عنوان فارسي: رويكرد ريزوماتيك به معرفت و نقد چالش هاي آن براي تربيت اسلامي (از منظر ملاحظات معرفت شناختي رئاليسم انتقادي) (عنوان عربي: النظرة الغيرية الي المعرفة و نقد تحدياتها للتربية الإسلامية (من وجهة نظر الملاحظات المعرفية للواقعية النقديه))

عنوان فارسي: رويكرد ريزوماتيك به معرفت و نقد چالش هاي آن براي تربيت اسلامي (از منظر ملاحظات معرفت شناختي رئاليسم انتقادي) (عنوان عربي: النظرة الغيرية الي المعرفة و نقد تحدياتها للتربية الإسلامية (من وجهة نظر الملاحظات المعرفية للواقعية النقديه))

… دانلود …

عنوان فارسي: رويكرد ريزوماتيك به معرفت و نقد چالش هاي آن براي تربيت اسلامي (از منظر ملاحظات معرفت شناختي رئاليسم انتقادي) (عنوان عربي: النظرة الغيرية الي المعرفة و نقد تحدياتها للتربية الإسلامية (من وجهة نظر الملاحظات المعرفية للواقعية النقديه)) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد عنوان فارسي: رويكرد ريزوماتيك به معرفت و نقد چالش هاي آن براي تربيت اسلامي (از منظر ملاحظات معرفت شناختي رئاليسم انتقادي) (عنوان عربي: النظرة الغيرية الي المعرفة و نقد تحدياتها للتربية الإسلامية (من وجهة نظر الملاحظات المعرفية للواقعية النقديه)) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي عنوان فارسي: رويكرد ريزوماتيك به معرفت و نقد چالش هاي آن براي تربيت اسلامي (از منظر ملاحظات معرفت شناختي رئاليسم انتقادي) (عنوان عربي: النظرة الغيرية الي المعرفة و نقد تحدياتها للتربية الإسلامية (من وجهة نظر الملاحظات المعرفية للواقعية النقديه))،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن عنوان فارسي: رويكرد ريزوماتيك به معرفت و نقد چالش هاي آن براي تربيت اسلامي (از منظر ملاحظات معرفت شناختي رئاليسم انتقادي) (عنوان عربي: النظرة الغيرية الي المعرفة و نقد تحدياتها للتربية الإسلامية (من وجهة نظر الملاحظات المعرفية للواقعية النقديه)) :

سال انتشار : 1390

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تربيت اسلامي

تعداد صفحات :25

چکیده فارسی:تربیت اسلامی در عصر حاضر با چالش های گوناگونی روبه رو است. بخشی از این چالش ها ناشی از مواجهه جهان بینی «خدامحور» با جهان بینی «دنیامحور» جهان غرب است. در این میان پست مدرنیسم به جهت آموزه های پیچیده خود، جهت گیری های ضد و نقیضی را در بین اندیشمندان مسلمان برانگیخته است؛ تا جایی كه برخی آن را به منزله فرصتی مغتنم برای تربیت دینی و چاره ای برای كاستی های آن تلقی كرده اند و برخی دیگر معتقدند تفكر پست مدرنیستی اساسا امكان تربیت دینی را نفی می كند. «رویكرد ریزوماتیك» نیز در راستای تحقق بسیاری از آموزه های پست مدرنیستی به عرصه نظام های معرفتی قرن بیستمی وارد شد و طبیعتا تلقی های مثبت و منفی خود را نیز در ارتباط با تربیت دینی به همراه خواهد داشت. مفروض این مقاله این است كه رویكرد ریزوماتیك به معرفت برای تربیت دینی چالش هایی به همراه خواهد داشت كه ما با مبنا قرار دادن نظام معرفتی رئالیسم انتقادی به نقد چالش های آن می پردازیم. بنابراین، در این مقاله ابتدا به طرح ویژگی های رویكرد ریزوماتیك به معرفت می پردازیم و سپس چالش های آن برای تربیت دینی را بررسی می كنیم و در پایان چالش های مطرح شده را از منظر رئالیسم انتقادی مورد نقد قرار می دهیم.
چکیده عربی:
تواجه التربیه الاسلامیه الیوم تحدیات مختلفه. بعض هذه التحدیات یعزی إلی المواجهه بین الرؤیه التوحیدیه للكون، و بین الرؤیه الدنیویه السائده فی العالم الغربی. و فی هذا السیاق، وجدت ظاهره ما بعد الحداثه؛ بما تنطوی علیه من تعالیم معقده، توجهات متضاده و متناقضه بین المفكرین المسلمین، إلی حد أن البعض منهم رآی فیها فرصه سانحه للتربیه الدینیه و منفذا لتفادی نواقصها. بینما یری آخرون أن فكر ما بعد الحداثه یلغی إمكانیه التربیه أساسا. و قد دخل الاتجاه الغیری إلی حقل النظم المعرفیه للقرن العشرین بغیه تحقیق الكثیر من تعالیم ما بعد الحداثه. و من الطبیعی أن یثیر ردود فعل ایجابیه و سلبیه فی ما یتعلق بالتربیه الدینیه، و نحن هنا نقوم بنقد تحدیاته إنطلاقا من النظام المعرفی للواقعیه النقدیه. و علی هذا الأساس نأتی ابتداء علی طرح خصائص المقاربه الغیریه إلی المعرفه، ثم نبحث بعد ذلك ما یشكله من تحدیات للتربیه الدینیه، و فی الختام ننقد ما طرح من تحدیاته من وجهه نظر الواقعیه النقدیه.

كلید واژه: كلید واژه فارسی: رویكرد ریزوماتیك به معرفت، چالش های تربیت دینی، تربیت اسلامی، شك گرایی، پست مدرنیسم، رئالیسم انتقادی، ژیل دلوز، ریزوم (كلید واژه عربی: النظره الغیریه الی المعرفه، التحدیات التی تواجهها التربیه الدینیه، التربیه الإسلامیه، نزعه الشك، ما بعد الحداثه، الواقعیه النقدیه، جیل دلوز، ریزوم)

با سلام،محصول دانلودی عنوان فارسي: رويكرد ريزوماتيك به معرفت و نقد چالش هاي آن براي تربيت اسلامي (از منظر ملاحظات معرفت شناختي رئاليسم انتقادي) (عنوان عربي: النظرة الغيرية الي المعرفة و نقد تحدياتها للتربية الإسلامية (من وجهة نظر الملاحظات المعرفية للواقعية النقديه)) آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل عنوان فارسي: رويكرد ريزوماتيك به معرفت و نقد چالش هاي آن براي تربيت اسلامي (از منظر ملاحظات معرفت شناختي رئاليسم انتقادي) (عنوان عربي: النظرة الغيرية الي المعرفة و نقد تحدياتها للتربية الإسلامية (من وجهة نظر الملاحظات المعرفية للواقعية النقديه)) هدایت میشوید
عنوان فارسي: رويكرد ريزوماتيك به معرفت و نقد چالش هاي آن براي تربيت اسلامي (از منظر ملاحظات معرفت شناختي رئاليسم انتقادي) (عنوان عربي: النظرة الغيرية الي المعرفة و نقد تحدياتها للتربية الإسلامية (من وجهة نظر الملاحظات المعرفية للواقعية النقديه))

پژوهشگر گرامی فایل کامل عنوان فارسي: رويكرد ريزوماتيك به معرفت و نقد چالش هاي آن براي تربيت اسلامي (از منظر ملاحظات معرفت شناختي رئاليسم انتقادي) (عنوان عربي: النظرة الغيرية الي المعرفة و نقد تحدياتها للتربية الإسلامية (من وجهة نظر الملاحظات المعرفية للواقعية النقديه)) با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل عنوان فارسي: رويكرد ريزوماتيك به معرفت و نقد چالش هاي آن براي تربيت اسلامي (از منظر ملاحظات معرفت شناختي رئاليسم انتقادي) (عنوان عربي: النظرة الغيرية الي المعرفة و نقد تحدياتها للتربية الإسلامية (من وجهة نظر الملاحظات المعرفية للواقعية النقديه)) دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.
از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی عنوان فارسي: رويكرد ريزوماتيك به معرفت و نقد چالش هاي آن براي تربيت اسلامي (از منظر ملاحظات معرفت شناختي رئاليسم انتقادي) (عنوان عربي: النظرة الغيرية الي المعرفة و نقد تحدياتها للتربية الإسلامية (من وجهة نظر الملاحظات المعرفية للواقعية النقديه)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی عنوان فارسي: رويكرد ريزوماتيك به معرفت و نقد چالش هاي آن براي تربيت اسلامي (از منظر ملاحظات معرفت شناختي رئاليسم انتقادي) (عنوان عربي: النظرة الغيرية الي المعرفة و نقد تحدياتها للتربية الإسلامية (من وجهة نظر الملاحظات المعرفية للواقعية النقديه)) شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

عنوان فارسي: رويكرد ريزوماتيك به معرفت و نقد چالش هاي آن براي تربيت اسلامي (از منظر ملاحظات معرفت شناختي رئاليسم انتقادي) (عنوان عربي: النظرة الغيرية الي المعرفة و نقد تحدياتها للتربية الإسلامية (من وجهة نظر الملاحظات المعرفية للواقعية النقديه))