مقاله برنامه ریزی پرواز در افق زمانی کوتاه مدت


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
2 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله برنامه ریزی پرواز در افق زمانی کوتاه مدت دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله برنامه ریزی پرواز در افق زمانی کوتاه مدت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله برنامه ریزی پرواز در افق زمانی کوتاه مدت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله برنامه ریزی پرواز در افق زمانی کوتاه مدت :

تعداد صفحات :۲۴

امروزه صنعت حمل و نقل هوایی، به عنوان یکی از مهمترین محورهای رشـد در کشـورهای توسـعه یافتـه و در حـال توسـعه، مطـرحمیباشد. بخش هوایی به دلیل رشد روز افزون و نیاز به توسعه زیر بنایی این صنعت، از اهمیت بسزایی برخوردار است. رقابت شدیدبین خطوط هوایی و بالا رفتن سطح توقع مسافران، منجر به طرح مسائل پیچیده زمانبندی و برنامـهریـزی شـده اسـت، بـه طوریکـهنیازمند مدلها و روشهای جدید برای حل این گونه مسائل میباشد. مشکلات برنامهریزی که این روزها مدیران فرودگاه و خطـوطهوایی با آن مواجه میشوند بسیار پیچیدهتر از مسائل برنامهریزی سنتی میباشد. در این مقالـه، یـک مـدل ریاضـی بـرای زمانبنـدیپروازهای یک فرودگاه در افق یک روزه ارائه شده که مواردی نظیر تخصیص ناوگان، تخصیص گیت و زمانبندی و توالی پروازها نیـزدر آن دیده شده است. در این مقاله، زمانبندی پروازها به صورتی انجام می گیرد که تعادل در بازههای زمانی مختلف ایجاد شود. بهبیان دیگر، مدل سعی می کند از تراکم پروازها در یک یا چند بازه زمانی پرهیز کرده و پروازها را بطور متعادل در بازه های مختلـفزمانی برنامه ریزی کند و در عین حال، محدودیتهای مختلف موجود در مسئله زمانبندی پرواز را نیز تضـمین نمایـد. ایـن مسـأله بـهصورت یک مدل عدد صحیح مختلط مدلسازی و با روش دقیق به کمک نرم افزار GAMSحل شده است

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.