عنوان فارسي: تحليلي بر نظارت بر قوانين و مقررات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران (عنوان عربي: تنفيذ الترهيب، فاعلية النظام الإداري. دراسة تحليلية لمسألة الإشراف علي القوانين والمقررات في النظام الحقوقي للجمهورية الإسلامية في إيران)

عنوان فارسي: تحليلي بر نظارت بر قوانين و مقررات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران (عنوان عربي: تنفيذ الترهيب، فاعلية النظام الإداري. دراسة تحليلية لمسألة الإشراف علي القوانين والمقررات في النظام الحقوقي للجمهورية الإسلامية في إيران)

… دانلود …

عنوان فارسي: تحليلي بر نظارت بر قوانين و مقررات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران (عنوان عربي: تنفيذ الترهيب، فاعلية النظام الإداري. دراسة تحليلية لمسألة الإشراف علي القوانين والمقررات في النظام الحقوقي للجمهورية الإسلامية في إيران) دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسي: تحليلي بر نظارت بر قوانين و مقررات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران (عنوان عربي: تنفيذ الترهيب، فاعلية النظام الإداري. دراسة تحليلية لمسألة الإشراف علي القوانين والمقررات في النظام الحقوقي للجمهورية الإسلامية في إيران) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي عنوان فارسي: تحليلي بر نظارت بر قوانين و مقررات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران (عنوان عربي: تنفيذ الترهيب، فاعلية النظام الإداري. دراسة تحليلية لمسألة الإشراف علي القوانين والمقررات في النظام الحقوقي للجمهورية الإسلامية في إيران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن عنوان فارسي: تحليلي بر نظارت بر قوانين و مقررات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران (عنوان عربي: تنفيذ الترهيب، فاعلية النظام الإداري. دراسة تحليلية لمسألة الإشراف علي القوانين والمقررات في النظام الحقوقي للجمهورية الإسلامية في إيران) :

سال انتشار : 1390

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حكومت اسلامي

تعداد صفحات :34

چکیده فارسی:مبنای تشکیل جمهوری اسلامی، حاکمیت شرع بر تمامی شوون کشور از جمله تقنین بود. به این منظور، قانون اساسی، سازوکارهایی را اندیشیده است که مهمترین آنها تشکیل شورای نگهبان است. در این میان، برخی امور، همچون مبنای نظارت بر قوانین و چگونگی آن، مرجع این امر و مسائلی چند در این خصوص وجود دارد که برخی از آنها صریحا در قانون اساسی پی شبینی شده (مانند مرجع تشخیص و نح وه نظارت بر مصوبات مجلس)، ولی جای بعضی از این مسائل در قوانین اساسی و عادی، خالی است (مانند نحوه نظارت بر مصوبات سایر مراجع، به جز مجلس). این مقاله به بررسی و تحلیل حقوقی مسائل مختلفی که حول نظارت شرعی بر قوانین و مقررات، قابل طرح بوده، می پردازد.

چکیده عربی:إن الأصل فی تأسیس الجمهوریه الإسلامیه هو السعی لحكومه الشرع علی جمیع شؤون البلاد، بما فیها التقنین، لذا نلاحظ أن الدستور قد وضع أصولا بهذا الصدد أهمها تأسیس مجلس صیانه الدستور. وفی هذا المضمار هناك بعض القضایا، مثل مبدأ الإشراف علی القوانین وطبیعته ومرجع هذا الأمر وبعض المسائل الأخری، حیث صرح الدستور ببعضها كمرجع للتشخیص وأساس للإشراف علی مقررات البرلمان. ولكن بعض هذه القضایا لم یتم التطرق إلیها فی الدستور أو القوانین العامه، مثل طبیعه الإشراف علی مقررات سائر المراجع التشریعیه باستثناء البرلمان. ویقوم الكاتب فی هذه المقاله بدراسه حقوقیه لمختلف المسائل ذات الصله بالإشراف الشرعی علی القوانین والمقررات التی یمكن طرحها فی هذا المضمار.

كلید واژه: كلیدواژه فارسی: نظارت شرعی، فقهای شورای نگهبان، مصوبات مجلس شورای اسلامی، مصوبات دولتی (كلیدواژه عربی: الإشراف الشرعی، فقهاء مجلس صیانه الدستور، مقررات مجلس الشوری الإسلامی، مقررات الحكومه)

اینک شما با جستجوی عنوان فارسي: تحليلي بر نظارت بر قوانين و مقررات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران (عنوان عربي: تنفيذ الترهيب، فاعلية النظام الإداري. دراسة تحليلية لمسألة الإشراف علي القوانين والمقررات في النظام الحقوقي للجمهورية الإسلامية في إيران) وارد صفحه فروش فایل دانلودی عنوان فارسي: تحليلي بر نظارت بر قوانين و مقررات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران (عنوان عربي: تنفيذ الترهيب، فاعلية النظام الإداري. دراسة تحليلية لمسألة الإشراف علي القوانين والمقررات في النظام الحقوقي للجمهورية الإسلامية في إيران) شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

عنوان فارسي: تحليلي بر نظارت بر قوانين و مقررات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران (عنوان عربي: تنفيذ الترهيب، فاعلية النظام الإداري. دراسة تحليلية لمسألة الإشراف علي القوانين والمقررات في النظام الحقوقي للجمهورية الإسلامية في إيران)

عنوان محصول دانلودی:عنوان فارسي: تحليلي بر نظارت بر قوانين و مقررات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران (عنوان عربي: تنفيذ الترهيب، فاعلية النظام الإداري. دراسة تحليلية لمسألة الإشراف علي القوانين والمقررات في النظام الحقوقي للجمهورية الإسلامية في إيران)
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به عنوان فارسي: تحليلي بر نظارت بر قوانين و مقررات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران (عنوان عربي: تنفيذ الترهيب، فاعلية النظام الإداري. دراسة تحليلية لمسألة الإشراف علي القوانين والمقررات في النظام الحقوقي للجمهورية الإسلامية في إيران) را در ادامه مطلب ببینید
عنوان فارسي: تحليلي بر نظارت بر قوانين و مقررات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران (عنوان عربي: تنفيذ الترهيب، فاعلية النظام الإداري. دراسة تحليلية لمسألة الإشراف علي القوانين والمقررات في النظام الحقوقي للجمهورية الإسلامية في إيران)

اینک شما با جستجوی عبارت عنوان فارسي: تحليلي بر نظارت بر قوانين و مقررات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران (عنوان عربي: تنفيذ الترهيب، فاعلية النظام الإداري. دراسة تحليلية لمسألة الإشراف علي القوانين والمقررات في النظام الحقوقي للجمهورية الإسلامية في إيران) وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
عنوان فارسي: تحليلي بر نظارت بر قوانين و مقررات در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران (عنوان عربي: تنفيذ الترهيب، فاعلية النظام الإداري. دراسة تحليلية لمسألة الإشراف علي القوانين والمقررات في النظام الحقوقي للجمهورية الإسلامية في إيران)