تاثير نانوذرات نقره بر کلبسيلاي مولد آنزيم بتالاکتاماز وسيع الطيف

تاثير نانوذرات نقره بر کلبسيلاي مولد آنزيم بتالاکتاماز وسيع الطيف

… دانلود …

تاثير نانوذرات نقره بر کلبسيلاي مولد آنزيم بتالاکتاماز وسيع الطيف دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثير نانوذرات نقره بر کلبسيلاي مولد آنزيم بتالاکتاماز وسيع الطيف کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثير نانوذرات نقره بر کلبسيلاي مولد آنزيم بتالاکتاماز وسيع الطيف،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثير نانوذرات نقره بر کلبسيلاي مولد آنزيم بتالاکتاماز وسيع الطيف :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي قم

تعداد صفحات : 7

زمینه و هدف: استفاده گسترده از آنتی بیوتیک های بتالاکتام موجب توسعه مقاومت به این گروه از آنتی بیوتیک ها در باکتری های بیماریزا از طریق تولید آنزیم بتالاکتاماز می شود. این مطالعه با هدف بررسی جداسازی کلبسیلاهای تولیدکننده ESBL و تاثیر نانو ذرات نقره بر روی آنها انجام شد.روش بررسی: تعداد 61 ایزوله بالینی کلبسیلا از نظر تولید آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBLs) با استفاده از آنتی بیوتیک های سفتازیدیم، سفتریاکسون و سفیکسیم، همچنین مهارکننده بتالاکتاماز به نام کلاولانیک اسید به روش دیسک دیفیوژن، شناسایی و میزان MIC این آنتی بیوتیک ها به روش رقت در آگار بررسی شد. سپس با استفاده از دیسک های ESBL جهت بررسی آنزیم بتالاکتاماز به روش DDT (Double Disk Approximation Test)، وجود بتالاکتاماز وسیع الطیف در انواع مقاوم تعیین شد. در ادامه، تاثیر محلول های نانوسیلور با غلظت های مختلف بر روی باکتری های جداسازی شده مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون تی تست استفاده شد.یافته ها: از 61 مورد کلبسیلای جداسازی شده دارای مقاومت دارویی چندگانه، 51 مورد کلبسیلا پنومونیه (60.8%)، 10 مورد کلبسیلا اوکسی توکا (39.2%)، شناسایی شدند. تمامی نمونه ها در بررسی با روش Double Disk برای اثبات ESBL مثبت و نسبت به محلول نانوسیلور با غلظت 500ppm حساس بودند.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد افزایش غلظت محلول های نانوسیلور با قطر هاله های عدم رشد کلبسیلاهای مولد ESBL در شرایط in vitro و کاملا آسپتیک، رابطه مستقیم دارد. در صورت دریافت نتایج عدم توکسیک بودن محلول های نانوسیلور تحت شرایط in vivo می توان از محلول های نانوسیلور به عنوان یک جایگزین جدید و موثر به جای آنتی بیوتیک ها استفاده کرد.

كلید واژه: کلبسیلا پنومونیه، کلبسیلا اوکسی توکا، بتالاکتامازهای SHV-5، نانوسیلور

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی تاثير نانوذرات نقره بر کلبسيلاي مولد آنزيم بتالاکتاماز وسيع الطيف آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تاثير نانوذرات نقره بر کلبسيلاي مولد آنزيم بتالاکتاماز وسيع الطيف و بررسی کامل هدایت میشوید

تاثير نانوذرات نقره بر کلبسيلاي مولد آنزيم بتالاکتاماز وسيع الطيف

با سلام،محصول دانلودی تاثير نانوذرات نقره بر کلبسيلاي مولد آنزيم بتالاکتاماز وسيع الطيف آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تاثير نانوذرات نقره بر کلبسيلاي مولد آنزيم بتالاکتاماز وسيع الطيف و بررسی کامل هدایت میشوید
تاثير نانوذرات نقره بر کلبسيلاي مولد آنزيم بتالاکتاماز وسيع الطيف

اینک شما با جستجوی تاثير نانوذرات نقره بر کلبسيلاي مولد آنزيم بتالاکتاماز وسيع الطيف وارد صفحه فروش فایل دانلودی تاثير نانوذرات نقره بر کلبسيلاي مولد آنزيم بتالاکتاماز وسيع الطيف شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

تاثير نانوذرات نقره بر کلبسيلاي مولد آنزيم بتالاکتاماز وسيع الطيف