بررسي ويژگي هاي فردي و تحصيلي دانشجويان پزشكي ناموفق در مقايسه با دانشجويان موفق

بررسي ويژگي هاي فردي و تحصيلي دانشجويان پزشكي ناموفق در مقايسه با دانشجويان موفق

… دانلود …

بررسي ويژگي هاي فردي و تحصيلي دانشجويان پزشكي ناموفق در مقايسه با دانشجويان موفق دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي ويژگي هاي فردي و تحصيلي دانشجويان پزشكي ناموفق در مقايسه با دانشجويان موفق کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي ويژگي هاي فردي و تحصيلي دانشجويان پزشكي ناموفق در مقايسه با دانشجويان موفق،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي ويژگي هاي فردي و تحصيلي دانشجويان پزشكي ناموفق در مقايسه با دانشجويان موفق :

سال انتشار : 1386

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : كومش

تعداد صفحات : 6

سابقه و هدف: افت تحصیلی و مشروطی دانشجویان یكی از مشكلات عمده مراكز آموزش عالی كشور است. مطالعه حاضر به منظور مقایسه ویژگی های فردی و تحصیلی دانشجویان پزشكی ناموفق و موفق در دانشكده پزشكی كرمانشاه انجام گردید.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مورد شاهدی است و در آن مشخصات فردی و تحصیلی كلیه دانشجویان مشروط از سال 1380 تا 1384 و به تعداد برابر از دانشجویان مشابه از نظر مقطع و سال تحصیلی و با معدل بالاتر از 15 و فاقد مشروطی، جمع آوری و در فرم های مطالعه ثبت گردید. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس دو گروه از دانشجویان مشروط و غیر مشروط با استفاده از نرم افزار SPSS و جداول توزیع فراوانی، محاسبه میانگین و انحراف معیار انجام گردید. برای مقایسه میانگین متغیرهای کمی در دو گروه از آزمون t مستقل و آزمون F و برای مقایسه دو گروه از نظر متغیر های کیفی از آزمون x² و فیشر و برای تعیین همبستگی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.یافته ها: بین دو گروه دانشجویان از نظر سن، جنس، فاصله دیپلم تا دانشگاه، معدل دیپلم، سواد پدر و مادر، تاهل، داشتن شغل اضافی، سهمیه قبولی در كنكور و میانگین تمامی دروس تخصصی در كنكور سراسری اختلاف آماری معنی دار وجود داشت (P<0.05). اما از لحاظ سكونت در خوابگاه و نوع دیپلم اختلاف معنی داری وجود نداشت. بیش ترین همبستگی بین افت تحصیلی با سهمیه و معدل دیپلم وجود داشت.نتیجه گیری: با توجه به اختلاف معنی دار در بسیاری از ویژگی های فردی و تحصیلی بین دانشجویان موفق و ناموفق، توجه و برنامه ریزی خاص در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

كلید واژه: دانشجویان پزشكی، ویژگی های فردی، ویژگی های تحصیلی، مشروطی، موفق، ناموفق

اینک شما با جستجوی بررسي ويژگي هاي فردي و تحصيلي دانشجويان پزشكي ناموفق در مقايسه با دانشجويان موفق وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسي ويژگي هاي فردي و تحصيلي دانشجويان پزشكي ناموفق در مقايسه با دانشجويان موفق شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسي ويژگي هاي فردي و تحصيلي دانشجويان پزشكي ناموفق در مقايسه با دانشجويان موفق

عنوان محصول دانلودی:بررسي ويژگي هاي فردي و تحصيلي دانشجويان پزشكي ناموفق در مقايسه با دانشجويان موفق
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به بررسي ويژگي هاي فردي و تحصيلي دانشجويان پزشكي ناموفق در مقايسه با دانشجويان موفق را در ادامه مطلب ببینید
بررسي ويژگي هاي فردي و تحصيلي دانشجويان پزشكي ناموفق در مقايسه با دانشجويان موفق