بررسي نقش هوش هيجاني و حمايت سازماني ادراک شده در رفتار کارآفريني سازماني

بررسي نقش هوش هيجاني و حمايت سازماني ادراک شده در رفتار کارآفريني سازماني

… دانلود …

 بررسي نقش هوش هيجاني و حمايت سازماني ادراک شده در رفتار کارآفريني سازماني دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي نقش هوش هيجاني و حمايت سازماني ادراک شده در رفتار کارآفريني سازماني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي نقش هوش هيجاني و حمايت سازماني ادراک شده در رفتار کارآفريني سازماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي نقش هوش هيجاني و حمايت سازماني ادراک شده در رفتار کارآفريني سازماني :

سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر بدنبال بررسی نقش عوامل تاثیر گذار بر رفتار کارآفرینی سازمانی می باشد. بدین منظور تاثیر صفات شخصیتی (هوش هیجانی) و عوامل وضعیتی (حمایت سازمانی ادراک شده) بر رفتار کارآفرینی سازمانی بررسی شد. تحصیلات کارکنان و دوره تصدی شغل نیز متغیرهای مداخله گری هستند که تاثیرشان بر رفتار کارآفرینی سازمانی مطالعه گردید. تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و از نظر هدف تحقیقی کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری، سازمان ها و ادرات دولتی ایران (شهر بوشهر) می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 4 سازمان/ اداره انتخاب گردید که این چهار سازمان دارای تعداد 435 نفر پرسنل بودند. با استفاده از جدول کوهن و کرجسی و مورگان حجم نمونه 166 نفر تعیین گردید. ابزار سنجش تحقیق پرسشنامه 33 سوالی استاندارد شده ای می باشد که لیونیداس و همکاران در تحقیق خود بکار برده اند. رابطه میان متغیرها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و معادله رگرسیون چند متغیری و به کمک نرم افزار SPSS بررسی گردید. نتایج نشان داد هوش هیجانی و حمایت سازمانی ادراک شده تاثیر مستقیمی بر رفتار کارآفرینی سازمانی دارند. تحصیلات نیز به طور غیر مستقیم و از طریق متغیر واسطه حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتار کارآفرینی سازمانی تاثیر گذار است. این تحقیق تاثیر دوره تصدی بر رفتار کارآفرینی سازمانی را حمایت نکرد.

با سلام،محصول دانلودی nx آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل nx و بررسی کامل هدایت میشوید
nx