مقاله اهداف و انگيزه هاي دانشجويان از کاربست شبکه هاي اجتماعي مجازي (مطالعه ي موردي دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي و محقق اردبيلي)

 مقاله اهداف و انگيزه هاي دانشجويان از کاربست شبکه هاي اجتماعي مجازي (مطالعه ي موردي دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي و محقق اردبيلي)

… دانلود …

  مقاله اهداف و انگيزه هاي دانشجويان از کاربست شبکه هاي اجتماعي مجازي (مطالعه ي موردي دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي و محقق اردبيلي) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اهداف و انگيزه هاي دانشجويان از کاربست شبکه هاي اجتماعي مجازي (مطالعه ي موردي دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي و محقق اردبيلي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله اهداف و انگيزه هاي دانشجويان از کاربست شبکه هاي اجتماعي مجازي (مطالعه ي موردي دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي و محقق اردبيلي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اهداف و انگيزه هاي دانشجويان از کاربست شبکه هاي اجتماعي مجازي (مطالعه ي موردي دانشگاه هاي تهران، علامه طباطبايي، شهيد بهشتي و محقق اردبيلي) :

تعداد صفحات:17
چکیده:
یکی از تأثیرگذارترین سرویسهای ارائه شده در اینترنت و وب که در سالهای اخیرتحول شگرفی در نظام اجتماعیکشورهای مختلف جهان به وجودد آورده، شبکه های اجتماعی مجازی بوده است. هدف از این تحقیق بررسی اهداف و انگیزه-های دانشجویان در استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و برحسبتحلیل از نوع توصیفی است. جامعه ی آماری به صورت نامحدود دانشجویان کارشناسی ارشد در نظر گرفته شد و تعداد312 نفر از دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی و دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 93-92 به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شد و پایایی آن برابر 0/85 آلفای کرونباخ به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss 20 انجام پذیرفت. نتایج حاکی از آن است که درصد زیادی از دانشجویان، شبکه های اجتماعی را به کار می گیرند. نتایج آزمون موزس نشان داد نوع کاربست شبکه های مجازی در بین دانشجویان دختر و پسر با هم تفاوت معنی دار دارد. همچنین از اهداف کاربست شبکه های اجتماعی عمومی، تعامل با دوستان با 58/8، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است. از اهداف کاربست شبکه های اجتماعی تخصصی دانشگاهی، یافتن مواد و منابع علمی با 56/1 درصد، بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است. از انواع شبکه های اجتماعی مجازی، شبکه ی اجتماعی فیس بوک با 63/88 درصد، بیشترین میزان استفاده را در بین دانشجویان دارد. همچنین از منظر سه نوع کاربست علمی سرگرمی، حرفه ای؛ دانشجویان مذکر در کاربست علمی (49/4 درصد)، سرگرمی (44/9 درصد)، حرفه ای (5/7) و دانشجویان مؤنث در کاربست علمی (41/5 درصد)، سرگرمی (45/7 درصد) و فعالیت های حرفه ای (12/8 درصد) را به خود اختصاص داده اند.

از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی nx وارد صفحه فروش فایل دانلودی nx شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

nx