گونههاي گياهي آشکوب علفي، شاخص موجودي حجمي جنگل مطالعه موردي: جنگلهاي راش سري 1 و 5 کلاردشت

گونههاي گياهي آشکوب علفي، شاخص موجودي حجمي جنگل مطالعه موردي: جنگلهاي راش سري 1 و 5 کلاردشت

… دانلود …

گونههاي گياهي آشکوب علفي، شاخص موجودي حجمي جنگل مطالعه موردي: جنگلهاي راش سري 1 و 5 کلاردشت دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گونههاي گياهي آشکوب علفي، شاخص موجودي حجمي جنگل مطالعه موردي: جنگلهاي راش سري 1 و 5 کلاردشت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي گونههاي گياهي آشکوب علفي، شاخص موجودي حجمي جنگل مطالعه موردي: جنگلهاي راش سري 1 و 5 کلاردشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گونههاي گياهي آشکوب علفي، شاخص موجودي حجمي جنگل مطالعه موردي: جنگلهاي راش سري 1 و 5 کلاردشت :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم کشاورزي، منابع طبيعي و محيط زيست

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش، پا سخ به این سوال بود که آیا میتوان با ا ستفاده از گونههای گیاهی موجود در آ شکوب علفی، حجم در هکتار جنگل را برآورد کرد برای این منظور، ابتدا 30 رولوه به ابعاد 10 متر × 10 متر در امتداد یک تران سکت ( شمال- جنوب) پیاده و سپس در درون رولوهها مقدار پو شش گونههای گیاهی (آ شکوب علفی) با ا ستفاده از امتیازات تعدیلشده برآون بلانکه برآورد شد. به علاوه، در داخل هر رولوه، افقهای O و A بهطور جداگانه نمونهبرداری و نیتروژن کل، رطوبت در دسترس و pH آنها اندازهگیری گردید. برای تعیین مقادیر شاخص حجم در هکتار گونههای گیاهی از روش تلفیقی میانیگن وزنی و مدل های HOF ا ستفاده شد. نتایج مطالعه ما ن شان داد که بین 2 میانگین مقادیر شاخص حجم در هکتار جنگل و مقادیر واقعی آن رابطه رضایت بخشی وجود دارد (45/0=R .(بهعلاوه، ما دریافتیم که بین 2 حجم در هکتار جنگل (برآورد شده به وسیله گونههای گیاهی) و ارتفاع از سطح دریا رابطه معکوس معنیداری برقرار است (84/0=.(Rنتیجهگیری شد که گونههای گیاهی (آ شکوب علفی) میتوانند بهعنوان معرف ارز شمندی جهت تعیین موجودی حجمی یک اکو سیستم جنگلی بهکار گرفته شوند.

عنوان محصول دانلودی:گونههاي گياهي آشکوب علفي، شاخص موجودي حجمي جنگل مطالعه موردي: جنگلهاي راش سري 1 و 5 کلاردشت
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به گونههاي گياهي آشکوب علفي، شاخص موجودي حجمي جنگل مطالعه موردي: جنگلهاي راش سري 1 و 5 کلاردشت را در ادامه مطلب ببینید
گونههاي گياهي آشکوب علفي، شاخص موجودي حجمي جنگل مطالعه موردي: جنگلهاي راش سري 1 و 5 کلاردشت

اینک شما با جستجوی عبارت گونههاي گياهي آشکوب علفي، شاخص موجودي حجمي جنگل مطالعه موردي: جنگلهاي راش سري 1 و 5 کلاردشت وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
گونههاي گياهي آشکوب علفي، شاخص موجودي حجمي جنگل مطالعه موردي: جنگلهاي راش سري 1 و 5 کلاردشت

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل گونههاي گياهي آشکوب علفي، شاخص موجودي حجمي جنگل مطالعه موردي: جنگلهاي راش سري 1 و 5 کلاردشت روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

گونههاي گياهي آشکوب علفي، شاخص موجودي حجمي جنگل مطالعه موردي: جنگلهاي راش سري 1 و 5 کلاردشت