بررسي رابطه بين توانمندسازي منابع انساني با بهره وري ورضايت شغلي کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان فارس

بررسي رابطه بين توانمندسازي منابع انساني با بهره وري ورضايت شغلي کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان فارس

… دانلود …

بررسي رابطه بين توانمندسازي منابع انساني با بهره وري ورضايت شغلي کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان فارس دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه بين توانمندسازي منابع انساني با بهره وري ورضايت شغلي کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان فارس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه بين توانمندسازي منابع انساني با بهره وري ورضايت شغلي کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان فارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه بين توانمندسازي منابع انساني با بهره وري ورضايت شغلي کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان فارس :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت، اقتصاد حقوق و علوم انساني

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسي رابطه بين توانمندسازي منابع انساني با بهره وري ورضايت شغلي کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان فارس است.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است .جامعه آماری تمامی کارکنان اداره کل آموزش وپرورش فارس بوده ،که پس از تعیین حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعداد 191نفر از کارکنان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه توانمندسازی(اسپریتزر، 1995 ، (بهره وری(هرسی وگلداسمیت،1980 (و رضایت شغلی (اسمیت،1969(استفاده شد. تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از پرسش -نامه، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. در سطح آمار توصیفی از آمارهایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شده و در سطح آمار استنباطی از آزمون های ضریب همبستگ ی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردیده است.نتایج تحقیق نشان داد بین توانمندسازی منابع انسانی با بهره وری ورضایت شغلی کارکنان رابطه مستقیم معنادار وجود دارد.بین تمامی ابعاد توانمند سازی منابع انسانی با بهره وری شغلی ، رابطه مستقیم معنادار وجود دارد.بین ابعاد احساس استقلال، و احساس اعتماد میان همکاران با رضایت شغلی کارکنان ، و بین احساس موثر بودن با رضایت شغلی ،رابطه مستقیم معنادار وجود دارد.همچنین ابعاد احساس معنا دار بودن شغل و احساس اعتماد میان همکاران، قادر به پیش بینی بهره وری می باشند و سایر ابعاد توانمند سازی منابع انسانی ، قابلیت پیش بینی بهره وری را ندارد.همچنین ابعاد احساس استقلال و احساس اعتماد میان همکاران، قادر به پیش بینی رضایت شغلی کارکنان می باشند و سایر ابعاد توانمند سازی منابع انسانی ، قابلیت پیش بینیرضایت شغلی کارکنان را ندارد.

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل بررسي رابطه بين توانمندسازي منابع انساني با بهره وري ورضايت شغلي کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان فارس روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

بررسي رابطه بين توانمندسازي منابع انساني با بهره وري ورضايت شغلي کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان فارس

با سلام،محصول دانلودی بررسي رابطه بين توانمندسازي منابع انساني با بهره وري ورضايت شغلي کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان فارس آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسي رابطه بين توانمندسازي منابع انساني با بهره وري ورضايت شغلي کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان فارس هدایت میشوید
بررسي رابطه بين توانمندسازي منابع انساني با بهره وري ورضايت شغلي کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان فارس

پژوهشگر گرامی فایل کامل بررسي رابطه بين توانمندسازي منابع انساني با بهره وري ورضايت شغلي کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان فارس با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل بررسي رابطه بين توانمندسازي منابع انساني با بهره وري ورضايت شغلي کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان فارس دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.