مقاله متدولوژي نفش کيفيت زندگي و تابآوري بر روي پشتکار در دانشآموزان دبيرستاني

 مقاله متدولوژي نفش کيفيت زندگي و تابآوري بر روي پشتکار در دانشآموزان دبيرستاني

… دانلود …

  مقاله متدولوژي نفش کيفيت زندگي و تابآوري بر روي پشتکار در دانشآموزان دبيرستاني دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله متدولوژي نفش کيفيت زندگي و تابآوري بر روي پشتکار در دانشآموزان دبيرستاني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله متدولوژي نفش کيفيت زندگي و تابآوري بر روي پشتکار در دانشآموزان دبيرستاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله متدولوژي نفش کيفيت زندگي و تابآوري بر روي پشتکار در دانشآموزان دبيرستاني :

سال انتشار: 1394

تعداد صفحات:10
چکیده:
پژوهش حاضر متدولوژی نقش کیفیت زندگی، تاب آوری بر روی پشتکار تحصیلی در دانشآموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان دیلم پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش تمام دانشآموزان مقطع متوسطه رشتههای ادبیات و علوم انسانی و علوم تجربی پایه دوم به تعداد 066 نفر بود که از این تعداد با استفاده از جدول مورگان 232 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار اندازهگیری، شامل پرسشنامه کیفیت زندگی، تاب آوری، و پرسشنامه پشتکار که محقق ساخته ضرایب آلفای کرونباخ که میزان آن در کل مقیاس برای متغیرهای کیفیت زندگی0/95 تاب آوری 0/91 پشتکارتحصیلی 0/84 بدست آمده است یافته های پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی، تاب آوری پشتکار تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین دانشآموزان از لحاظ کیفیت زندگی با پشتکار تحصیلی تفاوت معنیدار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین دانشآموزان دختر و پسر از لحاظ کیفیت زندگی، تاب آوری بر پشتکار تحصیلی تفاوت معنیداری وجود ندارد. نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نشان داد که کیفیت زندگی، تاب آوری، قدرت پیش بینی پشتکار تحصیلی را دارند

با سلام،محصول دانلودی nx آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل nx و بررسی کامل هدایت میشوید
nx