بررسي رابطه ي بين مولفه هاي فيزيولوژيکي لوبيا چشم بلبلي بر اثر محلول پاشي مقادير مختلفهيوميک کلات منيزيم و هورمون جيبرلين The relationship between physiological components of cowpea different amounts ofhumic foliar magnesium chelate and Gibberellins

بررسي رابطه ي بين مولفه هاي فيزيولوژيکي لوبيا چشم بلبلي بر اثر محلول پاشي مقادير مختلفهيوميک کلات منيزيم و هورمون جيبرلين The relationship between physiological components of cowpea different amounts ofhumic foliar magnesium chelate and Gibberellins

… دانلود …

 بررسي رابطه ي بين مولفه هاي فيزيولوژيکي لوبيا چشم بلبلي بر اثر محلول پاشي مقادير مختلفهيوميک کلات منيزيم و هورمون جيبرلين The relationship between physiological components of cowpea different amounts ofhumic foliar magnesium chelate and Gibberellins دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه ي بين مولفه هاي فيزيولوژيکي لوبيا چشم بلبلي بر اثر محلول پاشي مقادير مختلفهيوميک کلات منيزيم و هورمون جيبرلين The relationship between physiological components of cowpea different amounts ofhumic foliar magnesium chelate and Gibberellins  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه ي بين مولفه هاي فيزيولوژيکي لوبيا چشم بلبلي بر اثر محلول پاشي مقادير مختلفهيوميک کلات منيزيم و هورمون جيبرلين The relationship between physiological components of cowpea different amounts ofhumic foliar magnesium chelate and Gibberellins،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه ي بين مولفه هاي فيزيولوژيکي لوبيا چشم بلبلي بر اثر محلول پاشي مقادير مختلفهيوميک کلات منيزيم و هورمون جيبرلين The relationship between physiological components of cowpea different amounts ofhumic foliar magnesium chelate and Gibberellins :

سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

به منظور مطالعه واکنش های مولفه های فیزیولوژیکی لوبیا چشم بلبلی به اثر محلول پاشی مقادیر مختلف هیومیک کلات منیزیم و هورمون جیبرلین، آزمایشی درشرایط مزرعه ای در تابستان سال 1393 به صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار درمنطقه شادگان اجرا گردید فاکتور اول شامل هیومیک کلات منیزیم درسه سطح(0، 200و400ml.h) و فاکتور دوم نیز شامل هورمون جیبرلین درسه سطح(0،150 و 300PPm) بود نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد محلول پاشی با غلظت 400ml.h هیومیک کلات منیزیم و غلظت 300ppm جیبرلین باعث افزایش شاخص سطح برگ LAI و ماده خشک کل TDW شد و محلول پاشی با غلظت های 200ml.h هیومیک کلات منیزیم و 150ppm جیبرلین نیز از لحاظ سرعت رشد محصول CGR سرعت رشد نسبی RGR و سرعت فتوستنزخالصNARبیشتر بود نتایج این تحقیق نشان داد که اثر تیمار مصرف هورمون جیبرلین درافزایش مقادیر مختلف صفات مورد ارزیابی نسبت به تیمار مصرف هیومیک کلات منیزیم بیشتر بود و کاربرد غلظت200ml.h هیومیک کلات منیزیم و 150 ppm جیبرلین تاثیر بهتری بر روی عملکرد و اجزای آن و شاخص های فیزیولوژیکی نسبت به مقادیر بالاتر غلظت از خود نشان دادند

با سلام،محصول دانلودی nx آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل nx هدایت میشوید
nx