بررسي رابطه اميد و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان

بررسي رابطه اميد و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان

… دانلود …

بررسي رابطه اميد و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسي رابطه اميد و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسي رابطه اميد و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسي رابطه اميد و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در حوزه علوم تربيتي و روانشناسي و مطالعات اجتماعي ايران

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین امید و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور جیرفت بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیهی دانشجویان کارشناسی رشته روانشناسی 072 نفر بود که به استنادجدول تعیین حجم نمونه مورگان، 062 نفر نمونه آماری انتخاب شدند. نمونهگیری به روش تصادفی ساده انجام شد. ابزارهای پژوهششامل پرسشنامه امید اسنایدر) 0990 ( و پرسشنامه عزت نفس آیزنگ) 0976 ( بودند. هم چنین از معدل دانشجویان به عنوان شاخصپیشرفت تحصیلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای ماتریس همبستگی، تحلیل رگرسیون هم زمان، آزمون Tمستقل و آزمون لوین استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین امید و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین امید و عزت نفس دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد و پیشرفت تحصیلیدختران بیشتر از پسران بود. نتایج تحلیل رگرسیون هم زمان نشان داد که فقط مؤلفه امیدواری توانست پیشرفت تحصیلی را پیشبینی کند.

اینک شما با جستجوی بررسي رابطه اميد و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان وارد صفحه فروش فایل دانلودی بررسي رابطه اميد و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

بررسي رابطه اميد و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان

عنوان محصول دانلودی:بررسي رابطه اميد و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به بررسي رابطه اميد و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان را در ادامه مطلب ببینید
بررسي رابطه اميد و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان

اینک شما با جستجوی عبارت بررسي رابطه اميد و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
بررسي رابطه اميد و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان