مقاله بررسي رابطه بين سازگاري اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان کلاله در سال تحصيلي 93

 مقاله بررسي رابطه بين سازگاري اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان کلاله در سال تحصيلي 93

… دانلود …

مقاله بررسي رابطه بين سازگاري اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان کلاله در سال تحصيلي 93 دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي رابطه بين سازگاري اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان کلاله در سال تحصيلي 93 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي رابطه بين سازگاري اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان کلاله در سال تحصيلي 93،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي رابطه بين سازگاري اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان کلاله در سال تحصيلي 93 :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
تعداد صفحات: 7
نویسنده(ها):
عبدالسخی خواجوی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، معاون- آموزگار آموزش و پرورش شهرستان کلاله، استان گلستان، ایران
مقدم علی حسینائی – استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، گلستان، ایران
حسین فکوری حاجی یار – استادیار گروه برنامه ریزی درسی و علوم تربیتی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، گلستان، ایران
محبوبه سلیمان پورعمران – استادیار گروه علوم تربیتی و مدیریت آموزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سازگاری اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان کلاله بود.تحقیق حاضر از نوع کاربردی و توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد.جامعه ی مورد نظر شامل کلیه یدانش آموزان دختر و پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان کلاله در سال تحصیلی 93-92 بوده است. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان (1972)، 298 نفر برآورد گردید. شیوه نمونه گیری خوشه ای و به صورت تصادفی ساده بود. ابزار تحقیق، پرسشنامه سازگاری اجتماعی وایلند در سه حوزه سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی می باشد. که قبلاً روایی آنمورد تایید اساتید و خبرگان قرار گرفته بود و پایایی آن به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ 0/92 بدست آمد که نشان دهنده اعتبار و پایایی پرسشنامه های مذکور بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی ضریبهمبستگی پیر سون و رگرسیون استفاده شد و با کمک نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین سازگاری آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد و سازگاری آموزشی در پیش بینی پیشرفت تحصیلیدانش آموزان، نقش معنادار دارد و با حدود 9% واریانس، پیشرفت تحصیلی براساس اختلال های رفتاری قابل پیش بینیاست. سازگاری آموزشی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان نقش معنادار دارد، اما سازگاری عاطفی و سازگاریآموزشی مسائل تندرستی و عادتها در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش معنادار ندارد. بنابراین، می تواننتیجه گرفت، رفتار سازگارانه دانش آموزان می تواند به افزایش پیشرفت تحصیلی آنان، منجر شود.

با سلام،محصول دانلودی مقاله بررسي رابطه بين سازگاري اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان کلاله در سال تحصيلي 93 آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل مقاله بررسي رابطه بين سازگاري اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان کلاله در سال تحصيلي 93 و بررسی کامل هدایت میشوید
مقاله بررسي رابطه بين سازگاري اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان کلاله در سال تحصيلي 93

اینک شما با جستجوی مقاله بررسي رابطه بين سازگاري اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان کلاله در سال تحصيلي 93 وارد صفحه فروش فایل دانلودی مقاله بررسي رابطه بين سازگاري اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان کلاله در سال تحصيلي 93 شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

مقاله بررسي رابطه بين سازگاري اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان کلاله در سال تحصيلي 93

عنوان محصول دانلودی: مقاله بررسي رابطه بين سازگاري اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان کلاله در سال تحصيلي 93
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به مقاله بررسي رابطه بين سازگاري اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان کلاله در سال تحصيلي 93 را در ادامه مطلب ببینید
مقاله بررسي رابطه بين سازگاري اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ابتدايي شهرستان کلاله در سال تحصيلي 93