رابطه هوش اخلاقي و هوش معنوي با رضايت شغلي کارکنان سازمان هاي دولتي

رابطه هوش اخلاقي و هوش معنوي با رضايت شغلي کارکنان سازمان هاي دولتي

… دانلود …

رابطه هوش اخلاقي و هوش معنوي با رضايت شغلي کارکنان سازمان هاي دولتي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه هوش اخلاقي و هوش معنوي با رضايت شغلي کارکنان سازمان هاي دولتي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه هوش اخلاقي و هوش معنوي با رضايت شغلي کارکنان سازمان هاي دولتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه هوش اخلاقي و هوش معنوي با رضايت شغلي کارکنان سازمان هاي دولتي :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنفرانس ملي روانشناسي و علوم تربيتي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی سهم هوش اخلاقی و هوش معنوی در تبیین رضایت شغلی انجام شد .آزمودنی ها شامل 276 نفر از کارکنان مرد سازمان های دولتی نجف اباد بودند که به شیوه خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و به سه پرسش نامه شایستگی اخلاقی لنیک و کیل(2005)،هوش معنوی(عبداله زاده و همکاران،1387) و فرم کوتاه رضایت شغلی مینه سوتا(1967) پاسخ دادند .برا ی تحلیل آماری داده ها از هم بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین هوش اخلاقی،هوش معنوی ورضایت شغلی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. جهت بررسی توانایی نمرات هوش اخلاقی و هوش معنوی در پیش بینی رضایت شغلی از رگرسیون چند متغیره پس از کنترل ویژ گی های دموگرافیک استفاده شد . نتایج نشان داد که ویز گی های دموگرافیک تنها 3 درصد واریانس راتبیین می کند. پس از وارد کردن مقیاس های هوش معنوی و هوش اخلاقی 6 درصداز واریانس رضایت شغلی راتبیین کردند .هم چنین ضریب هم بستگی چندگانه0.31 به دست آمده در حد متوسط معنادار است. در مدل نهایی تنها مقیاس هوش معنوی به لحاظ آماری معنادار است. ودر میان ابعاد هوش اخلاقی تنها بعد عمل کردن مبتنی بر اصول و ارزش ها 9 درصد از تغییرات رضایت شغلی را تبیین می کند.

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی رابطه هوش اخلاقي و هوش معنوي با رضايت شغلي کارکنان سازمان هاي دولتي آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل رابطه هوش اخلاقي و هوش معنوي با رضايت شغلي کارکنان سازمان هاي دولتي و بررسی کامل هدایت میشوید

رابطه هوش اخلاقي و هوش معنوي با رضايت شغلي کارکنان سازمان هاي دولتي

با سلام،محصول دانلودی رابطه هوش اخلاقي و هوش معنوي با رضايت شغلي کارکنان سازمان هاي دولتي آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل رابطه هوش اخلاقي و هوش معنوي با رضايت شغلي کارکنان سازمان هاي دولتي و بررسی کامل هدایت میشوید
رابطه هوش اخلاقي و هوش معنوي با رضايت شغلي کارکنان سازمان هاي دولتي

اینک شما با جستجوی رابطه هوش اخلاقي و هوش معنوي با رضايت شغلي کارکنان سازمان هاي دولتي وارد صفحه فروش فایل دانلودی رابطه هوش اخلاقي و هوش معنوي با رضايت شغلي کارکنان سازمان هاي دولتي شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

رابطه هوش اخلاقي و هوش معنوي با رضايت شغلي کارکنان سازمان هاي دولتي