گزارش کارآموزی با عنوان آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها

گزارش کارآموزی با عنوان آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها

… دانلود …

 گزارش کارآموزی با عنوان آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها دارای 43 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کارآموزی با عنوان آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي گزارش کارآموزی با عنوان آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن گزارش کارآموزی با عنوان آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها :

گزارش کارآموزی با عنوان آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها

فصل اول :

معرفی مدیریت برش و پرس :

مدیریت برش و پرس یكی از مدیریتهایی است كه زیر نظر معاونت سواری سازی ایران خودرو فعالیت می كند . برش و پرس در حال حاضر ازنظر تناژ، ابعاد تعداد پرس بزرگترین مجتمع پرسكاری در ایران می باشد. این مجموعه توانایی آنرا داده كه برای 150/000 دستگاه سواری ، 5000 دستگاه مینی بوس و 3000 دستگاه اتوبوس قطعه تولید كند. قطعات این مجموعه توسط قالب ، پرس و ماشین آلات مخصوص تولید می شوند. تولید قطعات براساس مدارك فنی «استانداردهای تعریف شده انجام می شود و بدون مدارك فنی و اطلاعات كافی قطعه ای تولید نمی شود. دراین مدیریت جمعا 4027 نغه پرسنل رسمی ، قراردادی و پیمانكاری فعالیت دارند.

واحدهای تولیدی این مدیریت عبارتند از :

1-سالن پرس غربی (سالن جدید):

این سالن در سال 1355 راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت . تعداد 25 دستگاه پرس موجود در این سالن مكانیكی میان سه دستگاه وبل اكشن و بقیه سینگل می باشند . كه قطعات روكار (gaco ) ،خودروسواری را تولید می كنند. كلیه قطعات روكار پیكان ، Face در این زمان تولید می شود و در حال حاضر قطعات روكار پژوپرشیی نیز به این مجموعه اضافه شده است . این سالن دارای سه خط تولید همزمان می باشد . باضافه خطوط كوچكی كه قطعات تقویتی و تزئینی را تولید می كنند. دراین سالن جهت حمل ضایعات از سیستم كانوا برحمل ضایعات و شوت اتوماتیك استفاده می شود.

2- سالن پرس شرقی (پرس قدیم و ضربه ای ):

این سالن از دو قسمت پرسهای هیدرولیك سنگین و پرسهای یك به ضربه ای تشكیل شده . كلیه قطعات داخلی و تقویتی خودرو دراین سالن تولید می شوند پرسهای این سالن از 1600 تن دبل اكشن تا 60 تن یكی یه می باشد .

3- سالن برش و خم و فرم بری :

در این سالنها انواع قیچی ،خم كن و نورد، قیچی ناغنی ، چكشهای برقی ماشینهای فرم بر و ماشین چند كاره نصب شده است . این ماشین آلات ضمن تولید قطعه ، و ورقهای مورد نیاز پرسكاری را نیز تامین می كنند. قطعاتی كه فاقد قالب می باشد و از نظر اقتصادی ساخت قالب جهت این قطعات به صرفه نیست . با این ماشین آلات تولید می شوند. قطعات آزمایشی و نمونه قطعات كلیه خودروهای جدید نیز توسط این دستگاه ها تولید می شود .

4- سالن كوئل بری :

ورقهایی كه توسط شركت خریداری می گردد و به دو صورت كوئل تاشیت تحویل گرفته می شود. ورقهای كوئل پس از حمل به قسمت كویل بدوی تحویل می گردند در این قسمت سه دستگاه كوئل بو وجود دارد:

كوئل به شماره 1 با كوئل بر باعرض 4500، كویلها را به ورقهای با ابعاد و اندازه مشخص و قابل مصرف تبدیل می كند.

كوئل به شماره 2 : باكوئل بری كه كوئلهای عریض را به كویلهای كم عرض مبدل می سازد.

كوئل به شماره 3: باكوئل بر به عوض 600 ه كوبلهای كم عرض را به ورق تبدیل می كند.

در ضمن در این سالنها، دو دستگاه پرس منگنز (پرسهای خاص تولید نبشی و ناودانی ) دو دستگاه نورد به دو دستگاه قیچی و یك دستگاه پرس كششی زمینی جهت تولید قطعات وجود دارد . فعالیت اصلی این ماشین آلات تهیه قطعاتی است كه بدون استفاده از قالب جهت خودروهای سنگین و آزمایش تولید می شود.

پروژه ها و فعالیتهای جنبی :

از سال 1373 تاكنون در پروژه در این مدیریت تعریف و با موفقیت به اجرا درآمده كه خلاصه ای از فعالیتهای این در پروژه به شرح زیر می باشد:

پروژه بهینه سازی بدنه پیكان :

هدف از اجرای این پروژه بازسازی كامل ابزارها و تجهیزاتی بود كه بنوعی با افزایش كیفیت بدنه پیكان در ارتباط می باشد . از آن جهت بازسازی تجهیزات حمل و نگهداری قطعات تولیدی ،بازسازی و نوسازی سالنهای پرس و بازسازی و نوسازی سرویسهای بهداشتی و رفاهی .

در این بخش كلیه قالبها و جیگها بازسازی شد و مدارك فنی و اطلاعات مربوط به این ابزارها از قسمتهای مختلف شركت جمع آوری در یك آرشیو متمركز گردید و سعی شد تا قالبها و جیگها براساس نقشه و اطلاعات فنی موجود اصلاح گردند و در مواردی كه امكان این عمل وجود نداشت نقشه ها و اطلاعات فنی بارضایت موجود ابزارها هماهنگ شوند.

گزارش کارآموزی با عنوان آشنایی با پرسها و نحوه عملكرد آنها
فهرست مطالب

عنوان مطلب صفحه

فصل اول : معرفی كارخانه برش و پرس ایران خودرو………………………………….. 6

فصل دوم : طراحی قالبهای پرس ……………………………………………………………..

مقدمه …………………………………………………………………………………………………

برشكاری …………………………………………………………………………………………….

1-2-برشكاری …………………………………………………………………………………….

2-2-2- مناطق برش …………………………………………………………………………….

3-2-2-نحوه دادن كلیرانس به سنبه وماتریس ……………………………………………

4-2-2-كلیرانس زاویه ای ………………………………………………………………………

5-2-2- اضافه دور ریز …………………………………………………………………………

6-2-2-نیروی لازم برش ……………………………………………………………………….

7-2-2- انرژی لازم برش ………………………………………………………………………

8-2-2- روشهای كم كردن نیروی لازم برش …………………………………………….

9-2-2- نیروی لازم بیرون انداز ………………………………………………………………

2-2- اجزای قالب ………………………………………………………………………………..

3-2- طراحی قالب ……………………………………………………………………………….

1-3-2- بدست آمدن قطعه میل راهنما……………………………………………………..

2-3-2-طراحی سنبه و پیچها…………………………………………………………………..

4-2- روشهای ساخت قالب …………………………………………………………………..

5-2- انواع قالبهای برش ………………………………………………………………………..

6-2- پارامترهای مؤثر در انتخاب قالب …………………………………………………….

7-2-خمكاری ……………………………………………………………………………………..

1-7-2- انواع عملیات و قالبهای خمكاری ………………………………………………..

2-7-2-نیروی لازم خمكاری ………………………………………………………………….

3-7-2-نیروی بالشتك فشاری ………………………………………………………………..

8-2- كشش عمیق ……………………………………………………………………………….

1-8-2- عیوب عملیات كشش عمیق ………………………………………………………

2-8-2-عیوب ورق بعد از عملیات كشش عمیق ………………………………………..

9-2- متغیرهای كشش عمیق ………………………………………………………………….

فصل سوم پرسها:…………………………………………………………………………………..

1-3- پرسهای سنگی …………………………………………………………………………….

4-2-3- محاسبه مشخصه های پرسهای سنگی ………………………………………….

2-2-3- نیروی مجاز پرس سنگی ……………………………………………………………

3-2-3-تناژ مجاز نامی حاصل از گشتی در موتور ………………………………………

4-2-3- تناژ مجاز نامی حاصل از قدرت كاری (توصین )…………………………….

3-3- پرسهای زانویی …………………………………………………………………………….

4-3-3- نیروی رام و ظرفیت كاری ………………………………………………………….

2-3-3- سرعت رام ……………………………………………………………………………..

4-3- پرسهای پیچی ……………………………………………………………………………..

5-3- پرسهای الكتروژن …………………………………………………………………………

6-3- پرسهای هیدرولیك ……………………………………………………………………….

فصل چهارم طرز كار ، انتخاب و تجهیزات كمكی پرسها ………………………………

1-4 طرز كار پرسها………………………………………………………………………………..

2-4 انتخاب پرسها ………………………………………………………………………………..

3-4 نصب و نظارت قالب ……………………………………………………………………..

4-4-تجهیزات ایمنی روی پرسها ……………………………………………………………..

5-4-سرویس و نگهداری پرسها وقالبها……………………………………………………..

6-4-تنظیم و نگهداری قالبها……………………………………………………………………

فصل پنجم دقت پرسهای مكانیكی ……………………………………………………………

1-5-دقت در حالت بی باری ………………………………………………………………….

2-5-دقت در حالت تحت بار …………………………………………………………………

فصل ششم : سیستمهای ایمنی در برابر اضافه بارپرسهای مكانیكی …………………..

1-6 وسایل ایمنی برای پرسهای مكانیكی در محدوده‌كورس مورد استفاده ……….

2-6-وسایل ایمنی پرسهای مكانیكی دركل كورس ………………………………………

مراجع …………………………………………………………………………………………………

پژوهشگر گرامی فایل کامل nx با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل nx دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.