مقاله اهداف و انگيزه هاي دانشجويان از کاربست شبکه هاي اجتماعي مجازي (مطالعه ي موردي دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي و محقق اردبيلي)

 مقاله اهداف و انگيزه هاي دانشجويان از کاربست شبکه هاي اجتماعي مجازي (مطالعه ي موردي دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي و محقق اردبيلي)

… دانلود …

مقاله اهداف و انگيزه هاي دانشجويان از کاربست شبکه هاي اجتماعي مجازي (مطالعه ي موردي دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي و محقق اردبيلي) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اهداف و انگيزه هاي دانشجويان از کاربست شبکه هاي اجتماعي مجازي (مطالعه ي موردي دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي و محقق اردبيلي) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اهداف و انگيزه هاي دانشجويان از کاربست شبکه هاي اجتماعي مجازي (مطالعه ي موردي دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي و محقق اردبيلي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اهداف و انگيزه هاي دانشجويان از کاربست شبکه هاي اجتماعي مجازي (مطالعه ي موردي دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي و محقق اردبيلي) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
عادل زاهدبابلان – دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی معینی کیا – استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی
علی خالق خواه – استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی
ابراهیم آریانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشکدهی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
یکی از تأثیرگذارترین سرویسهای ارائه شده در اینترنت و وب که در سالهای اخیرتحول شگرفی در نظام اجتماعیکشورهای مختلف جهان به وجودد آورده، شبکه های اجتماعی مجازی بوده است. هدف از این تحقیق بررسی اهداف و انگیزه-های دانشجویان در استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و برحسبتحلیل از نوع توصیفی است. جامعه ی آماری به صورت نامحدود دانشجویان کارشناسی ارشد در نظر گرفته شد و تعداد312 نفر از دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 93-92 به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شد و پایایی آن برابر 0/85 آلفای کرونباخ به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss 20 انجام پذیرفت. نتایج حاکی از آن است که درصد زیادی از دانشجویان، شبکه های اجتماعی را به کار می گیرند. نتایج آزمون موزس نشان داد نوع کاربست شبکه های مجازی در بین دانشجویان دختر و پسر با هم تفاوت معنی دار دارد. همچنین از اهداف کاربست شبکه های اجتماعی عمومی، تعامل با دوستان با 58/8، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است. از اهداف کاربست شبکه های اجتماعی تخصصی دانشگاهی، یافتن مواد و منابع علمی با 56/1 درصد، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است. از انواع شبکه های اجتماعی مجازی، شبکه ی اجتماعی فیس بوک با 63/88 درصد، بیشترین میزان استفاده را در بین دانشجویان دارد. همچنین از منظر سه نوع کاربست علمی سرگرمی، حرفه ای؛ دانشجویان مذکر در کاربست علمی (49/4 درصد)، سرگرمی (44/9 درصد)، حرفه ای (5/7) و دانشجویان مؤنث در کاربست علمی (41/5 درصد)، سرگرمی (45/7 درصد) و فعالیت های حرفه ای (12/8 درصد) را به خود اختصاص داده اند.

اینک شما با جستجوی مقاله اهداف و انگيزه هاي دانشجويان از کاربست شبکه هاي اجتماعي مجازي (مطالعه ي موردي دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي و محقق اردبيلي) وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله اهداف و انگيزه هاي دانشجويان از کاربست شبکه هاي اجتماعي مجازي (مطالعه ي موردي دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي و محقق اردبيلي) شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله اهداف و انگيزه هاي دانشجويان از کاربست شبکه هاي اجتماعي مجازي (مطالعه ي موردي دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي و محقق اردبيلي)

عنوان محصول دانلودی: مقاله اهداف و انگيزه هاي دانشجويان از کاربست شبکه هاي اجتماعي مجازي (مطالعه ي موردي دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي و محقق اردبيلي)
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله اهداف و انگيزه هاي دانشجويان از کاربست شبکه هاي اجتماعي مجازي (مطالعه ي موردي دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي و محقق اردبيلي) را در ادامه مطلب ببینید
مقاله اهداف و انگيزه هاي دانشجويان از کاربست شبکه هاي اجتماعي مجازي (مطالعه ي موردي دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي و محقق اردبيلي)

اینک شما با جستجوی عبارت مقاله اهداف و انگيزه هاي دانشجويان از کاربست شبکه هاي اجتماعي مجازي (مطالعه ي موردي دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي و محقق اردبيلي) وارد این سایت شده اید جهت مشاهده توضیحات بیشتر در این خصوص روی لینک ادامه مطلب کلیک فرمایید.
مقاله اهداف و انگيزه هاي دانشجويان از کاربست شبکه هاي اجتماعي مجازي (مطالعه ي موردي دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي و محقق اردبيلي)