بررسي رابطه بين متغيرهاي دموگرافيک ومعماري مديريت دانش کارکنان

بررسي رابطه بين متغيرهاي دموگرافيک ومعماري مديريت دانش کارکنان

… دانلود …

بررسي رابطه بين متغيرهاي دموگرافيک ومعماري مديريت دانش کارکنان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه بين متغيرهاي دموگرافيک ومعماري مديريت دانش کارکنان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه بين متغيرهاي دموگرافيک ومعماري مديريت دانش کارکنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه بين متغيرهاي دموگرافيک ومعماري مديريت دانش کارکنان :

سال انتشار : 1392

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي حماسه سياسي (با رويکردي بر تحولات خاورميانه) و حماسه اقتصادي (با رويکردي بر مديريت و حسابداري)

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه متغیرهای دموگرافیک از قبیل سن ،جنسیت،سابقه کار تحصیلات و سطح مسئولیت کارکنان شهرداری شهرستان زاهدان با میزان معماری مدیریت دانش آنها می باشد که با استفاده ازروش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی انجام گردیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر راکارکنان شهرداری زاهدان که دارای تحصیلات عالی بوده تشکیل داده که تعداد آنها 136 نفر می باشدو بر اساس جدول مورگان و در نظر گرفتن احتمالات و به جهت بالا بردن درصد اطمینان تعداد 105 پرسشنامه توزیع و 104 پرسشنامه ها جمع آوری گردیده است .جهت گردآوری داده ها،از پرسشنامه ساخته محقق با 63 سوال و پرسشنامه جمعیت شناختی استفاده گردیده است . با استفاده از نظرات متخصصین و صاحبنظران روایی صوری پرسشنامه مورد بررسی وتأیید قرار گرفته وپایایی پرسشنامه ها نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 0/983 بر آورد گردیده است . داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از ازنرم افزار Spss 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که با توجه به ماهیت داده ها مقیاس اندازه گیری از آمار توصیفی و آمار استنباطی (فراوانی،درصد ،میانگین ،واریانس،کروسکال والیس و آزمون t تک نمونه ای) استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، که سن ،جنسیت و سابقه کار ارتباط معنی داری با هوش سازمانی نداشته و سطح سواد و سطح مسئولیت ارتباط معنی داری در سطح (p0/01) با میزان معماری مدیریت دانش کارکنان دارد.

عنوان محصول دانلودی:بررسي رابطه بين متغيرهاي دموگرافيک ومعماري مديريت دانش کارکنان
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به بررسي رابطه بين متغيرهاي دموگرافيک ومعماري مديريت دانش کارکنان را در ادامه مطلب ببینید
بررسي رابطه بين متغيرهاي دموگرافيک ومعماري مديريت دانش کارکنان

اینک شما با جستجوی عبارت بررسي رابطه بين متغيرهاي دموگرافيک ومعماري مديريت دانش کارکنان وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
بررسي رابطه بين متغيرهاي دموگرافيک ومعماري مديريت دانش کارکنان

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل بررسي رابطه بين متغيرهاي دموگرافيک ومعماري مديريت دانش کارکنان روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

بررسي رابطه بين متغيرهاي دموگرافيک ومعماري مديريت دانش کارکنان