراکنده و متعددی به همت مسئولان فرهنگی کشور و افراد صاحب نظر به صورت خودجوش آغاز شد و بالاخره در پایان سال ۱۳۶۴، شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه پنجاه و نهمین جلسه خود، به پیشنهاد آموزش و پرورش، شورای تغییر بنیادی نظام اموزش و پرورش را مامور انجام بررسی های لازم و ارائه طرح بنیادی نظام آموزش و پرورش ایراد کرد(کلیات نظام جدید۱۳۷۳)

حاصل بررسی های به عمل آمده و نظرخواهی ها و بازدید ها و بحث و تبادل نظر با کارشناسان و متخصصان به صورت طرح کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران در خرداد ۱۳۷۶ به تصویب شورای مزبور رسید و در تیرماه ۱۳۶۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از چند جلسه بحث و تبادل نظر، کلیات طرح مزبور را مورد تایید قرار داد

در سال ۱۳۷۱ اولین گام اجرایی برداشته شد و این طرح به صورت آزمایش و محدود کار خود را آغاز کزد و تا به امروز تمام دانش آموزان سال اول آموزش متوسطه را تحت پوشش حود قرار داده است.از مشخصه های بارز تغییر ساختار نظام آموزش کشور، حضور مشاوران در مدارس آموزش متوسطه، به منظور مشاوره تربیتی ، تحصیلی و شغلی است جایگاهی که بخش مهمی از سیاستهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی از این طریق به اجرا در می آید.در این طرح ارزشیابی، هدایت تحصیلی و مشاوره به عنوان اجزاء و عناصر یک فرایند مستمر و پیوسته با تبعیت از شیوه های تحصیلی عملی صورت می پذیرد

هر مدرسه از خدمات مشاوره تحصیلی برخوردار می شود، که مهم ترین وظیفه او آن است که به یاری مدیر دروس برنامه درسی منسجمی برای هر دانش آموز با انتخاب صحیح و دقیق دروس اختیاری که حداکثر رضایت خاطر و انگیزه را دردانش آموز به وجودآورد و او را برای طی کردن سیر آینده در جهت ادامه تحصیل یا آماده شدن برای اشتغال هدایت کند تنظیم نماید

دانش آموزان سال اول متوسطه مجازند علاوه بر دروس عمومی یک عنوان درسی از دروس پرورشی یک عنوان درسی از دروس مهارتی و یک عنوان درسی از دروس تکمیلی یا جبرانی به ارسال جاری فقط ریاضی می باشد انتخاب نمایند.در سال دوم، شاخه گروه و رشته تحصیلی هر دانش آموز بر اساس عملکرد اموزشی او در همه دروس تعیین می شود، علاوه بر نتیجه عملکرد آموزشی او در سال اول هدایت تحصیلی دانش اموزان بر اساس ملاکهای زیر توسط مشاوره انجام می شود

علاوه بر احراز شرایط درس، دانش آموز در پایان شهریور سال اول تحصیلی خود از نظر هدایت تحصیلی به یکی از شاخه رشته ها هدایت خواهد شد

الف – معدل هر رشته ۵۰ امتیاز

ب- بررسیهای مشاوره اساسی که شامل

۱- نظرسنجی از دبیران ۱۰ امتیاز

۲- نظر سنجی از داش آموز ۵ امتیاز

۳ – نظرسنجی از ولی دانش آموز ۵ امتیاز

۴- آزمون استمرار از ۱۰ امتیاز

۵- نظر مشاور ۱۰ امتیاز

۶- رغبت سنج ۱۰ امتیاز

جمعاً در خصوص هدایت تحصیلی دانش آموز می تواند حداکثر ۱۰۰ امتیاز کسب نماید

در نهایت مشاور مدرسه با جمع بندی امتیازات فوق، امتیاز مربوط به هر یک از شاخه ها و رشته های نظام جدید آموزش متوسطه را تعیین می کند و بالاترین امتیاز را به عنوان اولویت اول به دانش آموز توصیه می نماید و اولویتهای بعدی نیز بر اساس امتیاز بالاترین امتیاز تا کمترین امتیاز مرتب می شوند.(حداکثر۵ اولویت)

اولویتهایی که توسط مشاور تعیین می شوند، جنبه پیشنهادی دارد و هر دانش آموز برای انتخاب رشته و شاخه خود، به شرط کسب حد نصاب نمرات، مخیر است.به همین دلیل عده ای از دانش آموزان بر پایه هدایت تحصیلی مشاوران اولویت اول را انتخاب می کنند و ارائه تحصیل می دهند و عده ای دیگر رشته تحصیلی خود را شخصاً از بین اولویتهای زیر برمی گزینند

 هدف تحقیق

طبق آمار منتشره از سوی وزارت آموزش وپرورش (آمار آموزش و پرورش ص ۱۰) در سال تحصیلی ۷۴ – ۷۳تعداد دانش آموزان شاغل به تحصیل در مقطع متوسطه ۶۲۷ ،۸۸۶ نفر بوده است.با در نظر گرفتن ۱ ساعت مشاوره در هفته به ازای هر ۱۲ نفر، بیش از ۰۰۰/۶۵۰/۲ ساعت در سال تحصیلی به او مشاوره دانش آموزان اختصاص می یابد که رقم قابل ملاحظه ای استو از طرف دیگر انتخاب رشته تحصیلی افراد، نقش اساسی در آینده فرد و جامعه دارد و یک انتخاب صحیح بر سلامت روانی، اجتماعی، اقتصادی افراد جامعه تاثیر فراوان دارد با توجه به مطالب مطرح شده، سؤالی که مطرح می شد این است که کدامیک از دو گروه مطرح شده در امر تحصیل پیشرفت بیشتری دارند؟ گروهی که بر پایه توصیه مشاور انتخاب رشته کرده اند یا گروهی که خود شخصاً انتخاب رشته کرده اند؟

فرضیه تحقیق

دانش اموزانی که به توصیه مشاور انتخاب رشته کرده اند پیشرفت تحصیلی بیشتری نسبت به داش آموزانی که شخصاً انتخاب رشته کرده اند، دارند

بدین ترتیب، نحوه انتخاب رشته تحصیلی در دبیرستان (توسط مشاور یا توسط خود دانش آموز) متغیر مستقل و پیشرفت تخصیلی متغیر وابسته این پژوهش را تشکیل می دهد

آیا بین دو گروه مورد مطالعه از لحاظ نمرات دروس اختصاصی در پایان دوره سه ساله آموزش متوسط تفاوت وجود دارد؟

آیا بین ملاکهای هدایت تحصیلی در دوره تحصیلی در دوره متوسطه با پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در دوره متوسطه رابطه ای وجود دارد؟

بررسی پیشینه تحقیق

شکل گیری مشاوره و راهنمایی در آموزش و پرورش

فرانک پارسوتر در سال ۱۹۰۸ دایره شغلی و بستن را برای کمک شغلی جوانان و تربیت معلمان برای خدمت درست مشاوره شغلی تاسیس کرد.نقش این معلمان عبارت است از کمک به دانش آموزان در انتخاب مدارس حرفه ای و همچنین کمک به آنان برای انتخاب شغل مناسب و انتقال از مدرسه به دنیای کار بود.اندک زمان بعد از آن پارستور در (۱۹۰۹)کتاب انتخاب شغل را برای چاپ رسانید.کتابی که سرچشمه سایر کتابهای اساسی این رشته است

وی سه عامل لازم برای انتخاب عاقلانه شغل را این گونه بیان می کند

۱-      شناخت روشنی از خود، استعدادها، توانائیها، علائق، آمال، امکانات، محدودیتها و سایرعوامل مربوط به خود

۲-      شناخت شرایط، امکان موفقیت، مزایا و محدودیتها، بیمه امکانات و چشم انداز رشته های مختلف شغلی

۳-             استعداد صحیح در مورد رابطه این دو با یکدیگر

تلاشهای پیشگامانه و آثار پارسوتر محبوبیت پیدا کرد و به رسمیت شناخته شدن وسربر آوردن یک حرفه یا ورانه جدید که همان مشاور راهنمایی باشد موفق بود.امروز پاستور را عموماً به عنوان پدر نهضت راهنمایی آموزش و پرورش می شناسند.(گیبسون و میشل، ترجمه ثنائی ۱۳۷۳)۱

در سال ۱۹۱۳ نهضت نوپای راهنمایی از نظر تعداد و تخصص آنقدر رشد کرده بود که زمینه تاسیس انجمن ملی راهنمایی شغلی، و دو سال بعد از آنهم نشر اولین مجله راهنمایی شغلی رافراهم کرد.اصطلاح راهنمایی بیش از ۵۰ سال متداول بود و به نهضت مشاوره مدارس اطلاق می شد

جسی دیویس از دیگر پیشگامان نهضت راهنمایی، روشی مبتنی بر خود آموزی و مطالعه مشاغل را بکار گرفت.موضوع گیری دیویس در چهرچوب فلسفه اجتماعی مذهبی، با توسل رو به مفهوم ندای کلیسا، در رابطه با نحوه انتخاب شغل تعالی پیدا کرد.وقتی فرد برای ورود به حرفه فرا خوانده می شود، باید با پاکترین و برترین آرمانها و به کار روی آورد تا با تعالی بخشیدن به انسانیت، بهترین خدمت را به جامعه بنماید(گیبسون و میشل،ترجمه ثنایی ۱۳۷۳)

الی ویسور یکی دیگر از پیشگامان مشاوره موفق شد کمیته راهنمایی معلم را در کلیه دبیرستانهای نیویورک دایر کند . این کمیته ها در راستای کمک به جوانان برای کشف قابلیتهای خود و نحوه استفاده از این قابلیتها برای دست یافتن به مناسب ترین شغل فعالانه تلاش کردند ( راموک وراتنی ۱۹۶۱ ترجمه شناسی ۱۳۷۳ )

راهنمایی و مشاوره در ایران تاریخچه ای طولانی دارد و از گذشته های بسیار دور چه در خانواده و چه در نظام آموزشی، به صور گوناگون اعمال شده است.راهنمایی مبتنی بر طرح و نقشه در ایران در سال ۱۳۳۲ شمسی با کمک وزارت کار و سازمان صنایع کشور و هیئت عمران بین المللی برای انتخاب صحیح کارمندان آغاز و پی ریز باشد و چند سالی ادامه یافت

پس از تهیه آزمون روایی و تاسیس دورههای کارآموزی، گزینش کارکنان برخی وزراتخانه ها و نیروی هوایی به آن روش انجام گرفت و در سال ۱۳۳۴ شمسی دایره تحقیقات روان شناسی در اداره مطالعات و برنامه های وزارت آموزش و پرورش به وجد آمده در آنجا چندین آزمون هوش و روانی تهیه شد و از طریق آنها به تشخیص وکودکان عقب افتاده در مدارس مبادرت شد این موسسه نیز پس از مدتی تعطیل شد.در کنفرانسهای فرهنگی سال ۱۳۳۷ که در مشهد و آبادان تشکیل شد تاسیس دوره راهنمایی تحصیلی در آموزش و پرورش به منظور کمک به دانش آموزان برای انتخاب رشته تحصیلی و اشتغال آینده ضروری شناخته شد.از مراکز راهنمایی دانش آموزان در اداره کل تعلیمات متوسطه به وجد آمد و اجرای آزمون و تشکیل پرونده تحصیلی در چندین مدرسه را به مدار آزمایشی آغاز کرد


۱Gibson and michel

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.