مقاله نقش جاذب های زیستی در کاهش آلودگی فلزات سنگین در راستای توسعه پایدار منابع آبی


در حال بارگذاری
23 اکتبر 2022
فایل ورد و پاورپوینت
2120
6 بازدید
۲۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 مقاله نقش جاذب های زیستی در کاهش آلودگی فلزات سنگین در راستای توسعه پایدار منابع آبی دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش جاذب های زیستی در کاهش آلودگی فلزات سنگین در راستای توسعه پایدار منابع آبی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله نقش جاذب های زیستی در کاهش آلودگی فلزات سنگین در راستای توسعه پایدار منابع آبی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله نقش جاذب های زیستی در کاهش آلودگی فلزات سنگین در راستای توسعه پایدار منابع آبی :

تعداد صفحات :۲۱

وجودفلزاتسنگیندرمحلول‌های آبی، خصوصاً آب آبیاری در کشاورزیبا غلظت‌هایبالاترازحدمجازموجبزیان بهمحیطزیستوبهخطرافتادنسلامتانسانمی‌گردد. بنابراینحذف این فلزاتازمنابعآبی،گامیمثبتدرجهت رسیدنبهتوسعهپایدارمحسوبمی‌شود.کرومیکی از فلزات سنگین خطرناک است که غلظت‌هایبالای آنعاملی تنش‌زابرایگیاهانبهشمارمی‌رودومی‌تواندبهعنوانیکعاملمحدودکنندهرشد،خصوصیاتفیزیولوژیکو بیوشیمیاییآنهاراتحتتأثیرقرارگیرد. بنابراین باید با یک روش مؤثر و به‌صرفه قبل از مصرف برای هر نوع کاربردی به خصوص آبیاری زمین‌های کشاورزی از آب‌های آلوده حذف گردد. هدف از این مطالعه، بررسی حذف کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبی با استفاده از پوسته سبز بادام می‌باشد. در این مطالعه، تمامی مراحل آزمایش اعم از زمان تماس، غلظت،pH ، دوز جاذب و دما، در یک سیستم ناپیوسته اجرا شد. در پایان برای سنجش کروم شش ظرفیتی از اسپکتروفتومترUV/Vis Spectrometer T80+ در طول موج ۵۴۰ نانومتر استفاده گردید. در این تحقیق مشخص شد که حذف کروم از محلول آبی وابستگی زیادی بهpH دارد (۲=pH). بعلاوه، با افزایش دوز جاذب، زمان تماس و دما، درصد حذف، افزایش داشت و به دلیل محل‌های محدود در جاذب، با افزایش غلظت اولیه کروم، راندمان حذف، از ۹۹/۹۹% به ۸۷/۶۱% کاهش ‌یافت. نتایج نشان داد که می‌توان از پوست سبز بادام به‌عنوان یک جاذب مؤثر برای حذف کروم شش‌ظرفیتی از محلول‌های آبی استفاده نمود.

  راهنمای خرید:
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.