مقاله متدولوژي نفش کيفيت زندگي و تابآوري بر روي پشتکار در دانشآموزان دبيرستاني

 مقاله متدولوژي نفش کيفيت زندگي و تابآوري بر روي پشتکار در دانشآموزان دبيرستاني

… دانلود …

مقاله متدولوژي نفش کيفيت زندگي و تابآوري بر روي پشتکار در دانشآموزان دبيرستاني دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله متدولوژي نفش کيفيت زندگي و تابآوري بر روي پشتکار در دانشآموزان دبيرستاني کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله متدولوژي نفش کيفيت زندگي و تابآوري بر روي پشتکار در دانشآموزان دبيرستاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله متدولوژي نفش کيفيت زندگي و تابآوري بر روي پشتکار در دانشآموزان دبيرستاني :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
فروزان بشیریان – دانشجوی کارشناسیارشد، علوم تربیتی، برنامهریزی آموزشی، دانشکده مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاداسلامی بوشهر
عزت دیره – استادیار دانشگاه دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی ،گروه دانشکده مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحدبوشهر
غلامرضا امینی نژاد – استادیار دانشگاه، دکتری جغرافیای جمعیتشناسی،گروه دانشکده مدیریتآموزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحد بوشهر

چکیده:
پژوهش حاضر متدولوژی نقش کیفیت زندگی، تاب آوری بر روی پشتکار تحصیلی در دانشآموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان دیلم پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش تمام دانشآموزان مقطع متوسطه رشتههای ادبیات و علوم انسانی و علوم تجربی پایه دوم به تعداد 066 نفر بود که از این تعداد با استفاده از جدول مورگان 232 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار اندازهگیری، شامل پرسشنامه کیفیت زندگی، تاب آوری، و پرسشنامه پشتکار که محقق ساخته ضرایب آلفای کرونباخ که میزان آن در کل مقیاس برای متغیرهای کیفیت زندگی0/95 تاب آوری 0/91 پشتکارتحصیلی 0/84 بدست آمده است یافته های پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی، تاب آوری پشتکار تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین دانشآموزان از لحاظ کیفیت زندگی با پشتکار تحصیلی تفاوت معنیدار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین دانشآموزان دختر و پسر از لحاظ کیفیت زندگی، تاب آوری بر پشتکار تحصیلی تفاوت معنیداری وجود ندارد. نتایج آزمون تحلیل رگرسیون نشان داد که کیفیت زندگی، تاب آوری، قدرت پیش بینی پشتکار تحصیلی را دارند

به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل مقاله متدولوژي نفش کيفيت زندگي و تابآوري بر روي پشتکار در دانشآموزان دبيرستاني روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

مقاله متدولوژي نفش کيفيت زندگي و تابآوري بر روي پشتکار در دانشآموزان دبيرستاني

با سلام،محصول دانلودی مقاله متدولوژي نفش کيفيت زندگي و تابآوري بر روي پشتکار در دانشآموزان دبيرستاني آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله متدولوژي نفش کيفيت زندگي و تابآوري بر روي پشتکار در دانشآموزان دبيرستاني هدایت میشوید
مقاله متدولوژي نفش کيفيت زندگي و تابآوري بر روي پشتکار در دانشآموزان دبيرستاني

پژوهشگر گرامی فایل کامل مقاله متدولوژي نفش کيفيت زندگي و تابآوري بر روي پشتکار در دانشآموزان دبيرستاني با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل مقاله متدولوژي نفش کيفيت زندگي و تابآوري بر روي پشتکار در دانشآموزان دبيرستاني دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.