تحقیق سیگنال صوت 19 ص

تحقیق سیگنال صوت 19 ص

… دانلود …

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد
تعداد صفحات فایل : 19

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 19 صفحه

چكیده در فصل اول به معرفی سیگنال صوت و روشهای تولید آن می پردازیم.
در فصل دوم این پایان نامه، بلوك دیاگرام مربوط به ساختار Audio Equolaizer و توضیحی مختصر در باره نحوه كار آن را خواهیم دید.
در فصل دوم، تعریف فیلتر و سنتز مدار و همچنین معرفی پارامترهای فیلتر را می‌آوریم فصل چهارم، دو تقریب معروف چبی شف و باتر ورث را به اختصار توضیح میدهد.
سپس در فصل پنجم و ششم، پس از مقایسه فیلترهای فعال و غیر فعال، استفاده از تقویت كننده عملیاتی را در فیلترهای فعال بالاگذر و پائین گذر و میان گذر خواهیم دید.
و پس از آن به معرفی فیلترهای فعال به كار رفته در این Audio Equolaizer خواهیم پرداخت.
فصل هفتم كاربردهای مختلف LM380 را به عنوان تقویت كننده صوتی، بیان می كند.
پس از آن در ضمینه (1) چند نمودار كاربردی، در فیلترهای فعال را خواهیم دید.
و در انتها نیز Datasheet مربوط به LM380 آمده است.
فصل دوم 2-2: یكنواخت ساز صوتی: هرگاه بخواهید بخشی از طیف صدا را مورد تاكید یا رد قرار دهید از فیلتر فعال استفاده میكنید.
اغلب وقتها برای پاسخهای Low-pass و high-pass از فیلتر افتان و برای كاربردهای Band-pass برای كاربرد عمومی صدا از مقادیر متوسط Q (یعنی از 2 تا 5) سر و كار داریم.
این امر به این معناست كه فیلترهای فعال برای مصارف عمومی صدا بسیار سالده می باشد.
یكی از معروفترین شكلهای تغییر دهنده طیف، یكنواخت ساز گرافیكی می باشد كه بلوك دیاگرام آن را در شكل (1-1) می بینید.
این نوع یكنواخت ساز شامل مجموعه ای از پتانسیومترها می باشد كه به منظور تاكید یا تائید قسمتی از طیف صدا به كار برده می شوند.
از یكنواخت ساز گرافیكی در بهبود صدای واقع در اتاقها، تغییر صدای ابزار موسیقی، اضافه كردن جلوه های ویژه به یك قسمت صدای ضبط شده خام، برای بهبود صحبت در كانال و اموری از این قبیل استفاده می شود.
كانال های فیلتر از یك op.
amp، Q پائین و فیلترهای Band-pass فعال تشكیل شده است.
این ابزار گفته شده معمولاً درون حلقه فیدبك تقویت كننده كه در شكل بالا نمایش داده شده است قرار می گیرد.
این فیدبك عمل تقویت یا قطع بوجود می آورد.
خروجی این یكنواخت ساز از طریق یك تقویت كننده صوتی به بلندگوها می رسد.
باید در نظر داشت كه تقویت كننده صوتی باید متناسب با توان بلندگو و همچنین مقاومت درونی آن در نظر گرفته شود.
شكل (2-1) یك كیت استریو كه دارای 18 كانال یكنواخت ساز است را نشان می دهد.
فصل سوم 1-3: سنتز و آنالیز مدار: تعریف آنالیز و سنتز مدار د ر دیاگرام شكل (1-3) نشان داده است.
آنالیز مدار به محاسبه پاسخ یك مدار یا سیستم مشخص به تحریك داده گفته می شود.
طراحی یا سنتز مدار شامل یافتن یك مدار سیستم است كه در آن پاسخ مشخصی به تحریك داده شده مد نظر می باشد.
درحالیكه دو عمل مذكور بنظر می رسد كه معكوس یكدیگر هستند، ولی سه فرق اساسی دارند: یك مساله آنالیز همواره یك راه حل دارد، ولی یك مسئله طراحی ممكن است راه حلی نداشته باشد.
یك مسأله آنالیز همواره یك راه حل واحد دارد، ولی اگر یك مسئله طراحی قابل حل باشد ممكن است چندین راه حل داشته باشد.
در آنالیز مدار، چند روش اساسی محدود وجود

اینک شما با جستجوی عبارت nx وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
nx